13 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29917

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2015 yılı gayri safi geliri 628.019,38 TL olan ikinci sınıf Malkara Noterliği 11.02.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

10962/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali MIĞI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 21.06.2016 gün ve 2016/022 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.11.2016 tarihinde başlanmış olup, 06.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan BÜYÜKBALTA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.02.2016 gün ve 2016/23-126-03 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.11.2016 tarihinde başlanmış olup, 16.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ünsal KUL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 14.01.2015 gün ve 2015/02-75-05 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 30.06.2022 tarihinde başlanacak olup, ceza 30.06.2023 tarihinde son bulacaktır.

10944/1-1


 


 


 


 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna

Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

NÖROLOJİ

 

 

1

Nöroloji alanında Uzman olmak. Multiple sclerosis ile ilgili çalışmaları olmak.

ÜROLOJİ

 

 

1

Üroloji alanında Uzman olmak.

FİZYOLOJİ

1

 

 

Fizyoloji alanında Doçent olmak.

TIBBİ PATOLOJİ

1

 

 

Patoloji alanında Doçent olmak.

KARDİYOLOJİ

 

 

1

Kardiyoloji alanında Uzman olmak. Miyokard enfarktüsünde intravasküler ultason ile ilgili çalışmaları olmak.

KARDİYOLOJİ

 

 

1

Kardiyoloji alanında Uzman olmak. Koroner arter hastalığı ve kan viskositesi ile ilgili çalışmaları olmak.

TIBBİ FARMAKOLOJİ

1

 

 

Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent olmak.

AİLE HEKİMLİĞİ

1

 

 

Aile Hekimliği alanında Doçent olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA

 

1

 

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

 

 

1

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora eğitimi yapmış olmak, Adezivlerin bağlanması konusunda deneyimli olmak.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında Uzmanlık Eğitimi yapmış olmak, Gömülü Dişlerde Sütursüz Cerrahi ile İyileşmesi konusunda deneyimli olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ

 

 

1

Kuantum nokta içeren organik ve inorganik güneş hücreleri konusunda çalışmaları olmak.

ENERJİ

 

 

1

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Elektronik Sistemlerin soğutulması üzerine çalışmaları olmak.

GIDA TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Bacillus Türü Bakteriler üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

 

 

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

 

 

1

Cebir ve Sayılar Teorisi alanında doktorasını yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE TEORİSİ

 

 

1

Vergi üzerine çalışmaları olmak.

ÇAYCUMA SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK YÖNETİMİ

 

 

3

Doktorasını havacılık alanında yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

 

 

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

 

 

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

 

 

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

 

 

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmış olmak.

REKLAMCILIK VE TANITIM

 

 

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmış olmak.

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

 

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmış olmak.

10979/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Profesör

(1, 3)

İşletme

1

1

Finans alanında doktora yapmış olmak, finansal risk yönetimi ile finansal tahmin ve modelleme konularına yönelik araştırma çalışmaları, ulusal ve uluslararası taranan dergi, kitap bölümleri ve konferans yayınları bulunmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1, 2, 3)

İşletme

4

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, örgütsel davranış, örgüt ve grup iletişimi ile stratejik yönetim konularına yönelik araştırma çalışmaları ve uluslararası tecrübesi bulunmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Doçent

(1, 2, 3)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

1

Moleküler kardiyoloji alanı ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1, 2, 3)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

1

Kanser sinyal ileti yolaklarında yer alan protein-lipid etkileşimleri ve kanser hücre ölüm mekanizmalarında biyoaktif sfingolipidlerin rolleri ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1, 2, 3)

Biyoenformatik

4

1

- Hücresel ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

- Kalp proteinlerinde kütle spektrometrisi kullanarak proteomiks alanında çalışmalar ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1, 2, 3)

Biyoenformatik

5

1

Biyoenformatik alanında çalışmalar ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1)

