2 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29906

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI

İhale Kayıt Numarası                                 :  2015/68082

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre Kampüsü 26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  2223206858 - 2223206858

c) Elektronik Posta Adresi                        :  idaridb@anadolu.edu.tr

2 -Yasaklama Kararı Veren Kurum           :  Milli Eğitim Bakanlığı

3 - Yasaklama Kararı Verilen Tüzel Kişi   :  Sümerpak Tem. Hizm. A.Ş. & Saytem Sağlık Hizm. Otomasyon Gıda Tem. Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

a) Adresi                                                   :  İstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 19/2 Bağcılar/İSTANBUL Emniyet Evleri Mah. Taşkent Sok. Mesut Apt. No: 5 D: 1 4. Levent/İSTANBUL

Yasaklama İptal Kararı                              :  25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 30.11.2016 tarih ve E.13493402 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.

10656/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETLER

Başvuru Tarihi                    :  21.02.2014

Başvuru No                         :  C2014/008

Başvuru Sahibi                    :  Birecik Belediye Başkanlığı

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Meydan Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 30 Birecik ŞANLIURFA

Coğrafi İşaretin Adı            :  Birecik Patlıcanı

Ürünün Adı                         :  Patlıcan

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe Adı

Coğrafi Sınırı                      :  Şanlıurfa İli Birecik İlçesi

Kullanım Biçimi                  :  Etiketleme

Etiket Kullanımı:

Üretici üretim miktarı kadar “Birecik Patlıcanı” yazılı ve yukarıda görseli bulunan etiketleri Denetim Kurulu veya Denetim Kurulunun görevlendireceği birimlerden temin ederek ürünün üzerinde kullanılacaktır.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Birecik Patlıcanı; Türkiye’de yetişen diğer yerli patlıcan çeşitlerinden farklı morfolojik özelliklere ve tada sahip tarım ürünüdür. Meyve et rengi beyazımsı olup çekirdeklilik çok azdır, meyve eti yumuşaktır. Yıllardır, bölgede tek çeşit olarak yetiştiriciliği yapılan Birecik patlıcanı, saflaşma göstermiş ve homojenlik göstererek köy çeşidi olma özelliğini de kazanmıştır.

Ticari hasatta meyve kabuğu düz ve rengi orta derecede mor renklidir. Meyve et rengi beyazımsı olup çekirdeklilik çok azdır, meyve eti yumuşaktır. Bu özelliğinden dolayı patlıcan kebabında ve diğer patlıcan yemeklerinde tercih edilmektedir. Birecik ilçesinin kenarından akan Fırat nehrine yakın alanlarda oluşan tarım arazilerinde yoğun olarak patlıcan üretimi yapılmaktadır. Fırat nehrinin kenarında olması nedeniyle Birecik mikro klima iklim özelliğindedir. Bu mikro klima iklim özelliği Birecik bölgesinde daha erkenci sebze yetiştiriciliğini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, bitki deseninde ve yetiştirme şeklinde komşu ilçe ve kasabalardan farklılıklar göstermektedir.

Birecik Patlıcanı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, ilçenin güney kısmında yer alan, özellikle Mezra Mahallesi başta olmak üzere, Fırat Nehri boyunca uzanan tarım arazilerinde yetiştirilmektedir. Birecik patlıcanı uzun yıllardır bölge halkı tarafından, bölgenin tarım alanları ile evlerin yanındaki bahçelerde yetiştirilmekte ve bölge halkının geçim kaynağını oluşturmaktadır.

Bitkisel Özellikleri:

Fidede antosiyanin renklenmesi çok az olup, hafiftir. Bitki dik ve tam gelişme döneminde uzun boylu olup, yerden yüksekliği 110-140 cm, gövde ve dallar hafif tüylü, gövde ve dallarda antosiyanin renklenmesi mevcut, boğum arası uzunluğu 7-10 cm arasında değişmekte, yaprakları uzun olup, uzunluğu 25-30 cm arasında değişmekte, yaprak kenar şekli dalgalı, yaprak yüzeyinde kabarcıklanma ve dikenlilik olmayıp, yeşil renkli, çiçek eflatun renkli orta boyuttadır.

Meyve Özellikleri:

Meyve genellikle silindirik şekillidir. Uzunluğu 25-30 cm arasında değişmekte olup, eğrilik yok veya çok hafif düzeydedir; çapı 5-6 cm arasında değişmekte, ticari hasatta meyve kabuğu düz ve orta derece parlak olup orta mor renklidir. Damarlılık yoktur; dişi çiçek izi yoktur; meyve uç şekli sivri; çanak yaprağının altında antosiyanin renklenmesi yok veya hafif bulunmaktadır. Büyük çanak yaprağa sahip olup dikenlilik azdır; meyve et rengi beyazımsı ve çekirdeklilik çok azdır; fizyolojik olumda yani tohum bağlama döneminde meyve kabuk rengi sarı olmaktadır.

