19 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29862

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/M40-a4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Batı Altıntop-2 lokasyon sahası için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Şerefli Köyü, Büklüm Köy Karşısı Mevkiindeki, 57 no.lu parselin 2588,60 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

9080/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/M41-c1-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Elbeyi-9 ile Elbeyi-12 lokasyonu arası ulaşım yolu için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Güdülge Köyü, Elbeyi Mevkiindeki, 319 no.lu parselin 954,43 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

9081/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

29.09.2016 tarihli ve 22604 sayılı Makam Oluru, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Suat SIKICI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Oda Sicil No:10788), Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56547)”  ifadesinin çıkarılarak, “Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10130, Oda Sicil No:10788), Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67981)” ifadesinin eklenmesi 12.10.2016 tarihli ve 23707 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9072/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85303 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 23.08.2016 tarih ve 1043/1919 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.09.2016 tarih ve 2148 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 19.10.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

852303 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

İstasyon Mahallesi, 8633 Ada 7 ve 9, 46286 Ada 1 sayılı parseller

İlgililere ilanen duyurulur.

9047/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85272 Nolu parselasyon planına verilen itiraz dilekçeleri Etimesgut Belediye Encümeninin 16.08.2016 tarih ve 1014 sayılı kararı ile karara bağlanmış ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.09.2016 tarih ve 2313  sayılı kararları ile onaylanmıştır. Parselasyon Planına yönelik 2. askısı 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 19.10.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85272 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Kutugün (Çayyolu) 780, 781, 783, 909, Erler Mahallesi 42398/2- 42399/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42400/ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34- 42401/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42404/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- 42405/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42406/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32-42407/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42408/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-  42409/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42410/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42411/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42412/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31- 42413/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, - 42414/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31- 42415/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15- 42416/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42417/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 42418/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 42419/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42420/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15- 42421/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30- 42422/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27- 42423/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25- 42425/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11- 42426/1, 2, 3, 4, 5, 6- 42427/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42428/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- 42429/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27- 42430/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- 42431/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42432/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42433/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42434/1- 42435/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42436/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42437/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-42438/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42439/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18- 42440/1- 42441/1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26- 42442/1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-42443/1- 42444/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42445/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-42446/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42447/1- 42448/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38- 42449/1- 42450/1- 42451/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42452/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-42453/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- 42454/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42455/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42650/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-42651-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  42652/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- 42653/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26- 42654/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32-42655/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42656/1- 42658/1, 2-42659/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-42660/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13- 42661/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42662/1-42663/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-42664/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-42665/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-42666/1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34- 42667/1- 42668/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42669/11, 12, 13, 14, 15- 42676/7, 8, 9, 10, 11- 42677/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42678/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42679/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42680/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, - 42685/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -44987/1, - 44988/1,-44989/1- Ekilemez Arazi, Yol, Yeşil Alan, Park ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yol için kamulaştırılan ve tapu kütükleri kapatılan 472 ile 473'nolu parsellerin uygulamada içinde kalan kısımları.

İlgililere ilanen duyurulur.

9048/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Adana Onbirinci Noterliği 12.12.2016 tarihinde, İstanbul Beşinci Noterliği 17.12.2016 tarihinde ve Bakırköy Otuzbirinci Noterliği 19.12.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

  Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ADANA ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.892.347,84 TL

2

BAKIRKÖY OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.862.290,44 TL

3

İSTANBUL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.066.824,59 TL

9041/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ALTINDAĞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.260.944,68 TL

