12 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29916

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bolu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 12.12.2016

Son Başvuru Tarihi    : 27.12.2016

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

Prof. Dr.

1

İngiliz Dil Bilimi alanında Doktorasını yapmış olmak. İngiliz Dil Bilimi ve Dil Eğitimi üzerine yayınları ve çalışmaları olmak.

10887/1-1


Bolu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden:

BOLU BELEDİYESİ BOLU KONULU ÇOCUK ŞARKISI BESTE YARIŞMASI YARIŞMA İLANI

1 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

- Yarışmanın türü, Güzel Sanat Eseri yarışmasına girmekte olup ilgili yönetmeliğin (f) bendine göre ortakçıl yarışmadır.

- Yarışmanın Şekli; Ulusal söz ve beste yarışmasıdır.

2 - YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU:

- Yarışmanın yeri; Bolu İli Merkez ilçesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi (Mavi Salon) dur.

- Yarışmanın Konusu; Bolu konulu.

3 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

- TC. veya KKTC vatandaşı olmak

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

- Yarışmayı açan idarede (Bolu Belediyesi), yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- İlgili Meslek disiplininden mezun olmak veya konu ile ilgili çalışmalara katılmış bu konuda kendini ispatlamış olmak

- Yarışmacılar tarafından bilgileri kultur@bolu.bel.tr mail adresine mail gönderilerek yarışma raportörlüğüne kayıt olmak

4 - YARIŞMA TAKVİMİ:

- Yarışmanın Başlangıcı                    : 01 Aralık 2016

- Tasarımların Son Teslim Tarihi       : 23.02.2017

- Jürinin Toplanma ve Karar Tarihi   : 01.03.2017-23.04.2017

- Yarışma Sonuçlarının İlanı             : 24.04.2017

5 - DANIŞMAN, ASLİ, YEDEK JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ:

Danışman Jüri:

1. Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye Başkanı.)

2. Emine DAVARCIOĞLU (Belediye Başkan Yard.)

3. Güler MERT (Kült. ve Sos. İşlr. Müd. )

4. Prof. Dr. Suna ÇEVİK (Emekli Öğretim Üyesi)

Asli jüri (Seçici Kurul):

1. Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK (AİBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)

2. Prof. Dr. Dolunay Akgül BARIŞ (AİBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)

3. Prof. Dr. Ali Sevgi (Başkent Üniversitesi Konservatuvarı ANKARA )

4. Doç Dr. Erdal TUĞCULAR Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE. Bölümü (ANKARA)

5. Öğr. Gör. Pınar Çelik DEMİRAY (AİBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)

Yedek Jüri Üyeleri

1. Öğr. Gör. M. Şahin AKINCI

2. Öğr. Gör. Savaş İNCİROĞLU

3. Prof. Dr. A. Serkan ECE

Raportörler

1. Sadık KAYMAZ

2. Yrd. Doç. Dr. İsmail SÖZEN

3. Arş. Gör. Seda EDEN

6 - VERİLECEK ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARLARI:

Birinci Ödül                  : 5.000 TL.

İkinci Ödül                    : 3.000 TL.

Üçüncü Ödül                : 2.000 TL.

Mansiyon (7 adet)         : 500 TL.

7 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİN ETME YERİ VE SATIN ALMA BEDELİ

Şartname ve ekleri; Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr ve www.koroglufestivali.com.tr adreslerinden ücretsiz olarak teslim alabileceklerdir.

8 - YER GÖRME ZORUNLULUĞU:

Yer görme zorunluluğu yoktur.

9 - İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Adresi: Aktaş Mahallesi Öney Sokak No: 1 BOLU

İzzet Baysal Caddesi Nu: 95 BOLU

Telefon numarası : +90-374-217 25 15

Faks numarası     : +90-374-218 00 13

e posta                 : kultur@bolu.bel.tr

Web                     : www.bolu.bel.tr

                            : www.koroglufestivali.com.tr

10907/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 457 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2016 tarih ve 2112 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46115 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 12/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10931/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 10/10/2016 tarih ve 561 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2016 tarih ve 2351 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 40621 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 12/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10932/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 456 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2016 tarih ve 2111 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 45919 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 12/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10933/1-1