10 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29853

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DATEM (DEMİRYOLU ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ) TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 300 KN KAPASİTELİ SERVO ELEKTRO MEKANİK ÖNGERME ÇELİĞİ GERİLME BOŞALMASI DENEY CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DOĞUBAYAZIT İÇME SUYU TEMİN PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


61 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


SAC PROFİL BORU MİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğünden:


İHTİYAÇ DIŞI 2 ADET TAŞIT SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


LABORATUVAR CİHAZI ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


OTOBÜS DURAĞI İMALATI, MONTAJI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Tem. Hizm. Tic. ve San. Anonim Şirketinden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI 3 YIL SÜRE İLE ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK TEKLİF USULÜ (ARTIRMA) İLE İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/405228

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/10/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8828/1-1


DATEM (DEMİRYOLU ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ) TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 300 KN KAPASİTELİ SERVO ELEKTRO MEKANİK ÖNGERME ÇELİĞİ GERİLME BOŞALMASI DENEY CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2016/405763

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey- Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

İhale konusu hizmetin adı ve süresi: DATEM (DEMİRYOLU ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ) TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 300 KN KAPASİTELİ SERVO ELEKTRO MEKANİK ÖNGERME ÇELİĞİ GERİLME BOŞALMASI DENEY CİHAZI ALIMI

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31/10/2016 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 300,00- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8785/1-1


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Cumhuriyet (Kurtuluş) Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 imarın 29 ada 21 nolu parselde kayıtlı 705,03 m²’lik yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere, mevcut binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina inşaatının yaptırılması işi 01 Aralık 2016 Perşembe günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Yenice Şube Başkanlığına (Kurtuluş Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 Yenice/ÇANAKKALE) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Çanakkale Şube Başkanlığından (İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Türkkuşu Apt. Kat: 1 No: 155 ÇANAKKALE) veya THK Yenice Şube Başkanlığından (Kurtuluş Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 Yenice/ÇANAKKALE) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53

                   THK Çanakkale Şube Başkanlığı     (0 286) 217 21 68

                   THK Yenice Şube Başkanlığı          (0 286) 474 40 09

8807/1-1


DOĞUBAYAZIT İÇME SUYU TEMİN PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İşin Adı            : Doğubayazıt İçme Suyu Temin Projesi için Ekipman Alımı

İhale Numarası : EuropeAid/138422/ID/SUP/TR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardımlar AB Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Başlığında Çok Yıllı Operasyonel Programın finansal yardım katkısıyla Coğrafi Bilgi sistemleri ve Hidrolik Modelleme Yazılımları ve Donanımları, Mecralar için Veri Logları ve Sızıntı Suyu Tespit Ekipmanları ve Boru Hatları Bakım Ekipmanları temini işini sözleşmeye bağlamak istemektedir. İhale dosyası aşağıdaki adresten:

Department of EU Investments,

Ministry of Environment and Urbanization

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)

9. km. No: 278, Çankaya - Ankara / TURKEY

temin edilebilir ve Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- services/index.cfm?do=publi.welcome ve http://www.ipa.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

İhale için son teslim zamanı 21 Kasım 2016 saat 14:00’dır. İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do= publi.welcome ve : http://www.ipa.gov.tr yayınlanacaktır.

8768/1/1-1

—————

SUPPLY OF EQUIPMENT FOR DOĞUBAYAZIT DRINKING WATER SUPPLY PROJECT

Contract Title                : Supply of Equipment for Doğubayazıt Drinking Water Supply Project

Publication Reference   : EuropeAid/138422/ID/SUP/TR

Department of EU Investments within the Ministry of Environment and Urbanisation intends to award a supply contract for Geographic Information System and Hydraulic Modelling hardware and software, Pipeline Data logger and Leak Detection Equipment and Pipeline Repair Equipment in Doğubayazıt-Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is available from:

Department of EU Investments,

Ministry of Environment and Urbanization

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)

9. km. No: 278, Çankaya - Ankara / TURKEY

and will also be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr.

The deadline for submission of tenders is 21/11/2016 at 14:00 hrs.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and the Department of EU Investments’ web site at: http://www.ipa.gov.tr.

8768/2/1-1


61 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 61 Kalem Kayış-Kasnak-Zincir-Dişli Grubu Malzeme %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.10.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8719/1-1


SAC PROFİL BORU MİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Sac Profil Boru Mil Grubu Malzeme %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.10.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8643/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:

1 - İdarenin;

a) Adresi: İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ

b) Telefon ve Fax No (0424) 2475327 - (0424) 2474796

2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, Cumhuriyet Mah. Malatya Yolu Caddesinde bulunan (Tapuda Sürsürü Mahallesi Ada 76 Parsel 62 kayıtlı arsa niteliğinde) 31.947.00 m2 alanlı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

3 - Taşınmazın muhammen bedeli: 105.425,100.00 TL. (Yüzbeşmilyon dörtyüzyirmibeşbin yüz TL.)