2

BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

864.682,13 TL

3

BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

874.478,61 TL

4

BEYOĞLU OTUZUNCU NOTERLİĞİ

726.110,06 TL

5

BEYOĞLU OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ

998.343,60 TL

6

BURSA YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.841.923,49 TL

7

ERZURUM İKİNCİ NOTERLİĞİ

848.822,11 TL

8

GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.204.688,27 TL

9

İSTANBUL ALTINCI NOTERLİĞİ

1.021.044,51 TL

10

İZMİR YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

520.557,81 TL

11

KADIKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

991.163,47 TL

12

KADIKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ

1.161.627,38 TL

13

KADIKÖY YİRMİNCİ NOTERLİĞİ

1.093.724,08 TL

14

KADIKÖY YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.038.161,10 TL

15

KARŞIYAKA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.356.209,68 TL

16

KÜTAHYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

973.331,60TL

17

ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

965.860,96 TL

9042/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

S.NO

NOTERLİLK ADI

2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

AFŞİN NOTERLİĞİ

460.326,23 TL

2

AKYAZI NOTERLİĞİ

683.987,84 TL

3

BODRUM DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

584.365,29 TL

4

ÇUBUK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

892.674,00 TL

5

EDİRNE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

330.935,67 TL

6

EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

254.572,61 TL

7

FETHİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ

588.619,50 TL

8

FİNİKE NOTERLİĞİ

473.680,58 TL

9

GEDİZ NOTERLİĞİ

429.384,26 TL

10

İNEGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

542.315,24 TL

11

KEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

809.080,76 TL

12

MANAVGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

437.130,40 TL

13

MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

269.867,28 TL

14

MARDİN İKİNCİ NOTERLİĞİ

923.946,38 TL

15

NEVŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

330.944,80 TL

16

OSMANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

471.555,15 TL

17

SAFRANBOLU NOTERLİĞİ

624.386,81 TL

18

SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ

401.082,77 TL

19

SÖKE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

442.734,82 TL

20

TEKKEKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

547.685,94 TL

9043/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7’nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ADALAR NOTERLİĞİ

İSTANBUL

110.747,03 TL

2

ALTINÖZÜ NOTERLİĞİ

HATAY

139.582,42 TL

3

AYRANCI NOTERLİĞİ

KARAMAN

32.527,16 TL

4

AZDAVAY NOTERLİĞİ

KASTAMONU

51.796,42 TL

5

BAYAT NOTERLİĞİ

ÇORUM

90.762,90 TL

6

BAYBURT İKİNCİ NOTERLİĞİ

 

187.047,66 TL

7

BESNİ NOTERLİĞİ

ADIYAMAN

383.347,66 TL

8

BOĞAZKALE NOTERLİĞİ

ÇORUM

12.191,62 TL

9

CUMAYERİ NOTERLİĞİ

DÜZCE

186.770,14 TL

10

ÇILDIR NOTERLİĞİ

ARDAHAN

56.243,69 TL

11

DERİK NOTERLİĞİ

MARDİN

143.088,76 TL

12

DERİNKUYU NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

122.995,97 TL

13

DURSUNBEY NOTERLİĞİ

BALIKESİR

219.482,20 TL

14

ECEABAT NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

90.800,50 TL

15

EĞİL NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

8.246,15 TL

16

ERMENEK NOTERLİĞİ

KARAMAN

240.106,79 TL

17

EŞME NOTERLİĞİ

UŞAK

265.292,88 TL

18

GÖKSUN NOTERLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ

300.980,41 TL

19

GÜNEY NOTERLİĞİ

DENİZLİ

44.171,46 TL

20

HALFETİ NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

118.957,84 TL

21

İSPİR NOTERLİĞİ

ERZURUM

100.956,96 TL

22

KAĞIZMAN NOTERLİĞİ

KARS

135.741,72 TL

23

KANGAL NOTERLİĞİ

SİVAS

189.186,45 TL

24

KARLIOVA NOTERLİĞİ

BİNGÖL

97.163,35 TL

25

KINIK NOTERLİĞİ

İZMİR

174.181,34 TL

26

MAÇKA NOTERLİĞİ

TRABZON

121.949,53 TL

27

MUŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

MUŞ

239.891,43 TL

28

OĞUZELİ NOTERLİĞİ

GAZİANTEP

219.318,90 TL

29

PALU NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

79.505,87 TL

30

SARAY NOTERLİĞİ

VAN

12.978,49 TL

31

SAVUR NOTERLİĞİ

MARDİN

47.728,51 TL

32

SİLOPİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

267.666,04 TL

33

SİLOPİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

230.261,15 TL

34

SİVASLI NOTERLİĞİ

UŞAK

152.261,64 TL

35

ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ

GİRESUN

154.601,68 TL

36

TORUL NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

60.816,53 TL

37

TUZLUCA NOTERLİĞİ

IĞDIR

64.721,97 TL

38

YUMURTALIK NOTERLİĞİ

ADANA

78.958,13 TL

39

YUNAK NOTERLİĞİ

KONYA

196.537,79 TL

9044/1-1


 

yasak_Sayfa_1


 

yasak_Sayfa_2


 


 

yasak_Sayfa_4


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

-

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DOÇENT

1

 -

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

RESTORASYON

DOÇENT

1

 -

MODA TASARIMI

-

PROFESÖR

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Eğitim dili %100 İngilizcedir.

