21 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29864

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


BUZAĞI, DÜVE VE İNEK SATILACAKTIR

Bor Mal Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ VE ÇIKIŞ BAŞLIĞI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 ADET FULL HD LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GENEL AĞ ÖRÜN (WEB) UYGULAMALARI SUNUM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MARDİN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİNİN İLAVE ALANLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMESİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Mardin Havalimanı Müdürlüğünden:


PVC İZOLELİ BİR VEYA ÇOK TELLİ, BAKIR İLETKENLİ BİR VEYA ÇOK DAMARLI (NYY) 0,6/1 KV KABLO SATIN ALINACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


1.500 TON ÇİMENTO (±%20 TOLERANSLI) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


DUVAR TAKVİMİ GÖSTERGESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TERMAL TESİSLERİ İÇERİSİNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI, KAFETERYA, BAY VE BAYAN KESE HİZMET YERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Jeotermal Anonim Şirketinden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL MOTOR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF PASLANMAZ, JENERATÖR, KOMPRESÖR VE KOMPRESÖR AKSAMLARI, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ALET VE MAKİNA, YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, AYIKLANMASI-SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, PİK, MAKARALI ÇELİK HALAT, ÇELİK ÖZLÜ BANT LASTİĞİ, DEMİR ÇELİK TALAŞI, SONDAJ BORUSU, LİFT, MERMİ ÇEKİRDEĞİ, D.ÇELİK PROFİL, HAFİF VASIFLI PRES PAKETLİK(KAPORTA) D.ÇELİK, İŞ MAKİNASI PALETİ VE TANK PALETİ-TEKERİ-ZİNCİRİ, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNASI VE KURUTMALI ÜTÜ MAKİNASI, LPG TANKLARI VE TÜP, I-U DEMİR, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, BASINÇLI TANK, BANDAJ TEKER MİLİ, STOK FAZLASI(ARAÇ VE İŞ MAK.) MALZEME, D. ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ TANK PALET, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI, POZİTİF DEPLASMANLI BLOWER, SOĞUTMA SİSTEMİ CİHAZI, YAĞ REGÜLATÖRÜ, SU VE MAZOT POMPASI, ELEKTRİK MOTORU VE DİNAMOSU VB. MALZ. HURDALARI.

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ              İHALE YERİ

01 KASIM 2016                   14.00                MERKEZ/ANKARA

08 KASIM 2016                   14.00                MERKEZ/ANKARA

15 KASIM 2016                   14.00                MERKEZ/ANKARA

22 KASIM 2016                   14.00                MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :      0 312 384 1065 - 0 312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                  :  0 232 625 1120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             :  0 318 224 2898

SEYMEN HUR. MD.                 :  0 262 341 3797/124-126

9203/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Mesken Sahası [(E: 1.50 Hmax:Serbest (Büyükşehir Meclisi'nin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında yapı yüksekliği Serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 Kat ile sınırlandırılmıştır.)]’na isabet eden 15.000.000,00 TL muhammen bedelli, 450.000,00 TL geçici teminatlı Kozağaç Mahallesi 27109 ada 15.629,83 m² miktarındaki 2 nolu taşınmazın, 2886 sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir.

İhale 02.11.2016 Çarşamba günü saat 15.45’de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

c. İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek),

d. Geçici teminatı yatırmış olmak,

e. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

f. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri

g İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

h. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

i Teklif Mektubu

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 02.11.2016 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME ŞEKLİ

İhale bedeli %50’si peşin kalanı 6 eşit taksitle ve sözleşme vergisi, damga vergisi, basın bedeli ile kesin teminat peşinatla birlikte ödenecektir. (Katma değer vergisinden muaftır.)

İlan olunur.

