27 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29901

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 937019, 967518 ve 967946 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Akif AKA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795), Hilal BACAKSIZOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5590, Oda Sicil No:15637),

Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1038226, 1076890 ve 1076898 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Mehmet Haluk GÖĞÜŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24009, Oda Sicil No: 34899), Asuman VEZİROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5500, Oda Sicil No: 20629), Emin KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11896, Oda Sicil No: 17210),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan 932345, 948449 ve 954304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Çiğdem Ozan ÇETİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849),

Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1117262, 867675 ve 730595 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Derya BİRGİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15154, Oda Sicil No: 12914),

Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695350, 1089004 ve 1204153 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Enver KIRIMER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16229, Oda Sicil No: 14599),

Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1153066, 1089107 ve 1100406 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca iki defa idari para cezası ve bir defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Osman BÜYÜKSARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21119, Oda Sicil No: 26822) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. ve 9. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

ADF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 895420 (A Blok), 895423 (B Blok) ve 895425 (C Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan ADF Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan İrfan YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67249),

Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1038226, 1076890 ve 1076898 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Suat ÖZDEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91811) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık Makamının 21.11.2016 tarihli ve 27252 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur

10467/1-1

—————

Antalya İli, Kaş İlçesi, 98 ada, 7 parsel üzerindeki 605175 YİBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet Galip KOÇ (Denetçi No: 15115, Oda Sicil No: 9805) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.03.2016 tarih ve E.2015/2263-K.2016/611 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Ahmet Galip KOÇ hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.11.2016 tarihli ve 26845 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10520/1/1-1

—————

Antalya İli, Kaş İlçesi, 98 ada, 7 parsel üzerindeki 605182 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet Galip KOÇ (Denetçi No: 15115, Oda Sicil No: 9805) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.03.2016 tarih ve E.2015/2263-K.2016/611 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Ahmet Galip KOÇ hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.11.2016 tarihli ve 26844 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10520/2/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 366 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıların yapı müteahhidi Karalar Eml. İnş. Gıd. Hay. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti. (Yetki Belge No: 0006315458144157) ile şirket müdürü Rüstem KARA (Yetki Belge No: 0006110322551730) hakkında 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 21.11.2016 tarihli ve 15579 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

10516/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım BOZKURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 15.01.2016 gün,  2016/1208-1351 ve 2016/1211-1354 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 25.04.2017 tarihinde başlanacak olup, ceza 25.04.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fazıl KIZILAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 16.03.2016 gün ve 2016/1214-1347 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.10.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 08.04.2017 tarihinde son bulmuştur.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Atila ÇAYLI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 2016/1240-1383 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.10.2016 tarihinde başlanmış olup, 08.10.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Lokman ÇALIK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 03.12.2015 gün ve 249 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.11.2016 tarihinde başlanmıştır.

10528/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2016   Karar No: 6965

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİÜNVANI               :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Dumluca Sokak. No: 19   06530 Beysukent/ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI              :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Dumluca Sokak. No: 19   06530 Beysukent/ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ      :  Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ  :  11.07.2016

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya, Aksaray illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 100 hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu % 100 hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatının tamamı Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ne ait olacaktır.

10473/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.11.2016   Karar No: 6964

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI             :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ                           :  Ankara

● TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mahallesi 2180.Cadde No: 86  06100 Söğütözü-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ      :  17.08.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  TPO/AL

• KAPSADIĞI İL                  :  Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Çorlu

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  1448 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/3302

• BAŞLANGIÇ TARİHİ       :  18.01.1996

• VERİLİŞ TARİHİ               :  13.05.1996

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 18.01.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 18.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3302 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 18.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

10474/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İzmir ili Karabağlar ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından 08/03/1996 tarihli ve 1527 numaralı diploma ile mezun olduğu belirtilen İsmail Hakkı TESLİMOĞLU ile 10/06/1994 tarihli ve 4026 numaralı diploma ile mezun olduğu belirtilen Sevinç DOĞANLI adına düzenlenen diplomaların sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

4032

ADI SOYADI

İSMAİL HAKKI TESLİMOĞLU

BABA ADI

ALİ

ANNE ADI

HABİBE

DOĞUM YERİ

KONYA

DOĞUM TARİHİ

15/10/1978

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

KARABAĞLAR CUMHURİYET LİSESİ

DİPLOMA NO

1527

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

08/03/1996

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

GENEL KÜLTÜR

 

