8 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29912

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  24.06.2014

Başvuru No                         :  C2014/046

Coğrafi İşaretin Adı            :  Ereğli Siyah Havucu

Ürünün Adı                         :  Havuç

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe adı

Başvuru Sahibi                    :  Konya Ereğli Belediyesi

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No: 54 Ereğli/KONYA

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Coğrafi Sınır                       :  Konya ilinin Ereğli ilçesi

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Yöre için başlıca geçim kaynaklarından birisi olan siyah havucun Ereğli ilçesinde üretimi 1940 yılında başlamış olup, ürünün %100’e yakın verimlilikle üretildiği ilçe Türkiye genelinde siyah havuç üretimiyle öncü konumdadır. Ereğli Siyah Havucu; Kuzukuyusu, Pınarözü, Sazgeçit, Selvili, Aşıklar, Türkmen, Çiller, Kamışlıkuyu köyleri başta olmak üzere Ereğli merkezde ve Ereğli ilçesinin tüm köylerinde toplamda 10.000 dekarlık bir alanda yetiştirilmektedir. Siyah havuç iç piyasada şalgam suyu yapımında kullanılmakta olup üretimin yarıdan fazlası ise ihraç edilmektedir. Doğal gıda boyası, vücut ve güneş yağı olarak kozmetik sektöründe, havuç konservesi, dondurması, reçeli, suyu veya sofralık olarak ise gıda sektöründe kullanılmaktadır.

Ereğli Siyah Havucu’nun kökeni Ereğli bölgesidir. Ereğli toprağında yüksek oranda bulunan ve önemli bir antioksidan işlevi gören antosiyanin adlı mor pigment içeriğinin yüksek olması ürüne koyu rengini sağlamakta, bu özelliği ile ürün diğer yörelerde yetişen siyah havuçlardan ayrılmaktadır. Havuçlar ortalama olarak 4 ila 10 mg/100g düzeyinde askorbik asit içeriğine sahipken, Ereğli’de yetişen siyah havuçlarda bu oran 26,40 mg/100g seviyesinde olduğundan Ereğli Siyah Havucu, askorbik asit açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca, Ereğli topraklarının Kireç/Potasyum oranının 0,5 seviyesi ile ülkemizde siyah havuç yetiştirilen diğer yörelere kıyasla çok yüksek olması, siyah havuç yetiştiriciliği için en elverişli toprak yapısının oluşmasını sağlamıştır. Ereğli toprakları hafif ve derin bünyeli, besin maddelerince zengin ve iyi işlenmiş olup, pH seviyesi 6-6,5 olduğundan yüksek asitliğe karşı son derece hassas olan siyah havuç Ereğli toprağında, karakteristik özelliklerini kaybetmeden yetişebilmektedir.

Sebze Özellikleri:

Sınıfı/Familya               :  Dicotyladoneae/Umbelliferae, Varyete: Daucus carota L.ssp. sativus var. atrorubens Alef.

Ekim Zamanı                 :  Genellikle 10 Mayıs - 25 Mayıs arasında

Hasat Zamanı                :  15 Ekim - 25 Aralık arasında

Kök Yapısı                    :  Tohumun çimlenmesiyle oluşan bitki 2 kotiledon yaprağa, belirgin bir hypokotile ve bir kazık köke sahiptir.

Yaprak Yapısı               :  Yaprak sapları gövdenin ortasından ve birbiri içinden çıkar. Yapraklar bileşik yaprak olup ince iğne şeklindedir. 40 - 50 cm kadar yaprak boy alır.

Kök ve Gövde Yapısı   :  Havuç gövdesi belirgin değildir. Gövde havucun kökünün hemen üstünde hypokotilin üst kısmının genişlemesiyle meydana gelir. Gövde boyuna çizgili ve tüylüdür. Desteğe gerek kalmadan çiçek şemsiyelerini ve tohumlarını rahatlıkla taşır.

Çiçek Yapısı                 :  Çiçekleri şemsiye şeklindedir. Çiçeklenmeye başladığında yaprak rozetinin içinden çiçek kümesi taşıyan, yapraklı 60-100 cm uzunluğunda çiçek sürgünü meydana gelir. Bu ana sürgünün her koltuğundan, ucunda şemsiye şeklinde çiçek içeren yan sürgünler verir.

Renk                             :  Siyah

Tohum Yapısı               :  Tohum bir meyve zarı ile kaplıdır. Tohumlar çok küçük kurşuni renkte ve hafif çengellidir. Çengelleri kırılmış tohumların 1 g’ında 890 - 900, kırılmamışlarda 500 - 550 adet tohum bulunur.

Analitik Özellikleri:

Preslenerek elde edilen ve henüz durultulmamış yani doğal haldeki siyah havuç suyunda aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Briks                                       :  10,75

Titrasyon asitliği (g/100ml)    :  0,112

pH                                          :  6,02

İndirgen Şeker (g/L)               :  15,54

Toplam şeker (g/L)                 :  49,53

Sakaroz (g/L)                          :  33,99

Askorbik asit (mg/100ml)      :  26,40

Görünüm Özellikleri:

 

Ağırlık (g)

Boy (mm)

Çap (mm)

 

Orta kısım

Üst kısım

 

Max

205,35

300

48,5

33,2

Min

62,76

172

26,2

18,4

Ort.

