11 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29885

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAM OTOMATİK BARDAK SÜZEN POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


700 ADET MONO LAZER/LED SİYAH BEYAZ YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK 29 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAM OTOMATİK BARDAK SÜZEN POŞET ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı Tam Otomatik Bardak Süzen Poşet Çay Paketleme Makinesi Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.11.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9829/1-1


ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, bağlıları ve iştiraklerinin halihazırda manuel olarak yürütülmekte olan belge, form ve yazışmaların, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) yazılımı ile otomasyon ortamına alınması işi 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 72 09 / 303 73 78 - 80

9988/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

"DOĞU ANADOLU AKARYAKIT BORU HATTI HEYELAN HASARLARI (PİD)+KONTROLLÜK MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ"

YUKARIDA ADI GEÇEN İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, BU İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 05 ARALIK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB LOJ. GN. MD.LÜĞÜ GN. MD. YRD.LIĞI (İNŞ-EML.)

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TLF: 402 43 11 BAKANLIKLAR/ANKARA

9986/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

"GEMİ SAHİL MUHABERE (BRASS) SİSTEMİ GÜVENLİK AKREDİTASYON PROJESİNE İLİŞKİN PROJE İHALE DOKÜMANLARININ (PID) HAZIRLANMASI VE KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ"

YUKARIDA ADI GEÇEN İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, BU İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ  GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 25 KASIM 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB LOJ. GN. MD. LÜĞÜ GN. MD. YRD.LIĞI (İNŞ-EML.)

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TLF: 402 43 11 BAKANLIKLAR/ANKARA

9987/1-1


700 ADET MONO LAZER/LED SİYAH BEYAZ YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TCDD Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 700 adet Mono Lazer/Led Siyah Beyaz Yazıcının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve istenilen Hp, Canon, Lexmark, Samsung ve Oki markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve istenilen Hp, Canon, Lexmark, Samsung ve Oki markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9990/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi, Kısım-1: 1 Adet Video Arşiv Depolama Sunucusu, Kısım-2: 500 Adet Masaüstü Bilgisayar, Kısım-3: 500 Adet Monitör ve Kısım-4: 50 Adet Dizüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İhale Kısımları

Evrak Bedeli

Tüm Kısımlar ve ya Birden Fazla Kısıma Katılmak için

130-TL

Kısım-1: 1 Adet Video Arşiv Depolama Sunucusu

70-TL

Kısım-2: 500 Adet Masaüstü Bilgisayar

130-TL

Kısım-3: 500 Adet Monitör

100-TL

Kısım-4: 50 Adet Dizüstü Bilgisayar

100-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9989/1-1


ARSA ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK 29 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:

1 - İŞİN ADI VE MİKTARI: Sakarya Mahallesi 21N1 Pafta 1910 Ada 1 Parselde Bulunan 20.451,24 m2 Arsa Üzerine Sınırlı Ayni Hak Tesisi Yaptırılarak 29 Yıl Süreyle İdare Tarafından Hazırlatılan Fikir Konsept Avan Projesine Göre Belirli Alanların İrtifak Kullanımı, Her Türlü Borçtan Ari, Bakımlı ve Kullanılır Durumda Bedelsiz Olarak İdareye Devri İşi.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL: İhale konusu işin keşif bedeli 14.107.298,00 TL (ondörtmilyonyüzyedibinikiyüzdoksansekizliradir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Arttırıma esas bir aylık irtifak kullanım bedeli 12.275,00 TL (onikibinikiyüz yetmişbeşliradir.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT: Geçici teminat miktarı; tahmin edilen keşif bedeli için 423.218,94 TL (dörtyüzyirmiüçbinikiüzonsekizliradoksandörtkuruş), artırıma esas bir aylık irtifak kullanım bedeli üzerinden tahmin edilen 29 (yirmidokuz) yıllık irtifak kullanım bedeli için 128.151,00 TL (yüzyirmisekizbinyüzellibirlira), toplam da 551.369,94 TL (beşyüzellibirbin üçyüzaltmışdokuzliradoksandörtkuruşdir.

