10 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29884

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Meslek Yüksekokulumuza 2 Öğretim Üyesi alınacaktır, ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Yüksekokul

Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Lojistik

1

Örgütsel Davranış ve Grup Sessizliği

Yardımcı Doçent

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon Programcılığı

1

İnternet Sürecinde Televizyon Yayıncılığı

Yardımcı Doçent

9891/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör alınacaktır. Akademik personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

 

Birim / Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

 

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Nörolojisi

 

1

Alanında Doçent olmak

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

2

 

Alanında Doçent veya Profesör olmak

9976/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak.

Etnoloji ABD

DOÇENT

1

Halkbilim ve etnoloji alanlarında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Pedodonti ABD

DOÇENT

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Analitik Kimya ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden doktorasını almış olmak, Elektrokimyasal DNA biyosensörleri konusunda çalışmaları olmak,

Farmasötik Teknoloji ABD

PROFESÖR

1

Mikrosüngerlerin tabletlerinin hazırlanması konusunda çalışmaları olmak.

Farmasötik Toksikoloji ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasotik toksikoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak, Bor'un insanlardaki maruziyeti konusunda çalışmaları olmak.

Farmasötik Toksikoloji ABD

PROFESÖR

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasotik toksikoloji alanında doçent ünvanı almış olmak, Kanser ve ilaç metabolizması alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sınıf Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

PROFESÖR

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent ünvanı almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ 

Matemetiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD

DOÇENT

1

Metrik uzayda küme değerli dönüşümler için sabit nokta teoremleri konusunda çalışmaları olmak.

Matemetiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD

DOÇENT

1

Kriptografi kombinatoryal tasarımlar ve çizgeler üzerine çalışmaları olmak.

Topoloji ABD

DOÇENT

1

Genelleştirilmiş topolojik uzaylar ve yaklaşma uzayı konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı Matematik ABD

PROFESÖR

1

Kısmi türevli denklemler ve kesirli analiz alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Matematik ABD

DOÇENT

1

Çok değişkenli Sobolev ortogonal polinomlar alanında çalışmaları olmak.

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD

PROFESÖR

1

 

Organik Kimya ABD

PROFESÖR

1

Elektrokimyasal yöntemlerle endüstriyel organik sentez konusunda çalışmaları olmak.

Zooloji ABD

PROFESÖR

1

Böcek Sistematiği ve Ekolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Astrofizik ABD

DOÇENT

1

Soğuk yıldızların yüzey parlaklık dağılımı haritalaması konusunda ve yıldız astrofiziği alanında fotometrik ve tayfsal konularında çalışmalar yapmış olmak,

HUKUK FAKÜLTESİ 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk ABD

PROFESÖR

1

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk ABD

DOÇENT

1

 

Avrupa Birliği Hukuku ABD

DOÇENT

1

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

DOÇENT

1

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

PROFESÖR

1

 

Hukuk Tarihi ABD

PROFESÖR

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Tasavvuf ABD

PROFESÖR

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Genel Gazetecilik ABD

PROFESÖR

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Yazılımı ABD

PROFESÖR

1

Optimal kontrol konusunda doktora yapmış, bulanık diferansiyel denklemlerin çözüm algoritmaları üzerine çalışmaları olmak

Bilgisayar Yazılımı ABD

DOÇENT

1

Kuantum algoritmalar konusunda doktora yapmış, karmaşık ağlar konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Bilimleri ABD

DOÇENT

1

Karmaşık sistemler ve dolaşıklık konularında çalışmaları olmak

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

PROFESÖR

1

Kompleks hastalıklarda spektrometrik ve spektroskopik sistemlerle proteom bilim konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

DOÇENT

1

Biyomühendislik bilim alanında doçentlik ünvanı almış olmak, kemik ve kas doku mühendisliği ve üç boyutlu biyoyazıcılar konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Beslenme ve Diyetetik ABD

PROFESÖR

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans ve aynı alanda doktora mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik Bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

PROFESÖR

1

Hemşirelik esasları alanında doktora mezunu ve hemşirelik alanında doçent unvanı almış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

PROFESÖR

2

 

TIP FAKÜLTESİ 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Tıbbi Patoloji ABD

DOÇENT

1

Jinekopatoloji ile üropatoloji alanında araştırma ve yurtdışı deneyimli olmak

Göğüs Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Pulmoner hipertansiyon konusunda deneyimli olmak.

Kardiyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

DOÇENT

2

 

Plastik Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi ABD

DOÇENT

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veterinerlik Cerrahisi ABD.

DOÇENT

1

Anesteziyoloji ve nöromuskuler blokaj alanında doktora yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Süt Teknolojisi ABD

PROFESÖR

1

Süt teknolojisi alanındaki çalışmalarını peynir ve dondurma konusunda yapmış olmak.

SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ

DOÇENT

1

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, arıtma teknolojileri ve su geri kazanımı konularında çalışmaları olmak.

TÜRK INKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

DOÇENT

1

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçent unvanı almış olmak,

9883/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Meyve sebze işleme teknolojisi alanında uzman olmak,

TIP FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Nöroendoskopik cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kornea konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina cerrahisinde tecrübe sahibi olmak,

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Stereoloji alanında eğitici düzeyinde bilgi sahibi olmak,

Üroloji

Profesör

1

1

İskemi reperfüzyon alanında çalışmaları olmak,

Acil Tıp

Doçent

1

1

İlkyardım eğitmeni olarak ileri kardiyak yaşam desteği ile çocuklarda ileri yaşam desteği konularında eğitim almış olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Medikal onkoloji uzmanı olmak,

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji uzmanı olmak,

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hemotoloji uzmanı olmak,

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Radyo telemetri ve implantasyon cerrahi konusunda eğitim almış olmak,

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzmanlık eğitimi almış olmak,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak ve yenidoğanda hipernatremik dehidratasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

3

Özofagus cerrahisi konusunda deneyimli olmak,

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.

1

1

Tüp bebek ile ilgili çalışma yapmış olmak,

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

1

1

 

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

1

3

Alternatif tedavilerle ilgili eğitim almış olmak,

Nöroloji

Yrd.Doç.

1

1

Migrende serum biomarkerlerinin serum seviyeleri ve migren karakteristikleri konusunda çalışma yapmış olmak,

Nöroloji

Yrd.Doç.

1

2

Akupunktur tedavisi uygulaması konusunda eğitim almış olmak,

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

2

Abdomen CT Perfüzyon konusunda deneyimli olmak,

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

3

Laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak,

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

1

Fizyoloji uzmanı olmak ve böbrek iskemi reperfüzyon hasarı konusunda çalışması olmak,

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Geometri

Profesör

1

1

Sabit sırt uzaklıklı yüzeyler üzerine çalışmalar yapmış olmak,

Geometri

Profesör

1

1

Tensör demetlerde çalışmalar yapmış olmak,

Topoloji

Profesör

1

1

Düğüm teorisi ve kompaklaştırmalar üzerine çalışmalar yapmış olmak,

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Devirli olarak temsil edilmiş gruplar ve fibonacci sayıları ile topolojik indeksin kimyasal formüllerde incelenmesi üzerine çalışmış olmak

Organik Kimya

Profesör

1

1

Mannich bazlarının sentezi konusunda çalışmış olmak,

Botanik

Profesör

1

1

Stres fizyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak,

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Holderlin Kafka Bernhard. Koprafaji üzerine çalışmış olmak,

 

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Robert Walser üzerine çalışmış olmak,

 

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

1

Roma ve Bizans cam formları üzerinde çalışmış olmak,

 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Amerikan romanı üzerinde çalışmış olmak,

 

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör

1

1

Arap Dili ve Edebiyatı sahasında çalışmış olmak,

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında almış olmak,

 

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik eğitiminde analoji kullanımının ve kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması konusunda doktora yapmış olması ve kavram yanılgıları konusunda çalışma yapmış olmak,

 

Coğrafya Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya eğitimi alanında çalışma yapmış olması ve doçentlik unvanını coğrafya eğitimi alanında almış olmak,

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini bilgisayar ve kontrol teknolojileri alanında almış olmak,