8979/1-1


BUZAĞI, DÜVE VE İNEK SATILACAKTIR

Bor Mal Müdürlüğünden:

 

Sıra

Cinsi

Adedi

Toplam Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Tarihi

Saati

1

BUZAĞI, DÜVE VE İNEK

343

2.141.850,00

535.462,50

02.11.2016

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, taşınırların satış, ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Bor Malmüdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Bor Malmüdürlüğünde ücretsiz görülebilir

3 - İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin, nüfus cüzdanı suretini, T.C. kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, bu taktirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi, hangi işe ait olduğu isteklinin adı soyadı ve adresi yazılması gerekir postadaki gecikmeler kabul edilmez Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir

5 - Teklifler yazılı olarak rakam ve yazı ile yazılarak istekli tarafından imzalanacak, şartname ve eklerini tamamen kabul ettiğini belirtilecek, teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanıp mühürlenecektir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6 - Satılan malların taşıma hammaliye, ihaleden doğan vergi, resim ve haçları alıcıya aittir.

7 - Satışı yapılacak taşınırlardan ayrıca KDV tahsil edilecektir

8 - 667, 668, 669, 670 sayılı Olağan Üstü Hal Kanunu kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılanlar ihaleye katılamaz.

9 - Hayvanların teslim tarihine kadar ölmesi veya yavrulaması durumunda İhalede bedeli üzerinden yeniden fiyat hesaplaması yapılacaktır.

10 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

9145/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Fon” tarafından amme borçlularından haczedilen, Adabank A.Ş.nin %94,4439625 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun “Kurul” 18.12.2014 tarih ve 2014/297 sayılı kararı ile oluşturulan ve 22.09.2016 tarih ve 2016/205 sayılı kararı ile ekleme yapılan "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik “Yönetmelik” kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde “Şartname” belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 18.12.2014 tarih ve 2014/297 sayılı kararı ile oluşturulan ve 22.09.2016 tarih ve 2016/205 sayılı kararı ile ekleme yapılan satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük; Adabank A.Ş.nin hissedarlarına ait %94,4439625 oranındaki hisselerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 60.000.000.- (Altmışmilyon) ABD Dolarıdır.

ÖNYETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ

“Şartname”de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 23.11.2016 tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; Önyeterliliği Geçen Katılımcılar en geç “Son Teklif Verme Tarihi” olan 28.11.2016 tarihi saat 17:00 a kadar “Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir.

TEMİNAT

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 6.000.000.- (Altımilyon) ABD Doları nakit teminatı “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte “Son Teklif Verme Tarihi”ne kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 29.11.2016 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. İhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara haiz anonim şirketler katılabilir.

2. Mali Şart: “Önyeterlilik Başvurusu Sahibi”nin mali şartı karşılaması için kendisi ya da “Nihai Ana Şirket”inin/“Nihai Ana Şirket”lerinin; (a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve Türkiye’de faaliyette bulunan Bankalarda başvuru tarihi itibariyle üzerinde kısıtlama bulunmayan asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında mevduatı olduğunu tevsik eden belge sunması ya da (b) 2014 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; “Önyeterlilik Başvurusu Sahibi”nin kendisinin veya en fazla iki adet “Nihai Ana Şirket”inin özkaynaklarının toplamına bakılacaktır.)

Mevduatın veya mali tabloların ABD Dolarından başka bir para cinsinden belirtilmesi halinde, bu para cinsini ABD Dolarına çevirmek için satış ilanının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihteki T.C. Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır.

3. Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik şartlarını sağlayan Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

4. İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilmiş olup “Katılımcı”nın, “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne katılamayacak kişilerden olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” ancak “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda bulunabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 nolu ABD Doları hesabına, 5.000.- (Beşbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini beklemeksizin) “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- (Onbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilirler, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi Odası 25.11.2016 tarihine kadar açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 02.12.2016 günü saat 11:00’da (Türkiye saatiyle) “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de düzenlenmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak “Kurul”, en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin %50’sine kadar olan kısmını “Fon” hesaplarına depo etmesini isteyebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25.11.2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - “Katılımcı”nın, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, “BDDK”nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda “BDDK”nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır.

