12 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29855

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 14/07/2016 gün ve 151 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2016 gün ve 1757 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95650 ada doğusunda ve 95666 ada kuzeyinde yer alan park alanında trafo yerleri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen İlgililere duyurulur.

8868/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 175 (yüz yetmiş beş) adet Mühendis kadrosuna, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “01/10/2016 tarih ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

 

A) Elektrik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ARTVİN

1

2

MARDİN(DARGEÇİT)

2

TOPLAM

3

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği(tercih kodu:3160), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (tercih kodu:3162) bölümlerinden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

B) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ADANA

1

2

ANKARA(Taşra)

1

3

ARDAHAN

1

4

ARTVİN

7

5

BALIKESİR

1

6

BARTIN

1

7

BURSA

1

8

DİYARBAKIR

1

9

DÜZCE

1

10

EDİRNE

1

11

ERZİNCAN

1

12

ESKİŞEHİR

1

13

HATAY

1

14

ISPARTA

1

15

KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN)

1

16

KARABÜK

1

17

KAYSERİ

1

18

KIRIKKALE

1

19

MARDİN(DARGEÇİT)

1

20

ŞANLIURFA

3

TOPLAM

28

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği(tercih kodu:8324) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği(tercih kodu:3233) veya Geomatik Mühendisliği(tercih kodu:9034) bölümlerinden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

C) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

AFYONKARAHİSAR

1

2

ANTALYA

1

3

BURSA

1

4

KARS

1

5

KAYSERİ

1

6

MARDİN(DARGEÇİT)

1

7

VAN

2

TOPLAM

8

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği(tercih kodu:6235) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (tercih kodu:3206) bölümlerinden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

Ç) Çevre Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

KONYA

1

2

MARDİN(DARGEÇİT)

1

3

SAMSUN

1

4

SİVAS

1

TOPLAM

4

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği (tercih kodu:3142) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

D) Maden Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ISPARTA

1

2

KAHRAMANMARAŞ

1

3

KARS

1

TOPLAM

3

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği(tercih kodu:3251) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

E) Makina Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

AFYONKARAHİSAR

1

2

AĞRI

1

3

ARDAHAN

1

4

ARTVİN

1

5

BİNGÖL

1

6

ERZURUM

1

7

VAN

1

8

TRABZON

1

9

KASTAMONU

1

TOPLAM

9

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği (tercih kodu:3252) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

F) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ANTALYA

1

2

ANTALYA(ELMALI)

1

3

ANTALYA(FİNİKE)

1

4

ARTVİN

1

5

BİNGÖL

1

6

BURSA

1

7

DİYARBAKIR

1

8

EDİRNE

1

9

ELAZIĞ

1

10

ERZURUM

1

11

ISPARTA

1

12

KAHRAMANMARAŞ

2

13

KARS

2

14

KAYSERİ

1

15

MARDİN(DARGEÇİT)

1

16

ŞANLIURFA

1

17

YOZGAT

1

TOPLAM

19

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği programının Tarımsal Yapılar ve Sulama(tercih kodu:3384) veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (tercih kodu:9048) veya Tarla Bitkileri(tercih kodu:3385) alt programlarından mezun olmak veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (tercih kodu:9114) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

G) Meteoroloji Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

DİYARBAKIR

1

2

KAHRAMANMARAŞ

1

TOPLAM

2

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji Mühendisliği(tercih kodu:6262) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

H) Kimya Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

KARS

1

2

ŞANLIURFA

1

TOPLAM

2

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Kimya Mühendisliği(tercih kodu:6241) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

I) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Metalürji Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

AFYONKARAHİSAR

1

TOPLAM

1

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Metalürji ve Malzeme Mühendisliği(tercih kodu:3261), Metalürji Mühendisliği(tercih kodu:8232), Malzeme Mühendisliği(tercih kodu:8227); Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(tercih kodu:5118) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

İ) Su Ürünleri Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ŞANLIURFA

1

TOPLAM

1

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Su Ürünleri Mühendisliği(tercih kodu:8337) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

 

J) İnşaat Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ADIYAMAN

1

26

KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN)

1

2

AFYONKARAHİSAR

2

27

KASTAMONU

5

3

ANKARA(Taşra)

1

28

KARABÜK

1

4

ANTALYA

1

28

KARAMAN

1

5

ARDAHAN

2

30

KARS

2

6

ARTVİN

6

31

KAYSERİ

1

7

AYDIN

4

32

KIRKLARELİ

2

8

BALIKESİR

3

33

KOCAELİ

1

9

BARTIN

1

34

KONYA

3

10

BAYBURT

1

35

MARDİN (NUSAYBİN)

1

11

BİNGÖL

1

36

MERSİN

2

12

BURDUR

1

37

MERSİN (SİLİFKE)

1

13

BURSA (KARACABEY)

1

38

SAMSUN

3

14

DENİZLİ

1

39

SİNOP

1

15

DİYARBAKIR

2

40

SİVAS

4

16

EDİRNE

3

41

ŞANLIURFA

3

17

ELAZIĞ

3

42

ORDU

1

18

ERZİNCAN

1

43

TOKAT

1

19

ERZURUM

2

44

TRABZON

3

20

ESKİŞEHİR

4

45

TUNCELİ

1

21

GİRESUN

1

46

UŞAK

1

22

GÜMÜŞHANE

2

47

VAN

5

23

HATAY

2

48

YOZGAT

1

24

ISPARTA

2

 

TOPLAM

95

25

KAHRAMANMARAŞ

2

 

 

 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği (tercih kodu:3221) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 13 Ekim 2016 tarihi saat 15.00 de başlayacak, 23 Ekim 2016 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 26 Ekim 2016 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 04 Kasım 2016 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 04 Kasım 2016 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 - DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın uygulamalı sınav puanı tespit edilir.

Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, uygulamalı sınav puanı yüksek olan adaya, uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.

Adaylar, başarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.

11 - DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur.

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

8882/1-1


 

Açıklama: yasak


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kad. Sayısı

Unvan

Özel Şart

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Doçent

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans veya yüksek lisans eğitimi bulunmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verebilme  kriterlerini sağlamış olmak.

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri (4 nüsha) ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, (2) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

8880/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Geometri alanında Doçentlik ünvanı almış olup, Okulöncesi ve İlköğretim düzeyinde geometri kavramlarının öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Ekoloji alanında Doçentlik ünvanı almış olup, İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve tutumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Hidrobiyoloji alanında Doçentlik ünvanı almış olup, İlköğretim öğretmenlerinin özyeterlilik düzeyi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8866/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

Derece

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Profesör Adet

Doçent Adet

Yardımcı Doçent

Adet

Tarih

Eskiçağ Tarihi

 

 

1

3

 

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tar.

 

 

1

4

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

 

 

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

 

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

5

 

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

 

1

5

 

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

 

 

1

5

Spor Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Kelam

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

2

4

 

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

 

1

5

 

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

 

 

1

3

 

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

 

 

1

5

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilim

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

 

1

4

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sağlık Yönetimi

Sağlık Sistemleri Yön.

 

 

1

5

 

MALAZGİRT MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uyg.

Muhasebe ve Vergi Uyg.

 

 

1

4

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

1

 

 

1

 

 

8845/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