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

 

 

Seramik

Profesör

1

1

 

 

9894/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ RİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y. DOÇENT

IKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

MÜHENDİSK FAKÜLTE

İnşaat Mühendisliği lümü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

2

1

 

 

 

Endüstri Mühendisliği lümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Gıda Mühendisliği lümü

da Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Makine Mühendisliği lümü

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lümü

Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

Enerji Depolama Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTE

Tarih lümü

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Matematik lümü

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTE

Sosyal Bilimler ve Türkçe itimi lümü

Sosyal Bilgiler itimi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTE

Felsefe ve Din Bilimleri lümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İslam Tarihi ve Sanatla lümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Temel İslam Bilimleri lümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

Tefsir Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

TIP FAKÜLTE

Cerrahi Tıp Bilimleri lümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

Gastrocerrahisi Yan Dal Uzmanı Olmak

Kulak, Burun ve Baz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Nörootolojik Cerrahi ve Kohlear İmplant Konu-sunda Yurtdışı Deneyimi Olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

Mitral Kapak Tamiri ve Kalp Nakli Alanlarında Tecrübeli Olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri lümü

Çocuk Sağğı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal Uzmanı Olmak

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Ruh Sağğı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Sanatla Psikoterapi ve Bilimsel Proje Yazımında Deneyimli Olmak

Temel Tıp Bilimleri lümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

Tıp Doktoru ve Tus İle Uzmanlığını Almış Olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTE

Görsel İletişim Tasarımı lümü

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı

 

 

 

 

1

4

 

SPOR BİLİMLE FAKÜLTE

Spor Yöneticiliği lümü

 

 

 

 

1

3

 

Rekreasyon lümü

 

 

 

 

1

2

 

TURİZM FAKÜLTE

Turizm İşletmeciliği lümü

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER KSEKOKULU

Uluslararası Ticaret ve Lojistik lümü

 

 

 

 

1

3

 

9895/1-1


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI

1 - Yarışmanın Amacı

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması”ile yarışmaya konu tasarım alanında, mevcut imar planlarına uyularak çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır.

2 - Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

3 - Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu; Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi sınırları içerisinde, 21.108 m2 büyüklüğünde, 4541 ada 1, 2, 3 parsellere kayıtlı olan ve şartname ekinde verilen imar planında, Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, zaman içinde oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı“Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu”mimari projelerinin elde edilmesidir.

İzmir ilinin kuzeyde (Manisa, İstanbul yönünde) giriş noktası konumunda bulunan proje alanı, İzmir metro ağının Bornova yönündeki son istasyonunun olduğu noktada bulunmaktadır. Proje alanı, konut dokusu, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Bornova ilçe merkezi ile çevrelenmektedir. İzmir - Manisa ve İzmir - Ankara yollarıyla keskin bir biçimde sınırlanan bölgenin konut alanları da benzer kapalılık özellikleri göstermektedir. Çevresinden izole bir konut çevresi karakteri gösteren alanda sosyal açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamı da bulunmamaktadır.

Evka3 Metro İstasyonu proje alanının içerisinde yer almakta, mevcut durumda bir aktarma noktası ve açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır. İzmir Metro ile son istasyona gelen yolcular buradan ESHOT’un işlettiği otobüsler, kendi otomobilleri, taksi ve minibüsler ile başka yerlere aktarılmaktadır. Yarışma alanı, kentsel bir toplama ve dağıtma odağı olarak çalışmasına rağmen erişilebilirlik ve bekleme koşulları açısından etkin ve konforlu hizmet verememektedir.