9133/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz http://www.alanya.edu.tr/duyuru adresinden öğrenilebilir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi),

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım, Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Kadro Derecesi

Adeti

Özellik

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak Biyokimya Doktorası yapmış olmak Sentetik gıda boyalarının intrauterin etkileri konusunda araştırmaları olmak

8958/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında Doçentliğini almış olmak. Örgütsel Sosyalleşme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

1

Eğitim Programları ve Öğretmen Yetiştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Küçük Hayvanlarda Üriner ve Deri Hastalıkları Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Profesör

1

1

Kanatlı ve Ratlarda İyonofor Antibiyotik Lasalosid ile Oluşturulan Nörotoksisite Üzerine Serin Proteaz İnhibitörü Fenilmetilsulfonil Florit’in Etkileri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Baraj Gölü Planktonu Üzerinde Doktora Yapmış Olmak ve Limnoloji Alanında Çalışmaları Bulunmak.

9053/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMAN YARDIMCISI

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan 20 (yirmi) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

I. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

 

SIRA NO

ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI

KADRO UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN PUANI

1

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ile İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olmak

6

24

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS P-113

85

2

Hukuk Fakültesinden mezun olmak

1

4

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS P-103

80

3

Elektronik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

5

20

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS P-8

80

4

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak

2

8

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS P-8

80

5

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak

6

24

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS P-8

80

 

TOPLAM

20

80

 

 

 

 

II. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

 

SIRA NO

ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI

KADRO UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN PUANI

1

Uçak Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2

8

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı

KPSS P-8

80

 

TOPLAM

2

8

 

 

 

 

III. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b - ÖSYM tarafından, 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I ve II sayılı tablolarda belirtilen taban puanları almış olmak, 

c - 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1981 tarihinde ve daha sonra doğanlar),

ç - Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d - Adaylar, I ve II sayılı tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

IV. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinden en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

V. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a - Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b - Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

ç - Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d - 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

e - Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

f - Başvuran adayların görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 19 Ekim 2016 - 04 Kasım 2016 tarihleri arasında, 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 04 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (04 Kasım 2016 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

1) Başvuru ve Sınava Kabul

a - Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b - Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c - Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

2) Sınav şekli ve konuları

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

VIII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX. DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

Sınav sonuçları, sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden on gün içerisinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı başarı listesi ile asil ve yedek aday listesi (giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ile sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerinin yer aldığı bir liste)   www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde atama işlemine esas olmak üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak, 6 adet vesikalık fotoğraf, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, adli sicil kaydına dair yazılı beyan veya e-devlet kapısı üzerinden alınacak barkodlu belge, mal bildirim beyannamesi ve etik sözleşmeyi Bakanlığımıza teslim edeceklerdir. Söz konusu belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

9077/1-1

—————

AVUKATLIK SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında Avukatlık Hizmetleri sınıfında 6 ncı ve 8 inci derecelerde münhal bulunan 10 (on) adet Avukat kadrosuna 22.05.2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türü sonucuna göre “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” esaslarınca, sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen kontenjan sayısı kadar personel alımı yapılacaktır.

