9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29883

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  02.05.2013

Başvuru No                         :  C2013/057

Coğrafi İşaretin Adı            :  Urfa Eşkili

Ürünün Adı                         :  Turşu

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç

Başvuru Sahibi                    :  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 9 Haliliye/Şanlıurfa

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Coğrafi Sınır                       :  Şanlıurfa

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Urfa Eşkili, yörede yetişen üzümlerden geleneksel yöntemle üretilen eşkili suyuna yerli yeşil biberin eklenmesiyle yapılan yöresel bir turşudur. Yemeklerin yanında suyu ile birlikte ikram edilir. Eşkili sadece Şanlıurfa’da hazırlanmaktadır. Geçmişte, üzüm bağı olan her Şanlıurfalı ailenin evinde dağıtmak için eşkili bulunurdu ve eşkili basmak bir beceri isterdi. Kışın başında bolca hazırlanır, hayır olsun diye komşulara, dost ve akrabaya, tanıdık, tanımadık herkese dağıtılırdı.

Geçmişten gelen üretim geleneği, eşkilinin içeriğinde sadece yerli yeşil bibere yer verilmesi ve bir kez üretilen eşkili suyunun pek çok defa eşkili üretiminde kullanılabilmesi özellikleriyle diğer yörelerde yapılan turşulardan ayrılmaktadır.

Urfa Eşkilinin yapımında Şanlıurfa’nın sıcak ikliminde ve toprağında yetişen her tür üzüm (Azezi, Çiloreş, Tahannebi, Hatunparmağı, Hönüsü, Kabarcık, Horoz Karası, Sergi Karası, Tilgören, Sultani Çekirdeksiz, Oğlak Karası) kullanılmakla beraber özellikle oğlak karası siyah üzüm tercih edilmektedir. Oğlak Karası Siyah Üzüm (C. Sauvignon veya Cabernet Sauvignon); siyah renkli, yuvarlak taneli küçük irilikte, 2-3 çekirdek sayısı bulunan, kalın kabuklu ve tatlı aromalı, salkımı ise küçük taneli, uzun konik şekilli, seyrek ve dolgun sıklıkta olan bir üzüm çeşididir.

Urfa Eşkili yapılırken, eşkili suyuna acılık oranı fazla yakıcı olmayan tada sahip yerli yeşil biber yani Urfa yöresinde yetiştirilen “İnan 3363” biber çeşidi konulur.

Üretim Yöntemi:

Önce eşkili suyu hazırlanır daha sonra bu suya kırmızılaşmamış yerli yeşil biberler konarak eşkili yapılır.

Kullanılan Malzemeler:

Eşkili suyu için:

• 20 kg taze üzüm

• 8 gram tuz

• 1 kahve fincanı arpa veya nohut

• 1 litre geçen yıldan yapılarak bu yıl için ayrılan eşkili suyu

Eşkili İçin:

• 4 kg yerli taze yeşil biber

Eşkili Suyunun Hazırlanışı:

Üzümler yıkanır, niteliğine uygun olmayanlar, bozuk veya çürük olanlar ayıklanır, tanelerine ayrılır, el ile yoğrulup ezilerek, küpe doldurulur. Eşkili yapımında kullanılan küp; ağzı dar, şişkin karınlı ve büyük toprak küptür. Küpün içerisinin yıkanıp temizlenmiş olması önemlidir. İçine mayalanmasını sağlamak için arpa veya nohut ile önceki yıldan kalan eşkili suyu ve tuz konarak ağzı kapatılır. Küpün etrafı sıcak tutacak şekilde battaniye vb. ile sarılır, karanlık ve soğuk almayacağı bir ortama konulur. Eski zamanlarda küpün etrafı saman, kurutulmuş kepek vb. materyal ile sarılırdı. 40 gün bekletilir ve 41. gün tadına bakılır. Kokusundan ve tadından üzüm suyunun eşkiliye dönüşüp dönüşmediği anlaşılır. Acımsı bir tat var ise olmamıştır ve kullanılamaz. Sirke tadı varsa dönmüş yani eşkili suyu olmuş demektir. Suyun berrak, koyu renkli ve içiminin keskin olması makbuldür. Eşkiliye dönüşen üzümlerin suyu sıkılıp posası atılır. Böylece eşkili suyu hazır hale gelmiş olur.