Uygulamalı Matematik

5

1

Lisans ve doktora derecelerini Matematik bölümünden almış olmak; uygulamalı matematik, nonlineer optimizasyon teorisi üzerine araştırma çalışmaları olmak, bu alanda matematiksel metot geliştirip nümerik uygulamalar yapmış olmak, ilgili alanlarda uluslararası bilimsel dergi ve konferans yayınları bulunmak, alanında lisans ve/veya lisansüstü dersler vermiş olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1,3)

Mimarlık

5

1

Mimarlık Fakültesi mezunu olmak, Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1,3)

Mimarlık

5

1

Mimarlık Fakültesi mezunu olmak, “Mekânsal Erişilebilirlik” konusunda doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doçent

(1, 2, 3)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

1

* Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

* Göç çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanlarında yayınları ve uluslararası tecrübesi bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doçent

(1, 2, 3)

Sosyoloji

1

1

* Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

* Göç çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanlarında yayınları ve uluslararası tecrübesi bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

(1, 2, 3)

Psikoloji

4

1

* Öğrenme Psikolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

* Örgütsel Psikoloji, Çalışan Sağlığı, Çalışan Motivasyonu alanlarında araştırmalar yapmış olmak, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları konularında dersler vermiş olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim % 100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.03.2016 tarih 29662 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

10956/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2016, 16/11/2016 ve 23/11/2016 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

09/11/2016 tarihli ve 6583-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

2

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Molu HES

16/11/2016 tarihli ve 6593-6 sayılı Kurul Kararı ile;

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan 38 (otuzsekiz) yıl süreli, 08/04/2005 tarihli ve EO/472-4/539 numaralı otoprodüktör lisansının Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilerek, eşzamanlı olarak yürürlüğe girmek üzere bahse konu üretim tesisi için 08/04/2043 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 26 yıl, 5 ay, 22 gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Enka Enerji Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

23/11/2016 tarihli ve 6604-2 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

4

Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Soma Termik Santrali

23/11/2016 tarihli ve 6604-3 sayılı Kurul Kararı ile;

“Soma Termik Santrali” için SEAŞ’a verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 13/03/2003 tarihli, EÜ/1001-29/005 numaralı üretim lisansının, Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilecek üretim lisansının yürürlüğe girdiği 30/04/2016 itibariyle sona erdirilerek, “Soma Termik Santrali” için 30/04/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere sona erdirilen lisansın devamı mahiyetinde 13/03/2052 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 35 yıl, 11 ay, 13 gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Limgaz Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Buharkent JES

23/11/2016 tarihli ve 6619-2 sayılı Kurul Kararı ile 21/06/2041 tarihine kadar geçerli 24 yıl, 6 ay, 29 gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Bakır Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kürekdağı RES

23/11/2016 tarihli ve 6619-4 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Bağbaşı Regülatörü ve HES

23/11/2016 tarihli ve 6620 sayılı Kurul Kararı ile eskisinin devamı mahiyetinde yeni 38 yıl, 7 ay süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Karhes Karadeniz Hidro Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Gündalan RES

06/07/2011 tarihli ve EÜ/3308-8/2001 numaralı

03/11/2016 tarihli ve 6573-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kemalpaşa Üretim Santrali

27/10/2003 tarihli ve EÜ/223-5/369 numaralı

09/11/2016 tarihli ve 6583-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Kazova Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Yozgat Doğalgaz Motor Kombine Çevrim Santrali

17/01/2013 tarihli ve EÜ/4239-2/2530 numaralı

23/11/2016 tarihli ve 6604-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Köprübaşı Petrol Ürünleri Elektrik Üretim Taşımacılık Ve İnşaat Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Gökdere Reg. ve HES

27/03/2013 tarihli ve EÜ/4235-18/02601 numaralı

23/11/2016 tarihli ve 6604-9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

5

HG Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı ve termik -kombine çevrim tipi