Ulaşım

Çalışmaları devam eden İzmir - İstanbul otoyolu Spil Dağı’nın doğusundan geçerek transit bir ulaşım seçeneği oluşturacaktır. Yarışma alanının batısından geçen mevcut İzmir - İstanbul yolunun (İstanbul caddesi) ise İzmir - Manisa arasındaki trafiğin yoğunluğunu aynen devam ettireceği öngörülmektedir. Manisa’daki sanayi tesislerinde çalışanlar ile eğitimine Manisa’da devam eden ve İzmir’de ikamet edenler iki kent arasındaki bu yoğun trafiğinin ana gerekçesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yarışma alanının batı tarafında, İstanbul Caddesi şehirlerarası otobüs firmaları tarafından günün her saatinde indirme bindirme yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Yarışmadan Beklentiler

İki üniversiteyi sınırları içinde barındıran Bornova 70.000 üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır. 1955 yılında kurulan ve Bornova’nın kentsel gelişiminde itici güçlerin başında gelen Ege Üniversitesi ana kampüsü ve lojman alanları ile yarışma alanının hemen bitişiğinde konumlanmaktadır. Yaşar Üniversitesi ise Evka3 Aktarma İstasyonuna Ege Üniversitesi ve Bornova istasyonlarının (Ege Üniversitesi Hastanesi) hemen sonrasında yer alan Bölge İstasyonu ile bağlantılıdır. Her iki üniversiteye de 10 dk. mesafede İzmir Metro ile erişmek mümkündür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Ulaşım Ana Planı çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ulaşımda yenilikçi çözümler geliştirmek ve aktarma istasyonlarının kentli yaşamının bir parçası olan ve sonrasında yaygınlaştırılabilecek bir modeli oluşturmak istemektedir. Yarışmacılardan “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” ana başlığında toplanabilecek bu yaklaşımın getirdiği çoklu ulaşım senaryolarının aktif yaşam tarzını teşvik edecek biçimde ele alınması ve işletilmesi beklenmektedir. Farklı ulaşım seçeneklerinin (yaya-bisiklet-otobüs-raylı sistemler) sosyal merkezin sunacağı farklı kamusal işlevlerle bütünleştirilmesi önemlidir.

Bu bağlamda yarışmanın temel beklentisi kentliler açısından yarışmaya konu olan aktarma odağını daha konforlu hale getirmek ve aynı zamanda bu alanı kentlinin sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılayacak bir merkez olarak kent yaşamına katılmasını sağlamaktır.

Yarışmacılardan yalnızca bir Aktarma Merkezi ve bununla entegre bir Sosyal Merkez projesi değil; aynı zamanda alanın konumunu, kentsel bellek ilişkileri ve gelecek potansiyellerini, içinde bulunduğu kentsel alan ve mahalle yaşamıyla bütünleştirecek donatı ve işlevleri de ortaya koyan, kentin giriş noktasında bulunmasının getirdiği potansiyelleride göz ardı etmeyen, yaşam kalitesi ve mekân kalitesi geliştirilmiş aktif bir kentsel çevre için gerekli önerileri de geliştirmeleri beklenmektedir.

Diğer yandan, kentlilerin aktarma istasyonunun taşıdığı aktif ulaşım imkanlarını da kullanarak kent yaşamıyla entegre olduğu, etkilerinin daha geniş alana yayıldığı, sınırların kalktığı ve hayata karıştığı bir yaşam-eğlence-öğrenme alanının tasarlanması beklenmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreci ulaşım alanında son yıllarda çeşitli Avrupa Birliği çerçevelerinin bir parçası olan çözümleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Örneğin, 2015 yılında dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırladığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’na göre 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımının %20 azaltılması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği “Flow” (Akış) Projesine değişim kenti olarak katılan İzmir, ulaşımda yaya ve bisikletin teşviki, modellenmesi ve bir örnek alanda partner kentlerle bilgi değişimiyle uygulanmasını gerçekleştirecektir. Bu kapsamda, Evka3 Aktarma İstasyonu ile entegre ve tasarım alanını sınırlayan Cengizhan Caddesi boyunca 2 km’lik güzergâh üzerinde güvenli bisiklet yolları oluşturulması; bisikletle okula kampanyaları ile bir trafik eğitim merkezi ile sonlandırılması düşünülmektedir. Ayrıca, Ulaşım Ana Planı sonrası, toplu taşıma ve yaya-bisiklet türlerinin önde olduğu ve iyi tasarım ile desteklendiği ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’ için de ilk adımlar atılmıştır. Yarışmacılardan çevre ve iklime duyarlı tasarım çözümlerinin yanı sıra aktarma istasyonundan yarışma alanı ve art alanındaki bölgelere aktif ulaşımı destekleyen kolay erişilebilen, güvenli ve konforlu yaya-bisiklet ağı çözümleri getirmesi beklenmektedir.