 

SIRA NO

ÖĞRENİM DALI (LİSANS)

TEŞKİLAT

ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK ADAY SAYISI

KPSS P3 TABAN PUANI

1

Hukuk Fakültesinden mezun ve Avukatlık Stajını Tamamlamış olmak

Merkez (Ankara)

5

25

80

2

Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık Stajını Tamamlamış olmak

Taşra (Ankara)

2

10

80

3

Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık Stajını Tamamlamış olmak

Taşra (İstanbul)

3

15

80

 

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından, 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS P3 puan türü itibarıyla en az 80 taban puanı almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla Hukuk Fakültesi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış barkodlu bilgisayar çıktısı,

ç) 3 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş, 1 adedi forma yapıştırılacak),

d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmiş (bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

e) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

Yukarıda istenilen belgelerin (diploma ve ruhsatname) aslı ibraz edilmek kaydıyla şahsen başvuru esnasında yanlarında getirdikleri fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 19 Ekim 2016 - 04 Kasım 2016 tarihleri arasında, 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 04 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5   06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (04 Kasım 2016 tarihi ve saat 17.00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

1 - Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

• Anayasa Hukuku

• Medeni Hukuk

• Borçlar Hukuku

• Ticaret Hukuku

• Medeni Usul Hukuku

• İcra ve İflas Hukuku

• İdare Hukuku

• İdari Yargılama Hukuku

• Ceza Hukuku

• Ceza Usul Hukuku

• İş Hukuku

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

4 - Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren on gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, ilgili Giriş Sınav Komisyonu tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VI. DEĞERLENDİRME VE ATAMA:

Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınav Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. Asil ve yedek aday listeleri www.udhb.gov.tr internet adresinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecek, asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 80 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren belirlenen süre içerisinde atama işlemine esas olmak üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak,

a) 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

b) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

c) Mal bildirimi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

ç) Sağlık açısından seyahate ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış belge,

e) Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir).

Söz konusu belgeleri kendilerine bildirilen süre içinde teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Sınavda başarılı olup süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenler ile atanma isteminden vazgeçenler, atanıp da görevine başlamayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla, yedek listeden atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

9078/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

9138/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016 - 147                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016 - 2272                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Eymir Beldesi, Kayakışla Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 136 ada 152 parselde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit edilen “Karataş Tümülüsü’nün” 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil talebinin değerlendirilmesine yönelik Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 805 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal süresi içerisinde verilen kurum görüş yazıları (Kayseri Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.06.2016 gün ve 4470 sayılı; Yozgat Valiliği, İl Kültür ve  Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve 963 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2016 tarih ve 422818 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğünün 28.06.2016 gün ve 134469 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 29.06.2016 tarih ve 123819 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.07.2016 tarih ve 3253 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Eymir Beldesi, Kayakışla Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 136 ada 152 parselde yer alan, “Karataş Tümülüsü’nün”, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, sit fişi üzerindeki haritada da görüleceği üzere, Eymir Beldesi, Kayakışla Mahallesinde 136 ada 152 numaralı parselin bir kısmında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, Sorgun Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/111 esas sayılı dosyasıyla kamu davası açılmış olduğundan suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazılar sonrası oluştuğu anlaşılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin ilgililerince alınmasına; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

9010

 

9010/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 51.00.0.266

Toplantı Tarihi ve No    : 28-29-30-31/09/2016-156                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2016 - 2251                                         NEVŞEHİR

Niğde İli, Bor İlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan, Labızkaya Tümülüsü’nün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.09.2014 gün ve 2266 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 299 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı, Niğde İl Özel İdaresi’nin 13.03.2015 gün ve 2344 sayılı yazısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2015 gün ve 7655 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 05.01.2016 gün ve 20596 sayılı yazısı, Bor Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 22.01.2016 gün ve 181575 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 3208 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Niğde İli, Bor İlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde bulunan, ekli koordinatlı kadastral kroki üzerinde  gösterilen Labızkaya Tümülüsü’nün “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

9011

9011/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 40.01.9

Toplantı Tarihi ve No    : 28-29-30/09-31/10/2016-157                   TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29/09/2016 - 2265                                         NEVŞEHİR

Kırşehir İli, Akçakent İlçesi, Avanoğlu Köyü, tapunun 110 ada 2, 3, 5 ve 6 parsellerinde bulunan mülkiyeti özel ve Maliye Hazinesine ait tescilli Kadı Höyüğün I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılması talebine ilişkin; Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2016 gün ve 3283 sayılı uzman raporu ve ekleri, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.05.1988 gün ve 191 sayılı kararı, Kırşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 22.06.2016 gün ve 4293 sayılı yazısı, Kırşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.05.2016 gün ve 1216348 sayılı yazısı, Akçakent Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 1428689 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2016 gün ve 424466 sayılı yazısı okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Harita),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kırşehir İli, Akçakent İlçesi, Avanoğlu Köyü, tapunun 110 ada 2, 3, 5 ve 6 parsellerinde bulunan mülkiyeti özel ve Maliye Hazinesine ait tescilli Kadı Höyüğün ekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılması işleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

