30 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29873

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

03.10.2016 tarihli ve 22911 sayılı Makam Oluru, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Mehmet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No:64396) ifadesinin çıkarılarak “Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No:64396)” ifadesinin eklenmesi, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanında “29.09.2016 tarihli ve 22911 sayılı” ifadesinin çıkarılarak “03.10.2016 tarihli ve 22911 sayılı” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24780 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9493/1/1-1

—————

29.09.2016 tarihli ve 22584 sayılı Makam Oluru, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kaya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Ahmet Sarper İNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85560)” ifadesinin çıkarılarak “Ahmet Sarper İNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80803)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24820 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9493/2/1-1

—————

29.09.2016 tarihli ve 22602 sayılı Makam Oluru, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Adayap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Mustafa MELETLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45460)” ifadesinin çıkarılarak “Mustafa MELETLİOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45460)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24821 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9493/3/1-1

—————

03.10.2016 tarihli ve 22878 sayılı Makam Oluru, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete’de yer alan İtimat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Musa ALÇİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14410, Oda Sicil No: 20564)” ifadesinin çıkarılarak “Musa ALÇİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14410, Oda Sicil No: 20564)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24822 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9493/4/1-1

—————

03.10.2016 tarihli ve 22809 sayılı Makam Oluru, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete’de yer alan BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven “Hayri ERİTİR’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23954)” ifadesinin çıkarılarak “Mehmet Hayri ERİTİR’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23954)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24823 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9493/5/1-1


Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

BİRİNCİ “ÇAĞDAŞ CUMHURİYET DONANMASI GEMİLERİ ” KONULU GEMİ MODEL YARIŞMASI SONUÇLARI

-- 2016 --

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca her üç yılda bir düzenlenecek Gemi Model Yarışmalarından ilki sonuçlanmış ve ödül alan modelciler/gemi modelleri belirlenmiştir.

Dz. K. K.lığı temsilcisi Dz. Bnb. Serhan ARAS, Gemi Modelcileri Şuuri SEZER, Sarkis OHANESYAN, Metin GÜRKAN, Fatih ÖZSÜNGܒden oluşan seçici kurul ile Dz. Albay İlyas GÜLTAŞ ve Gemi Modelcisi Serkan CEYLAN’dan oluşan danışman kurul üyeleri 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında yaptığı değerlendirme sonucu yarışmaya katılan 11 gemi modelinden 3 tanesini ödüle layık görmüştür. Bu eserler arasından seçilen birinci model 12.000 TL., ikinci model 10.000 TL., üçüncü model 8.000 TL para ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Ödül Alan Model ve Gemi Modelcilerin İsimleri

TCG GELİBOLU D-346          İbrahim ALTINKAYNAK

TCG GEMLİK D-347               Ömer TOMRUK

TCG İZMİT D-342                   Tuğrul ÖZBEKLER

Yarışmaya katılan tüm gemi modelleri 17-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Sinan Paşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL’da sergilenecek modelcilere e-posta ile bildirilecek ve bu modelciler sergi açılışına davet edilecektir.

Seçici Kurul Üyelerine ve yarışmaya katılan tüm Gemi Modelcilerine teşekkür eder, esenlikler dileriz.

Deniz Müzesi Komutanlığı

Tel              :  +90 212 327 43 45-46 (1228)

Belgegeçer  :  +90 212 236 68 93

9285/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_26.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_30.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_31.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_32.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_34.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_35.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_36.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_37.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_38.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_39.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_40.jpg