Toprak Özelliği:

1 - Toprak bünyesi ve suya doygunluk:

Birecik topraklarında yapılan suya doygunluk analizine göre 100 gr. toprak için 90 ml. su harcanmış ve bünye ile ilişkilendirilince killi bünye sınıfına girdiği görülmüştür.

2 - Toplam tuz (EC):

Birecik topraklarında bulunan toplam tuz EC: 0.64 dS/m olarak tespit edilmiştir. Tuzluluk oranı, EC: 0-2 dS/m arasında olduğundan tuzsuz sınıfında yer almaktadır.

3 - Suya doymuş toprak pH:

Birecik topraklarında; toprak reaksiyonu (pH) 7.73 olarak tespit edilmiş olup, çok hafif alkali özellik göstermektedir.

4 - Kireç miktarı (%):

Birecik topraklarında kireç miktarı % 19 olarak tespit edilmiş olup, fazla kireçli toprak sınıfında yer almaktadır.

5 - Organik madde miktarı (%):

Birecik topraklarında organik madde miktarı % 1.60 olarak tespit edilmiş olup, orta düzeyde organik madde özelliği göstermektedir.

6 - Fosfor ve Potasyum miktarı (mg/kg):

Birecik topraklarında mg/kg cinsinden; kullanılabilir P2O5 (16.83 mg/kg)’un yeterli miktarda olduğu tespit edilmiştir; yine mg/kg cinsinden K2O içeriği 230 olarak tespit edilmiş ve ülke topraklarında ender görülen yeterli potasyum gurubu içerisinde yer almaktadır.

7 - Bazı mikro elementler:

Alınabilir demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) Birecik topraklarında ppm cinsinden demir içeriği, 8.95 olarak tespit edilmiş ve yeterli sınıfındadır. Bakır: ppm cinsinden bakır içeriği, 1.59 olarak tespit edilmiş ve yeterli sınıfındadır. Çinko: ppm cinsinden içeriği 0.33 olarak tespit edilmiştir. Mangan: ppm cinsinden içeriği, 1.82 olarak tespit edilmiştir.

Sulama suyunun özelliği;

Bitki yetiştiriciliğinde kullanılan sulama suyunun pH’sı (7.83) çok hafif alkali ve tuz oranı biraz yüksek (0.938 dS/m) olduğundan, suyun kalitesi 2. sınıftır.

İklim Özellikleri:

Birecik İlçesinin enlemi 37,2, boylamı 37,58 yüksekliği ise 350 metredir.

İklim parametreleri ve son 41 yıllık (1970-2011) ortalama değerleri aşağıda görülmektedir.

1-a - Ortalama basınç (hPa): 970.4

b - Maksimum basınç (hPa): 991.6

c - Minimum basınç (hPa): 947

2 - Patlıcan üretiminin yapıldığı bölgenin Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait sıcaklık değerleri:

a - 07 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C ): 18.6

b - 14 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C ): 33.1

c - 21 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C ): 25.1

3 - Nem ortalamaları:

a - 07 Lokal Ortalama Maksimum Nispi nem (%): 76.8

b - 14 Lokal Ortalama Minimum Nispi nem (%): 37.2

c - 21 Lokal Ortalama Nispi nem (%): 57.2

d - Ortalama buhar basıncı hPa: 11.7

4 - Patlıcan üretim sezonunda altı aylık kapalı gün sayısı, ortalama 1 gün olarak saptanmıştır.

5 - 41 yıllık yağış ortalaması 355.4 mm, olarak tespit edilmiştir.

6 - Patlıcan üretiminde optimal toprak derinliği olan 20 cm toprak sıcaklığı ortalaması, üretim sezonu olan aylara ait veriler şu şekilde oluşmuştur:

Nisan 17.8 °C, Mayıs 24.2 °C, Haziran 30.2 °C, Temmuz 33.7 °C, Ağustos 33.6 °C, Eylül 29.4 °C.

7 - Ortalama global güneşlenme şiddeti yıllık ortalaması (cal+cm2) 372,5 olarak belirlenmiştir.

Patlıcan üretiminde tarla hazırlığı:

İlkbaharda fide dikimi yapılacak alan, sonbahar dönemi sonunda, tarladan ürün kalktıktan sonra, ilk sürüm olarak, 25-30 cm derinlikte sürülmektedir. Daha sonra, yaklaşık dekara 3-5 ton yanmış çiftlik gübresi toprağa karıştırılmaktadır. İlkbaharda, Nisan ayının ilk haftasında fide dikiminden önce, dikim yapılacak alan, 15-20 cm derinlikte ikinci sürüm yapılırken tarlaya 150 Kg DAP taban gübresi verilerek toprağa karıştırılmaktadır.