111,49

233

33,1

24,4

 

Üretim Yöntemi:

1 - Tohum üretimi: Ekim - Aralık ayında hasatı yapılan havuçların, üst kısmında 2 - 3 cm’lik yaprak sapı kalacak şekilde traş edildikten sonra alınan çelikler Mayıs aylarında toprak yüzeyine 2 - 3 cm kalacak derinlikte dikilip, Ağustos ayında açan çiçeklerden oluşan tohumlar gerekli toplama ve kurutma işlemleri yapılarak elde edilir. Çiçekleri şemsiye şeklindedir. İlk çiçeklenme bitkinin en üst kısmındaki ana şemsiyede başlar. Şemsiyeler birincil-ikincil-üçüncül ve dördüncül olmak üzere gruplar halinde oluşurlar. Bu oluşum sırasına göre büyüklük kazanırlar. En iri şemsiye birincil şemsiyedir. Her şemsiye dıştan içeriye doğru dizilmiş yüzlerce çiçek sapını ve çiçeği taşır. Çiçek döneminde bitkilerin başka havuç çeşitlerine en az 500 metre uzak olması gerekmektedir.

2 - Dikim: Havuçta en iyi üretim şekli sıraya ekimdir. Ekim derinliği 2.5 - 3 cm olmalı ve bir dekar alana 300 - 400 gr tohum atılır. Ekilecek tohum miktarı sıra arası mesafesi olarak 25 - 30 - 40 cm’lik aralıklar verilir. Tohum 10°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda çimlenmektedir.

3 - Toprak İşleme: Hafif bünyeli topraklarda uygun besleme, sulama ve bakım şartlarında,  direkt tohum ekimiyle yetiştirilmelidir. Toprak yapısı derin, gevşek, geçirgen, organik maddesi bol, yeterli kireç seviyesine sahip olmalıdır. Havucun kök uzunluğu dikkate alınarak ve buna göre derinlik ayarlaması yapılarak 20 - 25 cm derinliğinde 1-2 defa toprak işleme yapılır. Birinci işlemeden sonra iyi yanmış çiftlik gübresi serpilip ikinci işlemede toprakla karıştırılmalıdır. Sızdırma sulama uygulanacaksa tahtalar hazırlanır. Bitki toprak üzerine çıktıktan sonra sıra arasında boğaz doldurma ile açılan karıklara su verilir. Havuç tohumlarının geç çimlenmeleri nedeniyle yabancı otlar hızla gelişerek yeni çimlenmekte olan havuç bitkilerinin gelişmesini yavaşlatır ve üzerlerini örterler. Bu nedenle seyreltme ve çapalama işlemleri de zorlaşacağından, yabani ot kontrolü yapılmalıdır. Toprak hazırlığı sırasında pülverizatörle yabani ot ilacı püskürtülür. İlaçtan sonra toprak 5-8 cm derinliğinde işlenir ve tohum ekimine başlanır.

4 - Sulama: Düzenli sulama havuçta primer ve sekonder kök gelişiminde çok önemli olup, primer dönemdeki susuzluk havuç boyunun kısa kalmasına, sekonder dönemdeki susuzluk ise havucun yeterli ölçüde kalınlaşmamasına neden olur. Ayrıca düzensiz sulama ise havucun çatlayarak pazarlanamaz hale gelmesine neden olacağından, yağmurlama veya damla sulama yöntemlerinden herhangi biriyle sulama gerçekleştirilmelidir.

5 - Gübreleme: Verim ve kaliteyi etkileyen azot ve potasyum dengesi uygun şekilde ayarlanmalıdır. Ereğli Siyah Havucu, nitrat formunda azotu tercih eder. Potasyum, üründeki şeker oranını ve depolanma gücünü arttırmaktadır. Havuç özellikle çimlenme ve gençlik döneminde tuza karşı son derece hassas olduğundan ekimle birlikte gübre vermek yanlış olacaktır. Bu durum, çimlenme aksaklıklarına ve sıralarda boşluklara yol açacaktır. Erken dönemde inorganik gübre yoğun kullanılmamalıdır. Taze gübre havucun renginin bozulmasına, mavi kırmızı bir renk almasına ve erken çiçeklenmeye neden olduğundan, taze ahır gübresi kullanılmamalıdır. Toprakta tav nedeniyle gübreleme ekimden bir hafta evveline kadar yapılmamışsa gübre vermeden ekim yapıp çimlenme tamamlanıp bitkiler 2-3 yapraklı olduklarında gübreleme yapılacaktır. Dekara 8-10 kg saf azot, 8-9 kg fosfor ve 12-16 kg potasyumlu gübre hesaplanarak ekimden en az iki hafta önce toprağın 10-15 cm derinliğine karıştırılmalıdır. Azotun yarısı ekim öncesinde diğer yarısı da bitkiler 3-4 hakiki yapraklı olduklarında uygulanırsa yıkanma yoluyla kayıp azalır.

6.Hasat: Ekim - Aralık aylarında olgunluğa gelen havucun hasatı birkaç hafta sürebilir. Daha erken dönemde hasat edilen havuçlar cılız kalırlar. Hasat, yetiştirme alanının genişliğine ve pazarlanacak havucun miktarına göre elle veya makineyle yapılacaktır. Muhafaza sıcaklıkları sıfırın üzerindeki 3 - 50°C’lik sıcaklıklardır. Söküldükten sonra muhafaza edilmesi düşünülen havuçlarda hasatın tam olgunlaşma gerçekleştikten sonra yapılması ve hasat sırasında havuçların yaralanmamasına özen gösterilmesi gerekir.