4 - İHALE YÖNTEMİ: 2886 - 35/a Maddesi gereğince Kapalı teklif usulü

5 - İHALE KOMİSYONU: Belediye Encümeni

6 - İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, 1 kez Türkiye geneli gazete, 1 kez resmi gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

7 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ: 

Şartname ve ekleri 5.000,00 TL (beşbinlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

8 - SÜRESİ: İrtifak kullanım süresi 29 (yirmidokuz) yıldır. İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan itibaren yapım işine istinaden anahtar teslim süresi 540 (beşyüzkırk) gündür.

9 - İHALE TARİH VE SAATİ: 22/11/2016 tarihine tesadüf eden Salı günü Saat: 14:00'de encümen toplantı odasında (Başkanlık Makamı) yapılacaktır.

10 - İHALE YERİ: Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No: 1 Ayvalık/BALIKESİR

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

Gerçek Kişilerden;

1. Kanuni ikametgahı olması,

2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3. Noter tasdikli imza sureti,

4. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

Tüzel Kişilerden;

6. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

7. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

9. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (6, 7, 8)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı İhale şartnameleri ve sözleşmenin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermesi, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden;

12. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

13. İsteklinin ihaleye ilişkin keşif bedelinin son on beş yıl içerisinde en az %80 oranında iş gerçekleştirdiğine ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

14. Ayvalık Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

15. İhale konusu işin yapımına ilişkin iş programını gösterir belge,

16. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

17. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

18. Bu ihalede benzer iş olarak, “Tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılarının esaslı onarımları (Kale, hisar, burç, köprü, sur, mağara, ören yeri, höyük, teşhir tanzim, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma hariç)” benzer iş olarak kabul edecektir. İş deneyim belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir. İstekliler, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararlarını ve son hak ediş raporunun ön ve arka kapak suretlerini sunacaktır.

İsteklilerin, (içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu) kapalı teklif zarflarını 22/11/2016 tarih ve saat 13:30’a kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.  

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9602/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 19 adet gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 23/11/2016 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

S.N.

