15 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29919

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Mühendisleri Odasından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.12.2016   Karar No: 6968

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                            :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESLERİ   : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ       :  24.07.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Merkez, Bismil

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  14.402 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/TPO/K/L44-c3–2

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º07’30’’00’’’

40º30’00’’00’’’

b

38º00’00’’00’’’

40º30’00’’00’’’

c

38º00’00’’00’’’

40º23’31’’20’’’

d

38º03’00’’00’’’

40º23’31’’20’’’

e

38º03’00’’00’’’

40º22’30’’00’’’

f

38º07’30’’00’’’

40º22’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 04.11.2016 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.11.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “işletme müracaat sahasının halen üretim yapılan Bostanpınar işletme sahasının doğu uzantısı olması nedeniyle verilişinden itibaren iki yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması” şartıyla ARİ/TPO/K/L44-c3–2 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumunun ortaya çıkarılarak üretilmesine olanak sağlamak amacıyla 4 yıl süre ile verilmesine

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

10982/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

02.04.2015 tarihinde sahibi Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Hav. Tic. A.Ş. ve işleticisi Tarkim Uçuş Eğitim ve Bakım Onarım Ltd. Şti. olan TC-TEB tescil işaretli Cessna FR172 K tipi eğitim uçağının Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na inişi esnasında kanat ucu ve pervanesinin yere teması neticesinde ciddi olay meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

11010/1/1-1

—————

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

09.02.2016 tarihinde sahibi ve işleticisi Türk Hava Yolları A.O. olan TC-TAL tescil işaretli Cessna 172 S tipi eğitim uçağının Isparta Süleyman Demirel Havalimanı - Aydın Çıldır Havalimanı seyrüsefer uçuşunu müteakip A taksi yolundan 1 no’lu aprona giderken yakıt vermek için bekleyen tankerin arkasına sol kanadını çarpması neticesinde ciddi olay meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

11010/2/1-1

—————

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

01.03.2016 tarihinde Tekirdağ Çorlu Havalimanı - Bodrum Milas Havalimanı seyrüsefer uçuşunu yapmak üzere havalanan Atlantik Uçuş Okulu A.Ş. envanterine kayıtlı, TC-EOG tescil işaretli, C0586 seri numaralı, Diamond DA20-C1 tipi eğitim uçağı yakıt bitmesini müteakip motor durması sonucu Selçuk Efes Havaalanı’na 13:12 UTC saatte mecburi iniş yapmış ve ciddi olay meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

11010/3/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\15-12-2016\yasak_Sayfa_12.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Belediye Encümenimizin 11.08.2016 gün ve 863/1879 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.11.2016 gün ve 2781/5662 sayılı kararı ile onaylanan imarın 61387 ada 1 ve 2 nolu parseller ve bu parsellere komşu park alanının 1239.00 m2’sinin ihdasına ait hazırlanan 84250-1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10992/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    :  Murat ÖZAVŞAROĞLU, Kanime TOKDEMİR, Döne ARSLAN İhsan ADAŞ, Mehmet ÖZGEN, Güven KILIÇ, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Aslanlar Metal Alm. Pvc Plas. İmalatı İml. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi        :  Bilinmiyor

İmarın 27270 ada 4 parseli üzerinde bulunan binanın istinad duvarının tehlikeli yapı oluşturması nedeniyle düzenlenen 17/05/2015 günlü teknik eleman raporuna istinaden 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince anılan istinad duvarının yaptırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de adınıza 15.466,41 TL. (On Beş Bin Dört Yüz Altmış Altı Lira Kırk Bir Kuruş Türk Lirası) tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 24/05/2016 gün ve 3147 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tarafınıza tebliğ edilmek istenmiş ancak tebligata elverişli adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/05/2016 gün ve 3147 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10910/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 14.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Doçent kadrosunun sehven yazılan eski ilan şartı karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Eski Şart

Yeni Şart

İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik immünoloji yandal uzmanı olmak. Doçentliğini pediatrik immünolojide almış olmak.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Doçentliğini Çocuk Alerjisi’nden almış olmak.

11038/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun   26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Profesör kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331 - 2333 / 105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

10926/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 6 ncı dereceden 5, 9 uncu dereceden 15 olmak üzere toplam 20 avukat kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

1 - GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Yalnızca sözlü olarak yapılacak giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Sözlü sınava; KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı (20x5=100) aday çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, http://pdb.kulturturizm.gov.tr adresinin ana sayfasında yer alan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle başvurularını gerçekleştirecektir. Adayların sorunla karşılaşmamaları amacıyla gerekli işlemleri yapmadan önce, aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzu”nu incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 19/12/2016 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 30/12/2016 tarihi mesai saati bitiminde kapanacaktır.