7 - Hastalıklarla Mücadele: Zarar yapan hastalıklar Alternariadauci, Alternariaradicina, Cercosporacarotae, Phythiumspp, Sclerotiniasclerotiorum, Mycocentrosporaacerina, Rhizoctoniasolani olup, karşılaşılan önemli zararlılar ise Psilarosae, Napomyzacarotae, Semiaphisdauci, Meloidogynehapla’dır. Yetiştiricilikte bu hastalık ve zararlılara karşı mücadele konusunda zirai mücadele teşkilatlarının önerileri dikkate alınacaktır. Ayrıca münavebe tekniği de kullanılacaktır. Uygun ön bitkiler: Liliaceae (Zambakgiller) familyası, Alliaceae (Soğangiller) familyası, domates, marul, hindiba; kaçınılacak ön bitkiler ise: Apiaceae (Maydanozgillernin tüm türleri, Brassicaceae familyası, fasulye, tahıllardır.

Denetleme:

Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Konya Ereğli İlçe Müdürlüğü temsilcisi (Bahçe Bitkileri uzmanlığına sahip Ziraat Mühendisleri ile ihracatta görevli İnspektörler), Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Belediye Başkanlığı, Ereğli Kaymakamlığı İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğünden ürün konusunda uzman birer kişi ile ilgili kooperatiflerden ve/veya üretici derneklerinden bir temsilci olmak üzere en az beş kişilik komisyon tarafından, Ereğli Siyah Havucunun üretim, pazarlama ve satış dahil olmak üzere tüm evrelere yönelik kontroller yılda en az 3 kez ve ihtiyaç duyulduğunda ve şikayet halinde her zaman yapılacaktır. Bu denetimlerin en az ikisi Ereğli Siyah Havucu hasadının yapıldığı Ekim - Aralık aylarında gerçekleştirilir. Denetimlerde gerekli görülen Laboratuar analizleri, Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince yapılabilecektir. Denetime ilişkin raporlar Konya Ereğli Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. Denetim Komisyonu, coğrafi işareti haksız ve kurallara aykırı kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurur ve konunun takipçisi olur.

Denetimlerde; tohum üretimi, paketleme, tarımsal hastalığa yakalanıp yakalanmadığı, hijyen, hasat ile en son ilaçlamanın ne zaman yapıldığı, en-boy oranı vb. denetlenecektir. Ayrıca tohum üreten üreticilere yönelik olarak, çiçek döneminde bitkilerin başka havuç çeşitlerine en az 500 metre uzak olması hususu Denetim Komisyonu tarafından her yıl yapılacak denetimlerle denetlenecektir.

10826/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                        :  11.09.2012

Başvuru No                            :  C2012/126

Başvuru Sahibi                       :  Konya Lokantacılar Odası

Başvuru Sahibinin Adresi      :  Zeynel Sultan Mah. Çinili Sok. No: 11/2 KONYA

Coğrafi İşaretin Adı                :  Konya Etliekmek

Ürünün Adı                            :  Etliekmek

Coğrafi İşaretin Türü              :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                          :  Konya

Kullanım Biçimi                      :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Konya Etliekmek geçmişten günümüze ulaşan, sevilerek tüketilen, yapım tekniği ve lezzeti ile ün kazanan Konya yöresi ile özdeşleşen yöresel bir yemektir.

Üretim metodunda hamurun açılma şekli, içinin malzemesinin yerleştirilmesi, ürünün fırında pişirilme yöntemi, ürünün boyutu ve sunum şekli benzer ürünlerden farklılık göstermektedir.

Üretim Metodu:

Konya Etliekmek üretiminde, temel olarak buğday unu ve kıyma kullanılmaktadır. Hamur ve iç kısmı ayrı ayrı hazırlanır. Hamur kısmında buğday unu kullanılmakta olup, su, maya ve tuz ile hamur elde edilir. İç kısmında ise, tercihe göre dana veya düve etine ilaveten tuz, domates, yeşil biber, maydonoz ve kuru soğan kullanılır. Konya Etliekmek ustalarının (tırnakçı) el maharetiyle oldukça ince bir şekilde açılan hamurlara daha önceden hazırlanan etliekmek içi (kıyma –sebze karışımı) dengeli bir şekilde eklenerek yayılır. Meşe odunu ateşiyle yanan kara fırın içerisinde özel yapılmış tahta kürek yardımıyla usta (kürekçi) tarafından fırına sürülerek 4-5 dakika kadar pişirilir ve servise sunulur. Hazırlanan bu Konya Etliekmeklerin uzunluğu yaklaşık 85-90 cm, eni ise 15-20 cm civarındadır. Üzerinin açık olması, hamurun uçlarının ve kenarlarının kesinlikle bükülerek kapatılmaması ve hamurun oldukça ince olması belirleyici bir faktördür.

Konya Etliekmek Yapılışı

1 - Bileşimi

Konya Etliekmek bileşimi üç ana unsurdan oluşur.

- 180 gr hamur (100 gr Buğday un esasına göre, yaklaşık % 1,0 sofra tuzu, % 0,1-0,2 civarında da yaş maya, optimum miktarda içme kalitesindeki su ile olgun hamur (kulak memesi kıvamında) elde edilene kadar yoğrulur.),

- 100 gr sebze karışımı (40 gr domates, 30 gr yeşil biber, 28,5 gr kuru soğan, 1gr maydanoz ve 0,5 gr tuz),

- 100 gr kıyma (dana veya düve kaburgasından elde edilen).

2 - Üretimi

Üretim üç aşamadan gerçekleşir.

2.a. Hamurun hazırlanması

İlk olarak hamur hazırlanır. Buğday unlarının kullanıldığı Konya Etliekmek hamuru için, ortalama 180 gr olarak kesilen bu hamurlar, daha sonra oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar fermantasyona yani dinlendirilmeye bırakılır. Elde edilen hamurlar da kullanılıncaya kadar, serin bir ortamda bekletilir.