MAHALLESİ

ADA / PARSEL

TAKTİR EDİLEN M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

1

AKHAREM

1244

7.265,86

80 TL/ m²

581.268,80 TL

17.438,06 TL

150.000,00 TL

2

AKHAREM

1246

3.679,19

80 TL/ m²

294.335,20 TL

8.830,06 TL

85.000,00 TL

3

ÇELTİKÇİ

1364

1.800,00

40 TL/ m²

72.000,00 TL

2.160,00 TL

20.000,00 TL

4

ÇELTİKÇİ

1758

1.000,00

70 TL/ m²

70.000,00 TL

2.100,00 TL

20.000,00 TL

5

ÇELTİKÇİ

2928

2.201,99

40 TL/ m²

88.079,60 TL

2.642,39 TL

25.000,00 TL

6

CİHANKÖY

96

2.740,00

90 TL/ m²

246.600,00 TL

7.398,00 TL

70.000,00 TL

7

ÇAKIRLI

558

3.450,00

70 TL/ m²

241.500,00 TL

7.245,00 TL

70.000,00 TL

8

ÇAKIRLI

1636

2.838,00

60 TL/ m²

170.280,00 TL

5.180,40 TL

50.000,00 TL

9

ÇAKIRLI

1874

2.375,00

80 TL/ m²

190.000,00 TL

5.700,00 TL

55.000,00 TL

10

ÇAKIRLI

1876

14.950,00

80 TL/ m²

1.196.000,00 TL

35.880,00 TL

350.000,00 TL

11

ÇAKIRLI

1896

5.762,00

80 TL/ m²

460.960,00 TL

13.828,80 TL

140.000,00 TL

12

DUTLUCA

573

2.088,00

35 TL/ m²

73.080,00 TL

2.192,40 TL

20.000,00 TL

13

DUTLUCA

659

50.521,20

80 TL/ m²

4.041.696,00 TL

121.250,88 TL

1.200.000,00 TL

14

DUTLUCA

660

5.825,00

80 TL/ m²

466.000,00 TL

13.980,00 TL

140.000,00 TL

15

DUTLUCA

673

4.600,00

70 TL/ m²

322.000,00 TL

9.660,00 TL

95.000,00 TL

16

DUTLUCA

2089

9.433,00

70 TL/ m²

660.310,00 TL

19.809,30 TL

195.000,00 TL

17

MURADİYE

79/202

129.835,00

70 TL/ m²

9.088.450,00 TL

272.653,50 TL

2.700.000,00 TL

18

MURADİYE

79/160

34.180,00

70 TL/ m²

2.392.600,00 TL

71.778,00 TL

700.000,00 TL

19

MURADİYE

79/25

44.676,00

70 TL/ m²

3.127.320,00 TL

93.819,60 TL

930.000,00 TL

 

4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

9960/1-1


MÜBADELE İLANI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait, hek/hurda durumunda bulunan 51(ellibir) adet değişik marka ve modelde taşıt, 55(ellibeş) kalem (1360 (binüçyüzatmış) adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme), 3 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 8 ton muhtelif aliminyum malzeme; 2(iki) adet Toyota Yeni Corolla 1.6 Touch (benzinli), 2 (iki)adet Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 Hp Easy (benzinli), 2 (iki) adet Fiat Doblo Combi 1.6 Mj. 120 Hp Easy (dizel), taşıt ile 4645 Sayılı Kanunun İlgili Yönetmeliği 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İbni - Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304    41900 - DERİNCE / KOCAELİ

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  Tel: 0 262 3157202     Fax: 0 2623157203

c) Elektronik Posta Adresi                        :  kocaeliikmal@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       :  HEK/Hurda Durumunda Bulunan 51(ellibir) adet değişik marka ve modelde taşıt, 55(ellibeş) kalem 1360 (binüçyüzatmış) adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme, 3 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 8 ton muhtelif aliminyum malzeme karşılığı,

                                                                     2 (iki) adet Toyota Yeni Corolla 1.6 Touch(benzinli), 2 (iki)adet Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 Hp Easy (benzinli), 2 (iki) adet Fiat Doblo Combi 1.6 Mj. 120 Hp Easy (dizel), taşıt

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri        :  1) Teslim Etme Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından teklif edilen taşıtlar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği (B Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresine bir defada teslim edilecektir.

                                                                     2) Teslim Alma Yeri:Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak 51 Adet Taşıt : Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni - Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinden,

                                                                     Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak Düzenlenmiş, 55(ellibeş) kalem 1360 (binüçyüzatmış) adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme, 3 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 8 ton muhtelif aliminyum malzeme, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE / KOCAELİ adresinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                                :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı (15) gün içinde İdareye teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                               :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı Yer                                      :  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Brifing Salonu (A Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ

b) Tarihi ve Saati                                       :  25/11/2016 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamede (Madde-7) belirtilmiştir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği (B Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü resmi web sayfasında görülebilir ve 50,00.-TL (Ellitürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. (Bu bedel Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak makbuz karşılığı alınabilir.)

7 - Teklifler, 25/11/2016 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.30’a kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği (B Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresine verilebileceği gibi, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar idareye ulaşácak biçimde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak açık arttırma usulüyle belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Mübadele edilecek mal ve malzemelerin tahmini bedeli 312.116,67 TL dir.

10 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi 60 (altmış) gündür. Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

13 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında;

- 51 Adet Taşıt: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinde,

- 55 (ellibeş) kalem (1360 (binüçyüzatmış) adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme), 3 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 8 ton muhtelif alüminyum malzeme: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE / KOCAELİ adreslerinde görülebilir.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 - Mübadeleye Konu Araç, gereç, mal ve malzeme listesi aşağıdadır.

 

S. NO

MODELİ MARKASI TİPİ VE CİNSİ - PLAKASI

HASAR ORANI

MUHAMMEN BEDELİ/TL

BULUNDUĞU YER

1.