4 - İhale   usulü: 2886 sayılı DİK.'nın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü".

5 - Geçici teminat miktarı 10.543.000,00 TL. dir.

6 - İhale 28/10/2016 tarihinde saat 10.00 da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

7 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,

b) Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuzu,

c) Noter tasdikli imza sirküsünü,

ç) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan suretini,

d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

e) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,

ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini,

i) İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 D.İ.K.nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu; 28.10.2016 tarihinde saat 10:00’a kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif üzerinden ihale komisyonunca artıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

10 - İhale komisyonu, 2886 Sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

8675/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Aydın PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Aydın İli Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 790 ada, 44 parsel nolu 504,00 m² arsalı taşınmaz mal kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Aydın PTT Başmüdürlüğü (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No: 09102- Efeler/AYDIN adresinde olup, telefon no: 0 (256) 2148808, Fax: 0 (256) 2122481 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 416 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 34.590,00-TL (OtuzDörtBinBeşYüzDoksan Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 31/10/2016 saat 10:30’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 416 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 31/10/2016 Pazartesi günü ve saat 10:30’da Aydın PTT Başmüdürlüğü Binası 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli KDV hariç 1.153.000,00-TL (BirMilyonYüz ElliÜçBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 34.590,00-TL (OtuzDörtBin BeşYüzDoksan Türk Lirası) dir.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

8594/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

1 - Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1199 ada 16 parsel ile bitişiğinde bulunan 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında park alanında kalan tescilsiz kısımda yer altı katlı otopark ve üzeri park yapılması, yapılacak tesisin yatırım bedelinin tespit edilen kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Tespit edilen yatırım bedeli         :  10.479.697,55 TL'dir.

3 - Aylık Muhammen kira bedeli     :  14.000 TL + KDV'dir.

4 - Geçici teminat bedeli                   :  151.200,00 TL'dir.

5 - İhale İştirak Teminatı                  :  250.000,00 TL

6 - Şartname 1.000,00 TL bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ.Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

8 - İhale 20.10.2016 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

9 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 20.10.2016 tarihinde saat; 09:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8681/1-1


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğünden:

ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. uncu maddesi (g) bendi kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/394663

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Kuzey Çevre Yolu 13. Km 25050 YAKUTİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  (442) 327 28 35 - (442) 327 28 34

c) Elektronik Posta Adresi               :  m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                               :  http://dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 ADET ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (MONTAJ DAHİL) Ayrıntılı bilgiye DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM

c) İşe başlama tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                    :  Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati                              :  31.10.2016 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj işi

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektronik Mühendisliği

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü /İdari Blok Kat:1 104-112 nolu odalar adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü/ İdari Blok Kat:1 104 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

8770/1-1


İHTİYAÇ DIŞI 2 ADET TAŞIT SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 2 adet muhtelif cins ve marka taşıt (1 adet binek ve 1 adet arazi taşıtı) mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

c)Telefon Numarası                         :  0 312 294 20 00

d) Faks Numarası                            :  0312 230 70 84

e) Elektronik Posta Adresi               :  etimaden@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı/

   elektronik posta adresi                  :  Ahmet Aykut KILIÇ – Ekipman ve Malzeme Yönetim Birim Sorumlusu 0312 294 20 00/27 30 / akilic@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati         :  25/10/2016 – 14.00 Salı

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Taşıt Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az % 10’u oranında; teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “İhtiyaç Dışı 2 Adet Taşıt Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Taşıt satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer ;

5.1. Taşıtların ikisine veya birine adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Taşıtlara Ait Bilgiler;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Ait Satılacak Taşıtların Listesi;

 

Sıra No

Kurum No

Cinsi

Markası

Modeli

Muhammen Bedeli (TL)

Bulunduğu Yer

1

B-3252

Otomobil

Opel Vectra 2.0 GLS-AC

1997

15.000

Genel Müdürlük

2

B-3302

Arazi Taşıtı

Honda CR-V 2.0 (Şanzımanı arızalı)

2000

19.500

Genel Müdürlük

8700/1-1


LABORATUVAR CİHAZI ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Laboratuvar Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/397899

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800   Çankaya / Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  I. Kısım

                                                  2 Adet Tungsten Karbürlü Çeneli Kırıcı Cihazı,

                                                  II. Kısım

                                                  2 Adet Tungsten Karbür ve Standart Çelik Öğütme Seti Pnomatik Diskli Öğütücü Cihazı, Mal Alımı.

b) Teslim yeri/yerleri              :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Başkanlığı Ambarları

