19 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29862

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALAMA VE ÇALIŞTIRMA HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


THK MERSİN İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


SULANABİLİR ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


47 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI ÖN YETERLİK İLANI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ PANTOLONU VE ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALAMA VE ÇALIŞTIRMA HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

İki adet lastik tekerlekli yükleyici kiralama ve çalıştırma hizmeti alım işi

2016/422960

2016-1814

09.11.2016 14.00

396 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9059/1-1


YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar B Termik Stoğundan 300.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1-4 (Yırca veya Balcı kapısı) ve 5-6 Ünitelerine veya Stok Sahalarına Taşınması ve Boşaltılması işi

2016/420668

2016-1805

04.11.2016 15.00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9060/1-1


DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/419451

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 463 16 00 / 391 - Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi               :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  1000 R 20 Ebadında 120 Adet Dış Lastik Alımı

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                    :  09.11.2016

b) İhale Saati                                    :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.11.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9086/1-1


ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/419401

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 adet Çentik Darbe Test Cihazı, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  03/11/2016 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03/11/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9024/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,46 TL. ile en çok 842,25 TL. arasında değişen; 25/10/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 85 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, otomobil parçaları, elektrik ve elektronik eşya, giyim eşyası, av tüfeği ve malzemeleri v.b. 76 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No: 20 Şehitkamil/GAZİANTEP adresindeki Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonunda 26/10/2016 tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9055/1-1


THK MERSİN İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camişerif Mahallesi, 5248 Sokak No: 2 adresindeki 147 ada, 2 parsel nolu 593 m² arsa üzerinde inşa edilmiş, altında 7 dükkanı olan 5 katlı kargir apartman nitelikli taşınmazın satışı 03 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Mersin Şube Başkanlığı’na (Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, 5248 Sokak, THK Mersin İşhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSİN) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Mersin Şube Başkanlığı’ndan (Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, 5248 Sokak, THK Mersin İşhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSİN) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:  THK Genel Başkanlığı              (0 312) 303 73 78 - 80-70

                THK Mersin Şube Başkanlığı   (0 324) 233 16 63

9116/1-1


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 300.000 adet gemici duvar takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, ferforajlı iplik dikişi ile sayfa ve aynalarının birleştirilmesi (33x70 cm, zemin 4 renk 350 gr. kroma karton, sayfalar 2 renk 80-100 gr arası 1.hamur, dikişli, laklı, 12 yaprak) işi 02 Kasım 2016 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 77 - 78 – 80

9117/1-1


SULANABİLİR ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin muhtelif mevkilerinde bulunan 1.657 dekar sulanabilir arazi; kavun, karpuz, patates, çeşitli sebzeler ile ikinci ürün mısır üretimi için sözleşme tarihinden itibaren 31 Ekim 2017 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2 - İhale, açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 07.11.2016 Pazartesi günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir

4 - a) Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

P. No

Kira Konusu

Mevkii

Miktarı

Muhammen Bedel

Muhammen Tutar

%5 Geçici Teminat

1

Tarım Arazisi

Söğüt-11

Ada No :152

Parsel No.: 2

250 Da.

480,00.-TL/Da.

120.000,00.-TL

  6.000,00.-TL

2.

Tarım Arazisi

Söğüt-3

Ada No.: 152

Parsel No.: 2

384 Da.

480,00.-TL/Da.

184.320,00.-TL

  9.216,00.-TL

3.

Tarım Arazisi

Tokat Ağzı-1

Ada No: 152

Parsel No.: 2

224 Da.

480,00.-TL/Da.

107.520,00.-TL

  5.376,00.-TL

4.

Tarım Arazisi

Cami Kırı-1

Ada No: 54

Parsel No.: 50

370 Da.

480,00.-TL/Da.

177.600,00.-TL

  8.880,00.-TL

5.

Tarım Arazisi

Hacı Osman

Ada No: 101

Parsel No.: 18

236 Da.

480,00.-TL/Da.

113.280,00.-TL

  5.664,00.-TL

6.

Tarım Arazisi

Çelek 1/A

Ada N.: 119

Parsel No.: 12

193 Da.

480,00.-TL/Da.

  92.640,00.-TL

  4.632,00.-TL

Toplam:

1.657 Da.

480,00.-TL/Da.