OKUL NO

3487

ADI SOYADI

SEVİNÇ DOĞANLI

BABA ADI

EMRULLAH

ANNE ADI

SEVGİ

DOĞUM YERİ

İZMİR

DOĞUM TARİHİ

10/07/1977

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

CUMHURİYET LİSESİ

DİPLOMA NO

4026

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

10/06/1994

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

GENEL KÜLTÜR

10508/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır

* Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

1

 

 

İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. ve Shakespeare üzerine çalışma yapmış olmak.

BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA

1

 

 

Batı Karadeniz Bölümü ile ilgili beşeri ve ekonomik cografya konusunda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM YÖN. TEF. PLAN. VE EKONOMİSİ

1

 

 

Küreselleşme, denetim ve liderlik konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİKOKİMYA

1

 

 

Kuvvetli asitlerin katı faz solvasyonu ve klatrat hidratlar konusunda çalışma yapmış olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

Sobolev tip kısmi diferensiyel denklemler için konulan başlangıç ve S.-D.P.'nin çözümlerinin varlığı  ve tekliği teoremleri konusunda çalışma yapmış olmak.

FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ

 

 

1

Taştan yapılmış eserlerin tahrip olma nedenleri konusunda çalışma yapmış olmak.

YAPI BİLGİSİ

 

 

1

Kompozit malzemelerin yapıda kullanılabilirliğinin saptanması konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

1

 

 

Doçentliğini mikroiktisat alanında almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE MİKRO D.T

 

 

1

Mikrodalga ve optik yöntemler ile teraherz uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1

 

 

Veri madenciliği, benzetim ve modelleme konusunda çalışma yapmış olmak.

YAPI

 

1

 

Depreme dayanıklı bina ve istinat duvarı tasarımları konusunda çalışma yapmış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

 

 

İki boyutlu nanoyapıların elektronik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

 

 

Akustik dalgaların yayılımı ve saçılması, akustik gürültü azaltımı Wiener-Hopf tekniği konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

 

 

1

Girişimcilik ve iş tatmininin örgütsel sessizlik üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TURİZM REHBERLİĞİ

 

 

1

Zorunlu göçler konusunda çalışma yapmış olmak.

TURİZM REHBERLİĞİ

 

 

1

Otel işletmelerinde müşteri sadakati ve müşteri tatmini konusunda çalışma yapmış olmak.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

 

 

1

Doktorasını gıda mühendisliği alanında almış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

1

 

 

Hidrolik, pnömatik konularında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI

1

 

 

23 gauge vitrektomi ve slikon yağı tamponad ile fakoemülsifikasyonlu veya fakoemülsifikasyonsuz retina dekolman ameliyat sonuçları konusunda çalışma yapmış olmak.

PSİKİYATRİ

 

1

 

Doçentliğini uygulamalı (klinik) psikoloji alanında almış olmak.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

 

1

Disulframın vasospazm üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

 

 

Ürojinekoloji ve pelvik taban bozuklukları konusunda cerrahi tecrübesi ve çalışmaları olmak.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 

 

1

Atan kalpte baypass konusu üzerine çalışmaları ve deneyimi olmak.

FİZYOLOJİ

 

 

1

Deneysel Alzheimer hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU MYO

RADYO VE TELEVİZYON PR.

 

 

1

Türk Dünyası ve basın ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

T.O.B.B.TEKNİK BİL. MYO

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Arayüzey tabakalı Schottky engel diyotların elektriksel özelliklerinin aydınlatma şiddetine bağlı incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Mikrokanallarda nanoakışkan akışının sayısal modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Biyogazın, buji ateşlemeli motorlarda yanma parametrelerine, egzoz ve gürültü emisyonlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

 

1

Dizi ailelerinin korelasyon dağılımları ve lineer kodlarının destek ağırlıkları konusunda çalışma yapmış olmak.

YENİCE MYO

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

 

1

Üç türevli Runge-Kutta yöntemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MYO

ÇEVRE SAĞLIĞI

 

 

1

Akreplerin biyolojik mücadelede kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

10500/1-1