                                                  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı/CPT herhangi bir Türkiye Hava Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; I. Kısım 60 (Altmış) takvim günü, ; II. Kısım 60 (Altmış) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  01/11/2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ve kullanım kitapçığı varsa bilgisayar ortamında bakılabilmesi için CD şeklinde teklif ekleri kapsamında sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8764/1-1


OTOBÜS DURAĞI İMALATI, MONTAJI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Tem. Hizm. Tic. ve San. Anonim Şirketinden:

1 - Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bulunan mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesine ait 500 Adet Kapalı Otobüs Durağının İmalatı, Montajı ve Reklam Alınması Karşılığı İşletilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İşin Keşif Bedeli 4.925.000,00 TL, Geçici Teminatı ise 147.750,00 TL’dir.

3 - İhale 21.10.2016 Cuma günü saat 14:00'de Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi Yeni Saygın Apt. K: 4 No: 8 Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve ekleri Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 250,00 TL’dir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda istenilen evrakları 21.10.2016 Cuma günü saat 14:00’ e kadar Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Evrak Kayıt Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

6.1. Kanuni İkametgah Belgesi,

6.2. Türkiye'de tebligata uygun adres göstermesi

6.3. İsteklinin Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösterir 2016 yılına ait belge,

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunun gösterir belge,

6.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

6.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6.4. Geçici teminat.

6.5. İmza sirkülerinin verilmesi,

6.5.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri

6.5.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

6.5.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

6.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

6.7. İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları

6.8. İhaleye teklif veren İsteklilerin 2886-4734-4735 sayılı Kanunlara göre cezalı olmadıklarına dair yazılı beyanı

6.9. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

6.10. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır)

6.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

6.12. İhaleye teklif veren İsteklilerin benzer iş yaptıklarına dair belge.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8806/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi I etap (100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Şeyhhayran Mah. 2. Nolu Şair Celali Cad. Valilik Ek Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bayburt OSB I etap (100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alana ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  BAYBURT

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  13.565.300 TL

f) Geçici Teminatı                      :  949.571 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  25/10/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Şeyhhayran Mah. 2. Nolu Şair Celali Cad. Valilik Ek Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8783/2-2


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI 3 YIL SÜRE İLE ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK TEKLİF USULÜ (ARTIRMA) İLE İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

İhale 26.10.2016 Çarşamba günü saat 10.30’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İŞLETME RUHSAT SÜRESİ

2011/04

Aksaray

Güzelyurt

Sivrihisar

3500

265,702 ¨

7,972 ¨

26.10.2016

10:30

30 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L32b3

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

623000

630000

630000

623000

Yukarı (X)

4240000

4240000

4235000

4235000

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2012680006

Aksaray

Merkez

Aratol

3107.25

58,972 ¨

1,770 ¨

26.10.2016

10:30

3 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L31b3, L32a4.

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

 

Sağa (Y)

580450

580792

578300

588450

588450

580450

Yukarı (X)

4247850

4247850

4243600

4244973

4241725

4241725

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2012680005

Aksaray

Merkez

Gençosman

3280.83

62,266 ¨

1,868 ¨

26.10.2016

10:30

3 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L31b2, L32al, L32a4.

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

Sağa (Y)

583600

586880

590276

586000

588000

593000

591507

594000

590900

Yukarı (X)

4252850

4257100

4255000

4255000

4252000

4252000

4254239

4252700

4247900

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2012680011

Aksaray

Merkez

Aratol

4775.76

90,638 ¨

2,720 ¨

26.10.2016

10:30

3 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L31b3, L32a4.

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

Sağa (Y)

588450

590900

590944

595540

590399

590183

590044

585539

585742

Yukarı (X)

4244973

4247900

4247968

4239980

4239977

4240328

4240299

4240319

4239976

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

 

Sağa (Y)

580000

580000

588450

Yukarı (X)

4239980

4241725

4241725

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013680026

Aksaray

Eskil

Eşmekaya

4758.33

90,307 ¨

2,710 ¨

26.10.2016

10:30

3 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L30b3, L31d1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

538324

541047

547529

544273

Yukarı (X)

4237645

4239502

4226664

4225315

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013680027

Aksaray

Eskil

Başaran

4944.26

93,836 ¨

2,816 ¨

26.10.2016

10:30

3 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L30c3, L31d4. M31a1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

543649

548673

551757

550396

Yukarı (X)

4214300

4214725

4207105

4201000

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013680028

Aksaray

Eskil

Güneşli

4944.26

93,836 ¨

2,816 ¨

26.10.2016

10:30

3 Yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

 

Paftalar: L31d1, L31d4.