795.360,00.-TL

39.768,00.-TL

 

b) Geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, 39.768,00.-TL’dir. Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır. (Geçici teminatın süresi en az 60 gün olacaktır).

c) Kesin teminat ise, ihale fiyatı üzerinden toplam ihale tutarının % 10 nispetindedir.

d) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıya çıkarılmıştır.

1 - Tedavüldeki Türk parası,

2 - Döviz, (İhale günündeki TC. Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL. Teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde TL. ye çevrilmek kaydıyla.)

3 - Banka teminat mektupları (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)

4 - Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.

5 - Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat alınır.

e) Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine veya İşletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki TR 6300 0120 0926 7000 1300 0003 no’lu hesabına yatırılıp alınacak makbuz veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri komisyona ibraz edilecektir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şart aranır.

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Geçici teminat belgesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva eden bir belgeyi idareye verecektir.

g) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,

6 - İhale ile ilgili şartname işletmemizde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr. web sitesinde görülebilir.  

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9040/1-1


47 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI ÖN YETERLİK İLANI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

47 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/418441

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü   Nilüfer/BURSA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 224 294 02 58 - 0 224 294 02 55

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  47 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı

 

S. No

Niteliği/Türü

Miktarı (Adet)

1

47 Kalem Laboratuvar Cihazı

 

1.1

LC MS-MS

1

1.2

Görüntüleme Sistemli Araştırma Mikroskobu

1

1.3

Buz Makinası

1

1.4

Soğutmalı Santrifüj

1

1.5

Dik Tip Derin Dondurucu

1

1.6

Gaz Kromatograf-Kütle Spektrofotometresi (GC-MS)

1

1.7

İndüklenmiş Eşlemiş Plazma-Kütle Spektrometre (ICP-MS) cihazı

1

1.8

Mikrodalga Numune Hazırlama Cihazı

1

1.9

UV-VIS Spektrofotometre

1

1.10

Ultra Saf Su Cihazı

1

1.11

Blender (çelik ve cam hazneli)

2

1.12

Analitik (Dijital) Terazi

2

1.13

Etüv-1

4

1.14

Etüv-2

2

1.15

Gaz Kromotografisi (GC -NPD)

1

1.16

Hassas Terazi-1

1

1.17

Hassas Terazi-2

1

1.18

Genel

Laboratuvar Homojenizatörü

1

1.19

Isıtıcı Tabla (Hot Plate)

2

1.20

Isıtıcılı Manyetik Karıştıcı

2

1.21

Azot Protein Tayin cihazı

1

1.22

Labaratuvar Tipi Bulaşık Kurutma Kabini

1

1.23

Kurutma Dolabı

1

1.24

Kül Fırını

2

1.25

Laboratuvar Tipi Rezistans Kurutmalı Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı

2

1.26

Laboratuvar Tipi Buzdolabı

2

1.27

Mekanik Karıştırıcı-1

1

1.28

Mekanik Karıştırıcı-2

1

1.29

Orbital Çalkalayıcı

2

1.30

Masa Üstü pH Metre-1

1

1.31

Masa Üstü pH Metre-2

1

1.32

Rotary Evaporator

2

1.33

Stomacher

1

1.34

Taşınabilir UV Lamba

1

1.35

Vakum Pompası

1

1.36

Gaz Kromotografisi (GC FID)

1

1.37

Vortex

2

1.38

Baca Gazı Analizörü

1

1.39

Bacada Toz Analizörü

1

1.40

BOİ respirometresi

1

1.41

Gaz Kromatograf, elektron yakalama ve alev iyonizasyo dedektörleri (GC-ECD/FID), Termal Desorber

1

1.42

Masa Üstü Santrifüj

2

1.43

İnkübatör

1

1.44

pM 10 - PM 2.5 sampler

1

1.45

Kilitli Dosya Dolabı

3

1.46

Cam Malzeme Dolabı

2

1.47

Buzdolabı

9

 

b) Teslim yeri                         :  Uludağ Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme imzalanmasını takiben 90 (doksan) gündür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                     :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve saati                     :  09.11.2016-10.30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin ‘’Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘’Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’

4.2.2. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

4.2.3. İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır.

4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir.

6.2. Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,

6.3. İhale doküman bedeli 50,00.-Türk Lirasıdır.

6.3.1. Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 1-a’da belirtilen adresten idarece onaylı İhale dökümanını da temin edebilirler.

6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz.

9 - Bu ihalede kısmi başvuru yapılabilir.

10 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların hükümlerine göre yapılacaktır.

