11 Aralık 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29915

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 21 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

2

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

2

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

1

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

1

İşletme Yönetimi

Prof., Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İç Mimarlık (İngilizce) *

2

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Mimarlık (İngilizce) *

1

Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Bilgisayar Eğitimi

Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

1

Sermaye Piyasası, Muhasebe Finans

Profesör

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

1

Endodonti

Yardımcı Doçent

Elektronörofizyoloji

1

Nöroloji

Yardımcı Doçent

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

10924/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

AYŞE DEMET ÖZGE ARTI ETKİ PROJE DANIŞMANLIK

27-HYB-4163

TS 13573

15.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SERVET ASEFLER

27-HYB-3937

TS 12820

02.11.2016

Firma İsteği

HEDEF İŞ MAKİNALARI-İBRAHİM HALİL YILDIZ

27-HYB-3882

TS 12510

15.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MİRA TIP SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-1218

TS 12426

16.11.2016

Talimata Aykırılık

DEMİROĞLU MOBİLYA- ABDULLAH DEMİR

27-HYB-4048

TS 12487

01.11.2016

Talimata Aykırılık

COŞKUN LPG - COŞKUN BESLE

27-HYB-997

TS 12664-1

30.11.2016

Firma İsteği

NEVZAT AYDIN

27-HYB-3906

TS 12820,11939

23.11.2016

Firma İsteği

10875/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Samsun İli, Atakum İlçesi, Sinan Mahallesi, F36B16A3B pafta, 8456 ada, 6 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Abdullah FENER’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110261748338);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16204 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/1/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1430 ada, 66 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Bayram KARTAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110428895413);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16201 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/2/1-1

—————

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 31L2 pafta, 2781 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Adapazarı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Eko Sistem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0054311454252612);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Halil İsmail KAHRAMAN”ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16222 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/3/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Küçük Kayaş Mahallesi, P 39 pafta, 35648 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Faruk UÇAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110411275557);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16221 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/4/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-2C pafta, 45187 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Fazlı CANDAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110203187466);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı

Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16202 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/5/1-1

—————

İzmir ili, Tire İlçesi, 9 pafta, 1022 ada, 97 parsel ve 31LIVC pafta, 1473 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıların yapı müteahhidi Çapkan İnş. ve Taah. Tic. Ltd. Şti. (Yetki Belge No: 0035315593116165) ile şirket müdürü Ferhat ÇAPKAN hakkında 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16228 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

10905/6/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Esenevler Mahallesi, F36B16C2B pafta, 302 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hamza TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0055111340324538);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16216 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/7/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Akşemsettin Mah., P-35 pafta, 36416 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin ŞANA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006111465644412);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16218 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/8/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-IIIB pafta, 45255 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsa DEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110326946430);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16203 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/9/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Plevne Mahallesi, 4631 ada, 9 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmail BOSTAN’ınYetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Kararın Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16213 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/10/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, F22D25D2D pafta, 325 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmet TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0034111289104056);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16205 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/11/1-1

—————

Kırıkkale İli, Çalılıöz Mahallesi, - pafta, 824 ada, 38 nolu ve Yenimahalle, - pafta, 677 ada, 38 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İzzet YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111880612038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16210 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/12/1-1

—————

Manisa İli, Soma İlçesi, Rıfat Karaca Sokak, 28.26.M.A. pafta, 480 ada, 131 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Soma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Muhammet YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0045111532534056);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16214 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/13/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, F36B16A4A pafta, 3836 ada, 2 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Mustafa BARLAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110345325065);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16215 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/14/1-1

—————

Bursa İli, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D10A1B pafta, 540 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa KORKMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0016110128273166);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16208 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/15/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Yenimahalle Mah., 21 H-3B pafta, 386 ada, 1 nolu, 21H-3A pafta, 3639 ada, 5 nolu, 21 H-3B pafta, 388 ada, 1 nolu ve 21 H-3B pafta, 385 ada, 6 nolu parsellerdeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi O.F.K. Emlak Harf. İnş. Taş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315189437421);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Süleyman KILIǒa ait yetki belgesi numarasının (0006110403543648) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16206 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/16/1-1

—————

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, H27C09C3D pafta, 1573 ada, 22 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Beypazarı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Orhan DEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110085118356);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16224 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/17/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36072 ada, 9 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Seçkin DEMİR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110328768012);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16219 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/18/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 19K2B pafta, 1925 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Derince Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Tbn Yapı Malz. Mim. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0041311235621502);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Murat TABAN”ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16220 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/19/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30NIV pafta, 2490 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapılarda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Çorlu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Türkyap Yapı San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059312392216056);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Şirket Müdürleri Serdar ATİK ve Muammer ÜNLÜBAŞ’a Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Söz konusu yapının Şantiye Şefliği görevini üstlenen inşaat mühendisi “Bahri DURSUN (Oda Sicil No: 52143)”un kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında işlem yapılmasını teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16217 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/20/1-1

—————

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 31M1 pafta, 888 ada, 183 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Adapazarı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Vedat ARSLAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0054110455334748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16223 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/21/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Tandoğan Mahallesi, 67 KJ III D pafta, 769 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Zeyyit ÇERBAŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110398286640);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16225 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10905/22/1-1