2.b. Konya Etliekmek iç karışımının hazırlanması

İç karışımının hazırlanması için gerekli olan malzemeler şunlardır; Kıyma, Domates, Yeşil Biber, Kuru Soğan, Maydanoz Tuz’dur.

Kıyma için kullanılan et, büyükbaş hayvanların (dana veya düve) kaburgasından elde edilmiş olmalıdır. Çekilen kıymanın yağ oranının % 20’yi geçmemesine dikkat edilir. Küçük parçalara ayrılarak zırhla kıyılır veya alternatif olarak kıyma makinesinde 1 defa çekildikten sonra harç için elde edilen sebze karışımla karıştırılarak yoğurulur.

Sebze karışımı: Maydanoz dışındaki sebze karışımı ince çekilir.

Kıyma ile sebze karışımı karıştırılarak yoğurulur, homojen hale gelmesi sağlanır ve bu arada tuz ve maydanoz da ilave edilebilir.

2.c. Pişirilmesi ve sunum

Pişirilmiş Konya Etliekmek15-20 cm eninde ve 85-90 cm boyunda olmalıdır. Dinlenmiş hamur, usta(tırnakçı) tarafından el mahareti ile açılır, bu esnada hamurun yapışmaması için tezgah üzerine razmol (ince kepek) serpiştirilir. Üzerine etliekmek iç karışımı dengeli bir şekilde yayılır. Diğer usta (kürekçi) ise bunu kürek yardımıyla özel olarak yaptırılmış kara fırın içine yerleştirir. Fırın iç sıcaklığı 300 - 320 °C arasında olmalıdır. Ortalama 4-5 dakika pişirildikten sonra, fırından çıkartılarak 4 veya 6 eşit parça halinde kesilmek suretiyle servis edilir. Pişmiş Konya Etliekmeğin üzerine maydanoz serpilir. Konya Etliekmeğinin servisi isteğe göre yeşillik, salata veya içecek ile birlikte yapılabilir.

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:

Konya Etliekmek üretiminde hamurun elle açılması, iç malzemesinin yerleştirilmesi ve fırında pişirilme işlem adımları ustalık gerektirmektedir. Öyle ki yörede bu işlem adımlarını yapan ustaların özel isimleri (tırnakçı, kürekçi) bulunmaktadır. Konya Etliekmek tarihsel geçmişi bulunan ve yöre ile özdeşleşen bir üründür.

Denetleme:

Konya Etliekmek coğrafi işaretinin usulüne uygun üretilip üretilmediğinin denetimi Konya Lokantacılar Odası koordinatörlüğünde; Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesinden 1 uzman, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinden 1 uzman ve Konya Lokantacılar Odasından 1 uzmandan oluşacak komisyon tarafından gerçekleştirilecektir

* Ürünün hamur bileşenleri ve iç malzemelerinin üretim metoduna uygunluğu denetlenecektir.

* İç malzemede kullanılacak kıymanın, dana veya düve kaburgasından elde edilmesi hususu denetlenecektir.

* Kıymada olumsuz karışımların olmaması içi (sakatat, kanatlı eti, kuyruk yağı veya et yerine ikame edilebilecek herhangi bir hammadde) denetim yapılacaktır.

* Etin kemik ve sinirlerinden arındırılmış olarak kıymaya dönüştürülmesi husus denetlenecektir.

* Ürünün hazırlanma ve pişirilme yöntemindeki işlem adımları denetlenecektir.

* Pişirilen ürünün sunum şekli denetlenecektir.

10812/1-1


 

 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Vanlılar Vakfı.

VAKFEDENLER: Umut Akay, Hikmet Kandemir, Ekin Şahin, Kurtuluş Akay, Haluk Rızvanoğlu, Sanlı Türkoğlu, Selami Tozoğlu, İkram Dinçer, Seçkin Arar, Bülent Erdinç, Sadullah Gönültaş, İsmet Tan.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.11.2016 tarihinde kesinleşen 20.09.2016 tarihli ve E: 2016/163  K: 2016/382 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Van il ve ilçelerine ait özgün kültürün korunması, derlenip yaşatılması, Türkiye’nin her yerinde yaşayan Vanlılar arasında iletişimin, birlikte paylaşımın ve dayanışmanın mümkün olan en üst düzeyde sağlanması, ekonomik olanaklar çerçevesinde ihtiyaç sahibi Vanlı ve çocuklarına yardım yapılması, eğitimlerine katkı verilmesi, Van ve ilçeleri ile köylerinin, Van Gölünün çevre ve doğal yapısının korunması ve destek olunması.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Hikmet Kandemir, Haluk Rızvanoğlu, Umut Akay, Seçkin Arar, Akın Dinçer.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10804/1-1

—————

VAKFIN ADI: Rize Kültür Sanat Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Yaşar Demirci, Zeki Yavaşi

VAKFIN İKAMETGÂHI: RİZE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.11.2016 tarihli ve E: 2016/387, K: 2016/322 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Rize’nin kültürü ve sanatı, tarihi dokusu, mimarisi ve doğasını muhafaza etmek, geliştirmek, desteklemek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Rize il merkezinde ve ilçelerinde cami ve etrafındaki dini, eğitim, sosyal, kültürel ve sanat bakımından halkın ihtiyacı olan tüm müştemilatları, inşaat işlerini yapmak, yaptırmak ihtiyaç sahiplerine maddi yardımlarda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (AltmışbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Zeki Yavaşi, Hamdi Safi, Mehmet Erdoğan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10805/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kırım Kalkınma Vakfı