9023/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ PANTOLONU VE ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İhale kayıt no                          :  2016-413544

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Madenci Pantolonu    : 1.594 Adet

                                                  Madenci Elbisesi        : 8.906 Takım

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim gününde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  14/11/2016 - 15.00

c) Dosya no                            :  1632211

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme

b) ISO 9001 kalite sistem belgesi

5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 14/11/2016, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9068/1-1


JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Jeneratör alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/412984

Dosya no                                   :  1627507

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090  ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2 kalem (2 adet) jeneratör

b) Teslim yeri                            :  Genel Müdürlük binası ilgili iş yeri sahası (Tip-1) ZONGULDAK

                                                     TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ilgili iş sahası. (Tip-2) AMASRA / BARTIN

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  01/11/2016 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Yetkili servis ve satıcı belgesi

4.2.2. TSE uygunluk belgesi

4.2.3. Hizmet yeterlik belgesi

4.2.4. Teknik şartname cevapları

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 01/11/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9069/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 14 (Ondört) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.805,25 hektar

İlçesi

Beldesi

: Selendi

Muhammen Bedel

: 91.196,92 .-TL

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.736,00 .-TL

Köyü-Mevkii

: Hurşitler

 

 

Pafta No

: K21c2, K22a4,K22d1

 

 

Erişim No

: 3299123

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

674537

674000

673284

667603

665800

X (YUKARI)

4288481

4286100

4285807

4283922

4282752

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

 

 

Y (SAĞA)

666890

674750

675497

 

 

X (YUKARI)

4287500

4294000

4292755

 

 

 

2 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.588,50 hektar

İlçesi

Beldesi

: Gördes

Muhammen Bedeli

: 87.083,31.-TL

Geçici Teminat Bedeli

: 2. 612,50 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Kıran Mevkii

 

 

Pafta No

: J20d3,K20b1

 

 

Erişim No

: 3298598

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

611000

603400

605500

613500

X (YUKARI)

4308800

4318050

4320500

4313250

 

3 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.852,06 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 92.085,31 .-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.762,56 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Pınarlar mevkii

 

 

Pafta No

: K21b2,K21b3,K21b4

 

 

Erişim No

: 3298599

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

667740

669365

663550

663622

X (YUKARI)

4309347

4307795

4298520

4298508

POLİGON 1

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y (SAĞA)

663603

659610

660275

 

X (YUKARI)

4298478

4298478

4303093

 

 

4 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 127,77 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 28.467,99-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: İğdecik

 

 

Pafta No

:

 

 

Erişim No

: 3305933

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Y (SAĞA)

623000

621321

619936

X (YUKARI)

4263845

4262000

4262000

 

5 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.111,70 hektar

İlçesi

: Ahmetli

Muhammen Bedel

: 28 .467,99.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Cambazlı

Kuyu Adedi

: 1

Pafta No

: K19c3, K19c4

Kuyu Derinliği: 400m.

 

Erişim No

: 3191256

Kuyu Sıcaklığı: 28 C

Debi: 11 Lt./Sn

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

Y (SAĞA)

577900

577900

573665

574450

 

X (YUKARI)

4269138

4267400

4267760

4269367

 

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

575247

575395

575386

575450

574864

X (YUKARI)

4270997

4271300

4271321

4271450

4272787

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y (SAĞA)

578450

578354

578000

578000

577900

X (YUKARI)

4272460

4272353

4272000

4271961

4271850

 

11.NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

577900

 

 

 

 

X (YUKARI)

4270998

 

 

 

 

6 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.412,72 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedel

: 83.747,25.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.512,42 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Tırazlar

 

 

Pafta No

: L21d2,L21a3,L21c1

 

 

Erişim No

:

Kuyu Adedi:1

Kuyu Derinliği: 400 m.

Kuyu Sıcaklığı: 27 C

Debi: 12 Lt./Sn.

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

Y (SAĞA)

647823

649850

649860

650900

 

X (YUKARI)

4241642

4243170

4240000

4235425

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

 

Y (SAĞA)

650985

651000

652759

654000

 

X (YUKARI)

4235420

4235350

4235320

4235250

 

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

Y (SAĞA)

653280

645294

645790

646801

647860

X (YUKARI)

4230450

4235996

4237080

4239288

4241605

 

7 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.775,00 hektar

İlçesi

: Alaşehir

Muhammen Bedeli

: 90.622,82.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.718,68.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Gölpınar

Kuyu Adedi: 1

Kuyu Derinliği: 1232m.