Yarışma verilerinde 2. ve 3. Proje alanı olarak belirtilen alanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufundadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu 2 alanda da yarışmanın konusu olan işlevleri destekleyecek, geliştirecek ve tüm alanda olumlu yönde dönüştürücü bir etki oluşturabilecek öneriler geliştirmeyi planlamaktadır. Bu bağlamda 3 numaralı alanda bir spor odağı ve üniversite öğrencilerinin barınma gereksinimini karşılamak üzere bir yurt işlevinin önerilmesi ilerleyen etaplarda söz konusu olacaktır. Aynı şekilde, 2 numaralı proje alanında da sosyokültürel işlevlerin önerilmesi öngörülmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını geliştirirken bu türden bir gelecek kurgusunu da dikkate alması beklenmektedir.

4 - İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum          :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Adres                                      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat 6, Oda No: 623, 35250, Konak / İzmir

Telefon                                   :  +90 232 293 3533 (Sinan Alper)

                                                  +90 232 293 1538 (Nurcihan Yenikale)

E-posta                                   :  evka3yarisma@gmail.com

Web                                        :  www.izmir.bel.tr

IBAN                                     :  Vakıflar Bankası İzmir Finans Market Şubesi'ndeki

                                                  00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı

                                                  IBAN: TR640001500158007292289040

5 - Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA 3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

6 - Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Dr. Buğra GÖKÇE                           İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili

• Koray VELİBEYOĞLU                  Şehir Plancısı

• Halil İbrahim ALPASLAN              Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

• Ayşe GEVREK GÖZSOY              Peyzaj Mimarı- Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü

• Ömer YILMAZ                                Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Devrim ÇİMEN                               Mimar

• Cem İLHAN                                    Mimar (Jüri Başkanı)

• Hüseyin Sinan OMACAN               Mimar

• Didem ÖZDEL                                 Mimar

• Deniz ALKAN                                 İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

• Orhan ERSAN                                 Mimar

• Ülkü İNCEKÖSE                             Mimar

• Necati ATICI                                    İnşaat Mühendisi

Raportör

• Sinan ALPER                                   Mimar, İzmir B. Bld. - Projeler Şube Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları

• Can TUNÇOK                                 Mimar, İzmir B. Bld. - Projeler Şube Müdürlüğü

• Nurcihan YENİKALE                      Yazı İşleri, İzmir B. Bld. - Projeler Şube Müdürlüğü

7 - Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

1. Yarışma şartnamesi ve ihtiyaç programı

2. Yarışma alanına ait fotoğraflar

3. Yarışma alanına ait bilgi ve belgeler:

a. 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli uygulama imar planı,

b. 1/1000 ölçekli hâlihazır pafta,

c. Aplikasyon krokisi,

d. Yarışma alanı ve yakın çevre videosu,

e. İklim verileri,

f. Metro Evka3 istasyonu uygulama projeleri,

g. 1/500 ölçekli maket sınır paftası,

h. Zemin durumu raporu,

i. Yarışma ön sunumu

Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

8 - Yarışmacılardan İstenenler

Projenin kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın ve yapının işleyişini açıklayan, ölçekli- ölçeksiz analiz, diyagram ve açıklamalar.

1/2000 Ölçekli Yakın Çevre Etkileşim Planı: Alanı yakın çevre güzergahları, ulaşım planları ve daha sonraki etapta gerçekleştirilecek olan 2 ve 3 numaralı parseller ile olan kavramsal ilişkiler gösterilmelidir.

1/500 Ölçekli Vaziyet Planı: Alanın yakın çevre ilişkileri, yapı ana işlevlerinin girişleri ve servis girişleri belirtilmelidir. Zemin ilişkilerini gösterir biçimde hazırlanacaktır. Yarışma alanının kuzeydoğusunda bulunan açık alanda, mevcut otopark sayısı minimum 85 araç olacaktır ve minimum mevcut yeşil alan m2’si korunacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

1/200 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde ve tefrişli olarak çizilmelidir. Zemin kat planı yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir. Aktarma Merkezi ve eklentilerini içeren katlar 1/500 ölçekte verilebilir.