VAKFEDENLER: Ünver Sel, Gencehan Tunay

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/12/2016 tarihinde kesinleşen 22/11/2016 tarihli ve E:2016/355, K:2016/293 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kırım ile diğer çevre toplulukların; tarihini, edebiyatını, kültürünü, müziğini ve halk oyunlarını; derlemek, yaymak ve bölge toplulukları arasında gerekli yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10856/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Yıldız Hilal Mah. 4. Cad. 63. Sok. No: 78/2 Çankaya / ANKARA adresinde mukim HAYDARBERK MERMER TRAV. MADENCİLİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. firması adına düzenlenen 03.12.2007 tarihli 88524 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 04.09.2008/IM021263 tarih/sayılı G. Bey. ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden 79.500,66 - TL İthalat Vergilerinin (Gecikme faizi ödeme anında ayrıca hesaplanacaktır) tahsili için çıkarılan 24.08.2016/18305049 sayılı tebligat yazımız firmanın bilinen adresinden taşındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. Maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

10816/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul Anadolu 2. İcra Ceza Mahkemesinin 2016/248 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içerisinde bulunan İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğünün 2016/6532 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10832/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Özel Şart

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2

Doçent

İktisat ve Ekonomi alanında lisans veya yüksek lisans eğitimi bulunmak, bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verme kriterlerini sağlamış olmak

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri (4 nüsha) ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, (2) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

10867/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alımı için açılan 2 (iki) kadroya 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör adayların 6’şar ve Doçent ve Yardımcı Doçent adayların ise 4’er takım bilimsel dosyaları ile birlikte aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları beklenmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İstanbul Şehir Üniversitesi

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 27

34662 Üsküdar - İstanbul

E-posta: psy-search@sehir.edu.tr

T: 444 40 34 / 0 (216) 559 90 00

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Formu),

2. YÖK formatında özgeçmiş,

3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

AKADEMİK ÜNVAN

KADRO ADEDİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

3

Hukuk

Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

1

10863/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi            :  08.12.2016

İlan son başvuru tarihi      :  22.12.2016

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 08.12.2016 - 22.12.2016 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVAN

DERECE

ADET

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

DOÇENT

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

1

10785/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden Kanununun İlgili Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası ile İlgili Makam Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı (TL)

1

Ankara

20067719

Ankara Göl Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

13., 29. ve Geçici 21.

03/07/2015 - 4599

131.868,00

2

Ankara

20057790

Altaş Hazır Beton Tes. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

13., 29. ve Geçici 21.

26/02/2016 - 802624

122.399,80

3

Ankara

200700452

Çolakoğlu İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş.

13., 29. ve Geçici 21.

14/12/2015 - 703535

40.000,00

4

Ankara

200700452

Çolakoğlu İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş.

13.

14/06/2016 - 427384

21.116,00

5

Ankara

80326

Gzs İnş. Org. Mad. Ot. Otopark İşl. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12.

29/09/2015 - 700495

181.115,00

6

Ankara

200701711

Çolakoğlu İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş.

13. ve Geçici 21.

14/12/2015 - 700267

24.652,00

7

Ankara

200700452

Çolakoğlu İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş.

13.

14/06/2016 - 427384

21.116,00

8

Ankara

20050839

Ko-Bims Beton Ve İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

13.

14/06/2016 - 427384

21.116,00

9

Ankara

57800

Saha İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. ve Geçici 21.

13/04/2015 - 2362

60.699,60

10

Ankara

57800

Saha İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 427384

21.116,00

11

Ankara

200709746

Nrt İnş. Mad. Nak. Oto Petr. Akaryakıt Ür. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12/5.

29/09/2015 - 700495

303.228,00

12

Gaziantep

20055237

Atom Mad. Petr. İnş. Nakl. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

13., 24/12. , 29., 11/3. ve Geçici 21.

02/09/2016 - 809958

239.854,00

13

Gaziantep

20055237

Atom Mad. Petr. İnş. Nakl. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

13/5.

14/06/2016 - 807197

21.116,00

14

Bilecik

81607

Selahattin KIZILDAĞ

13/5.

14/06/2016 - 807197

21.116,00

15

Bursa

20052647

Şevket Uslu Hafr. Mad. Nakl. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13/5.

14/06/2016 - 807197

21.116,00

16

Denizli

201002224

Myk Maden Petrol İnş. Taah. Nak. San. Teks. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

17

Denizli

72832

Mahmut YILDIRIM (TC Kimlik No: 14509937064)

10., 24., Geçici 21.

27/06/2016 - 808713

122.528,50

18

Adana

81931

YG İnşaat Taahhüt Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

19

Adana

81931

YG İnşaat Taahhüt Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29.

30/09/2016 - 810661

31.674,00

20

Adana

81932

YG İnşaat Taahhüt Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

21

Adana

81932

YG İnşaat Taahhüt Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29.

30/09/2016 - 810661

31.674,00

22

Afyonkarahisar

58261

Yeni Erdoğanlar İnş. Turz. Mad. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

23

Erzurum

200904016

Temel DAŞ

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

24

Erzurum

200904017

Temel DAŞ

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

25

Balıkesir

20057975

Ali EREN

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

26

Erzurum

200905337

Karyap Mad. Hayv. İnş. Taah. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.

13.

05/09/2016 - 809978

21.116,00

27

Balıkesir

200900430

Bera Mineral San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

28

Giresun

200905509

Aytaş Nak. Mad. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Geçici 21., 24/12.

01/08/2016 - 808861

77.442,00

29

Antalya

69656

Ali Ayhan İŞCAN

29.