Eşkili suyunun kullanılarak Eşkilinin hazırlanışı:

Urfa’da yetiştirilen İnan 3363 çeşidi yerli yeşil biberler yıkanır, sapları kesilir, iğne ile delinerek ya da alt kısmından bıçakla az miktarda yarılarak, plastik veya cam kavanoza yerleştirilir. Kavanoz ağzına kadar eşkili suyu ile doldurulmalıdır. Biberler, üzerine konacak tabak vb. bir kapak ile kapatılır. Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılır. 15 gün sonra servise hazır hale gelir.

Eşkilinin Sunumu

Yemeklerin yanında suyu ile birlikte ikram edilir. Biberleri yenir, eşkilinin suyu ise yemekle beraber içilir.

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler

Urfa Eşkili, Şanlıurfa’ya özgü yöresel biber turşusu olup, Şanlıurfa sınırları içerisinde toprak ve iklim yapısı nedeniyle yüksek kalitede yetişen üzüm çeşitlerinin, geleneksel ve ustalık içeren yöntemle eşkili suyuna dönüştürülmesi, dönüşen eşkili suyuna yerli yeşil biberin eklenmesi ürünün yöreden kaynaklanan özellikleridir.

Denetim

Urfa Eşkilinin, yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair denetimler 555 sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisinin koordinatörlüğünde; Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Yem Şube Müdürlüğü temsilcisinden oluşan 3 kişilik denetim komisyonu tarafından yapılır.

Denetim komisyonu; Urfa Eşkilinin üretim yönteminde belirtilen tekniğe uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanmasının kontrolünü ve coğrafi işaretin takibi konusunda gerekli denetim işlemlerini yürütür. Bu kapsamda Komisyon, yılda 1 defa düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda/şikayet halinde ise her zaman denetim işlemlerini yürütecek ve sonuçları raporlayacaktır. Komisyon tarafından gerekli hallerde numuneler alınarak laboratuvar analizlerinin, bağımsız laboratuvarda yapılması sağlanır. Ayrıca, coğrafi işareti haksız ve kurallara aykırı kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurur ve konunun takipçisi olur. Denetime ilişkin raporlar Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.

9888/1-1


 


 


 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 07 Aralık 2016 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 13 Aralık 2016 Salı gününe kadar duyurulacaktır.

d) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

e) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 19 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri, adaylara 23 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

g) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri             :  07 Ocak 2017 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati   :  09.30

c) Sınav süresi              :  Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi   :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli         :  Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı       :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu             :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

9878/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Ünvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İşletme Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

Adayların Ekonomi alanında doktora yapmış ve makro finans alanında, özellikle kurumsal finans, hane halkı finansı ve sayısal methodlar konularında ders vermiş ve araştırma yapmış olmaları gerekmektedir.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Doç. Dr.

1

Adayların Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim dalında doçentlik belgelerini almış olmaları gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

9863/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

08.11.2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımız sehven yayınlanmış olup yeni ilanımız aşağıda sunulmuştur.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Müh. Mim. Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Makine Müh.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yrd. Doç.

5

1

İnsansız hava araçlarının kontrolü üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

1

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Edeb. Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

9887/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 24/11/2016 mesai bitimine kadardır.

 

KAD. NO

KADRO UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

662

Yardımcı Doçent

1

Coğrafya - Fiziki Coğrafya

1

753

Profesör

1

Tarih - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1036

Profesör

1

Tarih - Yeniçağ Tarihi

1

1041

Profesör

1

Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Dili

1

810

Doçent

1

Matematik - Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1

834

Doçent

1

Matematik - Geometri

1

811

Doçent

1

Matematik - Cebir ve Sayılar Teorisi

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

511

Yardımcı Doçent

3

İşletme - Yönetim ve Organizasyon

1

1245

Yardımcı Doçent

1

İşletme - Yönetim ve Organizasyon

1

809

Doçent

1

İktisat - Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

937

Profesör

1

Temel İslam Bilimleri - Arap Dili ve Belagatı

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1024

Profesör

1

Kimya Mühendisliği - Proses ve Reaktör Tasarımı

1

1050

Profesör

1

Gıda Mühendisliği

1

TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.