1/200 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.

Sistem Detayı: Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan 1/50 ölçekli kesit ve görünüşleri içeren kısmi sistem detayı çizilmelidir. Sistem detayının verildiği nokta plana işlenecektir.

1/500 Ölçekli Maket: İdare tarafından hazırlanacak olan altlık makete yerleştirilecektir. Yapılacak maket, şartname ekinde verilmiş olan maket sınırının dışına taşmayacaktır ve maketin yerleştirileceği alanın taban kotu 30.00 kotunda olacaktır. İdarenin hazırlayacağı altlık maket beyaz olacaktır.

Mimari Açıklama Raporu: Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, tasarım ana fikirlerini ve strüktürel kurguyu ifade eden açıklamalar pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca daha fazla açıklama içeren bir dosya da mimari açıklama raporu olarak verilecektir. Bu raporda verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin ışığında projenin ele alınışındaki yaklaşımlar belirtilmelidir. Yapı ekonomisi işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi ve malzeme seçimleri tanımlanmalıdır. Aktarma Merkezi’nin özelliğinden dolayı mekanik tesisat sistem, ekipman, ünite vb. tarif eden prensip şema ve diyagramlar verilecektir. Raporun ekinde paftaların A3 boyutunda küçültülmüş kopyaları da yer alacaktır.

İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda teklif edilen yapıların taşıyıcı sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik ve ekonomik faktörler belirtilecektir. Rapor içeriğinde yapının yapılacağı alan 1. Derece deprem Bölgesi içinde kaldığından, eklerin 7. maddenin “16.” bendinde yer alan zemin durum raporu göz önüne alınarak gerekli görülürse, zemin iyileştirme yöntemlerine göre projelendirileceğine dikkat edilerek sistem şeması ve rapor hazırlanacaktır. Ayrıca, çoklu ulaşım türlerinin talep ettiği donatıların (ör: merdivenlere eklenen bisiklet taşıma kanalları, engelsiz çözümler) nasıl entegre edileceği gösterilecektir.

Peyzaj Mimarlığı Raporu: Mimari projeden yansıyan veriler ile diğer arsa durumu ve çevresel (iklimsel, toprak, meteorolojik ) veriler değerlendirilerek üretilen dış mekan kullanım kararlarını açıklayan, (sirkülasyon ve bağlantı çözümleri, dış mekanda kullanılan donatılar, dış mekan aydınlatma stratejileri, alt yapının üst yapıya yansıdığı dış mekan kullanımını etkileyen tüm veriler, drenaj sistemleri vb.) mevcut verileri destekleyen bitkisel ve yapısal çözüm yaklaşımlarını anlatan rapor, pafta üzerinde ve ayrıca açıklayıcı metin olarak peyzaj mimarı tarafından hazırlanacaktır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

6 adet A-0 normunu aşmamak şartıyla sunum serbesttir. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar dikey olarak kullanılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Ayrıca vaziyet planı altında toplam inşaat alanı, her paftada bütün kat planlarının altında ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine o paftadaki binaların toplam alanları (m2) olarak verilecektir. Ayrıca, teslim edilen paftaların A3 boyutunda küçültülmüş renkli bir takım basılı kopyası teslim edilecektir. Paftaların sağ üst köşesinde beş rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır.

Dijital Olarak İstenenler

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD’ye kayıt edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında).

Sunumlarda Mimarlar Odası “ön proje çizim” standartlarına uyulacaktır.

Ülkemizde ve İzmir’de yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

Verilen İmar Planının tanımlamadığı konularda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

9 - Yer Görme

Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi yarışma takviminde verilmiştir. Yer görme belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

10 - Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

• Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayanlar,

• Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,

• “Yer Görme Belgesi Zarfı” olmayan projeler,

• “Yarışma Projesi ile Kimlik Zarfı ve İçindeki Belgelerin” teslim edilmediği projeler,

• Katılım ücretini yatırmamış ve yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,

• Zamanından geç teslim edilen projeler.

