18 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29892

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Fuat LOKMANOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 16.05.2016 gün ve 2016/23 sayılı kararı ile “Yeminli Sıfatının Kaldırılarak Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.09.2016 tarihinde başlanmıştır.

2 - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Mustafa KILINǒa "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.12.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 31.06.2016 tarihinde son bulmuştur.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bülent İzmirlioğlu’na Oda Disiplin Kurulu’nun 27.04.2016 gün, 1221-1364 sayılı kararı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.09.2016 tarihinde başlanmış olup, 01.03.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmet TORUN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 26.11.2015 gün, 15 sayılı kararı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.10.2016 tarihinde başlanmış olup, 14.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir M.Aydın HOŞBAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 28.04.2016 gün, 282 sayılı kararı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.10.2016 tarihinde başlanmıştır.

6 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Muammer GÜNGEZERLER’e "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.11.2016 tarihinde başlanmış olup, 02.05.2017 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cem BAYDAR’a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.10.2016 tarihinde başlanmış olup, 14.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

8 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Levent MAĞARA’ya "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.10.2016 tarihinde başlanmış olup, 12.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

10231/1-1


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne aşağıda belirtilen şartlarda bir adet Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Profesör” alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - En az 10 yıl Öğretim Üyesi olarak Akademik iş tecrübesine sahip olmak,

3 - Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi,

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Faz geçişleri ve Renormalizasyon teorisi üstüne araştırmalar yapan uzman bir fizikçi

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

10254/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./ Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Göz Hast. ABD

Doçent

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Böl./Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Önc. Bil. Böl./ Vet. Patalojisi ABD

Profesör

1

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak San. Böl.

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Müh. Böl./ Kons. ve İmalat ABD

Profesör

1

1

 

9995/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim - Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Fiziko Kimya (Polimer Kimyası, Biyolojik Uygulamalar için Ultra-İnce Polimer Filmlerin Hazırlanması ve Tanımlanması)

-

1

-

Matematik Bölümü

Cebirsel ve Geometrik Topoloji, Topolojik 4-Manifoldlar

-

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Kontrol

-

1

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Robotik ve Dinamik Sistemler

-

-

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Telekomünikasyon

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Güneş ve Hidrojen Enerji Sistemleri, Hesaplamalı Isı Aktarımı

1

-

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Teorisi, Biyomekanik, Yürüyüş ve Hareket Analizi

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Otomotiv Mühendisliği, Araç Dinamiği ve Kontrolü

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Teorisi, Mikro Manipülasyon ve Montaj

-

-

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bioinformatics

1

-

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Web Retrieval

-

1

-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Kolloid ve Yüzey Kimyası

-

-

1

Kimya Mühendisliği Bölümü

Temel İşlemler ve Termodinamik; Yumuşak Malzemeler

-

-

1

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Karbonat Sedimentolojisi ve Paleoiklim

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapım Yönetiminde Süreç Optimizasyonu, İnşaat Davalarının ve Uyuşmazlıklarının İncelenmesi

-

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü

İnşaat Yönetimi, Bina Enformatiği

-

-

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Sürdürülebilirlik için Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemleri

-

1

-

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilim (Oşinografi) ABD

Organik Kirleticilerin Denizel Etkileri ve Ekotoksikoloji

-

-

1

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

Bilimsel Hesaplama ABD

Optimal Kontrol ve Optimizasyon

-

-

1

10006/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri”ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında yayın listesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş;

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Profesör veya Doçentlik kadrolarına başvuranların Doçentlik Belgesi

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doç.

1

Ortodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak

Ağız, Diş Çene Radyolojisi

Yrd.Doç.

1

Radyoloji Anabilim dalında uzmanlığı almış olmak

Endodonti

Yrd.Doç.

1

Endodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

Pedodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi (Türkçe)

Prof.

1

Farmakognozi alanında Profesör olmak.

Farmasotik Mikrobiyoloji (Türkçe)

Prof.

1

Mikrobiyoloji alanında Doçent veya Profesör olmak.

Analitik Kimya (Türkçe)

Yrd.Doç.

1

Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Farmasotik Biyoteknoloji (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Biyoteknoloji, Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Farmasotik Kimya (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

İlaç Kimyası ile ilişkili bir alanda doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Grafik

Prof.

1

Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak. Grafik veya Resim alanında uzmanlaşmış olmak.

Takı Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak. Üniversitelerin Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerine bağlı Takı Tasarım bölümlerinde Öğretim Elemanı olarak en az bir yıl çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof., Doç. veya Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Medeni Hukuk

Prof. veya Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak. İyi derecede Almanca bilmek tercih nedenidir.

Ticaret Hukuku

Prof.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Genel Kamu Hukuku

Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Çok iyi derecede İngilizce bilmek.

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlaşmış olmak.

Psikoloji (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Deneysel, Gelişim veya Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Psikoloji (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Gelişim Psikolojisi alanında doktora çalışmaları yapmış olmak.

Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

Tarih alanında doktora derecesi almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Sosyal Hizmetler

Yrd.Doç.

2

Lisans ya da lisansüstü eğitimlerini Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya Psikoloji alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden lisans derecesi almış olmak. Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden lisansüstü derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans derecesi almış olmak. Elektrik Makineleri, Enerji Sistemleri veya Elektrik Tesisleri Mühendisliklerinde lisansüstü derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümlerinden lisans mezunu olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı veya Deprem alanlarında yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Makine Mühendisliği alanından lisans derecesi almış olmak. Makine Teorisi, Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar Destekli Üretim konularından birinde lisansüstü derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Mimarlık (İngilizce)

Prof. veya Doç.

2

Mimarlık lisans mezunu olmak. Lisansüstü çalışmalarını Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

Yrd.Doç.

1

Mühendislik alanlarında lisans derecesi almış olmak. Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması programlarından almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı veya Deprem alanlarında yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Prof.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Prof.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak

Fizyoterapi

Yrd.Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Nöroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Yrd.Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, KBB alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.

1

Biyoloji alanında lisans derecesine sahip olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Prof., Doç. veya Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Prof., Doç. veya Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

10234/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