7 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29850

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI SERTİFİKALI RİLNSS VE EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


CIVATA-ELEKTROT GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


RULMAN GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


3 KALEM TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DALGIÇ POMPA VE ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN BASKILI-BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:


MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI SERTİFİKALI RİLNSS VE EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                 :  2016/397531

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                        :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  11 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 01.11.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8710/1-1


CIVATA-ELEKTROT GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan “79 Kalem Cıvata-Elektrot Grubu Malzemesi”, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı- RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını, en geç 21.10.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8486/1/1-1


RULMAN GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan “66 Kalem Rulman Grubu Malzemesi”, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı- RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını, en geç 21.10.2016 günü saat 15:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8486/2/1-1


3 KALEM TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 3 Kalem TTYY Çay Poşeti (500.000 adet 1000 Gr. TTYY Rize Turist, 500.000 adet 500 Gr. TTYY Çay Çiçeği ve 400.000 adet 500 Gr. TTYY Filiz Çay Poşeti), %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.10.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8486/3/1-1


DALGIÇ POMPA VE ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

7 kalemde 146 adet dalgıç pompa ve 243 adet elektrik motoru alımı işi

7 kalem

2016-380945

TER-AEL-2016-0147

300,00-TL

09/11/2016

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  09.11.2016,  Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 - 1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

8687/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 150.000 kg Sitrik Asit alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 Kasım 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 07 Kasım 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8772/1/1-1


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN BASKILI-BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 50.000 kg, 520 mm X 45 mikron Baskılı Shrink, 50.000 kg 480mm X 60 mikron Baskısız Shrınk alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 Kasım 2016 saat 15:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 02 Kasım 2016 saat 14:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8772/2/1-1


YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmeti Hizmet Alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale Kayıt No                                  :  2016/399510

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bor Caddesi Behçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon No                                  :  0388 311 93 01-06 (6 hat)

c) Faks No                                       :  0 388 311 93 07

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  2016/2017 Kampanya döneminde Fabrikamız yer silosundaki +%20 toleranslı 110.000 ton pancarların damperli kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına taşınması ve boşaltılması hizmeti hizmet alımı

b) Yapılacağı Yer                             :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  80 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Bor Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  20.10.2016 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

8713/1-1


MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 370 (üçyüzyetmiş) Müze ve Örenyeri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 22 Kasım 2016 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) Fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Tahmin edilen bedel, 887.228.270,41-TL (sekizyüzseksenyedimilyonikiyüzyirmisekiz binikiyüzyetmiş TürkLirası kırkbirKuruş) ’dir.

Geçici teminat tutarı, 26.616.848,11-TL (Yirmialtımilyonaltıyüzonaltıbinsekizyüzkırksekiz Türk LirasıonbirKuruş) dir.

İşin süresi 01.01.2017 tarihinden itibaren beş yıldır.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, saat 09:55’e kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olacaktır.

İhale Dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İhale Dokümanının bedeli, 5.000,00 (beşbinTürkLirası) TL’dir. İhale Dokümanının bedeli, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacak; EFT ile gönderilmesi halinde, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT yapılacaktır.

İsteklinin sunacağı zorunlu belgeler şunlardır:

1 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin Ek-29.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

2 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) aslı,

6 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

7 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

8 - İhale Dokümanının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontu vermeleri gereklidir,

9 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dokümanının aslı, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dokümanının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir,

10 - Bir örneği şartnamenin Ek-29.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı,

11 - Bir örneği şartnamenin Ek-29.6. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

12 - Özellikleri şartnamenin 15.1. maddesinde açıklanan geçici teminat,

13 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş, İstekliye, İsteklinin firma olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi aslı,

14 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, şartnamenin 8.6.1., 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9. ve 8.6.13. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca şartnamenin 29.3. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için   : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr

E-mail                     : dosimgise2017@kulturturizm.gov.tr

Tel                          : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52

Faks                        : (0312) 312 21 25

8769/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  27.09.2016 / 16-221

2 - Taşınmaza dair bilgiler      :

a) İli                                        :  Tokat

b) İlçesi                                   :  Niksar

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta                                   :  G37C19A3C

e) Ada No                               :  864

f) Parsel                                  :  66

g) Yüzölçümü                         :  18.693,69 m2

h) Satışa Konu Belediye

    Hisse oranı                         :  Tamamı

ı) İmar Durumu                      :  K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı)

i) Vakfiyesi olup olmadığı      :  Yok

j) Adres                                  :  İsmetpaşa Mahallesi Muşabak Mevkii

3 - Muhammen Bedeli            :  4.394.000,00 ¨ (Dörtmilyonüçyüzdoksandörtbin)

4 - Geçici Teminat                  :  131.820,00 ¨ (Yüzotuzbirbin sekizyüzyirmi)

5 - İhale tarih ve Saati             :  25.10.2016 – 11.00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

7 - Telefon – Faks                  :  0 356 527 8151 - 146 / 0 356 527 6370

8 - İhale Usulü                        :  2886 Sayılı Kanunun 35/A maddesine istinaden Kapalı teklif usulü

9 - İhale Şartnamesi                :  Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.

10 - Şartname Bedeli              :  250,00 (İkiyüz elli türk lirası)

11 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nufus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyrulur.

8773/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile 7,8,9,10,11 ve 12 nci sıradaki gayrimenkul Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 19.10.2016 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye gireceklerin en geç 19.10.2016 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 7 nci maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

4 - Gayrimenkullerin bedelleri ;

a) Satılacak 1,2,3,4,5,6 ve 7 nci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde 8, 9,10,11 ve 12 nci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlardan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A- Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Ortak girilmesi halinde)

B- İç zarf

a) Teklif mektubu

6 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler.

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Ortak girilmesi halinde)

8 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

9 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. öl.

Niteliği

Muh. Bed. TL

Geçici Tem.TL

1

Fevzi Çakmak

---

878

16.577,10

---

---

---

Arsa

9.834.000,00

295.020,00

2

Fevzi Çakmak

---

879

16.194,50

---

---

---

Arsa

12.630.000,00

378.900,00

3

Tatlıcak

5759

89

33.160,92

---

---

---

Arsa

4.216.000,00

126.480,00

4

Hacı Yusuf Mescit

30801

1

26.775,27

---

---

---

Arsa

18.153.000,00

544.590,00

5

Hacı Yusuf Mescit

30801

2

4.098,01

---

---

---

Arsa

3.475.000,00

104.250,00

6

Hacı Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

---

---

---

Arsa

26.805.000,00

804.150,00

7

Keykubat

19387

3

160,00

---

3.Kat

12

Mesken

200.000,00

6.000,00

8

Tatlıcak

25941

11

5.000,00

2077/2500

---

---

Arsa

380.000,00

11.400,00

9

Fevzi Çakmak

24169

1

1.105,08

---

---

---

Arsa

1.105.000,00

33.150,00

10

Ş. Ulema Çavuşoğlu

22650

2

1.736,00

1061/1736

---

---

Arsa

850.000,00

25.500,00

11

Saraçoğlu

5275

62

748,43

---

--

--

Arsa

90.000,00

2.700,00

12

Saraçoğlu

5275

65

631,67

---

--

--

Arsa

47.500,00

1.425,00

8677/1-1