13 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29887

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

SABİT İHTİMALLİ BAHİS OYUNLARI (İDDAA) OYUN PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR OYUN PLANI

MADDE 1-5/3/2009 tarih ve 27160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sabit İhtimalli Bahis Oyunları (İddaa) Oyun Planı’nın 15 inci maddesine 64 ile 65 inci fıkralar ayrıca 62 nci fıkraya (e) bendi eklenmiştir ve 10. Maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

64) Futbol Karşılaşmasının ikinci yarısının sonucu: İştirakçiden belirli bir futbol karşılaşmasının ilk yarıdan bağımsız olarak sadece ikinci yarı sonucunu tahmin etmesi istenir.

a) Hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar için ilave edilen zaman dâhil olmak üzere, karşılaşmanın ikinci yarısının normal süresinin sonunda elde edilen ve Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen kesin sonuçları dikkate alınır.

b) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim (karşılaşmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) günü içinde oynanmazsa veya bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (karşılaşmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin “ikinci yarı kazananı” oyununa yönelik bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.

c) Bir karşılaşma ikinci yarı içinde tehir edilir, programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (karşılaşmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren oynanmazsa, iştirakçilerin “ikinci yarı kazananı” oyununa yönelik bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.

ç) Bir karşılaşmanın normal süresinin sona ermesinden önce durdurulması, ertelenmesi, iptali ve herhangi bir nedenle askıya alınması ve bir sonraki takvim günü içerisinde “kaldığı yerden” devam edilerek kalan kısmının tamamlanması veya başlangıcından itibaren yeniden oynatılarak sonuçlandırılması durumunda ise, bu karşılaşmaya oynanan bahisler için karşılaşmanın bitiminde ilan olunan sonuç geçerlidir.”

65) Bir basketbol karşılaşmasının ikinci yarı kazananı: İştirakçiden belirli bir basketbol karşılaşmasının ikinci yarısının sonucunu tahmin etmesi istenir.

a) Risk Yönetimi ikinci yarı sonucu için iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Başlangıçtaki handikaplar programda yayınlanır. Handikaplar Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaplardır.

b) Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ikinci yarı sonuçları nihai sonuç olarak kabul edilecektir. Bu sonuç karşılaşmanın olağan süresi içerisinde ortaya çıkan nihai sonuca dayanır.

c) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (karşılaşmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya karşılaşma normal sürenin bitiminden önce tehir edilirse veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin “ikinci yarı kazananı” oyununa yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.”

62) - (e) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim (karşılaşmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) günü içinde oynanmazsa karşılaşma tehir edildiği andaki sonuç nihai olarak değerlendirilir.

10) - (1) Seçilen tüm sonuçlar başarılı şekilde tahmin edildiğinde, merkezi bahis sistemine girilen her bir kolon ikramiye hakkı kazandırır. Bu durumda, kazanan kolonun değeri bahsin onaylandığı saatte geçerli olan oranların çarpımına eşittir. Bu oranın kolon fiyatı ile çarpılması sonucu kazanılan ikramiye tutarı hesaplanır ve bu tutar iştirakçiye ödenir. Misli oynanan kuponlarda, ikramiye kazanan her bir kolon ayrıca misli değeri ile çarpılır. Sistemli oynanan kuponlarda, birden fazla kazanan kolon olması durumunda kazanan kolonların ikramiye toplamları iştirakçiye ikramiye olarak ödenir. Oranların iştirakçi tarafından seçilen bir kombinasyon için bir bütün halinde sunulması durumunda, kazanılan ikramiye, kolonun değeri, onay saatinde geçerli olan bu kombinasyona ait oranların çarpımına eşittir. Risk yönetimi tarafından belirlenen sayıda maça yer verilen biletlerin muhtemel ikramiyeleri ya da muhtemel ikramiyelerinin hesabına baz teşkil eden oranların belirli bir yüzdesi ya da oran, ilave olarak hesaplanıp ikramiye olarak ödenebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 - Bu Oyun Planı 15.11.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