11 - Kimlik Zarfı ve Yer Görme Belgesi Zarfı

Kimlik Belgesi Zarfı ve Yer Görme Belgesi Zarfı ayrı zarflar halinde teslim edilecektir. Bu zarflar tek bir zarf içine ayrı ayrı konulacaktır.

Kimlik Belgesi Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

• Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi”. (Bu liste imzalanmayacaktır.)

• Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (bkz. Şartname Son Sayfası),

• Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belge,

• TMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi,

• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi,

• TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi,

• İletişim adres, mail ve telefonları.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

Yer Görme Belgesi Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVKA3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI YER GÖRME BELGESİ ZARFI” yazılı bir zarfın içine raportörlükten aldıkları yer görme belgesini koyacaklardır.

12 - Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı:                                                 10 Kasım 2016

• Son soru sorma tarihi:                                           1 Aralık 2016

• Soruların yanıtlarının ilanı:                                    7 Aralık 2016

• Yer görme için son tarih:                                       6 Ocak 2017

• Proje teslim tarihi:                                                  7 Şubat 2017 saat 18.00

• Kargo ile teslim için son tarih:                               9 Şubat 2017

• Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi:                   17 Şubat 2017

• Kolokyum ve ödül töreni:                                      4 Mart 2017

13 - Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre düzenlenecektir.

• Projeler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Mithatpaşa Caddesi, No: 1087, Güzelyalı, Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 20:00’a kadar gönderilecektir.

• En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

14 - Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

15 - Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

16 - Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

• Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.

• Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

• Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır

Ambalaj

• Proje paftaları, maket ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir.

• Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile birlikte “Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

17 - Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

18 - Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül                 80.000 TL

• 2. Ödül                 60.000 TL

• 3. Ödül                 40.000 TL

• 1. Mansiyon         30.000 TL

• 2. Mansiyon         30.000 TL

• 3. Mansiyon         30.000 TL

• 4. Mansiyon         30.000 TL

• 5. Mansiyon         30.000 TL

• 6. Mansiyon         30.000 TL

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

19 - Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır.

20 - Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

21 - Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları

İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır. Uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi yapmaktan vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır:

Otopark ve Aktarma Merkezi için    :  III-A

Sosyal Merkez için                          :  V-A

Açık alan düzenlenmesi                   :  II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi ’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir ve ödenir.

Gerekli görülmesi halinde altyapı hizmetleri, enerji danışmanlığı, sürdürülebilirlik ve çevresel etki danışmanlığı, aydınlatma tasarımı danışmanlığı, yangın danışmanlığı, iç mekân tasarımı ve dekorasyon, işaretleme & yönlendirme grafik tasarımı ve akustik danışmanlığı hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir ve ödenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

22 - Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde açıklanacaktır. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

23 - Hak ve Sorumluluklar

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile ödül, mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve yayım hakları yarışmayı düzenleyen kuruluş olan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. Şartname kayıt formunu doldurarak yarışmaya katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışma Katılım Tutanağı Örneği

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması” şartnamesini okudum, aynen kabul ediyorum.

 

 

 

 

TARİH/İMZA:

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve soyadı:

 

 

 

Mezun olunan okul:

 

 

 

Diploma numarası:

 

 

 

Oda sicil no:

 

 

 

TC kimlik numarası:

 

 

 

Adres:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

E-posta:

9875/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tek-Den İnş. Turz. Oto Kiralama Sağlık Taşm. Gıda Rek. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İstanbul Yolu 8. Km Erciyes İşyerleri Sitesi 9. Cad. No: 55 Macunköy/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 28.12.2001 tarih ve 09 sayılı kararı ile verilen 15 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.10.2016 tarih ve 522/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 02.11.2016 tarih ve 25609 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9905/1/1-1

—————

Ultra Yapı Malzemeleri Kalite Kontrol ve Beton Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti. Adıyaman Şubesi’nin Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı Bersey Apt. No: 3/C Merkez/ADIYAMAN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 08.11.2010 tarih ve 337 sayılı kararı ile verilen 214 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.10.2016 tarih ve 522/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 02.11.2016 tarih ve 25609 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9905/2/1-1