11/05/2010 tarihli ve EÜ/2557-4/1623 numaralı

28/11/2016 tarihli ve 6621-1 sayılı Kurul Kararı ile 30/11/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

10980/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016, 16/11/2016 ve 23/11/2016 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Baytem Geri Dönüşüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik İnş. Nak. San. ve Tic. Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/11/2016 tarihli ve 6575-1 sayılı Kurul Kararı ile 03/11/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

7 Kıta Petrolcülük Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

16/11/2016 tarihli ve 6595-1 sayılı Kurul Kararı ile 16/11/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Lusso Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

23/11/2016 tarihli ve 6606-1 sayılı Kurul Kararı ile 23/11/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Baki Lojistik Kargo Nakliyat Akaryakit Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

23/11/2016 tarihli ve 6606-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/11/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Hspet Petrol Ürünleri Tarım Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

14/01/2010 tarihli ve MYĞ/2396-5/27076 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

03/11/2016 tarihli ve 6575/7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

GS Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

27/05/2010 tarihli ve DEP/2574-1/27767 numaralı

Depolama Lisansı

03/11/2016 tarihli ve 6587/4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Hayber Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

26/11/2015 tarihli ve MYĞ/5888-1/36248 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

03/11/2016 tarihli ve 6587/5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

HYB Otomotiv Gıda İnş. Enerji Petrol Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.

09/06/2016 tarihli ve MYĞ/6320-2/37041 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

03/11/2016 tarihli ve 6587/6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Lukoil Bunker İstanbul İhrakiye Ticaret Limited Şirketi

04/02/2010 tarihli ve İHR/2417-3/27182 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

23/11/2016 tarihli ve 6606-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

İssan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 09/06/2016 tarihli ve 6331 sayılı Kurul Kararı ile verilen 09/06/2016 tarihli ve MYĞ/6331/37001 numaralı Madeni Yağ Lisansı 03/11/2016 tarihli ve 6575-10 sayılı Kurul Kararı ile geri alınmıştır.

10980/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 ve 16/11/2016 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Standart Doğalgaz Ticaret Anonim Şirketi

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

03/11/2016 tarihli ve 6574-1 sayılı Kurul Kararı ile 03/11/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 (on) yıl süreli

2

Shell Petrol Anonim Şirketi

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

16/11/2016 tarihli ve 6594-3 sayılı Kurul Kararı ile 16/11/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 (on) yıl süreli

10980/3/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          06.04/270  A.E.K

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2016 - 196                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2016 - 3881                                          ANKARA

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahellesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz boru hattı projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında güzergahın 1158+290- 1158+370 km.leri arasında ortaya çıkan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve yeraltı kilisesi olduğu belirtilen, ancak alanda yapılan çalışmalar ve jeoradar tespiti sonucunda Yeraltı şehri olduğu anlaşılan arkeolojik alanın 1. Derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2016 gün ve 3211 sayılı kararı, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.06.2016 gün ve 6364 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahellesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz boru hattı projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında güzergahın 1158+290- 1158+370 km leri arasında ortaya çıkan, Kurulumuzun 27.01.2016 gün ve 3025 sayılı kararı doğrultusunda Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalışmalar ve jeoradar tespiti sonucunda Yeraltı Şehri olduğu anlaşılan alanın ekli harita üzerinde sınrları ve koordinatları gösterildiği şekilde 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, söz konusu alanda 27.01.2016 gün ve 3025 sayılı kararımız ile istenen temizlik ve kazı çalışmalarının yapılarak tamamlanmasından sonra ortaya çıkacak veriler doğrultusunda sit sınır ve derecesinin yeniden değerlendirilebileceğine,

Söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi

 

920_Sayfa_2

10920/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         37.19/133   A.E.K.