888

Doçent

1

Elektrik ve Enerji - Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

1

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

938

Profesör

1

Zootekni - Hayvan Yetiştirme

1

TIP FAKÜLTESİ

1077

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri - Fizyoloji

1

1101

Profesör

1

Dahili Tıp Bilimleri - İç Hastalıkları

1

Endokrinoloji uzmanı olmak.

1112

Profesör

1

Dahili Tıp Bilimleri - Acil Tıp

1

1115

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri - Genel Cerrahi

1

TIP FAKÜLTESİ

1116

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri - Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1117

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

915

Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri - Halk Sağlığı

1

917

Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri - Radyoloji

1

923

Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri - Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

132

Yardımcı Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri - Göz Hastalıkları

1

747

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri - Tıbbi Biyoloji

1

758

Yardımcı Doçent

4

Dahili Tıp Bilimleri - Kardiyoloji

1

759

Yardımcı Doçent

4

Dahili Tıp Bilimleri - Kardiyoloji

1

772

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri - Tıbbi Farmakoloji

1

836

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

856

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri - İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, Pankreatoloji eğitimi bulunmak.

857

Yardımcı Doçent

4

Dahili Tıp Bilimleri - İç Hastalıkları

1

Medikal Onkoloji uzmanı olmak.

859

Yardımcı Doçent

4

Dahili Tıp Bilimleri - İç Hastalıkları

1

Nefroloji uzmanı olmak.

891

Yardımcı Doçent

3

Cerrahi Tıp Bilimleri - Genel Cerrahi

1

1127

Yardımcı Doçent

5

Cerrahi Tıp Bilimleri - Tıbbi Patoloji

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

727

Yardımcı Doçent

3

Eğitim Bilimleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

807

Doçent

1

Sosyal Bil. Ve Türkçe Eğit. - Sosyal Bil. Eğitimi

1

BANAZ M.Y.O.

45

Yardımcı Doçent

1

İnşaat - İnşaat Teknolojisi

1

9563/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

HYB NUMARASI

STANDARD KRİTER NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

İSTANBULLUOĞLU AKARYAKIT NAK. SAN. LTD. ŞTİ

46-HYB-724

TS 11939

09.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

CAN SOĞUTMA- DURDU ARABACI

46-HYB-924

TS 10079

TS 10956

TS 12134

TS 12713

23.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

CENGİZ GÜL- GÜL PETROL

46-HYB-840

TS 11939

05.10.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

HASAN TIRAŞ- ÇÖZÜM BİLGİSAYAR

46-HYB-883

TS 10956

TS 12498

TS 12540

TS 12739

05.10.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

İSPİR EMEK İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ

46-HYB-945

TS 11939

05.10.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

MUHAMMED ELİAÇIK- NİSA SOĞUTMA

46-HYB-937

TS 10079

TS 12355

TS 12711

TS 12713

05.10.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

MARAŞ SOFRASI HAZ. YEM. SAN. LTD.ŞTİ

46-HYB-779

TS 8985

05.10.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

9823/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas Standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağını ilan en duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

HYB NUMARASI

STANDARD/KRİTER NUMARASI

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÇOLAKOĞLU ÇELİK KAPI- HALİL ÇOLAK

38-HYB-328

TS 12558

19.08.2016

Firma İsteğiyle

AHSEN TAŞPINAR (ZAMANTI UN MAMÜLLERİ )

38-HYB-485

TS 7282

29.08.2016

Yıllık vize yaptırmama

MAKRO KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK LTD.ŞTİ.

38-HYB-3830

TS 13257

29.08.2016

Firma İsteğiyle

ALİ ÇINAR

38-HYB-2490

TS 11939 TS 12820

02.09.2016

Firma İsteğiyle

İÇ ANADOLU KANEPE OTURMA GRP. İNŞ. NAK. TUR. VE PET. ÜRN. SAN VE TİC LTD ŞTİ

38-HYB-2624

TS 12487

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

UYSAL TARIM MAKİNA - ARİF ÖZÇINAR

38-HYB-3823

TS 12658

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

EMRE KARABULUT-EMRE BİLGİSAYAR

38-HYB-3819

TS 10079 TS 10956 TS 12498 TS 12540

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

EFEM ELEKTRONİK ELKTBGSR. İNŞ. NAK. TUR GIDA DIŞ T. S. LTD.

38-HYB-4005

TS 10956 TS 12498 TS 10079 TS 12907

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

VOLKAN MOB. ÇELİK EŞYA İML. DAY. TÜK. MLTAR. ALET NAK. LT.