2006

RENAULT CLİO

BİNEK

41A0010

20%

5.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

2.

2003

FORD TRANSİT

KAMYONET

41A0013

15%

8.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

3.

2006

RENAULT CLİO

BİNEK

41A0052

30%

4.500,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

4.

2004

FİAT DOBLO

KAMYONET

41A0063

35%

4.833,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

5.

2006

RENAULT CLİO

BİNEK

41A0073

20%

7.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

6.

2006

RENAULT CLİO

BİNEK

41A0075

25%

7.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

7.

2006

FİAT ALBEA

BİNEK

41A0092

20%

4.166,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

8.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0111

25%

6.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

9.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0117

25%

5.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

10.

1998

FORD TRANSİT

KAMYONET

41A0133

35%

3.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

11.

1998

FORD TRANSİT

MİNİBÜS

41A0134

35%

2.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

12.

1999

FORD TRANSİT

MİNİBÜS

41A0143

25%

3.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

13.

1999

FORD TRANSİT

MİNİBÜS

41A0147

30%

2.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

14.

2004

HYUNDAİ ACCENT

BİNEK

41A0205

30%

6.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

15.

2004

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0213

30%

5.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

16.

2004

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0215

25%

6.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

17.

2004

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0216

25%

5.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

18.

2004

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0219

25%

5.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

19.

2003

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0239

15%

3.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

20.

2003

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0241

15%

4.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

21.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0249

25%

5.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

22.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0251

25%

5.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

23.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0253

25%

5.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

24.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0254

35%

6.166,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

25.

2007

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0262

40%

6.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

26.

2000

HYUNDAI

BİNEK

41A0287

20%

5.166,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

27.

2000

HYUNDAİ

BİNEK

41A0288

15%

4.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

28.

1998

HYUNDAİ

BİNEK

41A0312

30%

3.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

29.

2011

FİAT ALBEA

BİNEK

41A0314

15%

11.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

30.

2001

HYUNDAI

BİNEK

41A0356

35%

4.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

31.

2005

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0366

30%

3.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

32.

2007

RENAULT KANGOO

KAMYONET

41A0380

20%

5.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

33.

2004

RENAULT MEGANE

BİNEK

41A0469

10%

8.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

34.

2005

RENAULT MEGANE

BİNEK

41A0494

20%

9.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

35.

2008

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0499

25%

5.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

36.

2008

RENAULT KANGOO

KAMYONET

41A0555

30%

6.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

37.

2001

TOFAŞ/FİAT DOĞAN

BİNEK

41A0567

20%

5.667,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

38.

2007

FORD FOCUS

BİNEK

41A0572

10%

16.667,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

39.

2008

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0581

25%

7.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

40.

2009

RENAULT KANGOO

KAMYONET

41A0590

30%

6.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

41.

2009

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0626

20%

7.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

42.

2001

RENAULT CLİO

BİNEK

41A0821

10%

4.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

43.

2005

HYUNDAİ ACCENT

BİNEK

41A0835

30%

6.000,00 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

44.

2005

HYUNDAİ ACCENT

BİNEK

41A0842

30%

6.666,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

45.

2003

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0879

30%

5.667,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

46.

2003

FORD CONNECT

KAMYONET

41A0880

15%

4.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

47.

2001

RENAULT EUROPA

BİNEK

41A0922

35%

4.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

48.

2005

BMW (F650)

MOTOSİKLET

41A0373

10%

5.333,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

49.

2007

KAWASAKİ

MOTOSİKLET

41A0508

30%

4.166,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

50.

2008

HYSOUNG

MOTOSİKLET

41A0539

20%

1.083,33 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

51.

2005

BMW

MOTOSİKLET

41A0843

10%

4.166,67 TL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı

52

55 (ellibeş) kalem 1360 (binüçyüzatmış) adet muhtelif demirbaş gereç mal-malzeme

25.200 TL

İkmal Şube Müdürlüğü Deposu

3 ton muhtelif hurda demir malzemesi

8 ton muhtelif alüminyum malzeme

9993/1-1