13 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29856

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

2

2

2

Matematik Anabilim Dalı mezunu olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

8927/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Sıra No.

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.*

3

1

Eczacılık Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Nörodejenaretif Deney Modelleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

2

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Yrd.Doç.Dr.*

3

1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Deneysel Preeklampsi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

3

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Yrd.Doç.Dr.*

2

1

Eczacılık Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal Biyosensör Sistemler konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

4

Eczacılık

Eczacılık Teknolojisi

Farmasotik Teknoloji

Yrd.Doç.Dr.*

2

1

Eczacılık Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

5

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

IVF ve Embriyonik Kök Hücre konusunda en az iki yıl yurt dışı deneyimli olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent Dr.

1

1

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı/belgesi olmak.

7

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent Dr.

1

1

Nöroimmünoloji alanında uluslararası deneyimli olmak.

8

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Tıp Eğitimi Alanında doktora unvanı almış olmak; Ölçme Değerlendirme alanında çalışma yapmış olmak.

9

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde en az iki yıl çalışmış olmak ve Jinekolojik Onkoloji alanında yayınlanmış yurt dışı çalışması olmak.

10

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Anksiyete bozukluğu olan çocuklarda olumlu Anne Babalık Eğitimi alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışmaları olmak.

11

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Alanında Avrupa Bord Sertifika sahibi ve Vasküler Flep Modelleri ile ilgili yayınlanmış deneysel çalışma yapmış olmak.

12

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi konusunda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak ve Transoral Robotik Cerrahi konusunda uluslararası eğitim sertifikası almış olmak.

13

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Kalp Transplantasyonu konusunda yurt içi ve yurtdışı eğitim almış olmak.

14

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Kardiyo-Onkoloji alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışması olmak.

15

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Deneysel Testiküler Kriyoablasyon Modeli alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışması olmak.

16

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

17

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

18

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Zeydilik konusunda çalışmış olmak.

19

Sağlık Bilimleri

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Sosyal Hizmet ABD’da doktora yapmış olmak, engelli ve ailesiyle grup çalışmaları, karma yöntemli çalışmalarda bulunmuş olmak.

20

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak, Basınç Yaraları ve Bireysel Hemşirelik Bakımı konularında çalışmalar yapmış olmak, meslekte en az 3 yıl klinik ve en az 3 yıl öğretim deneyimli olmak.

21

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Çocukluk Döneminde Diyabet konusunda çalışmalar yapmış olmak.

22

Sosyal ve Beşeri Bil.

Felsefe

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Schopenhauer ve Nietzsche üzerine çalışmış olmak.

23

Sosyal ve Beşeri Bil.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Üretim Yönetimi alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri üzerine çalışmış olmak, İngilizce ders verebilme yeterliğine sahip olmak.

24

İktisadi ve İdari Bil.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Bölgesel Kalkınma, Endüstri Bölgeleri ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında çalışmaları ve yayını bulunmak. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doktora yapmış olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

6 - Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

8867/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 ve 29/09/2016 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

01/09/2016 tarihli ve 6458-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

2

Öztürk Enerji A.Ş.

Üretim Lisansı

Maraş Biyokütle Tesisi

01/09/2016 tarihli ve 6458-28 sayılı Kurul Kararı ile 17/07/2036 tarihine kadar geçerli 19 (ondokuz) yıl 10 (on) ay 16 (onaltı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Tire Biyogaz Tesisi

01/09/2016 tarihli ve 6458-29 sayılı Kurul Kararı ile 11 (onbir) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Mas 1 Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Mas 1 Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi

29/09/2016 tarihli ve 6493-11 sayılı Kurul Kararı ile 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Mutlular Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Mutlular Enerji

29/09/2016 tarihli ve 6493-12 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Ken Kipaş Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Ken-3 JES

29/09/2016 tarihli ve 6510 sayılı Kurul Kararı ile 06/07/2041 tarihine kadar geçerli 24 (yirmidört) yıl, 9 (dokuz) ay 7 (yedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Elmas Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Yakut HES

28/11/2013 tarihli ve EÜ/4729-19/02636 numaralı

01/09/2016 tarihli ve 6458-14 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Pancar Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Paner Santrali

17/03/2010 tarihli ve EÜ/2466-5/1603 numaralı

22/09/2016 tarihli ve 6480-3 sayılı Kurul Kararı ile 30/09/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

8881/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Arı Petrol Kimya Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

29/09/2016 tarihli ve 6497-2 sayılı Kurul Kararı ile 29/09/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Gec Kimya Gıda Turizm ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

15/02/2007 tarihli ve İŞL/1101-9/21417 numaralı

İşleme Lisansı

01/09/2016 tarihli ve 6460-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Diztaş İnşaat Malzemeleri Petrol Ürünleri Otomotiv ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

24/09/2008 tarihli ve İŞL/1772-1/25069 numaralı

İşleme (Biyodizel) Lisansı

29/09/2016 tarihli ve 6497-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

02/03/2016 tarihli ve MYĞ/6136-2/36625 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

29/09/2016 tarihli ve 6497-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8881/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/09/2016 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş.

LPG Dağıtıcı Lisansı

22/09/2016 tarihli ve 6492 sayılı Kurul Kararı ile 22/09/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8881/3/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