Kuyu Sıcaklığı: 79 C

 

Pafta No

: K20c3,L20b1,L20b2

 

 

Erişim No

: 3191197

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

629500

630000

625500

619500

X (YUKARI)

4271000

4265000

4260000

4260000

8 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.775,00 hektar

İlçesi

: Ahmetli

Muhammen Bedeli

: 90.622,82.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2. 718,68.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Kestelli, Dibekdere

 

 

Pafta No

: K19c3,K20d4

Kuyu Adedi: 1

Kuyu Derinliği: 452m.

Kuyu Sıcaklığı: 44 C

 

Erişim No

: 3187328

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

578000

581000

588000

578000

X (YUKARI)

4272000

4275000

4268500

4266500

 

9 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.628,58 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 68.865 37.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.065,96.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Durasıllı

Kuyu Adedi: 1

 

Pafta No

: K20c4,K20d3,L20a2,L20b1

 

 

Erişim No

: 3191196

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

608500

608500

605084

604890

X (YUKARI)

4260998

4262000

4261999

4262680

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y (SAĞA)

615390

617210

611613

 

X (YUKARI)

4266740

4263240

4260998

 

 

10 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.645,00 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 88.155,60 TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.644,67.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Çapaklı, Taytan

Kuyu Adedi: 1

 

Pafta No

: K20c4,K20d3

 

 

Erişim No

: 3187329

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

603900

609000

609500

603500

X (YUKARI)

4272000

4275200

4265800

4264700

 

11 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

:1.465,81 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Hacıhıdır

 

 

Pafta No

: K20a3, K20d2

 

 

Erişim No

: 3306831

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

604392

608050

608350

604770

X (YUKARI)

4291800

4293320

4288775

4288420

12 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.852,96 hektar

İlçesi

: Saruhanlı

Muhammen Bedeli

: 92 .102,39.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.763, 09.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Alibeyli

 

 

Pafta No

: K19c1, K19d2

 

 

Erişim No

: 3191198

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

556580

563790

570440

565190

X (YUKARI)

4285170

4287690

4281040

4280270

 

13 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.493,79 hektar

İlçesi

: Saruhanlı

Muhammen Bedeli

: 66.307,24.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.989,22.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Develi, Büyükbelen

 

 

Pafta No

: K19c1, K19c4, K19d1, K19d2

 

 

Erişim No

: 3293416

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

552283

557677

559933

556580

560078

X (YUKARI)

4282589

4286244

4286341

4285170

4283177

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

565190

568253

573005

571240

559770

 

4280270

4280719

4278100

4275290

4283140

 

11.NOKTA

12.NOKTA

 

 

 

 

555930

555080

 

 

 

 

4282660

4282660

 

 

 

 

14 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.377,54 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 45.122,38.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.353,67.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Delibaşı, Kızılavlu

 

 

Pafta No

: K20c3, K20c4

 

 

Erişim No

: 3295225

 

 

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

617260

618864

622603

622547

619000

X(YUKARI)

4275565

4275119

4272707

4272635

4272600

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y(SAĞA)

619000

615000

613409

612362

612873

X(YUKARI)

4270000

4273000

4273000

4273577

4274727

 

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

 

Y(SAĞA)

615456

616922

617390

 

 

X(YUKARI)

4274727

4275826

4275733

 

 

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a) Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarası,

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Onaylı imza beyanı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

8951/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

E.N.H.İ.B./12.8.1 Enerji İletim Hattı Grubunun Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi işlerinin hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2016/423989

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254   06105-Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0.312.397 24 00    FAX: 0.312.397 24 14

c) Elektronik posta adresi          :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  E.N.H.İ.B./12.8.1 Enerji İletim Hattı Grubunun Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi işlerinin hizmet alımı işi

b) Yapılacağı yer                       :  ANKARA

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  27/10/2016 Perşembe günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu ilanın 4.4. ve 4.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdarenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.4.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.5.1.1. İsteklinin Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren belge veya belgeler.

4.5.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.5.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

E.İ. HATTI GRUBU İÇİN

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

İşletme Teknisyenleri

5

5 x 45 = 225

Grup Mühendisi

1

1 x 45 = 45

 

4.5.2. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir.

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen

- 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı,

-   30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi,

- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin işletilmesi

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (İstanbul Yolu) Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: Bu madde boş bırakılmıştır.

