8 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29851

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_28.jpg


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Altındağ Üçüncü Noterliği ile Ankara Ellidokuzuncu Noterliği 21.11.2016 tarihinde, Eyüp Altıncı Noterliği 25.11.2016 tarihinde, Aydın Birinci Noterliği 29.11.2016 tarihinde, İstanbul Onyedinci Noterliği 30.11.2016 tarihinde, Yenimahalle Beşinci Noterliği ile Malatya Dördüncü Noterliği 01.12.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ALTINDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.233.532,50 TL

2

ANKARA ELLİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.601.056,62 TL

3

AYDIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.464.819,25 TL

4

EYÜP ALTINCI NOTERLİĞİ

1.458.946,80 TL

5

İSTANBUL ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

2.036.708,70 TL

6

MALATYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

933.367,15 TL

7

YENİMAHALLE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.700.072,05 TL

8826/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine ilişkin 03.10.2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın “Genel Açıklamalar” kısmının 5. maddesinde yer alan “Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.” ibaresi söz konusu ilan metninden çıkarılmıştır.

8833/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

06 Eylül 2016 tarih ve 29823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1 adet Profesör İlanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır.

8834/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 23 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAV TARİHİ VE YERİ:

1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 26-27 Kasım 2016 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 11 Kasım 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP51 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 460 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.4. 01.01.2016 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

3. SINAV BAŞVURUSU:

3.1. Başvurular 21 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:

- MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,

- KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.

5. DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 92 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.

5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7. DİĞER HUSUSLAR:

7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.

7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

İlan olunur.

8544/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Milletlerarası Özel Hukuk)

 

 

1

Doktorasını Milletlerarası Özel Hukuk alanında yapmış ve en az 1 yıl alanında çalışmış olmak iyi derecede Almanca veya İngilizce biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

1

 

Bilgisayar Bilimi veya Mühendisliği konusunda doktora yapmış olmak ve Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği anabilim dalında doçentliğini almış olmak. Yazılım mimari tasarımı, analizi ve optimizasyonu, model bazlı yazılım sınama, hataya dayanıklı ve dağıtık sistemler, statik ve dinamik yazılım analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimler

 

 

1

Doktorasını Hesaplamalı Kimya konusunda yapmış olmak, moleküler modelleme ve molekül dinamikleri simülasyonları ve Monte Carlo simülasyonları konularında uzmanlaşmış olmak, gözenekli malzemelerin enerji ve biyomedikal uygulamaları ve atomik düzeyde hesaplamaları üzerine araştırma deneyimine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış yayınlar ile göstermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimler

 

 

1

Doktorasını Yüksek Enerji Parçacık Fiziği Fenomenolojisi konusunda yapmış olmak, Standard Model ve ötesi yeni fizik araştırmaları, modelleme, Monte Carlo ve algıç simülasyonları konularında uzmanlaşmış olmak, hadron çarpıştırıcı deneylerinde veri analizi deneyimine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayımlanmış çalışmalar ile göstermiş olmak.

Sosyal Bilimler Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

1

 

Siyaset Sosyolojisi alanında Doçent unvanını almış olmak. Tercihen doktorasını yurtdışından almış, Teknoloji Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Bilim, alanlarında uzman olmak.  Alanında yetkinliğini uluslararası yayınlar ve proje çalışmaları ile kanıtlamış olmak ve en az üç yıl ders verme deneyimi bulunmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

1

Doktorasını Turizm veya İşletme alanında yapmış olmak. Yiyecek ve İçecek Yönetimi alanında; yetkinliğini ve sektörel bilgisini, yayınları, yürüttüğü projeleri ve önceki iş tecrübeleri ile kanıtlamış bulunmak. İyi derece İngilizce bilmek.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

1

 

 

Doçentlik unvanını Ekonomi veya Ekonometri alanında almış olmak, doktorasını tercihen yurtdışında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

1

 

Doçentlik unvanının Ekonomi veya Ekonometri alanında almış olmak, doktorasını tercihen yurtdışında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Ekonomi veya Ekonometri alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

8786/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

EYLÜL 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

YILDIRIM OTOMOTİV AKARYAKIT LPG DÖNÜŞÜM MONTAJ VE SERVİS TURİZM TARIM İNŞAAT VE MALZEMELERİTAŞIMACILIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12664-1

09-HYB-465

29.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

DİDYMA OTOPARK - CUMHUR OKTAY

TS 12047

09-HYB-687

27.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

8724/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

GÖZNE PETROL TAŞIMAMCILIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-456

TS 11939

24.08.2016

FİRMA İSTEĞİ

BPET ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş

33-HYB-814

TS 12663   TS 12820  TS 11939

02.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

HEKİMOĞLU SÖZMEN OTOMOTİV VE KİMYEVİ MAMÜLLER TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

33-HYB-168

TS 12047

20.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

ALİ AÇIK

33-HYB-781

TS 11939

15.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

PUPA BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

33-HYB-840

TS 12134   TS 10956 TS 12498

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASLANAY OTOMOTİV YEMEKÇİLİK TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-861

TS 12047

01.08.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN (OLUMSUZ)

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat:3  AKDENİZ / MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

8728/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