Üretim Metodu:

Fide yetiştiriciliği:

Patlıcan tohumları, sobayla ısıtılan alçak tünel altında hazırlanan fide yetiştirme yerlerine; m2 ye 3-5 gram gelecek şekilde serpme olarak Ocak ve Şubat aylarında ekilmektedir. Ekimden sonra, dikim zamanı olan 4-5 yapraklı döneme kadar, fidelikte sulama, çapalama, gübreleme ve gerektiğinde ilaçlama yapılarak fidelerin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Fidelerin tarlaya dikimi ve bitkilerin yetiştiriciliği:

Fidelikte gelişen ve dikim aşamasına gelen fideler, fidelikten sökülerek, Nisan veya Mayıs ayının ilk haftalarında hazırlanan tarlaya, sıra üzeri 40-50 cm ve sıra arası 80 cm mesafelerde dikilmektedir. Bitkiler 20 cm ya da 6-8 yapraklı olduğunda, ilk çapa uygulanmaktadır. Sulama dikimden sonra düzenli bir şekilde haftada bir olarak karıklar arasında salma sulama şeklinde yapılmaktadır. Üst gübreleme birinci sulama ile başlamakta olup mikro element değerlerine göre gübre uygulaması yapılmaktadır. Ürünün ilk hasadı 25 Temmuzda başlamakta, iklim ve ürünün durumuna göre 7-10 günde bir hasat yapılmaktadır. Bitkilerde patlıcan meyvelerinin hasadı iklim koşullarının uygun olması nedeniyle, Ekim ayının sonuna kadar devam etmektedir. Toplamda; dekardan 4-6 ton ürün alınmaktadır. Hastalık ve zararlılar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zirai ilaç uygulama teknik talimatları doğrultusunda teknik eleman denetiminde en asgari düzeyde uygulama yapılmaktadır.

Denetleme:

Birecik Patlıcanı ile yapılacak üretimlerin uygunluk kontrolleri Birecik Belediye Başkanlığı koordinasyonunda patlıcan konusunda uzman en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır. Komisyon denetimlerini ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve/veya şikâyet halinde her zaman yapar.

Denetleme Komisyonu:

Birecik Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünde; Birecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bir uzman, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bir uzman, İlçe Sağlık Grup Başkanlığından bir uzman, Birecik Ziraat Odasından bir uzman, Birecik Hal Komisyonunda bulunan bir uzman ile üreticilerden iki uzmanın katılımıyla üst kurul oluşturulur.

Komisyonun Toplanma ve Denetleme Şartları:

Komisyon, her yıl hasat döneminde bir defa toplanır ve Coğrafi işarete konu bölgelerden bilimsel yöntemler ile numune toplayarak test ve gözlemlerini rapor haline getirir. Komisyonun toplanması için Birecik Belediye Başkanlığı denetleme komisyonunca uzman vermeyi taahhüt eden kuruluşlara en az bir hafta önceden resmi yazıyla çağrı yapar.

Komisyonun Acil Toplanması:

“Birecik Patlıcanı” Coğrafi işaret kriterlerine uymayan ürünlerde Birecik Patlıcanı ibaresi olması ve bunun şikayet ile ilgili birimlere bildirilmesi halinde Birecik Belediye Başkanlığı Denetleme Komisyonuna uzman vermeyi taahhüt eden kuruluşlara “Acil” başlıklı yazı gönderilerek Denetleme Komisyonunun acil olarak toplanması sağlanır. Denetleme sonuçları komisyon tarafından rapor haline getirilerek Birecik Belediye Başkanlığına bildirilir ve sonraki işlemler de bu kurum tarafından yürütülür.

Denetim Kriteri:

a) Fidelerin tarlaya dikiminde üretim metodunda belirtilen sıra üzeri ve sıra arası mesafelere göre dikim yapılması sağlanacaktır.

b) Birecik Patlıcanının saflığının devamı için üretim alanı içinde sadece Birecik Patlıcanı tohumu, fidesi veya bitkisinin yetiştirilmesi sağlanacaktır.

c) Ürünün bitkisel özellikleri yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında kontrolleri yapılacaktır.

d) Meyve vermiş ürünün fiziksel özellikleri yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında kontrolleri yapılacaktır.

e) Gübre kullanımının takibi yapılacaktır.

Komisyon bu kriterler ile birlikte hangi yöntemin kullanılacağını kendisi belirler.

10606/1-1


 


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. ve 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dallarını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

• Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

• Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Adli Bilimler ve bağımlılık konularında çalışmalar yapmış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Doçent

1

1

Yönetim ve strateji, iş doyumu ve örgütsel adalet konularında çalışmalar yapmış olmak

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bağımsız denetim konusunda çalışmalar yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Profesör

1

1

Yönetim ve strateji, stratejik işbirliği ve stratejik yenilik konularında çalışmalar yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

İşletme yönetimi, kurumsal değerler ve etik konularında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bina bilgisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Veri Madenciliği, Web Madenciliği ve Metin Madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama konularında çalışmalar yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, sezgisel, meta-sezgisel algoritmalar konularında çalışmalar yapmış olmak

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Akışkanlar mekaniği ve termodinamik konularında çalışmalar yapmış olmak

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik Mühendisliği Bölümü veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, güneş enerjisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Malzeme Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Polimerizasyon, mikro ve nano partikül üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak

Malzeme Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Otomotiv ve havacılık kompozitleri konularında çalışmalar yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

3

1

Gastronomi turizmi konusunda çalışmalar yapmış olmak

10653/1-1