16 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29920

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


14.000 TON (2017 YILI İÇİN) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


2017 YILINDA 11.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİNE YANGINDAN KORUNMA TESİSATI KURULACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


IRMAK - ANKARA - IRMAK ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ZEYTİNYAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YAĞ AKIŞ KESME VANASI (SHUTTER VALF) TEMİNİ İLE İLGİLİ MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


10 KISIM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Dazkırı Belediye Başkanlığından:


BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kars Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK ALSZ YOLVERİCİ, DEVRE KESİCİ, TRANSFORMATÖR 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.000 TON (2017 YILI İÇİN) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 14.000 TON Tahmil Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler Mahallesi Sivas Bulvarı No: 327 Kocasinan - KAYSERİ adresinden temin edilebilir.

Telefon    : 0 352 245 0432

Faks        : 0 352 245 0433

e-posta    : kayseri@caykur.gov.tr

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.12.2016 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11027/1-1


2017 YILINDA 11.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 11000 TON Paketli Çay Tahmil-Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Akdeniz/MERSİN adresinden temin edebilir.

Telefon: 0 324 221 5855   Faks 0 324 221 5856

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.12.2016 günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan, 27.12.2016 tarihinde saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11039/1-1


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİNE YANGINDAN KORUNMA TESİSATI KURULACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezine yangından korunma tesisatı kurulması işi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.01.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.01.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11043/1-1


IRMAK - ANKARA - IRMAK ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/555356

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  Irmak-Ankara-Irmak arası Tren Yolcularının otobüs ile taşıma hizmet alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Satınalma Dairesi Başkanlığı ihale Komisyon Şube Müdürlüğüne 06/01/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10998/1-1


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 kg Lipaz Enzim alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 10.01.2017 Salı günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 10.01.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (312) 397 33 65 - 66   Faks: (312) 397 33 74 - 71

11047/1-1


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 15.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 29.12.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 29.12.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (312) 397 33 65 - 66   Faks: (312) 397 33 74 - 71

11046/1-1


ZEYTİNYAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Lt Zeytinyağı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 23.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

11045/1-1


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 05.01.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 05.01.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

11034/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

DUYURU

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

24.01.2017

2

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 211 ada, 1 parseldeki 5.982,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

24.01.2017

3

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 212 ada, 1 parseldeki 7.530,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

24.01.2017

4

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

24.01.2017

5

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

24.01.2017

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 220 ada, 1 parseldeki 8.769,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

24.01.2017

7

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 222 ada, 1 parseldeki 6.710,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

24.01.2017

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

24.01.2017

9

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 97 parseldeki 1.442,12 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

24.01.2017

10

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 98 parseldeki 5.360,71 m² yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

24.01.2017

11

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 99 parseldeki 5.450,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

24.01.2017

12

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 100 parseldeki 5.458,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

15.000

100

24.01.2017

13

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 101 parseldeki 9.740,70 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

100

24.01.2017

14

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 102 parseldeki 5.280,74 m² yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

24.01.2017

15

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 103 parseldeki 13.332,70 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 106 parseldeki 113,50 m² yüzölçümlü taşınmaz bir bütün halde

20.000

100

24.01.2017

16

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 104 parseldeki 6.245,62 m² yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

24.01.2017

17

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göre Çayırlık köyü, 80 ada, 3 parseldeki 7.432,02 m² yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

03.02.2017

18

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi 1939 ada, 4 parseldeki 7.509,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte

550.000

300

03.02.2017

19

Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyü, 16369 parseldeki 60.804,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

500.000

200

03.02.2017

20

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

250.000

200

03.02.2017

21

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki 8.319,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

400.000

300

03.02.2017

 

1. İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4. İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5. İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70   Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

11059/1-1


YAĞ AKIŞ KESME VANASI (SHUTTER VALF) TEMİNİ İLE İLGİLİ MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

Bölge Müdürlüğümüzce Yağ Akış Kesme Vanası (Shutter Valf) temini ile ilgili mal alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/572678

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 06105 - Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL: 0 312 397 24 00   FAX: 0 312 397 24 14

c) Elektronik posta adresi       :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  İdarenin adresinde görülebilir.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  38 adet Yağ Akış Kesme Vanası (Shutter Valf) alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Ankara

c) İşin süresi                           :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  23/12/2016 Cuma günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %20’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

4.4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Elektrik, Elektronik ve her türlü hırdavat malzemesi temini

4.4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

4.4.4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

5.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

5.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

(Nakit teminat yatıracak istekliler)Teminat bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11064/1-1


10 KISIM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü ihtiyacı “10 Kısım Tıbbi Cihaz”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11048/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve Ek Donanımları kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11049/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Dazkırı Belediye Başkanlığından:

Afyon İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Astsubay Tuncay Doğan Caddesinde, Dazkırı Belediyesi mülkiyetindeki; aşağıda nitelikleri belirtilen parsel üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-A maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır.

İşin yapılacağı yer ve niteliği;

Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesi Esentepe Mahallesi Tuncay Doğan Caddesi 26 ada 4 parselde kayıtlı 4436,47 m2’lik arsa vasıflı taşınmaz üzerine toplam inşaat alanı 8507,35 m2 olan yapı inşaa edilecektir.

1 - Bu işin tahmin edilen bedeli 7.681.045,38 TL (Yedimilyonaltıyüzseksenbirbinkırkbeş Türk Lirası, otuzsekiz kuruş) dır.