22/07/2016 - 808517

31.674,00

30

Antalya

73092

Mert Turz. Yat. İşl. Oto. ve Pet. Taş. Mad. Hafr.  ve İnş. San. Tic. A.Ş.

29.

22/07/2016 - 808517

31.674,00

31

Antalya

20052297

Al Kum İnş. Mad. Turz. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29.

22/07/2016 - 808517

31.674,00

32

Antalya

20065066

Ersen SARIASLAN

29.

22/07/2016 - 808517

31.674,00

33

Elazığ

72842

Özay-Yıldız İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

12/4.,13., 29. ve Geçici 21.

10/07/2015 - 4825

27/03/2016 - 803856

194.927,60

34

Edirne

66785

Yen-Taş İnş. Taah. Mad. İth. ve İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

35

Edirne

20050175

Nurullah YAPICI

10/6.

07/01/2015 - 146

4.839,60

36

İstanbul

200806130

Rns Mad. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

37

Muş

200901873

Oluşum Yapı Mad. Nak. Gıd. Tem. Paz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

38

Kastamonu

200703880

Ruttaş Mad. Taş. İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

10/6.

27/07/2016 - 808667

21.116,00

39

Malatya

54026

Sürmeli İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

13. ve Geçici 21.

29/04/2016 - 805331

08/06/2016 - 806955

67.163,60

40

Muş

200700379

Arma İnş. Tah. Tic. San. A.Ş.

10/6. ve Geçici 21.

21/06/2016 - 807531

16.714,60

41

Muş

201001443

Cengizler Medikal. İnş. Taah. Mad. Ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.

10/6.,13. ve Geçici 21.

27/07/2016 - 808668

08/06/2016 - 806955

81.536,00

42

Kastamonu

200904384

Cevahiroğlu Mad. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

43

Şanlıurfa

80110

Sçs Mad. Ins. Harf. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

44

Şanlıurfa

200904694

Bey-Ka İnşaat Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

45

Kırıkkale

20064892

Bahadır İnş. Tic. Nak. ve Taah. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

46

Konya

70818

Soğukdere Mad. Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

47

Konya

63728

Hasan Hüseyin BAYLAR

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

48

Ordu

79536

Ataç Tarım Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

49

Nevşehir

20051649

Hacer SAKA

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

50

Tekirdağ

72340

Baztaş Mad. İnş. San. Tic. A.Ş.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

51

Konya

72337

Cevahiroğlu Mad. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

52

Tekirdağ

200710643

Artim Mad. Ltd. Şti.

13., 29., 24/12.

10/09/2015 - 5942

141.398,00

53

Manisa

62640

Arısoy Haf. İnş. Ta. Sa. ve Tic. Ltd. Şti.

24/12., 31. ve Geçici 21.

29/04/2016 - 805312

99.116,00

54

Kayseri

82883

Türker KAYA

29.

01/08/2016 - 808864

31.674,00

55

Kayseri

77182

Günfalt İnş. Asf. Nakl. Tic. Ltd. Şti.

Geçici 21.

20/02/2016 - 802371

22.761,60

56

Kayseri

20051571

Betmaş. Mad. İnş. Yapı. Malz. Nak. Pet. Ür. ve Tic. Ltd. Şti.

7., 29., 12/4. ve Geçici 21.

17/11/2014 - 7984

18/12/2015 - 703747

753.700,35

57

Kayseri

72351

Ömer ARSLAN

29.

01/08/2016 - 808864

31.674,00

58

Kayseri

50573

Emda İnş. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.

13. ve Geçici 21.

02/10/2015 - 700640

14.652,00

59

Manisa

20056218

Usaş Uğur Serdaroğlu İnş. Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

29.

07/09/2015 - 5924

30.000,00

60

Yozgat

200905508

Tcm İnş. Taah. Mad. Nak. Harf. Pet. Gıda Tar. ve Hayv. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

61

Kars

200903010

Silfalt İnş. Nak. Haf. Akar. San. Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

62

Manisa

200711164

Ümit Yaşar YARALI

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

63

Kayseri

69993

Emda İnş. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

64

Manisa

200709208

Yolsan İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

65

Yozgat

200902004

Adaş Mad. Müt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

66

Samsun

52189

Topçuoğlu Oto. San. Tic. Koll. Şti. Ali Topçu ve Ortağı

7., 12., 13., 29., 31.

17/03/2016 - 803360

170.229,85

67

Trabzon

20069620

Hüseyin TAŞKARA

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

68

Mersin

81710

Mutlu İnş. Pet. Mad. Oto. Nak. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

69

Mersin

81912

Asg Çevre Enerji İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

70

Zonguldak

20053977

Balcı Yalçın Mad. İnş. Nak. ve Su Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

71

Trabzon

20054885

Cevher Kum-Çakıl Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

72

Zonguldak

20059388

Emm Deniz İnşaat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

73

Kahramanmaraş

200611371

YG İnşaat Taahhüt Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

74

Kahramanmaraş

200900299

Ay-Ka Mad. Nak. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

75

Hatay

20060512

Mevlüt YAHŞİ

29.

22/07/2016 - 808513

31.674,00

76

İzmir

72753

Karcan Mad. Akar. İnş. Gıda Tur. Tic. San. Ltd. Şti.

29.

25/07/2016 - 808528

31.674,00

77

Düzce

79878

Aktıva Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.

24.

18/04/2016- 804786

52.790,00

78

Hatay

20060512

Mevlüt YAHŞİ

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

79

Hatay

20069744

Köseoğlu İnş. Mad. Tur. Bet. Tar. Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

80

Düzce

73627

Akça Mad. Ener. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29., 12.