Toplantı Tarihi ve No    : 24/11/2016 - 196                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24/11/2016 - 3901                                          ANKARA

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Karabey Köyü, Tepelik Mevkiinde Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün17.05.2016 gün ve 1903,08.09.2016 gün ve 3384 sayılı yazıları, Kastamonu Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.10.2016 gün ve 889586723/299 sayılı yazısı, İlbank Genel Müdürlüğünün 12.10.2016 gün ve E.24946 sayılı yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Karabey Köyü, Tepelik Mevkiinde Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının sit sınırının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte gösterildiği şekilde 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,nekropol alanındaki kaçak kazı konusunun Cumhuriyet savcılığına iletildiği Kastamonu Müze Müdürlüğünün 11.04.2016 tarihli raporundan anlaşıldığından aynı konuda yeni bir suç duyurusunda bulunulmasına gerek kelmadığına,kaçak kazıların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kurumlarca alınmasına,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

919_Sayfa_2

919_Sayfa_3

10919/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          37.19/21   A.E.K.

Toplantı Tarihi ve No    : 24/11/2016 - 196                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24/11/2016 - 3902                                          ANKARA

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Yenikayı Köyü, Gaden Mevkiinde Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün17.05.2016 gün ve 1903,08.09.2016 gün ve 3384 sayılı yazıları, Kastamonu Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.10.2016 gün ve 889586723/299 sayılı yazısı, İlbank Genel Müdürlüğünün 12.10.2016 gün ve E.24946 sayılı yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Yenikayı Köyü, Gaden Mevkiinde Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın sit sınırının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte gösterildiği şekilde 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

918_Sayfa_2

10918/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016-175                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016-2303                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 12 ada 8 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesi ilişkin 21.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 12 ada 8 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine, tescilinin devamına karar verildi.

10917/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/721

Toplantı Tarihi ve No    : 14.10.2016 - 163                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.10.2016 - 3835                                             SİNOP

Sinop İli, Merkez Ada Mahallesi 411 ada, 2 parselde bulunan kalıntıların tescil değerlendirmesine ilişkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.09.2016 gün ve 3695 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 372 sayılı dosya inceleme raporu, kurul kararı gereği kurul üyeleri tarafından yapılan yerinde inceleme sonucu hazırlanan 14.10.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez Ada Mahallesi, 411 ada, 2 parselde bulunan kalıntıların, SKVKBK’nın 06.07.2015 gün ve 2707 sayılı kararında belirtilen 411 ada 12 parselin batı sınırındaki kesitte açığa çıkan ve 18 parsele yayılım gösteren bulguların devamı olduğu düşünüldüğünden, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 411 ada 2 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh konulması gerektiğine karar verildi.

10916/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                17.11.312

Toplantı Tarihi ve No    : 28.11.2016 / 162                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.11.2016 / 3356                                       ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Öğmen ve Kırıklar Köyü sınırları içerisinde bulunan, DSİ Genel Müdürlüğü -25. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde kalan, Kurulumuzun 13.07.2016 gün ve 3105 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada yerleri belirtilen A-Geçirimsiz Malzeme Alanı ile K-2 Malzeme Alanlarının 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. Maddeleri ile ilgili yönetmelik kapsamında tescil çalışmalarının başlatılmasına, bu alanlarda tespit-tescil işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, ayrıca ilgili kurum tarafından gerek görülmesi halinde tespit-tescil çalışması başlatılan alanların dışında yeni malzeme alanlarının belirlenerek Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilen, Çanakkale-Çukuroba Göleti planlama sahası içerisinde tespit edilen A-Geçirimsiz Malzeme Alanı ile K-2 Malzeme Alanı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli haritalarda sınırları belirtilen alanların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddeleri kapsamında 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebinin değerlendirilmesine ilişkin; Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12/08/2016 tarih ve 165/3186 sayılı yazısı ve ekleri, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü’nün 10/08/2016 tarih ve E.292076 sayılı yazısı, Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 31/08/2016 tarih ve E.9912 sayılı yazısı ve ekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.10.2016 tarih ve E.435160 sayılı yazısı ve eki ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Öğmen ve Kırıklar Köyü sınırları içerisinde bulunan, DSİ Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içinde kalan, Çanakkale Çukuroba Göleti planlama sahası içerisinde tespit edilen A-Geçirimsiz Malzeme Alanı ile K-2 Kaya Malzeme alanlarında Kurulumuzun 13.07.2016 tarih ve 3105 sayılı kararı ile tespit-tescil çalışmalarının başlatılmasına karar verilen alanların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddeleri kapsamında tespit-tescil niteliklerini taşıdığı anlaşıldığından, karar eki 1/5000 ölçekli sit haritalarında sınırları ve koordinatları belirtilen alanların 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanlara ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna, söz konusu alanlarda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