9012

9012/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 51.04.14

Toplantı Tarihi ve No    : 28-29-30/09-31/10/2016-156                   TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2016 - 2255                                         NEVŞEHİR

Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Murtaza Köyünde yer alan tescilli Murtaza Kalesinin bulunduğu ada ve parselerin sağlıklı bir şekilde tespitinin yapılabilmesi için ilgili Kadastro Müdürlüğünden 253 ada 45 ve 94 parseller ile 286 ada 14 parsellerin birlikte gösterilir şekilde Kadastral Paftanın üzerinde I. ve III.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının koordinatları ile birlikte Kurulumuza iletildikten sonra konunun tekrar görüşülmesi konulu Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.06.2016 gün ve 2219 sayılı kararına ilişkin, Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.08.2016 gün ve 2203 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.11.2008 gün ve 1934 sayılı kararı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.09.2016 gün ve 3204 sayılı uzman raporu  okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Murtaza Köyünde yer alan tescilli Murtaza Kalesinin bulunduğu I.Derece Arkeolojik Sit Alanının 286 ada 14 parsel  ile III.Derece Arkeolojik Sit Alanının 253 ada 12,13,94 numaralı parseller olarak Niğde Kadastro Müdürlüğünden geldiği şekli ile düzeltilmesine ve bu doğrultuda yeniden düzenlenerek hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

9013

9013/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 51.00.0.267

Toplantı Tarihi ve No    : 28-29-30/09-31/10/2016-156                   TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2016 - 2253                                         NEVŞEHİR

Niğde İli, Bor İlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan, Körin Tümülüsü’nün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.09.2014 gün ve 2266 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 299 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı, Niğde İl Özel İdaresi’nin 13.03.2015 gün ve 2344 sayılı yazısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2015 gün ve 7655 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 05.01.2016 gün ve 20596 sayılı yazısı, Bor Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 22.01.2016 gün ve 181575 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 3211 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Niğde İli, Bor İlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde bulunan, ekli koordinatlı kadastral kroki üzerinde gösterilen Körin Tümülüsü’nün “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

9014

9014/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 51.00.0.265

Toplantı Tarihi ve No    : 28-29-30/09-31/10/2016-156                   TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2016 - 2250                                         NEVŞEHİR

Niğde İli, Bor İlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan, Göbekli Tepe Tümülüsü’nün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.09.2014 gün ve 2266 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 299sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2015 gün ve 7655 sayılı yazısı, Niğde İl Özel İdaresi’nin 13.03.2015 gün ve 2344 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 11.01.2016 gün ve 73935 sayılı yazısı, Bor Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 17.02.2016 gün ve 377766 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.09.2016 tarih ve 3209 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Niğde İli, Bor İlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde bulunan, ekli koordinatlı kadastral kroki üzerinde gösterilen Göbekli Tepe Tümülüsü’nün “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

9015/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 51.00.0.373

Toplantı Tarihi ve No    : 28-29-30/09-31/10/2016-156                   TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2016 - 2243                                         NEVŞEHİR

Niğde İli, Merkez İlçesi, Kırkpınar Köyü, tapunun 162 ada 69-68-70-71-59 parsellerinde bulunan mülkiyeti özel mülkiyete ve Kamu Orta Malına ait Uzandı Vadisi Tahkimat Yapısının I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.07.2015 gün ve 1836 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 11.12.2015 gün ve 1787761 sayılı yazısı ve eki, Niğde Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 11.12.2015 gün ve 1773384 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.09.2016 gün ve 3203 sayılı uzman raporu  okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde İli, Merkez İlçesi, Kırkpınar Köyü, tapunun 162 ada 69-68-70-71-59 parsellerinde bulunan ekli koordinatları kadastral kroki üzerinde gösterilen Uzandı Vadisi Tahkimat Yapısının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

9016

9016/1-1