38-HYB-3998

TS 12487

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

DÜZEY BİLGİSAYAR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ - TARIK YÜCE

38-HYB-624

TS 12498

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

EMİR MUSTAFA KOÇYİĞİT - A TEKNİK DEMİRDÖKÜM YETKİLİ SERVİSİ

38-HYB-3814

TS 12850 TS 12355 TS 10079

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

RASEL KİMYEVİ MAD. VE LAB. MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

38-HYB-117

TS 12426

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

ENVA ÇELİK KAPI OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

38-HYB-619

TS 12558

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

ÖMER ERARSLAN

38-HYB-203

TS 12690

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

Z GRUP-ABS ELEKTRONİK-MEHMET CİVELEK

38-HYB-3993

TS 10079 TS 12134 TS 12540 TS 10956 TS 12498

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

MAKROLİNE YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

38-HYB-3992

TS 12558

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

ARTIDESTEK TEKNİK HİZMETLER /ALPEREN ÖZTÜRK

38-HYB-3808

TS 12426 TS 12134 TS 10956 TS 12498 TS 10079 TS 12739 TS 12907 TS 13422

20.09.2016

Yıllık vize yaptırmama

DEMSAN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ-İDRİS ÇELİK-BİLAL ÇELİK-MÜKREMİN ÇİFTGÜL

38-HYB-344

TS 12850 TS 10079

14.10.2016

Firma İsteğiyle

ÖMER ALEŞ (HİSAR ELEKTRONİK)

38-HYB-2652

TS 10079 TS 10956 TS 12739 TS 12498 TS 12749 TS 12134

24.10.2016

Firma İsteğiyle

ARTEK SERVİS HİZMETLERİ YAPI TEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

38-HYB-3808

TS 10956 TS 12498 TS 12426 TS 12134 TS 10079 TS 13193

24.10.2016

Firma İsteğiyle

ALİ ÇELİK

38-HYB-4009

TS 12820 TS 11939

27.10.2016

Yıllık vize yaptırmama

KAYSERİ YILKAR NAKLİYE PETROL GIDA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

38-HYB-4131

TS 12820 TS 11939

31.10.2016

Firma İsteğiyle

ALTIN AKARYAKIT TİCARET LTD.ŞTİ.

38-HYB-725

TS 12820 TS 11939

31.10.2016

Firma İsteğiyle

HÜLYA KAYGILI İKİLER - KİAS ASANSÖR MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET

38-HYB-677

TS 12255

01.11.2016

Firma İsteğiyle

ÜNALLAR PETROL - AHMET ÜNAL

38-HYB-86

TS 11939

01.11.2016

Firma İsteğiyle

BATU AKARYAKIT TAŞIMACILIK TURİZM DİNLENME TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

38-HYB-2458

TS 12820 TS 11939

01.11.2016

Firma İsteğiyle

9861/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

ASSOS PETROL NAK. GIDA TARIM HAY. İNŞ. KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AVANOS ŞUBESİ

TS 11939

50-HYB-222

04.10.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

MOPET PETROL - ALPASLAN SÖNMEZ

TS 11939, TS 12820

50-HYB-266

04.10.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

YOLBAŞI EĞİTİM GIDA KIRTASİYE BİLG. ELK. EŞYA İNŞ. TAAH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12849, TS 10956, TS 12498

50-HYB-263

04.10.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

EKREM DOĞAN

TS 12047, TS 12533

50-HYB-301

01.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

MEHMET DEMİRTAŞ - MUTLU SU POMPALARI

TS 12873

50-HYB-77

01.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ÖZTÜRK TOPTAN AKARYAKIT MADENİ YAĞ-OTO LASTİK - NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939, TS 12820

50-HYB-299

01.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

9859/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanununla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara 25/05/2016 tarih ve 806311 sayılı Makam Oluru gereği; işletme ruhsat bedelinin süresi içerisinde eksiksiz olarak yatılmamasından kaynaklı 21.116,00 TL İdari Para Cezası uygulandığı ve tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde işletme ruhsat bedellerin tamamlanması gerektiği, aksi durumda söz konusu ruhsatın iptal edileceği yönünde yazılar ruhsat sahiplerinin dosyasında mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara ilgili Kanun Maddesi gereği uygulanan idari para cezaları ve ruhsat bedellerinin tamamlatılmasına ilişkin durum ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