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel:   0 212 340 24 29

         0 212 340 22 33

         0 212 340 23 58

Fax:  0 212 288 49 63

9206/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ VE ÇIKIŞ BAŞLIĞI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Madencilik Kablo Adaptörü ve Çıkış Başlığı, 2 kalem

b) Teslim yeri                                   :  Yerli Yükleniciler için: TTK muayene ve tesellüm ambarı

                                                            Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  150 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  16/11/2016 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  803 - TTK/E-140

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Teklif edilen tüm malzemeler için Grup 1 Metan içeren ortamlara uygunluğunu gösteren ALSZ ATEX sertifika ile katalog teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.11.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9194/1-1


1 ADET FULL HD LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı “1 Adet Full HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9173/1-1


GENEL AĞ ÖRÜN (WEB) UYGULAMALARI SUNUM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı Genel Ağ Örün (WEB) Uygulamaları Sunum Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; Mevcut Sunucu Sanallaştırma, İzleme ve Yönetim Yazılımı Güncellenmesinin ise kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Vmware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Genel Ağ Örün (Web) Uygulamaları Sunum Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; Mevcut Sunucu Sanallaştırma, İzleme ve Yönetim Yazılımı Güncellenmesinin ise kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Vmware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9172/1-1


MARDİN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİNİN İLAVE ALANLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMESİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Mardin Havalimanı Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2016/01

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  KIZILTEPE YOLU ÜZERI 14. KM ÜZERI KIZILTEPE YOLU 01  47100 - KIZILTEPE / MARDİN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 482 312 3400 - 0 482 313 34 04

c) İhale Dokümanının

    Görülebileceği adres           :  Mardin Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hizmet Alımı-1 adet “DHMİ Mardin havalimanı Müdürlüğü Mevcut Kapalı Devre TV (CCTV) Sisteminin İlave Alanları Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi

b) Teslim yeri                         :  Mardin Havalimanı Müdürlüğü Binası

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Mardin Havalimanı Müdürlüğü Terminal binası C Blok 2. Kat toplantı salonu. KIZILTEPE YOLU ÜZERI 14. KM ÜZERI KIZILTEPE YOLU 01  47100 - KIZILTEPE / MARDİN

b) Tarihi ve saati                     :  11.11.2016 Cuma Günü, Saat 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son üç yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi,

4.2.4. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini, bu listede yedek parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

4.2.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini,

4.2.7. İstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini,

4.2.8. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/DVD’leri,

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak “CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir bütün halinde gerçekleştirildiği işler” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (İKİYÜZ Türk lirası)karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte C Blok 1. Kattaki Satın Alma ve İkmal Şefliği odasından satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğü Terminal binası içerisinde C Blok 1. katta bulunan Satın Alma ve İkmal şefliği adresine elden teslim edilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

9159/1-1


PVC İZOLELİ BİR VEYA ÇOK TELLİ, BAKIR İLETKENLİ BİR VEYA ÇOK DAMARLI (NYY) 0,6/1 KV KABLO SATIN ALINACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1.000 Metre 3x240+120 mm² PVC izoleli bir veya çok telli, bakır iletkenli bir veya çok damarlı (NYY) 0,6/1 Kv kablo alımı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2016/412618

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

b) Telefon ve Fax Numarası               :  0 - 266 - 633 72 21- 22 / 633 72 23

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  1.000 Metre 3x240+120 mm² PVC izoleli bir veya çok telli, bakır iletkenli bir veya çok damarlı (NYY) 0,6/1 Kv kablo alımı.

b) Teslim Yeri                                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

b) Tarih ve Saati                                  :  31/10/2016 Pazartesi Günü Saat:14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. İstekliler TS IEC 60502-1, IEC 60502-1, VDE 0276-603 belgeleri ve izin verilen işletme sıcaklığı: 70°C ile izin verilen kısa devre sıcaklığı: 160°C özelliklerini gösterir dokümanları ihale aşamasında belgelendirecektir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22)

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 31/10/2016 Pazartesi Günü Saat: 14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

9161/1-1


1.500 TON ÇİMENTO (±%20 TOLERANSLI) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/419773

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 1.500 Ton Çimento (±%20 Toleranslı) (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 01/11/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ - TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9084/1-1


DUVAR TAKVİMİ GÖSTERGESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın ihtiyacı olan 300.000 adet duvar takvimi göstergesi (3x33 cm, naylon, kırmızı) alımı işi 01 Kasım 2016 Salı günü saat: 14.30'da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 77 - 78 – 80

