2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29876

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BÖREK KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


14 + 1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ÇEKME TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SABİT SPEKTROANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KANAL İÇİ ÇALIŞMA PLATFORMU TEMİN VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda Genel Müdürlük Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 – 74

9611/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda Yönetim Kurulu Başkanlık Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 -74

9612/1-1


BÖREK KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 50.000 Adet Börek Kutusu teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 – 74

9613/1-1


14 + 1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 14+1 minibüs, teklif alma yoluyla kiralanacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 – 74

9614/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 10 (On) adet (2 Aylık) araç kiralanması teklif alma yoluyla kiralanacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 -74

9615/1-1


DÜZELTME İLANI

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşine ait 31.10.2016 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın aşağıdaki maddeleri;

 

4. Maddesinin B bendinin 4. Maddesinin;

“4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII grubu yapım işleridir.”

 

4. Maddesinin F bendinin;

“F) Keşif bedelinin %7 'si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.”

 

8. Maddesinin;

“8- İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Şair Nabi Mh. Cumhuriyet Cad. Prestij İş Mrk. Kat 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Şanlıurfa Halkbank İpekyolu Şubesi TR39 0001 2001 3210 0016 1000 30 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.”

Şeklinde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

9556/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/453717

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

1. BÖLGE: 22.500 m

Niğde-Çamardı-Bereketli, Burdur-Merkez-Bucak-Çendik-Suludere, Akyaka, Soğanlı-Karacaören, Kozluca, Afyonkarahisar-Sandıklı-Manastır Tepe Karotlu Maden Sondajı

2. BÖLGE: 61.500 m

Çanakkale-Lapseki-Çam T., Çatal T., Dedeler D., Çanakkale-Bayramiç-Kayalı Tepe, Tarla Tepe, Sakar Dağı, Balıkesir-Havran-Kara T., Pirem T. ve Boğa Tepe, Balıkesir-Gömeç-Taşlık Tepe, Serenli Tepe, Taşlık Düzü Mevkii, İzmir-Bergama-Çamlıkkıran Dere, Çamkıran Tepe, Çamlıgedik Tepe ve Sarıpınar Tepe, Balıkesir-İvrindi-Güre Tepe, Zorlu Tepe, Manisa-Soma-Maden Dere, Kara Dere, Kocakozakçı Tepe Karotlu Maden Sondajı,

3. BÖLGE: 20.000 m

Kırklareli-Demirköy-Vize-Balaban-Poliçe Karotlu Maden Sondajı,

4. BÖLGE: 18.150 m

Kütahya-Domaniç-Karamanlar, Çankırı-Kastamonu-Bayramören-Araç-Bahceçik-Karakaya, Kırıkkale-Keskin-Dağsolaklısı-Maşat-Çaltepeler-Canlıtepe, Kırıkkale-Karakeçili-Sülübük-Tülüce Tepe, Kayseri-Felahiye-Özvatan-Silahtar, Sivas-Merkez-Karaçayır Köyü, Eskişehir-Sivrihisar-İstiklalbağ Karotlu Maden Sondajı,

5. BÖLGE: 30.000 m

Çorum-Osmancık-Karalargüneyi, Kastamonu-Taşköprü-Dere-Kızılcaelma, Kastamonu-Taşköprü-Cozoğlu, Kastamonu-Taşköprü-Oymaağaçseki, Katamonu-Taşköprü-Cünür-Sökü, Kastamonu-Taşköprü-Zeybek, Kastamonu-Taşköprü-Sayyayla Karotlu Maden Sondajı,

6. BÖLGE: 21.600 m

Tokat-Artova-Sağır Sivrisi Tepe Mevkii, Sivas-Divriği-Yellice, Sivas-Divriği-Mursal Bucağı ve Tüllüce Tepe Mevkii, Sivas-Divriği-Akmeşe Karotlu Maden Sondajı,

7. BÖLGE: 10.000 m

Ordu-Trabzon-Tonya-Düzköy ve Fatsa-Çatalpınar-Trabzon Tonya Çayıriçi-Kalınçam, Düzköy-Alazlı, Ordu Fatsa Büyükkoç-Kösebucağı-Düğünlük-Arpalık, Çatalpınar-Karahamza-Kıran Karotlu Maden Sondajı,

8. BÖLGE: 30.000 m

Giresun-Şebinkarahisar, Gümüşhane-Merkez, Gümüşhane-Merkez, Gümüşhane-Torul Karotlu Maden Sondajı,

9. BÖLGE: 61.250 m

Artvin-Yusufeli-Yüksekoba Köyü, Trabzon-Hayrat-Göksel Mahallesi, Artvin-Murgul-Eğrisu Yayla, Artvin-Merkez-Sümbüllü (Sinkot) Köyü, Artvin-Merkez-Erenler Köyü, Artvin-Merkez-Sakalar Köyü Karotlu Maden Sondajı,

10. BÖLGE: 25.000 m

Erzurum-İspir-Kirazlı-Büyükdere-Ovit-Moryayla-Başköy-Yedigöl-Özbağ, Erzurum-Tortum-Suyatağı Karotlu Maden Sondajı,

11. BÖLGE: 60.000 m

Malatya-Kuluncak-Başören-Darılı-Konaktepe, Malatya-Pütürge-Sey Deresi Karotlu Maden Sondajı,

b) Yapılacağı yer    :  (a) bendinde belirtilen 11 (onbir) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi           :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölgeler;

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılacaktır. Yer teslimi tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren;

1. Bölge 130 (yüzotuz) takvim günü, 2. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 3. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 4. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 5. Bölge 190 (yüzdoksan) takvim günü, 6. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 7. Bölge 100 (yüz) takvim günü, 8. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 9. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 10. Bölge 140 (yüzkırk) takvim günü, 11. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati     :  14/11/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9501/1-1


ÇEKME TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/446277

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı                     :  1 adet Çekme Test Cihazı, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.11.2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9481/1-1


SABİT SPEKTROANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/446310

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 adet Sabit Spektroanaliz Cihazı, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.11.2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/11/2016 günü saat 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9482/1-1


KANAL İÇİ ÇALIŞMA PLATFORMU TEMİN VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/451164

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  5 adet Montaj Kanalında Kanal İçi Çalışma Platformu Temin ve Montajı hizmeti teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.11.2016 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15.11.2016 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9557/1-1