RUHSAT İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

CEZA MADDESİ

1

MERSİN

84368

3296882

SİNTERMAG MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.MADDE

2

YOZGAT

41704

2318201

ABDULLAH ARIN

13. MADDE

3

MERSİN

83809

3302051

ASG ÇEVRE ENERJİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

4

MERSİN

200710531

3154584

MARMED MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

5

MERSİN

80572

3272341

YENİ STAR AĞIR NAK. MAK. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

6

ERZURUM

82772

3289067

ABUBEKİR MEMİŞ

13. MADDE

7

ERZURUM

20054202

3065621

SUCULAR MAD. HAFR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

8

BALIKESİR

200706056

3144849

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

9

BALIKESİR

20068972

3115130

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

10

BALIKESİR

20068973

3115131

GÖNEN MAD. VEYAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

11

BİLECİK

20050473

3054513

MEKA İNŞ. TAAH. MAD. MER. NAK. TUR. MİM. ENERJİ İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

12

AYDIN

200800040

3159003

MUHAMMET ALİ ERŞAHİN

13. MADDE

13

ISPARTA

200803705

3175093

ELSA MADENCİLİK SEMRA SAADET ŞENTÜRK

13. MADDE

14

ISPARTA

200803704

3175089

ELSA MADENCİLİK SEMRA SAADET ŞENTÜRK

13. MADDE

15

ANTALYA

70954

2560388

ÇERKEZOĞLU MERMER MAD. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

16

MERSİN

200804761

3179093

VEYSEL ÇAY

13. MADDE

17

ISPARTA

200709739

3152174

SIRMER MADENCİLİK KAYNAK SULARI TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

18

MERSİN

200704637

3140586

KANŞİRAY İNŞ. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

19

MERSİN

200610437

3120637

MÖY MER. MAD. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

20

ARTVİN

81119

3273719

A.S.O.R. MAD. BET. İNŞ. VE ORM. ÜR. SAN. NAK. KUY. MİM. MÜH.MÜŞ. VE SERV. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

21

İSTANBUL

200903761

3231732

TOLEM İNŞ. SAN.  TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

22

EDİRNE

70678

2561136

ÇANKAYA MAD. İNŞ. TUR. NAK. TAR. VE HAY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

23

HAKKARİ

81122

3271650

AY-KOP GIDA NAK. TEST. TAAH. PET. ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

24

HATAY

200705823

3142881

DÖRTTAŞ MAD. HAZ. BET. TAŞ OCAĞI NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

25

KOCAELİ

51351

2396108

KAYNARCA MER. İNŞ. TUR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

13. MADDE

26

KOCAELİ

70455

2559355

YAZICI DEMİR ÇELİK PAZ. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

27

MERSİN

200803284

3152217

KERİM UĞUZ

13. MADDE

28

AYDIN

20050974

3056459

MEHMET ARİF ASLAN

13. MADDE

29

KIRKLARELİ

201004480

3248523

SIĞINTAŞ MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

30

KOCAELİ

26970

2169213

ALİ KELEŞ

13. MADDE

31

KAYSERİ

200710553

3155574

POLAT BETON İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ MADENCİLİK NAKLİYE SAN. TİC. A.Ş.

13. MADDE

32

KAYSERİ

200902085

3211030

METİN MERGEN

13. MADDE

33

İSTANBUL

20058509

3078326

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

34

İSTANBUL

20058503

3078327

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

35

KOCAELİ

200611253

3122540

ESF MAD. SAN. A.Ş.

13. MADDE

36

KOCAELİ

20063157

3102276

VETA AGREGA VE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

37

KOCAELİ

20062053

3098215

SALDIRAY YEDİKEL

13. MADDE

38

MERSİN

201101152

3275972

YENİ OĞUZLAR MAD. İNŞ. TAAH. TAŞ. VE EĞİTİM HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

39

KOCAELİ

200700983

3129374

YENİ STAR AĞIR NAK. MAK. MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

40

İZMİR

20069390

3116290

MUPET AKARYAKIT TAŞIMACILIK İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

41

KOCAELİ

200703369

2622286

KOL YOL PETROL MAD. İNŞ. TAŞ. TİC. SAN.LTD.ŞTİ.