915-2

915-5

915-3

915-6

915-4

10915/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                       17.03.20 - 17.03.927

Toplantı Tarihi ve No    : 28.11.2016 / 162                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.11.2016 / 3343                                       ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü sınırları içerisindeki Dede Tepe Mevkiinde yer alan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.01.1995 tarih ve 2210 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Dede Tepe Tümülüsüne ait arkeolojik sit alanı sınırlarının yeniden irdelenerek sayısallaştırılması ve güncellenmesine ilişkin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.11.2016 tarih ve 601 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü sınırları içerisindeki Dede Tepe Mevkiinde yer alan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.01.1995 tarih ve 2210 sayılı kararı ile tescilli Dede Tepe Tümülüsü I.Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılacak her türlü uygulamaların hassas ve daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi kapsamında arkeolojik sit sınırlarının yeniden irdelenmesi sonucu sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritanın ve sit fişinin uygun bulunduğuna,

Arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

914-1

914-2

914-3

10914/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                17.10/408

Toplantı Tarihi ve No    : 28/11/2016 - 162                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/11/2016 - 3350                                      ÇANAKKALE

913

 

913_Sayfa_1

913_Sayfa_2

913_Sayfa_3

913_Sayfa_4

913_2

913_3

10913/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             06.00.1904-A

Toplantı Tarihi ve No    : 27.11.2015-137                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.11.2015-1700                                            ANKARA

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi, 2788 ada, 4-5 parsellerde bulunan, Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı Sınırları içerisinde kalan, mail-i inhidam durumundaki tescilli taşınmazın rölöve çizimine ve raporuna ilişkin; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Plan ve Proje Şube Müdürlüğünün 26.11.2015 tarih ve 3234 sayılı yazı ve ekleri, Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 19.03.2010 tarih ve 459 sayılı kararı, Kurulumuzun 24.11.2015 tarih ve 1691 sayılı kararı, Müdürlüğümüzün 27.11.2015 tarih ve 4666 sayılı uzman raporu ve ekleri, Kurulumuzun 27.07.2015 tarih ve 1483 sayılı kararı ile onaylanan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi, 2788 ada, 4-5 parsellerde bulunan, Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı Sınırları içerisinde kalan, mail-i inhidam durumundaki tescilli taşınmazın rölöve çiziminin ve raporunun Kurulumuz gündeminde değerlendirilmesi aşamasında anılan taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi doğrultusunda, aynı yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fırkasında yer alan "…tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; … ve benzeri taşınmaz kültür varlıklarından korunması gerekli olanlar ile sitlerin tespitinde;

…c) Tek yapılar için; taşınmazın sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif, simgesel, belgesel, işlevsel, maddi, hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik, homojenlik, onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından özellik göstermesi, kent ve çevre kimliğine, dokusuna katkıda bulunması, yöresel yaşam biçimini yansıtması, … hususları göz önünde bulundurulur" hükmünde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliklerini taşımadığı anlaşıldığından tescil kaydının kaldırılmasına, bu durumda rölöve çiziminin 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmesine gerek olmadığına karar verildi.

10912/1-1