9200/1-1


TERMAL TESİSLERİ İÇERİSİNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI, KAFETERYA, BAY VE BAYAN KESE HİZMET YERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Jeotermal Anonim Şirketinden:

İlçemiz Akçay Mahallesi E-89 Karayolu kenarına Yabanabat Termal Tesisleri binası içerisindeki mülkiyeti şirketimize ait Çay ocağı, Kafeterya ve Bay ve Bayan Kese Hizmet yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile 03.11.2016 tarihinde saat: 15.00’da Jeotermal Anonim Şirketi toplantı salonunda Yönetim kurulu huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleye ait şartname bedeli mukabilinde Jeotermal A.Ş. Muhasebe Servisinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

9155/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             : Alaplı Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Alaplı/ZONGULDAK

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  11.541.650 TL

f) Geçici Teminatı                      :  807.915,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  03/11/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat   155 nolu odasında veya Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat   155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9074/2-2


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince terk talebinde bulunulan 5 (beş) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a) 6 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  GÜROYMAK

Köyü-Mevkii                :  GÖLBAŞI

Ruhsat Alanı                 :  4807,98 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48d1

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.00

 

Ruhsat Koordinatları :

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

 (Y)

241700

240300

240300

238900

239000

Yukarı

 (X)

4283000

4283000

4282000

4279600

4284000

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa

 (Y)

249800

249749

240300

241700

241700

Yukarı

 (X)

4284000

4282778

4282000

4282000

4283000

 

 

11.Nokta

12.Nokta

Sağa

 (Y)

249749

249600

Yukarı

 (X)

4282778

4279200

 

b) 7 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  GÜROYMAK

Köyü- Mevkii               :  ÇUKUR

Ruhsat Alanı                 :  4662,37 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48d4

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.15

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa

 (Y)

238850

249600

249500

238700

Yukarı

 (X)

4279500

4279150

4275000

4275000

 

c) 15 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  TATVAN

Köyü- Mevkii               :  ÇİLHUR

Ruhsat Alanı                 :  4898,56 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48c4 ve K48d3

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

 (Y)

265000

265000

264852

265000

265000

Yukarı

 (X)

4274000

4269833

4269650

4269638

4267000

 

 

6.Nokta

7.Nokta

Sağa

 (Y)

258000

258000

Yukarı

 (X)

4267000

4274000

 

c) 25 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  TATVAN

Köyü- Mevkii               :  NEMRUT DAĞI MEVKİİ

Ruhsat Alanı                 :  4385,79 Hektar

Pafta No                        :  VAN K48d2 – K48d3

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  11.45

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

 (Y)

252007

252000

252000

250000

250000

Yukarı

 (X)

4276995

4276994

4277000

4277000

4278354

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa

 (Y)

250569

250911

252946

256760

256760

Yukarı

 (X)

4278374

4279600

4281092

4279919

4278000

 

 

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

Sağa

 (Y)

258000

260000

260000

252010

252007

Yukarı

 (X)

4276280

4275795

4274000

4274000

4276995

 

c) 29 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                                  :  BİTLİS

İlçesi                             :  GÜROYMAK

Köyü- Mevkii               :  DEĞİRMENKÖY

Ruhsat Alanı                 :  3238,35 Hektar

Pafta No                        :  VAN K47c2 – K47c3 – K48d1 – K48d4

Taban İhale Bedeli        :  29.000,00 TL

Geçici Teminat              :  870,00 TL

İhale Tarihi                    :  01/11/2016

İhale Saati                     :  12.00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

 (Y)

238991

239000

238926

238866

238850

Yukarı

 (X)

4283596

4284000

4280758

4279499

4279500

 

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa

 (Y)

238812

761309

243415

758071

758042

Yukarı

 (X)

4278347

4274797

4271630

4272472

4280343

 

 

11.Nokta

12.Nokta

Sağa

 (Y)

761018

760924

Yukarı

 (X)

4280198

4283501

 

İhale Tarihi                                   :  01/11/2016 saat: 11:00’da başlayacak, 15’er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  01/11/2016/11:00

5 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

3 - T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2 - Yönetim onaylı imza sürküleri,

3 - Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi ibraz Edeceklerdir.

d) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

g) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge.

6 - İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

8975/1-1