13. MADDE

42

ESKİŞEHİR

200906552

3238661

ESMA AKSESUAR VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

13. MADDE

43

KIRŞEHİR

201003199

3245485

ADANUR MÜT. HİZ. MAD. PET. GIDA ÖZEL SAĞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

44

İZMİR

81347

3274990

RUÇHAN ABAYLI

13. MADDE

45

KOCAELİ

65471

2520069

ÜLBET İNŞ. MAD. ZİR. VE BET. ELM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

46

İSTANBUL

200806665

3185018

RNS MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

47

İSTANBUL

20058502

3078330

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

48

İSTANBUL

20058510

3078329

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

49

İSTANBUL

20058504

3078328

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

50

KAYSERİ

66872

2535034

MEHMET ÖZET

13. MADDE

51

KAYSERİ

20058189

3077967

İBRAHİM KARAGÜL

13. MADDE

52

KOCAELİ

200611811

3125346

ARMA İNŞ. ASFALT MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

13. MADDE

53

İZMİR

67425

2540336

DURAL ORMAN ÜRÜNLERİ MADENCİLİK GIDA. İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

13. MADDE

54

İZMİR

20057963

3077618

CARAT DOĞAL TAŞLAR VE MADENCİLİK PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

13. MADDE

55

MERSİN

201002267

3244859

H.Ö. MAD. TUR. İNŞ. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

56

DİYARBAKIR

200707153

3146348

GAMER MERMER MAD. İNŞ. NAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

57

KIRKLARELİ

20059394

3080008

RASİM ÇALIŞKAN

13. MADDE

58

BURSA

69194

2352627

ÖZTÜRK MER. PAZ. TA. SAN. TİC. LT. ŞTİ.

13. MADDE

59

AYDIN

71374

2565904

HİKMET YENİGÜN

13. MADDE

60

ÇORUM

200701553

3115462

HAS-TAŞ PAKET KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

61

GAZİANTEP

84237

3298487

MUSTAFA ÖZDOĞAN

13. MADDE

62

GAZİNATEP

82959

3277864

MUSTAFA ÖZDOĞAN

13. MADDE

63

KARS

201100645

3268382

BARTAŞ MAD. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

64

MERSİN

24244

2140305

ANKARA MADEN SAN. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

65

GAZİANTEP

200612373

3126122

FAEL İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

66

HAKKARİ

200902010

3210609

İŞ-KAR İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

67

GAZİANTEP

80584

3271091

MUSTAFA ÖZDOĞAN

13. MADDE

68

SİVAS

200801170

3166513

SIZIR MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

69

GİRESUN

84681

3297074

ERCO KONFEKSIYON INŞ. TAAH. HAFR. VE OTO. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

70

ŞANLIURFA

82506

3294030

KUTAY İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

71

ORDU

80769

3272421

MEHMET VICIL

13. MADDE

72

ŞANLIURFA

81433

3276916

MEHMET YAŞAR EMLAK INŞ. PATL. MAD. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI

13. MADDE

73

KÜTAHYA

201001046

3241381

HATIRA AGAKULİEVA KURT

13. MADDE

74

MALATYA

20066827

3108932

MUSTAFA DEMİRHAN

13. MADDE

75

MUŞ

83679

3300288

NİHAT DOĞAN

13. MADDE

76

MALATYA

20065286

3106975

MUSTAFA DEMİRHAN

13. MADDE

77

SİVAS

201101184

3276110

ALKO İNŞ. TAAH. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

78

ŞANLIURFA

200904727

3234454

MEHMET EMİN BOZ

13. MADDE

79

ADANA

83085

3294181

ERDOĞANLAR İNŞ. TAAH. GIDA AKARYAKIT ÜR. NAK. TARIM, YEM MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

80

KASTAMONU

200906449

3238895

GÜNDOĞAN GÜLER

13. MADDE

81

ESKİŞEHİR

81023

3275568

ROKKİM YAPI KİM. MAD. İNŞ. TAAH. VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

82

GİRESUN

82800

3280485

ADİLSEL ÖZEL EĞ. TURZ. ENERJİ. TAR. VE HAY. İNŞ. TAAH. MİM. MÜH. MAD. İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