2 - İhale 06.01.2017 Cuma günü saat 14:30’da Dazkırı Belediyesi Binası içerisindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar Dazkırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08.30-12.30;13.30-17.30) arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; isteklilerin:

A. İkametgâh belgesi,

B. Tebligat için adres beyanı (beyanda; telefon, faks, e-mail bilgileri de yazılacak)

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

1. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) belge

2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri

1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda düzenlenmiş)

2. Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiş)

F. İşin keşif bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında 230.431,36 TL (ikiyüzotuzbindörtyüzbir Türk Lirası otuzaltı kuruş) geçici teminat

G. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler:

1. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge

2. İhale tarihi itibariyle vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge

3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

4. 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhüt

H. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler

a) Bilanço veya eşdeğer belgeler:

(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

(a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin

(b)” (a)” bendine belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin (1)’inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda:

(a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması(hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)

(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.

(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeleri sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parsel tutarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sağlayamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

c) İsteklinin İş Hacmini Gösterir Belgeler

1- İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,

2- Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır.

I. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel taahhütnamesi ile verilecektir.

(1) Adet İnşaat Mühendisi veya mimar (En az 2 yıl deneyimli)

J. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.

K. İhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge.

5 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı Dazkırı Belediyesi Belediye Başkanlığına, (yazı işleri müdürlüğü evrak kalemine) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve Postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.

6 - İhaleye katılmak için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir.

7 - Teklif başvuru dosyası idareye verildikten sonra, ihale veya son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ,(Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihalesinde, İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.

10 - Bu işin Şartnamesi 750,00 TL (Yediyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında, Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

10990/1-1


BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/558660

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ

b) Adresi                                      :  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ Enver Özdemir Caddesi No: 30   48770 Dalaman/ MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası          :  252 692 37 20 - 252 692 52 29

ç) Elektronik Posta Adresi            :  dalaman@tigem.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Adı                                           :  2017 Yılı Çalışma Döneminde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alım İşidir.

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  Ayrıntılı bilgiye idari şartname ve teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

c) Yapılacağı yer                           :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA

3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

a) İhale Usulü                               :  Kapalı Teklif

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres    :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Genel Evrak Kayıt Bürosu) Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30   Dalaman/MUĞLA

c) İhalenin Yapılacağı Adres        :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30 Dalaman/ MUĞLA

ç) İhale Tarihi                               :  29.12.2016

d) İhale Saati                                 :  14:30

e) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 05.01.2017 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. Şartnamenin bu maddesine göre tekrar edilen ihale dokümanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından İlk ihale için doküman satın alan isteklilerden tekrarı yapılan ihale için doküman satın alma şartı aranmaz. Ancak, şartnamenin 7. maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgelerin teklif mektubu ile birlikte şartnamenin 18. maddesine uygun olarak sunulması zorunludur.

f) İhale Komisyonunun

   Toplantı Yeri                             :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İhale Toplantı Salonu) Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30   Dalaman/MUĞLA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.4. Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman bedeli 200,00.- TL’dır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

7.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.03.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

11051/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kars Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet taşınmaz (arsa + bina), 2886 Sayılı Yasanın 35/a. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” (Arttırma) ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle Ada - Parsel

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Ortakapı (Merkez) Mahallesi, 604 ada 5 parsel sayılı taşınmaz.

2.899,31 m2 Arsa 1.380,94 m2 Bina

Ticaret Alanı

2.150.000,00 TL

64.500,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi; Kars Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2 - İhale 27.12.2016 Salı günü saat 10:00’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi, Karadağ Caddesi, No: 19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

b) Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Su, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesini getireceklerdir.

d) İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2016 yılına ait olmalıdır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 27.12.2016 günü saat 10:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır.

7 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11058/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ALSZ YOLVERİCİ, DEVRE KESİCİ, TRANSFORMATÖR 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat) - Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                       Malzemenin Cinsi                                  Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı               Alsz Yolverici, Devre Kesici,                      4 KALEM

                                                                   Transformatör

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: ARMUTÇUK, KOZLU, KARADON ve AMASRA T.İ.M.’lerinin İş sahası

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  01.02.2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  903 - TTK/E-143

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1- Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan ATEX sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification - QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

2- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 01.02.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11054/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle Stadyum Caddesi 1011 Ada 1 nolu parselde, 21581,70 m2 arsa üzerinde, İhale şartnamesinde Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No, Niteliği, Brüt Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı konutlar tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile satışına karar verilmiştir.

1 - İhale; Peşin satışlar üzerinden Belediyemiz Encümen Salonunda 27.12.2016 Salı günü saat 10'da yapılacak olup; peşin fiyatlar üzerinden iştirakçi çıkmaması halinde şartnamede yazılı bulunan muhammen taksitli satış bedelleri üzerinden 27.12.2016 Salı günü saat 15.00’de ihalesi yapılacaktır.

2 - Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, belirlenen satış fiyatları üzerinden 31.12.2017 tarihine kadar satış yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazların ihalesi Haftanın Salı ve Perşembe günü toplanmakta olan Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda Saat: 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine istinaden pazarlık usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01 - Kanuni İkametgah Belgesi,

02 - Adres Beyannamesi,

03 - Nüfus Cüzdanı Örneği,

05 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

06 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01 - Dilekçe (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03 - Ticaret Sicil Belgesi,

04 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

5 - Söz konusu konutların bedelleri peşin veya taksitli olmak üzere ödenecektir. Taksitli satışlarda ayda %0,65 vade farkı uygulanacaktır.

Söz konusu Konutlara (S. no, Blok No, Katı, Bağımsız Bölümü, Niteliği, Brüt Alanı (m2), Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedelleri, Geçiçi Teminat Miktarı) ait listenin şartname ve eklerinde görülebilecektir.

İlan olunur.

11063/1-1