15 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29858

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:           

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

15340 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8963/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