19 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29893

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Ümraniye ilçesi Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinden alındığı iddia edilen Ayfer OCAKLI (ÇELEBİ) adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

534

ADI SOYADI

AYFER ÇELEBİ

BABA ADI

MAHMUT

ANNE ADI

İPEK

DOĞUM YERİ

KARAKOÇAN

DOĞUM TARİHİ

01/04/1980

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

NEVZAT AYAZ LİSESİ

DİPLOMA NO

116

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

08/09/1999

BÖLÜMÜ - KOLU

MATEMATİK

10209/1-1

—————

İstanbul ili Fatih ilçesi Davutpaşa Lisesinden alındığı iddia edilen Erdal YAKUT adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

3402

ADI SOYADI

ERDAL YAKUT

BABA ADI

SEYFETTİN

ANNE ADI

FADİLE

DOĞUM YERİ

ŞİRVAN

DOĞUM TARİHİ

05/05/1982

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

DAVUTPAŞA LİSESİ

DİPLOMA NO

1583

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

17/06/1998

ALANI

EDEBİYAT

10210/1-1


 


 


 


 


 


 


Adalet Bakanlığından:

Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10213/1-1

—————

Ankara 17. İş Mahkemesinin 2009/934 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10214/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yalçın Doğan Eğitim ve Kültür Vakfı (Yalçın Doğan Vakfı)

VAKFEDENLER: Mehmet Ali Doğan, Fatma Doğan, Doğan Doğan

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2016 tarihli ve E:2015/611, K:2016/158 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Anayasanın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak gençlerin liderlik vasıflarını, sosyal ve siyasal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Ali Doğan, Fatma Doğan, Doğan Doğan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Benzer amaçlı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10256/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 24 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı*

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme**

2

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

3

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

1

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

1

İşletme Yönetimi

Prof., Doç.

İktisat**

1

İktisat

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi**

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği**

1

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İç Mimarlık (İngilizce) *

2

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Mimarlık (İngilizce) *

1

Mimarlık

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema - TV (İngilizce)*

2

Sinema - TV

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Özel Hukuk

1

Medeni Hukuk

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Ticaret Hukuku

Prof., Doç., Yrd. Doç.

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

10238/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MALİYE

MALİYE TEORİSİ

1

-

-

Yerel Yönetimler Maliyesi ve Vergi Psikolojisi alanında çalışmış olmak.

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

-

1

1

Ekonomik Politika Belirsizliği, Ekonomik Özgürlük ve Girişimcilik alanında çalışmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL.

DENİZ BİYOLOJİSİ

1

-

-

Denizel dekapod krustase taksonomisi-ekolojisi ve denizel kirliliğin krustaseler üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

-

1

2

Makro ve mikro algler ile su bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

1

-

-

Yükseköğretimde kalitenin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

-

1

1

Eğitim kurumlarında risk ve kriz yönetimi, kadınlar ve liderlik, eğitimde cinsiyet eşitsizlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROG. VE ÖĞRETİM

1

-

-

Öğrenme ergonomisi ve okul mimarisi, öğrenen merkezli yaklaşım ve süreçleri, öğretimde program geliştirme ve harmanlanmış öğrenme ve ders
tasarımları konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

1

-

-

Müzik Eğitimi programları, müzikoloji ve halk kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

1

-

-

Eğitim Sosyolojisi alanında doçent olmak ve demokrasi, küreselleşme ve medya okur yazarlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

-

1

1

Onsekizinci Yüzyıl İngiliz Romanı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

GENEL SOS. VE METODOLOJİ

-

1

1

Sembolik Antropolojik yaklaşımla, ritüel, mitos ve oyunların işlevleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

-

-

İşlemci önbelleklerinde performans, işlem değişkenliği, güç tüketimi ve geçici hatalar konularında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

-

1

2

Osmanlı Devleti maliyesinin, Merkezi Hazinesi, Bütçeleri, İç Hazinesi ve Osmanlı Vakıflarının Muhasebe bilançoları üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

-

1

1

Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, meme ve prostat kanserlerinde mitotik check point proteinler ile taksan direnci ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

İLK VE ACİL YARDIM

1

-

-

Akut istemik inme olgularında Myelin Basic protein ve iskemi modifiye albümin düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞ.

-

1

1

Tüp bebek klinisyen sertifikasına sahip olmak. Açıklanamayan infertilitede, leptin, TNF-alpha, IL-6 ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

-

-

Sert çekirdekli meyveler, çiçek tomurcuğu oluşumu ve scanning electron mikroskopi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARIM MAKİNELERİ VE TEK.

TARIM MAKİNELERİ

1

-

-

Tarım makineleri tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANT. BİL.

-

1

2

Hareket ve Antreman Bilimleri alanında bilimsel yayın yapmış olmak.

10265/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İlan edilen Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör kadrolarına başvuracak adaylar ile Ereğli Adalet Meslek Yüksekokuluna başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22   Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 68

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K. UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Girişimsel Nöroradyoloji alanında 10 yıllık tecrübesi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık belgesi olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik öğretimi ve ergodik teori alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Milli mücadele döneminde yabancılarla temaslar konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Biyoyakıtlar ve yapay sinir ağı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Partikül görüntülemeli hız ölçme tekniği ve içten yanmalı motorlarda Ekserji Analizi üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Yapay sinir ağları ve biyolojik işleme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Profesör

1

1

Enerji depolama konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Mide kanserli hastalarda patolojide genetik araştırmaları olmak

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp doktoru olmak, Tıpta Uzmanlık Belgesine sahip olmak, Parazitoloji deneyimi olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Anaokulu Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Çocuk eğitimi ve özel eğitim alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türkçe Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak, dil bilgisi öğretiminde metin seçimi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Eski Çağ ve Eski Türk Tarihi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

5

1

Ulaşım ve sosyal dışlanma ilişkisi, kent sosyolojisi, kentsel ulaşım konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

5

1

Biyoloji ve kimyasal açıdan önemli moleküllerin izlenmesi amaçlı nano parçacıkların hazırlanması ve modifikasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Yardımcı Doçent

5

1

Kombine farmasötik preparatların kantitatif analizi alanında çalışmaları olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Mantıku't Tayr' ın çevirileri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent

4

1

Lazerin dolgu maddelerinin bağlantısına etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Lazerin ortodontik yüzeylerdeki pürüzlendirme etkisi konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

5

1

Keşşaf Tefsiri' nin şerh ve haşiyeleri konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

5

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip, Hat, Minyatür Anasanat Dalı mezunu olmak ve Tezyinat alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

5

1

Sanat Tarihi mezunu olmak, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk mimarisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ereğli Adalet MYO

-

-

Yardımcı Doçent

5

1

Kamu yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Kamu kurumları ve sosyal medya alanında çalışmaları olmak.

10257/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