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

547529

552992

550396

544273

Yukarı (X)

4226664

4211940

4210816

4225315

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)  Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Aksaray Şubesi TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h)  İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.30’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

8717/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası   : 310 58 58-311

d) Faks numarası       : 339 00 53

e) e-mail                     : www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 28/07/2016 tarih E.6612 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 25/10/2016 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

İHALE TARİHİ: 25/10/2016

 

SIRA

NO

MAHALLE

ADA

NO

PARSEL

NO

ALAN

(M2)

MALİK

HİSSESİ

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİN % 3

İHALE

SAATİ

İMAR DURUMU

İŞGAL

DURUMU

1

DEMİREL

(Varsak)

2906

9

1002.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

1.603.200.00

48.096.00

14:15

AYRIK NİZAM, MAX. 5 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y., EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

2

DEMİREL

(Varsak)

2917

15

906.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

1.449.600.00

43.488.00

14:30

AYRIK NİZAM, MAX. 10 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=30.50 M, EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

3

FABRİKALAR

(Duraliler)

7196

3

2159,40

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

4.318.800.00

129.564.00

14:45

AYRIK NİZAM, MAX.3 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=11.50 m., EMSAL E=0.30/0.90 , TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

4

SİNAN (Koyunlar)

25027

7

2277.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

6.831.000.00

204.930.00

15:00

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y., EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

5

SİNAN

(Koyunlar)

25028

7

2757.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

8.271.000.00

248.130.00

15:15

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y., EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

6

GAZİ

(Sütçüler)

27723

1

8775.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

10.968.750.00

329.062.50

15.30

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y., EMSAL E=1.20 , TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

 

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Nüfus cüzdanı sureti

- Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

- Şartname alındı makbuzu.

- İç zarf

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- İç zarf

4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

8563/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda, tabloda nitelikleri belirtilen 14 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra

No

Mahallesi/Mevkii

Ada/

Parsel

Arsa

Payı

İmar Durumu

Arsa M2

Muhammen Satış

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Atakent/Kapızlı

-/2787

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

804,13

365.000,00 TL

10.950,00 TL

26/10/2016

14.00

2

Atakent/Kapızlı.

-/2790

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

800,00

365.000,00 TL

10.950,00 TL

26/10/2016

14.05

3

Atakent/Kapızlı

-/2791

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

881,58

400.000,00 TL

12.000,00 TL

26/10/2016

14.10

4

Atakent/Kapızlı

-/2792

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

947,72

430.000,00 TL

12.900,00 TL

26/10/2016

14.15

5

Atakent/Kapızlı

-/2793

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

827,98

375.000,00 TL

11.250,00 TL

26/10/2016

14.20

6

Atakent/Kapızlı

-/2794

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

845,34

385.000,00 TL

11.550,00 TL

26/10/2016

14.25

7

Atakent/Kapızlı

-/2796

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

858,06

390.000,00 TL

11.700,00 TL

26/10/2016

14.30

8

Atakent/Kapızlı

-/2797

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

662,49

300.000,00 TL

9.000,00 TL

26/10/2016

14.35

9

Kabasakallı Mah.

-/844

TAM

A2

5

3.536,08

320.000,00 TL

9.600,00 TL

26/10/2016

14.40

3

10

Sayağzı Mah.

874/1

TAM

A-3

0.30

643,97

46.000,00 TL

1.380,00 TL

26/10/2016

14.45

0.90

11

Taşucu Mah.

-/8024

TAM

E=1.50

Hmax=Serbes

17.680,24

3.980.000,00 TL

119.400,00 TL

26/10/2016

14.50

12

Taşucu Mah.

-/8586

TAM

A-5

169,89

40.000,00 TL

1.200,00 TL

26/10/2016

14.55

13

Mukaddem Mah.

345/266

TAM

5

I --- 4

3

433,00

65.000,00 TL

1.950,00 TL

26/10/2016

15.00

14

Mukaddem Mah.

229/203

TAM

5

I --- 4

3

1.216,59

185.000,00 TL

5.550,00 TL

26/10/2016

15.05

 

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

1 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler:

a) İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. En geç 26 Ekim 2016 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İstekliler Gerçek kişiler olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c) İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

e) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

1- Dernek, Federasyon,  Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

2- Dernek, Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

3- Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

f) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

h) Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

2 - İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, KDV, damga vergisi, tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

3 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

4 - 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5 - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - Taşınmaz satışları peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında, kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Silifke Belediye Başkanlığı

Tel: 0324 714 50 50-1135       Fax: +90 324 714 21 86

www.silifke.bel.tr. www.silifke-bld.gov.tr

İlan olunur.

8778/1-1