11 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29854

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇATI TADİLATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


BOBİN ÖN ŞEKİL VERME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


SAF ETİL ALKOL SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AKTİF NETWORK CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ MERKEZİ ALTYAPI, DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AMENDMENT NOTICE 2

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)


5 ADET PİST ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ IŞIK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2016 YILI İHTİYACI OLAN 20.000 KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:


İZOLASYON İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KAPALI PAZAR YERİ-KATLI OTOPARK-TİCARET-KONUT TURİZM ALANI YAPTIRILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


KASTAMONU SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇATI TADİLATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Haymana İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Pazar Caddesi, No: 1 adresinde bulunan binasına çatı tadilatı yaptırılması işi 26 Ekim 2016 Çarşamba günü saat: 11.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Haymana Şube Başkanlığı’na (Kayabaşı Mahallesi, Pazar Caddesi No: 1/102) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Haymana Şube Başkanlığı’ndan (Kayabaşı Mahallesi, Pazar Caddesi No: 1/102 Haymana/ANKARA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                        (0 312) 303 73 80 - 303 73 55-57

                   THK Haymana Şube Başkanlığı         (0 312) 658 16 04

8860/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ EK FİNANSMANI

(TKMP-EF)

Kapsamında Yapılacak

TKMP-EF Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402 S.K./Ek-1) Çalışmaları

Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Organizasyonu İhalesi

IBRD Kredi No: 8541-TR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF)’nin finansmanı için bir ikraz sağlamış olup bu ikrazın bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği TKMP-EF Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402 S.K./Ek-1) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır). İstekli Firmaları Proje kapsamında aşağıdaki organizasyon için satın alınacak hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

19-24 ARALIK 2016 tarihleri arasında Antalya İli Belek, Lara, Side, Kızılağaç, Manavgat, Aksu ve Kundu Bölgesi sınırları içerisinde yapılması planlanan;

“TKMP-EF Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması

(3402 S.K./Ek-1) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı”

Organizasyonu

Bahsi geçen işler ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 7038550-5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Üçüncü Kat, 322 numaralı oda,

Dikmen Caddesi No: 14    06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 24     Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 14 Kasım 2016 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2’si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 14 Kasım 2016 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z-10 numaralı oda (Genel Evrak),

Dikmen Caddesi No:14    06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15’de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda,

Dikmen Caddesi No: 14    06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

8840/1-1


BOBİN ÖN ŞEKİL VERME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/401624

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 adet Bobin Ön Şekil Verme Tezgahı, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/10/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8774/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” kullanımında bulunan; Tapuda Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 2.694,56 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 1 peşin, geri kalanı aylık olarak 5 eşit taksitte ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨ 500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3 - Söz konusu taşınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨ 12.000.000,00 (Oniki Milyon Türk Lirası)’dır.

- İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨ 360.000,00 (Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirasıdır.)

5 - Bahse konu İhale 27.10.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A. Nüfus cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

D. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. İmza Sirkülerinin verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

H. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

7 - Teklifler İhale günü olan 27.10.2016 Perşembe günü Saat: 15.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

8727/1-1


SAF ETİL ALKOL SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Eskişehir Alkol Fabrikasında üretilecek ± % 10 toleransı satıcı opsiyonunda asgari %(v/v) 96 lık 5.500.000 litre denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkolün satış ihalesi, açık ihale usulüyle 11/11/2016 Cuma günü saat 14.00 de Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir / ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü binası 6. katında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale günü ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 11/11/2016 Cuma günü en geç saat 14.00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ ne vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar, nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

4 - İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının %6’sı oranında kesin teminat verecektir.

5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı - Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0312 458 57 57 / 458 57 58 / Faks: 0312 - 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi, KDV Dahil 200,- TL. karşılığında temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, teklif mektubu ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir.

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat,

c) İmza Sirküleri,

d) Temsil durumunda Noterden Onaylı Vekaletname (ihale tarihinden azami 1 ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

e) Her sayfası istekli veya kanuni vekili tarafından imzalanmış şartname örneği,

f) İsteklinin halen faaliyette olduğunu gösterir 2016 yılında alınmış oda belgesi,

g) Denatüre edilmemiş Etil Alkol tahsisine ilişkin T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan izin belgesi,

h) Kapasite Raporu

9 - İstekliler ihaleye çıkılan alkol miktarının tamamı için teklif verebilecekleri gibi 500.000 litreden az olmamak üzere kısmi teklif de verebileceklerdir. 500.000 litrenin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8541/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8847/1-1


AKTİF NETWORK CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı Aktif Network Cihazları, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Extreme Networks markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte hazırlanan teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8848/1-1