—————

Deniz Jeoteknik Müh. İnş. Mad. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ertuğrulgazi Mah. Şehit Ayhan Ünver Cad. No:19/1 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 sayılı kararı ile verilen 296 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.10.2016 tarih ve 522/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 02.11.2016 tarih ve 25609 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9905/3/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 7233 ada, 1 parsel üzerindeki 734608 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Lütfiye KESER (Denetçi No: 8014, Oda Sicil No: 14050) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 29.09.2016 tarih ve E.2015/1460-K.2016/3286 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Lütfiye KESER hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.10.2016 tarihli ve 25095 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9906/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÇAĞLAYAN PETROL VE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-3905

TS 12820

26.09.2016

Firma İsteği

ACE AKARYAKIT NAK. GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4139

TS 12820, 11939

26.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

BATUHAN CATRİNG İNŞ. NAK. VE İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4043

TS 13075, 8985

20.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÇAKIROĞLU OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-349

TS 12047

25.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DEMİRCİ MOTORLU ARAÇLAR OTO YEDEK PAR. SER. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-637

TS 12664-1

17.10.2016

Talimata Aykırılık

EDİZ MÜTEAHHİTLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4156

TS 12820

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

EMNİYET METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-249

TS 13421

25.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ESRA ÖZDEMİR- KAR YANGIN SÖNDÜRME

27-HYB-4227

TS 11827

25.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GAP İŞ MAKİNALARI SERVİS VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4061

TS 12047, 12510, 12578

04.10.2016

Firma İsteği

GAZİKENT PETROL AKARYAKIT VE OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-4146

TS 12820, 11939

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

HACIMIZ PETROL OTOMOTİV TAŞ. TUR. GIDA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4157

TS 12820, 11939

26.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

HÜSAMETTİN ÇATALBAŞ

27-HYB-936

TS 12047

18.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MELTEM AKARYAKIT SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-4152

TS 12820

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

MEMET DEMİR - YENER PETROL

27-HYB-1049

TS 12820, 11939

18.10.2016

Talimata Aykırılık

MİRA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

27-HYB-4124

TS 13402, 12426

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

MUSTAFA ŞAHİN MENAS MAK. SAN.

27-HYB-4144

Kriter 26

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

SUAT KAYA- ŞAFAK ÇELİK PARA KASALARI

27-HYB-4074

TS 13421

13.10.2016

Firma İsteği

TERCİH OTOMOTİV- KENAN YILDIZ

27-HYB-4159

TS 12047

26.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmaması

ZÜBEYİR SÖYLEMEZ EKOLİFT SAHIS

27-HYB-4055

TS 12255

20.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

9862/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nuri Gökalp Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Nuri Gökalp, Hadice Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Mehmet Faysal Gökalp, Namık Kemal Gökalp, Şemsihan (Gökalp) Karaca, Mehmet Ali Gökalp

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.10.2016 tarihli tashih kararlı, 30.06.2016 tarihli ve E:2015/489, K:2016/267 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Gençlerimizin kaliteli eğitim ve öğrenimlerine katkı sağlamak ve söz konusu gençlerin milletimiz için hayırlı hizmetlerine vesile olacak eğitim, kültür ve sosyal yardımlaşma çalışmalarını desteklemek amacı öngörmektedir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.-TL.(Ellibeşbin Türk Lirası) nakit ve vefatına kadar Nuri Gökalp adına intifa hakkı tesisi olan İstanbul İli, Fatih İlçesi Kirmasti Mahallesi 2119 ada 19 parselde kayıtlı gayrimenkul ile İstanbul İli, Şişli İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi 10617 ada 1 parsel A-7,8,9 (bağımsız bölüm 772) deki gayrimenkuller ve Nuri Gökalp’ın Yarınlar Kimin, Çözüm, Sevgi,  Sır Okumaktır isimli kitaplarının tüm yayın hakları.

YÖNETİM KURULU: Nuri Gökalp, Hadice Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Mehmet Faysal Gökalp, Namık Kemal Gökalp

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9907/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