10077/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölüme öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. İlana başvuracakların; anasanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurunun Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 25.11.2016 tarihine kadar Rektörlüğe şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres   : Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No: 1 Avcılar/İstanbul

Tel    :  0 212 422 70 00

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü*

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

1

-

-

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

10030/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün 13/06/2016 tarihli, 2016/210 sayılı yazısına istinaden, Lasha ZOIDZE isimli şahıs adına kayıtlı olarak 06/04/2015 tarihinde Sarp Gümrük Müdürlüğünden 15611500T18166 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1997 model, SG307GS plakalı, BMW marka aracın süre ihlali nedeniyle, 72-14/06/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın araçla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 maddeleri ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1, 27/1 ve 2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, aynı Kanun 238/1. maddesi tatbik edilerek 2543- 27/09/2016 sayı/tarihli ceza kararı ile 123-1-04/10/2016 sayı/tarihli ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 2543-27/09/2016 sayılı ceza kararı muhteviyatı 984,00-TL'nin otuz (30) gün, 123-1-04/10/2016 sayı/tarihli ek tahakkuk muhteviyatı 64,00-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9994/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Mamak İlçesi, 51891 ada, 3 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Alaattin KAYA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110229185658);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14723 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/1/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçe, Sakarya Mahallesi, 2752 ada, 11 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali ERKOǒun Yetki Belgesi Numarasının (0007111104967557);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14720 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/2/1-1

—————

Bartın İli, Merkez İlçe, Kemerköprü Mahallesi, 840 ada, 8 parsel ve 842 ada ve 6 parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bartın Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ayba İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0074315575312011);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Ercan AYDIN”ın yetki belge numarasının (0074110311782721) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14722 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/3/1-1

—————

Samsun İli, Yakakent İlçesi, 575 ada, 5 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yakakent Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Cihat AYDIN-CTA Endüstriyel Yapı’nın Yetki Belgesi Numarasının (0035113201270038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14719 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/4/1-1

—————

Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24C04A1A Pafta, 130 Ada, 5 Parsel, Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 26-L-IV Pafta, 474 Ada, 4 Parsel ile Sakarya İli, Erenler Mahallesi, 26-L-II Pafta, 164 Ada, 4 Parsel üzerindeki yapıların müteahhidi “HES YILDIRIM İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” (Yetki Belge No: 0054311472368766) ile şirket müdürü “Selaattin YILDIRIM” hakkında 02.01.2016 tarihli, 29581 sayılı ve 15.01.2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazete ilanları ile 1 (bir) yıl süreli tesis edilen yetki belge numarası iptal işlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve E.14718 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

10036/5/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 21N-4A pafta, 9453 ada, 7 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 42’inci belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İdris ÇELİK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110289977740);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 10 (on) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Söz konusu yapının Şantiye Şefliği görevini üstlenen inşaat mühendisi Tayfun EREN (Oda Sicil No: 42169)’in kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında işlem yapılmasını teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14721 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/6/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 24354 ada, 8 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İrfan ALIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110305860357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve E.14725 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/7/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45508 ada, 4 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Muzaffer BOSTANCI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110008850466);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14724 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10036/8/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.08.2016 - 211                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.08.2016 - 4569                                           MUĞLA

Muğla İli, Milas İlçesi, Karahayıt Mahallesinin kuzeydoğusu, Yamaç Mevkisindeki 101 ada 266, 268 ve 340 parsellerde tespit edilen antik döşeme yol, kaya oygu tekne mezar ve yapı kalıntısı tesciline ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi, KUDEB’in 15.06.2016 gün ve 11751 sayılı yazısı ve eki; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, İzin İrtifak Şube Müdürlüğü’nün 23.06.2016 gün ve 559-1492 sayılı yazısı; Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2016 gün ve E. 419622 sayılı yazısı ve ekleri;15.08.2016 tarihli Müdürlük uzman raporu ve ekleri okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Milas İlçesi, Karahayıt Mahallesinin kuzeydoğusunda, Yamaç Mevkisindeki 101 ada 266, 268 ve 340 parsellerde tespit edilen antik döşeme yol, kaya oygu tekne mezar ve yapı kalıntısının2863 Sayılı Yasa doğrultusunda kararımız eki haritada sınırlarının belirlendiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 Sayılı İlke kararının I. derece arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9924-28\9928.jpg