83

MANİSA

20054833

3068480

MAHMUT YILMAZ

13. MADDE

84

MALATYA

20065287

3106974

MUSTAFA DEMİRHAN

13. MADDE

85

KAHRAMANMARAŞ

200900172

3201843

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

86

YOZGAT

201200827

3277602

USTA MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

87

BURSA

200800345

3159273

BESKAR ENERJİ MAD. İNŞ. NAK. TAAH. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

88

KARAMAN

71348

2567537

TAŞKALE MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

89

BİLECİK

20061709

3094299

F.M. MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

90

YALOVA

200807078

3185227

RNS MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

91

KÜTAHYA

20053173

3063183

YILDIRIM İNŞ. VE SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ. SEYFETTİN AYÇİÇEK VE ORTAKLARI

13. MADDE

92

MANİSA

200900899

3205744

HNF TEKSTİL MAD. OTO. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

93

TOKAT

57741

2457686

ALBAYRAKLAR TAŞ KIRMA KİREÇ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

94

SAMSUN

200803873

3175289

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

95

ÇANAKKALE

200702312

3133339

AKÇİN MAD. TURZ. İNŞ. TEKS. HAY. TAR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

96

SAMSUN

200803871

3175295

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

97

SAMSUN

200803874

3175288

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

98

SAMSUN

200803872

3175294

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

99

SAMSUN

200804423

3177898

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

100

KOCAELİ

200901518

3208890

BERFA İNŞ. TURZ. GIDA TİC. SAN. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

101

ANTALYA

200700804

3129828

ÖGER GRANİT MERMER MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

102

YOZGAT

20052371

3060771

MEHMET YILDIRIM

13. MADDE

103

SİİRT

20061448

3094485

HERMER MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

104

MANİSA

201001953

3243916

ASYALI MAD. MER. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

105

ÇANAKKALE

20053151

3063179

TROY TAŞ MAD. MER. KERES. İNŞ. TAAH. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

106

ANTALYA

200807489

3186067

GEMİNİ MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

107

ANTALYA

200807490

3186068

GEMİNİ MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

108

ŞANLIURFA

81164

3278023

MUSTAFA ALAKUŞ

13. MADDE

109

NEVŞEHİR

201003722

3247011

ARIDİL MADENCİLİK MICIR TESİSLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

110

NEVŞEHİR

201003737

3247012

ARIDİL MADENCİLİK MICIR TESİSLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

111

KONYA

200706151

3144550

BRIGHT STONE MAD. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

112

VAN

200902211

3211050

KEREM BEYAZAĞAÇ

13. MADDE

113

YOZGAT

48428

2370604

NEKİR ÇETİNER

13. MADDE

114

OSMANİYE

200706276

3145337

BAMBERGER VE CANSUNAR İNTERNATİONAL NATURAL STONE LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

115

OSMANİYE

200706275

3145339

BAMBERGER VE CANSUNAR İNTERNATİONAL NATURAL STONE LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

116

OSMANİYE

200706274

3145336

BAMBERGER VE CANSUNAR İNTERNATİONAL NATURAL STONE LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

117

OSMANİYE

200707887

3148139

YUSUF ARIKAN

13. MADDE

118

KARAMAN

20050592

3058042

TAŞKALE MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

119

KARAMAN

71347

2567433

TAŞKALE MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

120

VAN

83957

3289680

BEYAZAĞAÇ MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

121

KIRIKKALE

200804991

3181616

CELAL SİNAN SAMUR

13. MADDE

122

SAKARYA

200801822

3168437

NERİMAN İLİK

13. MADDE

123

MALATYA

80142

3256534

SALİH GÜRER

13. MADDE

124

KOCAELİ

200709179

3149971

MA-BA HAZIR BETON VE HAZIR BETON ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

125

KAHRAMANMARAŞ

200900171

3201844

KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

126

KOCAELİ

200905897

3237269

BEŞİR SANDIKLI

13. MADDE

127

KÜTAHYA

64769

2514905

OR-MER MERMER MAD. NAK. İNŞ.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

128

VAN

83716

3295019

NUHAT BAKŞİ

13. MADDE

129

KONYA

200903358

3230911

KARAŞAHİN MET. MAD. ENJ. TAR. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

130

MANİSA

61420

2487848

AHMET CEMİL KARADENİZ

13. MADDE

131

KÜTAHYA

56392

2446112

ORHAN ÖZSARI

13. MADDE

132

KOCAELİ

200710752

3157122

YILDIZSOY MAD. HAFR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

133

KOCAELİ

200708944

3150319

BOYSAN İNŞ. KİM. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

134

MERSİN

20067063

3109993

VNH MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

135

MUĞLA

200610901

3122154

ÖZGÜR ÇİMENTO VE BETON END. A.Ş.