17/06/2016 - 807454

21.116,00

81

İzmir

20059216, 20059217,

20067071, 20067072,

20067073

Standart Kireç ve Mıcır San. Tic. A.Ş.

13.

14/06/2016 - 807198

105.580,00

82

İzmir

20059216, 20059217,

20067071, 20067072,

20067073

Standart Kireç ve Mıcır San. Tic. A.Ş.

29.

25/07/2016 - 808528

158.370,00

83

Samsun

71827

Teba Beton Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29/4

13/06/2016 - 807115

31.674,00

84

Siirt

200809149

Özbatur İnş. Gıda Teks. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1., 29/4.

08/06/2016 - 806955

13/06/2016 - 807115

52.790,00

85

Van

81944

Eyyüpoğlu Mad. Taş. İnş. Tur. Pet. Med. Gıda. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.

29/4.

13/06/2016 - 807115

31.674,00

86

Samsun

73034

Rekor Kireç San. ve Toprak San. Tic. Ltd. Şti.

29/3., 10/5.

24/06/2016 - 807805

4.656,60

87

Kütahya

67691

Ecemtaş Maden İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29/4.

13/06/2016 - 807115

31.674,00

88

Van

200902710

Fiber madencilik gıda İnş. Tem. Tic. ve san. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

89

Şırnak

81177

Mna mad. İnş. Nak. Gıda ve pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

90

Van

79449

Yunus Safi Müh. Gazbeton Üretim İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

29/4.

13/06/2016 - 807115

31.674,00

91

Konya

79806

Karmer Mermer Tur. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

29.

06/07/2015 - 4697

30.000,00

92

Konya

71594

Çavga Maden Mermer İnş. Nak. Haf. ve Tic. Ltd. Şti.

12., 13., 24., 29.

20/10/2015 - 701302

263.115,00

93

Konya

20050442

Hankaya Mad. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

10., 13., 29.

27/05/2015 - 3453

57.329,80

94

Konya

70818

Soğukdere Mad. Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

7., 10., 13., 29., 29/3

11/05/2015 - 3047

87.912,00

95

Konya

60311

Öz Tutumlu İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

10., 13., 29.

11/06/2015 - 3956

128.608,00

96

Kırşehir

200701629

Mercanlı Mad. Nak. İnş. Taah. Gıda ve Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.

13., 29., 31.

12/06/2015 - 4016

149.789,40

97

Tokat

73666

Albayraklar Taş Kırma Kireç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29.

08/07/2015 - 4718

30.000,00

98

Tokat

200900365

Aryıl Mad. Mak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10., 12., 13.

13/05/2015 - 3171

73.054,00

99

Van

80111

Tüm-Ay Mad. Akaryakıt İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

100

Uşak

200612187

Usmer Usaş Mermer Madencilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

101

Van

200709541

Öz Aktem Tem. Med. İnş. Gıda Petr. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

08/06/2016 - 806955

21.116,00

102

İzmir

200704560

Eken Mad. İnş. Müz. Ürt. Ltd. Şti.

13/1.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

103

İzmir

53951

CHM Mad. Haf. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1.

14/06/2016 - 807198

21.116,00

10809/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.06.172

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2016-208                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2016-7106                                             ADANA

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan antik yerleşim alanı, su kemeri ve nekropol alanının tescili işlemine yönelik Kurulumuzun 24.06.2016 gün ve 6620,24.08.2016 gün ve 6721 ile 25.12.2013 gün ve 3096 sayılı kararları, Kurulumuzun 24.08.2016 gün ve 6721 sayılı kararıyla oluşturulan komisyonun 18.11.2016 günlü raporu, Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.11.2016 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan antik yerleşimin çok küçük bir kısmının Kurulumuzun 25.12.2013 gün ve 3096 sayılı kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin; antik yerleşimin bulunduğu alanda Kurulumuz üyelerinden oluşan komisyonun yerinde yaptıkları tespitleri sonucunda alanda tespit edilen savunma duvarı/su kemeri, tarlaların sınırında yer alan malzeme-teknik ve taş işçiliği açısından da oldukça kaliteli blok kesme taşlar, sütun ve diğer mimari parçalar, tek mekanlı ya da karşılıklı iki mekandan oluşan mezar odaları, sarnıçları, su kanalları ve yüzeydeki seramik ve kiremit parçaları ile Roma döneminden (2.Y.Y.) Bizans dönemine (11. Yüzyılın ilk yarısı) kadar kesintisiz yerleşimin olduğu, anıtsal yapılar ve mezarlıktan oluşan ve kaynak kitaplarda Paratamos/Khırbet Al-Tahoun Köyü ve Mezarlığı olarak adlandırılan bir antik yerleşim alanının bulunduğunun anlaşıldığına; Bu bağlamda Paratamos/Khırbet Al-Tahoun Antik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuzun 25.12.2013 gün ve 3096 sayılı kararı eki sit alanı sınırlarının iptal edilmesine karar verildi.

 

10759/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.05.117

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2016-208                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2016-7104                                             ADANA

Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Baytarlı Mahallesi sınırları içindeki 98 nolu parselde R. J. BRAİDWOOD tarafından 1930 yılında tespit edilen Baytarlı Höyüğün tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.11.2016 gün ve 4257 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 27.10.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Baytarlı Mahallesi sınırları içindeki 98 nolu parselde R. J. BRAİDWOOD tarafından 1930 yılında tespit edilen Baytarlı Höyüğünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna, höyük üzerinde tarımsal faaliyet yapıldığı Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 27.10.2016 tarihli rapordan anlaşıldığından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında “Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına...”  dendiğinin ilgililere hatırlatılmasına  karar verildi.