Durumları, iş bu duyurunun birinci maddesinde öngörülen şartlara uygun olan adayların, 30/12/2016 günü mesai saati bitimine kadar, “Sınav Başvuru Sistemi” ile giriş yapıp aynı sayfada yer alan kılavuzda belirtilen şekilde başvurusunu yaparak Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 100.Yıl-ANKARA adresinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurusu elektronik ortamda yapılmadan gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Komisyonunca, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

Yukarıda belirtilen belgelerin, ıslak imzalı “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ekinde son başvuru tarihi (30/12/2016) mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerden (a) ve (b) sıralarında yer alanlar, aslı ibraz edilmek kaydıyla adı geçen Başkanlıkça ya da bulunulan ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisince de onaylanabilecektir. Ancak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Yalnızca sözlü olarak yapılacak olan giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

5 - DEĞERLENDİRME, İTİRAZ VE ATAMA

Adaylar, sınav kurulu tarafından iş bu ilanın 4 üncü maddesinin (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alınacak avukat kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adayların, atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Komisyonuna (Personel Dairesi Başkanlığı aracılığıyla) itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla onbeş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

6 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Yalnızca sözlü olarak yapılacak giriş sınavının; tarihi, saati ve yeri daha sonra Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

8 - GİRİŞ SINAVINI KAZANANLARIN DUYURULMASI

Giriş sınavını kazananların listesi Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

9 - KADROLARIN BULUNDUĞU İLLER

 

İL

SINIF

DERECE

ADET

MERKEZ (ANKARA)

AH

9

5

ANKARA

AH

6

1

AYDIN

AH

9

1

BALIKESİR

AH

6

1

BURSA

AH

9

1

ÇANAKKALE

AH

6

1

DENİZLİ

AH

9

1

EDİRNE

AH

9

1

ERZURUM

AH

9

1

ESKİŞEHİR

AH

6

1

GAZİANTEP

AH

9

1

MERSİN

AH

9

1

KAYSERİ

AH

9

1

ORDU

AH

9

1

TOKAT

AH

6

1

KARABÜK

AH

9

1

TOPLAM:

20

10949/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Diş Hekimliği Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretimi

 

 

 

 

4

1

Okul terki üzerine çalışma yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ekoloji

1

1

 

 

 

 

Bitki Sosyolojisi (Sintaksonomi) alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mikrobiyoloji

 

 

 

 

2

1

Biyoteknoloji

 

 

 

 

1

1

Bitki populasyon genetiği konusunda çalışmaları olmak ve doktora sonrası yurtdışı deneyimi olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

Maliye Teorisi

1

1

 

 

 

 

Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmış olmak

Muhasebe ve Finansman

 

 

 

 

1

1

Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin yeniden Yapılandırılması konusunda çalışması olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Ölçme Tekniği

 

 

3

1

 

 

Ulaştırma

 

 

 

 

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

 

 

 

 

4

1

Yüksek Boyutlu Veri Kümelerindeki Özniteliklerin Hibrit Yöntemle Seçilmesi konusunda çalışmış olmak

Jeodezi

 

 

 

 

4

1

TIP FAKÜLTESİ

Nükleer Tıp

1

1

 

 

 

 

Nükleer Tıp

 

 

 

 

3

1

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji

 

 

 

 

3

1

Anastezik maddelerin etkileri ile ilgili deneysel çalışma deneyimi olmak

Anesteziyoloji

 

 

 

 

4

1

Lokal anesteziklerin kardiyak aritmi üzerine etkileri konusunda araştırma yapmış olmak

Anesteziyoloji

 

 

 

 

1

1

Protez cerrahisinde blok anestezi teknikleri konusunda deneyimli olmak

Anesteziyoloji

 

 

 

 

1

1

Kulak Burun Boğaz Hast.

 

 

 

 

1

1

Yüksek frekanslı timpanometri konusunda deneyimli olmak

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

1

1

Kardiyolojide yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

1

1

Endokrinde yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

1

1

Nefrolojide yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

2

1

Hematoloji Onkolojide yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

4

1

Yenidoğanda yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

 

 

4

1

İç Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

Hematolojide yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

Onkolojide yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

 

 

 

 

2

1

Nefrolojide yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

 

 

 

 

3

1

Kadriyoloji

 

 

 

 

1

1

Biyofizik

 

 

 

 

1

1

İnvitro RF alan maruziyet sistemi geliştirilmesinde araştırma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti

1

1

 

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

1

 

 

 

 

Endodonti

 

 

 

 

3

1

Ortodonti

 

 

 

 

4

1

Periodontoloji

 

 

 

 

1

1

Protetik Diş Tedavisi

 

 

 

 

1

1

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 

 

 

 

4

1

GÜZEL SANATLAR FAK.

Mimarlık

 

 

 

 

3

1

SİVEREK UYG. BİL. FAK.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

 

 

1-5

2

Muhasebe ve Finansal Yönetim

 

 

 

 

2-5

2

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hek. Tarihi ve Deon.

1

1

 

 

 

 

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş.

 

 

 

 

4

1

TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O.

Seyahat İşletmeciliği

 

 

 

 

5

1

BİRECİK MYO

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

 

 

 

4

1

CEYLANPINAR MYO

Tarımsal İşletmecilik

 

 

 

 

4

1

Şanlıurfa'ya gelen çöl tozlarının kimyası ve tarıma potansiyel etkisi alanında çalışma yapmış olmak

TOPLAM

 

6

 

1

 

40

11015/1-1


Elektrik Mühendisleri Odasından:

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_07.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_08.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_09.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_10.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_11.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\enerji\EN AZ ÜCRET TANIMLARI RESMİ GAZETE_Sayfa_40.jpg

10978/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\15-12-2016 PERŞEMBE\11025.eps