13. MADDE

136

HATAY

200612558

3126697

İSMAİL HAKKI ÖZTÜRK

13. MADDE

137

BİLECİK

20051209

3057305

DOĞALTAŞ YAPI MADENCİLİK İNŞ. EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

138

ANTALYA

200811229

3201364

UMUT DOĞALTAŞ MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

139

BURSA

200800523

3159918

İMTAŞ MER. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

140

ANTALYA

201200627

3288432

EFE BAŞAR

13. MADDE

141

MARDİN

200901932

3209906

SERHAT KARABOĞA

13. MADDE

142

ANTALYA

200702735

3134019

HÜSNÜ TUNAR

13. MADDE

143

BURDUR

200810651

3199916

DÜNYAM MADENCİLİK MERMER NAKLİYAT ELEKTRİK ELEKTRONİK AKARYAKIT PLASTİK ALÜMİNYUM KROM VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

144

BALIKESİR

20068971

3115129

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

145

AYDIN

20061488

2602095

MEHMET KILCI

13. MADDE

146

BURSA

200706280

3131542

İPEK İNŞ.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

13. MADDE

147

BALIKESİR

200900986

3204525

HÜLYA KARAÇÖR

13. MADDE

148

BALIKESİR

200900987

3204523

HÜLYA KARAÇÖR

13. MADDE

149

ANKARA

20050320

3054635

TRB KILIÇ İNŞ. TAAH. MAD. TEKS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

150

ANKARA

68123

2545218

YÜKSEL GÜLHAN

13. MADDE

151

ANKARA

68565

2547816

YÜKSEL GÜLHAN

13. MADDE

152

ANKARA

68122

2545225

YÜKSEL GÜLHAN

13. MADDE

153

BURSA

200902627

3212088

ERDAL ALUÇ

13. MADDE

154

ADIYAMAN

200810175

3197514

ÖZARSLANLAR İNŞ. TES. TİC. A.Ş.

13. MADDE

155

BALIKESİR

200900429

3202868

BERA MİNERAL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

13. MADDE

156

AYDIN

81866

3281447

AYKİM PETROL BİRKİSEL YAĞLAR VE KİMYA ÜRÜNLERİ MAD. HAF. NAK. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

157

BİLECİK

201201038

3289637

ZED MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

158

BURDUR

20066798

3110390

AK ALTIN MOB. GIDA TAR. İNŞ. MAD. TURZ. TEKS. KON. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

159

BOLU

201200997

3289827

ÖZKİMSAN KİMYA TAŞ. MAD. İNŞ. MAK. OR. ÜR. DIŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

160

AFYONKARAHİSAR

200703908

3136551

HULUSİ ARIKAN

13. MADDE

161

ADIYAMAN

200612175

3125267

OSMAN KESKİN

13. MADDE

162

ANKARA

83083

3254614

GZS İNŞ. ORG. MAD. OT. OTOPARK. İŞL. İTH. İHRACAT SAN. VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

13. MADDE

163

BALIKESİR

200903310

3229691

HAMDİ PİŞKİNDEMİR

13. MADDE

164

BALIKESİR

200706272

3144604

BALIKESİR EREN MAD. TAAH. NAK. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

13. MADDE

165

ANKARA

20053880

3064860

YARARLI İNŞAAT TAAH. TİC. LTD.ŞTİ.

13. MADDE

166

BİLECİK

200808868

3190853

HOŞCAN MERMER MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

167

ADIYAMAN

200810176

3197520

ÖZARSLANLAR İNŞ. TES. TİC. A.Ş.

13. MADDE

168

BOLU

200804269

3177933

SERNİT MERMER MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

169

ANTALYA

200801911

3168084

HR MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

170

BALIKESİR

200902232

3210611

BERA MİNERAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

171

SAKARYA

200702241

3133134

MEHMET KOÇAK

13. MADDE

172

KAHRAMANMARAŞ

201004014

3248088

KOZAK MAD. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.