 

10760/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                80.04.201

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016-211                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016-7209                                             ADANA

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Bağ Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 253 ada, 32 parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan duvar kalıntıları ile su kanalının tesciline ilişkin; Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.11.2015 gün ve 1807 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 24.11.2015 gün ve 168 sayılı rapor, 29.02.2016 gün ve 389 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 18.02.2016 günlü rapor ve 08.11.2016 gün ve 1787 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 26.10.2016 günlü rapor, Kurulumuzun 22.07.2015 gün ve 5289 sayılı,  25.11.2015 gün ve 5632 sayılı ile 25.05.2016 gün ve 6422 sayılı kararları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Bağ Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 253 ada, 32 parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında su kanalının bulunduğu alanda kısmen kireç harçlı kısmen de toprak harçlı moloz taş duvarlar, pişmiş toprak taban döşemesi, sütun başlığı ve tamburu, pişmiş topraktan oval formlu ocak alanı ile çok sayıda taşınır kültür varlığı (sikke, seramik, kandil vb.) çıktığı ve alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde “1.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak bahsi geçen alan niteliğinde olduğu anlaşıldığından parselin sit statüsünün  1. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesine,  kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna,  ayrıca belgeleme çalışmalarına yönelik kesit ve cephe görünümleri bulunan rölöve ve fotoğraflarla birlikte alanın korunmasına yönelik önerilerin getirilmesine karar verildi.

 

10761/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.889

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2016-210                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2016-7159                                             ADANA

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Toros Mahallesi Mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 2122 parselin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.11.2016 gün ve 7273 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 21.10.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Toros Mahallesi Mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 2122 parselin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilline, kararımız eki sit haritasında gösterilen arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

10762/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.10.147

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2016-210                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2016-7201                                             ADANA

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahalleri, Fındıkpınarı Caddesi üzerinde yer alan özel mülkiyete ait 627 ada 12 ve 13 parselin tesciline ve parseller üzerinde Müzesince ayrıntılı çalışma yapılması talebine ilişkin, Koruma Kurulu Üyelerince hazırlanan 18.10.2016 günlü raporu, Kurulumuzun 21.04.2016 gün ve 6297 sayılı, 09.06.2016 gün ve 6547 sayılı ve 22.06.2016 gün ve 6567 sayılı kararları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahalleri, Fındıkpınarı Caddesi üzerinde yer alan özel mülkiyete ait 627 ada 12 ve 13 parselde tespit edilen alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,  Kurulumuz Üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 18.10.2016 günlü raporda “...bitişik parsellere doğru devam eden mezar odalarının bulunduğu bitişik parseller ile ilgili de ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.” dendiği anlaşıldığından Müzesince yakın çevredeki sit alanları da dikkate alınarak, bitişik parsellerde de 2863 sayılı yasa kapsamında ayrıntılı çalışmalar yapılmasının istenmesine karar verildi.

 

10763/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.09.239

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2016-210                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2016-7198                                             ADANA

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Eskiyörük mahallesi, Mutçukuru mevkiinde, Aydıncık-Gülnar Devlet Karayolu güzergahı incelemeleri sırasında Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Osmanlı Mezarlığının tescili istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 26.08.2016 gün ve 5991 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 17.08.2016 günlü rapor, Mersin Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.03.2016 gün ve 1920 sayılı yazısı, 17.09.2015 gün ve 6144 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 04.09.2015 günlü raporu, Kurulumuzun 24.05.2016 gün ve 6350 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Eskiyörük mahallesi, Mutçukuru mevkiinde, Aydıncık-Gülnar Devlet Karayolu güzergahı incelemeleri sırasında Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve içerisinde kültür varlığı niteliği taşıyan mezarları barındıran Osmanlı Mezarlığının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığının anlaşıldığına, kararımız eki haritada gösterilen alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verildi (OLUMLU).

 

10764/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.05.13

Toplantı Tarihi ve No    : 27.10.2016-207                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.10.2016-7040                                             ADANA

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Çevlik Mahallesi, Kızıldağ Yaylası, 118 ada, 1 parselde kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığı Kızıldağ Ramazanoğlu Cami Külliyesine yönelik koruma alanı önerisinin değerlendirilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.10.2016 tarihli raporu, Kurulumuzun 30.11.2012 gün ve 1677 sayılı, 29.04.2015 gün ve 4964 sayılı, 18.06.2015 gün ve 5214 sayılı kararları okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Çevlik Mahallesi, Kızıldağ Yaylası, 118 ada, 1 parselde kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığı Kızıldağ Ramazanoğlu Cami Külliyesine yönelik hazırlanan kararımız eki koruma alanı haritasının uygun olduğuna karar verildi.

 

10765/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07/612

Toplantı Tarihi ve No    : 23.11.2016-209                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.11.2016-7138                                             ADANA

Adana ili, Kozan ilçesi, Kiremitlik Mahallesinde tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 16.11.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Kozan ilçesi, Kiremitlik Mahallesinde tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

10766/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.05.42

Toplantı Tarihi ve No    : 27.10.2016-207                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.10.2016-7041                                             ADANA

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Eğlence ve Torunsolaklı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı köprü kalıntısına yönelik hazırlanan koruma alanı önerisinin değerlendirilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.10.2016 tarihli raporu, Kurulumuzun 27.04.2007 tarih ve 2613 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Karaisalı İlçesi, Eğlence ve Torunsolaklı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı köprü kalıntısına yönelik hazırlanan kararımız eki 1/10.000 ve1/1000 ölçekli koruma alanı haritalarının uygun olduğuna karar verildi.

 

10767/1-1