VERİ MERKEZİ ALTYAPI, DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Veri Merkezi Altyapı, Donanım ve Yazılımın teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi, ihale ek şartlar listesinin ve marka/modelinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8849/1-1


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

01 Temmuz 2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DB.G.15-02 referanslı ihale ilanımızın 7. maddesinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

7 - Teklifler, aşağıda belirtilen adrese 09.11.2016 tarihinde veya öncesinde teslim edilmelidir. Elektronik Teklif kabul edilmeyecektir. Geç gelen teklifler reddedilecektir. Teklifler, kamuya açık şekilde, isteklilerin temsilcileri ve bulunmak isteyen kişiler huzurunda aşağıda belirtilen adreste tarihte açılacaktır:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat;

Yargı ve İhale Komisyonu Odası

Çankaya/ANKARA

Posta Kodu    : 06100

Ülke              : TÜRKİYE

Tarih              : 09/11/2016

Saat               : 14.00 Türkiye Yerel Saati

8861/1/1-1


AMENDMENT NOTICE 2

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Seventh item of IFB No:DB.G15-02 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29759 on July 01, 2016 and is updated as follows.

7 - Bids must be delivered to the address below on or before November 09, 2016. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation

(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 

Adress: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.  No: 2 Base Floor (Zemin Kat);

Room of Adjudication and Procurement Commission

Çankaya/ANKARA

Zip Code:   06100

Country      :TURKEY

Date            : November 09, 2016

Time           : 2.00 p.m. Turkey Local Time

8861/2/1-1


5 ADET PİST ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ IŞIK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Dosya Numarası               :  2016/43

1 - Kuruluşun                           

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 06560- YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  +90 (312) 204 20 00-204 23 40-204 23 41-204 23 48-204 26 26 - 204 28 78

                                                     +90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

   görülebileceği adres                :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı – 5 Adet,

b) Teslim Yerleri                       :  İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Erzurum Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı

c) Teslim tarihi                           :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 300 takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  22.11.2016 saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.2.2. Tedarik edilecek malların, orijinal katalogları, fotoğrafları, broşürü,

4.2.3. Üretici firmanın ürettiği Mobil ve Laboratuar sistemlere ait ICAO standartlarında ölçüm yaptığı, bağımsız laboratuarlar ya da bağımsız kuruluşlarca gerekli testler yapılarak belgelendirilen sertifika, rapor vb. belgeler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %12 (yüzde oniki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

8863/1-1


TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2016 YILI İHTİYACI OLAN 20.000 KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2016/403590

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. Eski Ahlat yolu üzeri No: 50    13200 Tatvan/BİTLİS

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  434 827 80 40    Fax: 0434 827 80 43

c) Elektronik Posta Adresi                        :  vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 20.000 kg.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 20/10/2016 Perşembe günü saat:10:00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8850/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.

MADDE 2 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 24/10/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3-Kiraya verilecek taşınmaz malın;

MAHALLESİ / KÖYÜ:        MEVKİİ:       SOKAĞI:         CİNSİ:          NO:

Çamurlu Mah. Devlet sahil yolu No: 32 de bulunan ekli krokide belirtildiği gibi 486 m2 kapalı 800 m2 açık alan restaurant veya cafe olarak kullanılmak üzere taşınmazın 10 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli net 180.000,- TL (yüz seksen bin) olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin %10’u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 1.800.000,00 TL (bir milyon sekizyüz bin TL) dır. Taşınmazın yıllık kira bedeli peşin olarak ödenecektir.

MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

• İkametgah belgesi,

• Nüfus cüzdan sureti,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi.

• İsteklinin, Türkiye genelinde restaurant kafe vb gibi işletmecilik sektöründe birden fazla şubesi olan bir firma ile bayilik sözleşmesi yaptığına dair belge.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

• İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

• Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

İsteklinin, Türkiye genelinde restaurant kafe vb gibi işletmecilik sektöründe birden fazla şubesi olan bir firma ile bayilik sözleşmesi yaptığına dair belge.

C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla;

Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz

MADDE 5 - Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A - İdarenin;

a) Harcama yetkilileri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) yıldır.

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 olan Geçici teminat bedeli, 54.000 .- (elli dört bin) TL dir.

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 kadardır.

MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için: 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı devlet ihale kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale günü olan 24.10.2016 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

(Posta ile gönderilen tekliflerinde yine aynı saate kadar Encümen komisyonuna ulaşması şarttır.)

MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi 500.- (beş yüz) TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

8802/1-1


İZOLASYON İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “İzolasyon İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/395643

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İzolasyon İşleri: 259 m2

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmasına müteakip 50 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası - Ofis binası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21.10.2016 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 120,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8725/1-1


KAT KARŞILIĞI KAPALI PAZAR YERİ-KATLI OTOPARK-TİCARET-KONUT TURİZM ALANI YAPTIRILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

Adres                               :  Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3/KIRKLARELİ

Telefon / Faks Numarası  :  0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 229 parselde 27.569,48 m2 arsa alanı üzerine idaremizce hazırlanan avan proje üzerinden şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif usulünce kat karşılığı Kapalı Pazar Yeri-Katlı Otopark-Ticaret-Konut Turizm alanı yaptırılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazın:

Adı                         :  Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 229 parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi.

İli                            :  Kırklareli

İlçesi                       :  Merkez

Ada No                   :  272

Parsel No                :  229

Mahallesi                :  Camiikebir Mahallesi

Mevkii                    :  Bademlik

Cinsi                       :  Betonarme - Karkas

İmar Durumu          :  Ticari Alan

Yüzölçümü             :  27.569,48 m2

Proje İnşaat Alanı   :  135.252 m2

İşin Süresi              :  36 ay

3 - Bahse konu kat karşılığı yapım İhalesi 24/10/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye konu kat karşılığı yapım işi muhammen bedeli 123.997.040,00-TL (Yüzyirmiüçmilyondokuzyüzdoksanyedibinkırktürklirası) olup, geçici teminatı 3.719.911,20 - TL (üçmilyonyediyüzondokuzbindokuzyüzonbirtürklirasıyirmikuruş) dir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

1 - İç Zarfa Konulacak Belgeler:

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Pay cetveli (doldurulmuş, işaretlenmiş ve imzalanmış olarak)

2 - Dış Zarfa Konulacak Belgeler:

a - İç Zarf

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.( Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Şartname bedeli 1.500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e - İlgili vergi Dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini vermesi. Son ilan tarihi itibariyle Belediyeden, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış Belediye borcu ile Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

f - Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde gerçek ya da tüzel kişiliklerin üstteki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

g - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir.

h - YETERLİLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER:

- İhaleye Girecek olanların kendisi veya çalışacağı Alt Yükleniciye ait aşağıda yer alan Araç ve Personel Taahhütnamelerini sunması gerekmektedir.

 

Adet

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat mühendisi

Asgari 3 yıl deneyimli

1

Mimar

Asgari 3 yıl deneyimli

2

İnşaat kalfası

Asgari 3 yıl deneyimli

1

Makine mühendisi

Asgari 3 yıl deneyimli

1

Elektrik mühendisi

Asgari 3 yıl deneyimli

1

İnşaat teknikeri

Asgari 3 yıl deneyimli

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin işin başından sonuna kadar bu listede yazılı teknik elemanları şartnameye uygun olarak iş başında hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi verceklerdir.

- Noter onaylı yapı araçları taahhütmanesi.

 

Cinsi

Adet/metre

Kamyon

        2 adet

Betoniyer

        2 adet

Vibratör

        2 adet

Kazıcı ve yükleyici iş makinası

        1 adet

Boru İskele takımı

1.000 metre

Tünel kalıp

1.000 metre

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin işin başından sonuna kadar bu listede yazılı yapı araçlarını şartnameye uygun olarak iş sırasında devamlı hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

5 - Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması için yapılacak ihalede, inşaatın brüt inşaat alanı üzerinden idari şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilen esaslar üzerinden hazırlanan avan projede belirtildiği üzere %30.33’ünün (yüzdeotuznoktaotuzüç’ü) İdareye verilmek üzere, İdareye nakit olarak ödenecek bedel olan 250.000,00 - TL (ikiyüzellibintürklirasınin artırım yapılması sureti ile ihale edilecektir.

6 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 1.500,00- TL karşılığında satın alınabilir.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde İhale Şartnamelerine ait hükümler uygulanacaktır.

8 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8557/1-1


KASTAMONU SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Seydiler / KASTAMONU

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  21.846.289 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.529.240,23 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  27/10/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8843/2-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:

1 - İhale Konusu İş:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Çakıllı Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen 1 adet Jeotermak Kaynak Arama sahasının Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

1)

İLİ

İLÇESİ

BELDESİ

ALANI (hektar)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kırklareli

Merkez

Çakıllı

400,7

30.365,87

910,98

09.11.2016

14.00

3 yıl

İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar; e18a3, e18c1, e18d2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

 

 

 

Sağa (Y)

574489

574433

576438

576466

 

 

 

 

Yukarı (X)

4595753

4597786

4597814

4595824

 

 

 

 

 

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer: Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı:

- İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

- Şartname bedeli Kırklareli İl Özel İdaresi Hesabına yatırılacaktır.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası

b) Gerçek Kişi İstekliler;

1- Adres taahhütnamesi

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Şirketin Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan Ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki %3 geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) Vergi borcu yoktur yazısı.

4 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.Maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8722/1-1