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (İstanbul Yolu) Yenimahalle/ANKARA

- İdareden doküman almak isteyen istekliler doküman satış bedelini TC. Ziraat Bankası Necatibey Ankara Şubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesabına yatıracaklardır.

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL (YüzTürkLirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL (YüzonTürkLirası)

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

5.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 27/02/2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8.1. Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Banka hesabına (T.C. Ziraat Bankası ANKARA/Necatibey Şubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9079/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             : Alaplı Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Alaplı/ZONGULDAK

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  11.541.650 TL

f) Geçici Teminatı                      :  807.915,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  03/11/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat   155 nolu odasında veya Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat   155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9074/2-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

 

1) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mezit-Sulhiye mevkii, I23a2 / I23a3 / I23b1 paftaları ve 4.942,82 hektar alana sahip, ER-3203453 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0727000

0729000

0731500

0735360

0735737

Yukarı (X)

4426000

4426000

4420000

4419357

4419283

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

0735945

0736593

0737000

0736200

0727000

Yukarı (X)

4423299

4425100

4425100

4418000

4416000

 

2) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Aşağıballık mevkii, H23d3 / H23d4 / I23a1 / I23a2 paftaları ve 1.758,05 hektar alana sahip, ER-3290760 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0728000

0728000

0726000

0726000

0724500

Yukarı (X)

4436200

4434999

4435000

4434000

4434000

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

0724500

0725000

0725000

0723100

0722800

Yukarı (X)

4429000

4429000

4428990

4428800

4436400

3) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Alaçam-Kıran mevkii, H22c4 pafta ve 5.000,0 hektar alana sahip, ER-3233143 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0692000

0697000

0697000

0702000

Yukarı (X)

4443000

4443000

4442000

4442000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0702000

0697000

0697000

0692000

Yukarı (X)

4438000

4438000

4437000

4437000

 

4) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, H21b3 / H22a4 / H22d1 paftaları ve 4.682,62 hektar alana sahip, ER-3304846 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0670021

0675605

0677584

0679915

0679949

Yukarı (X)

4461783

4461961

4460761

4458633

4455357

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

Sağa (Y)

0676402

0674410

0670593

0668702

 

Yukarı (X)

4455458

4457350

4458397

4459207

 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

SIRA NO

İLÇE

MEVKİİ

K. CİNSİ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İnegöl

Mezit Sulhiye

Doğ.Mineralli Su

4.942,82

47.957,22

1.438,72

01.11.2016

14:00

2

İnegöl

Aşağıballık

Jeotermal Kaynak ve Doğ.Mineralli Su

1.758,05

35.340,11

1.060,20

01.11.2016

14:10

3

İnegöl

Alaçam Kıran

Jeotermal Kaynak ve Doğ.Mineralli Su

5.000,00

97.002,00

2.910,06

01.11.2016

14:20

4

Osmangazi

 

Jeotermal Kaynak

4.682,62

90.965,43

2.728,96

01.11.2016

14:30

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 2. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi/ BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Defterdarlık Ek Bina Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 15 Osmangazi / BURSA adresinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  01.11.2016 Salı günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Bursa Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

8853/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 1 adet Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası ile 1 Adet Konut alanı arsasının, aynı gün içerisinde ayrı, ayrı satış ihalesidir.

 

S. No

Mevkii

Ada No

Par. No

Alan m2

Niteliği

KDV

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %3

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yenidoğan

7555

1

810,00

Konut Alanı Arsası

%18

2.500.000,00 TL

  75.000,00 TL

01.11.2016

15.00

2

Tanpınar

7647

1

2.005,78

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Arsası

%18

6.000.000,00 TL

180.000,00 TL

01.11.2016

15.15

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 01.11.2016 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1.000,00-TL (BinLira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, her iki parsel ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5 - Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırabilirler. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin %25’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 7 (Yedi) eşit taksitler halinde ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir.

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.1.1) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.1.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.1.3) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.1.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.1.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.1.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.1.7) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

7.1.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.1.9) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.2) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2.2) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.2.3) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.2.4) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.2.5) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

7.2.6) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

7.2.7) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.2.8) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),

7.2.9) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

7.2.10) Dernek, birlik, vakıf, vbnin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

7.2.11) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

7.2.12)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.3) Ortak Girişim Olması Halinde;

7.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

7.3.2) 2016 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

Madde 8 - Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

8.1) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

8.2) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

8.2.1) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

8.2.2) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.

Madde 9 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

9046/1-1