9928/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.10.2016 - 272                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.10.2016 - 6183                                            BURSA

Balıkesir ili, Balıkesir İli, Küpeler Mahallesi, İ19.d.20.a pafta, 135 Ada, 123-124-125 parseller ve Ertuğrul Mahallesi, 104 Ada, 188 Parselin I. Derece Arkeolojik Sit Tescil Önerisine ilişkin Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün11.07.2016 tarih ve 3133 sayılı yazısı ve eki Balıkesir Kuva-yi Milliye Müze Müdürlüğünün 30.06.2016 tarihli uzman raporu ekleri ve  25.08.2016 tarih ve 4689 sayılı uzman raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

- Balıkesir İli, Küpeler Mahallesi, İ19.d.20.a pafta, 135 Ada, 123-124-125 parseller ve Ertuğrul Mahallesi, 104 Ada, 188 parselin yer aldığı alanın karar eki sit paftasında köşe koordinatları ile belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar hanesine söz konusu taşınmazların “I. Derece Arkeolojik Sit” şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,

- Kaçak kazı sorumluları hakkında yasal soruşturma açtırılmasına,

- Belediyesi ve kolluk güçleri tarafından rutin kontrollerin arttırılması ve güvenlik önlemlerinin sağlanması yönünde tedbirler alınmasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9924-28\9927_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9924-28\9927_Sayfa_3.jpg

9927/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2016 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2016 - 2383                                         ERZURUM

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. Maddesi ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 119. Maddesi gereğince, I. Grup (Kum-Çakıl, Kil, Tras vb) ve II (a) Grubu (mıcır-Agrega) maden müracaatlarında kısıtlama getirilecek alanların belirlenmesi ile ilgili olarak kurumumuz yetki ve sorumluluğunda bulunan çalışma alanımız kapsamında; Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Timar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve koordinatları verilen ER: 3324702 Erişim numaralı II (a) Grubu (Bazalt) değerlendirme sahasının, kurumumuzca kısıtlama getirilecek alanlardan olup olmadığının bildirilmesi hususundaki Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 10.08.2016 tarihli ve E.10524 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Timar Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Timar Kale Kalıntısının I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesi hususundaki 2016/472 sayılı raporu, konuya ilişkin dosyasında bulunan kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Timar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Timar Kale Kalıntısının 2863 sayılı kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, yapılması planlanan ER: 3324702 Erişim numaralı II (a) Grubu (Bazalt) değerlendirme sahasının sit sınırları dışında planlanması koşuluyla uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9924-28\9926.jpg

9926/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2016 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2016 - 2378                                         ERZURUM

Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Küçükgeçit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kalede hafriyat çalışmaları yapıldığından gerekli önlemlerin alınması hususundaki Küçükgeçit Mahallesi Muhtarının beyanı gereği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Küçükgeçit Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Urartu Kale Kalıntısının I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesi hususundaki 2016/537 sayılı raporu, konuya ilişkin, dosyasındaki görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Küçükgeçit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Urartu Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, bu alanda Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki faaliyette bulunulmaması gerektiğine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9924-28\9925.jpg

9925/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.02/1553

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2016-299                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2016-7185                                               İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Armağanlar mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen ve Kurulumuzun 09.12.2015 tarihli ve 5927 sayılı kararı doğrultusunda 2863 sayılı Kanun kapsamında sınırlarının tespitine yönelik tespit çalışmaları Bergama Müze Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaşa gerçekleştirilen alana ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarihli ve 1349 sayılı ile 19.09.2016 tarihli ve 3148 sayılı yazıları kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 1019 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Armağanlar mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9924-28\9924.jpg

9924/1-1