5 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29848

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

TBMM Genel Sekreter Yardımcılığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Cafer Akgül Çorum

19-HYB-619

TS 10079   TS 12859

02.08.2016

Talimata Aykırılık

Kılıç Asansör-Hasan Kılıç Yozgat

19-HYB-1635

TS 12255

03.08.2016

Talimata Aykırılık

CT Pet. Ürün. Nak. Oto. İnş. Rek. Gıda Tur. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merzifon/Amasya

19-HYB-3168

TS 11939

TS 12820

09.08.2016

Firma İsteği

Bakioğlu Petrol Ürün. Teks. Tur. Nak. Mad. Gıda San. Tic. A.Ş. Merzifon/Amasya

19-HYB-219

TS 11939

TS 12820

09.08.2016

Firma İsteği

Damla Otogaz-Fikret Keydoğan Amasya

19-HYB-2874

TS 12664-1

11.08.2016

Firma Talebi

Volkan Aslan Petrol Amasya

19-HYB-2924

TS 11939

TS 12820

18.08.2016

Firma İsteği

8642/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2084 dosya no’lu BAĞLICA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 274 dosya no’lu UZMAN BETON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1958 dosya no’lu AÇELYA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 687 dosya no’lu ESER TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 781 dosya no’lu ÖZEGE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarih ve 22540 sayılı Olur’u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8632/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 29.09.2016 tarih ve 22541 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 753 dosya no’lu KDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 716 dosya no’lu KARİYER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

   Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1952 dosya no’lu TURAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kütahya ilinde faaliyet gösteren 1095 dosya no’lu KÜTAHYA AK-SEV Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1947 dosya no’lu BURSA ÇINAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1739 dosya no’lu PALMİYE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8632/2/1-1

—————

Keskintaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 27467 ada, 1 parsel üzerindeki 819572 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 156108 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 1 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskintaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Keskintaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Recep KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:213, Oda Sicil No:9933), Ömer Faruk Ş.ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:831, Oda Sicil No:15405) ve Osman Hayati AKBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23844) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Keskintaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Recep KESKİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:213, Oda Sicil No:9933) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22544 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/1/1-1

—————

Yetkin Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 43151 ada, 1 parsel üzerindeki 667149 (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 156279 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yetkin Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Cengiz BAĞCILAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14949, Oda Sicil No:17773), Mustafa BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:22236) ve Mehmet Sulhi KARAKOǒun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1996, Oda Sicil No:4230) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22545 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/2/1-1

—————

Usta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 118025 ada, 2 parsel üzerindeki 807413 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 158571 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 301 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Usta Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Usta Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Ertan YOLLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13001, Oda Sicil No:10629), Sinan ÇİĞDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18099, Oda Sicil No:59772), Cihangir KOLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7762, Oda Sicil No:27305) ve Mine UZDEM KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79740) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Usta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Cihangir KOLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7762, Oda Sicil No:27305) ve Sinan ÇİĞDEM’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18099, Oda Sicil No:59772) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22546 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/3/1-1

—————

Aydos Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Çubuk ilçesi, 5047 ada, 6 parsel üzerindeki 931324 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 289078 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 1792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydos Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydos Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa YEŞİLYURT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4631, Oda Sicil No:7973), İbrahim Bülent MUMCU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1530, Oda Sicil No:44410), Şahin KOÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6848, Oda Sicil No:16659) ve Mümtaz AK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76040) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aydos Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet BENZER’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7062, Oda Sicil No:33940) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22547 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/4/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810793 YİBF (C Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 173964 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198), Derviş ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3926, Oda Sicil No:13839), Recep CAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6274, Oda Sicil No:35434) ve Emre FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198) ve Hüseyin İNCEARAP’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4486, Oda Sicil No:23594) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22595 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/5/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810815 YİBF (D Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 173964 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198), Derviş ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3926, Oda Sicil No:13839), Recep CAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6274, Oda Sicil No:35434) ve Emre FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198) ve Hüseyin İNCEARAP (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4486, Oda Sicil No:23594) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22596 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/6/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810790 YİBF (B Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 173964 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198), Derviş ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3926, Oda Sicil No:13839), Recep CAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6274, Oda Sicil No:35434), Mehmet ARSLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5997, Oda Sicil No:19908), Uğurtan ONUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:510, Oda Sicil No:7090) ve Emre FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198) , Hüseyin İNCEARAP (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4486, Oda Sicil No:23594) ve Ahmet DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25409, Oda Sicil No:36765) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22597 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/7/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810783 (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 173964 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198), Derviş ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3926, Oda Sicil No:13839), Recep CAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6274, Oda Sicil No:35434), Mehmet ARSLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5997, Oda Sicil No:19908), Uğurtan ONUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:510, Oda Sicil No:7090) ve Emre FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198) , Hüseyin İNCEARAP (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4486, Oda Sicil No:23594) ve Ahmet DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25409, Oda Sicil No:36765) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22598 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/8/1-1

—————

Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Meram ilçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 924381 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Tarık TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17131, Oda Sicil No:52909), Gülay KANAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17645, Oda Sicil No:12682) ve Osman ELLİİKİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45992) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Hüseyin Albtekin HEVESLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17145, Oda Sicil No:52628) ve Mustafa Tarık TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17131, Oda Sicil No:52909) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22548 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/9/1-1

—————

Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Meram ilçesi, , 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Fatih KAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26130, Oda Sicil No:63057), Gülay KANAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17645, Oda Sicil No:12682) ve Levent Tunç TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103780) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Fatih KAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26130, Oda Sicil No:63057) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22552 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/10/1-1

—————

Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Meram ilçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Tarık TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17131, Oda Sicil No:52909), Gülay KANAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17645, Oda Sicil No:12682) ve Osman ELLİİKİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45992) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Fatih KAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26130, Oda Sicil No:63057) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22551 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/11/1-1

—————

Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Karatay ilçesi, 30794 ada, 6 parsel üzerindeki 806898 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37787 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Turgay TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17301, Oda Sicil No:56942), Yunus AYGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13814, Oda Sicil No:8293) ve Haşmet Ruşen OĞUZALP’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20484, Oda Sicil No:66784) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Yunus AYGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13814, Oda Sicil No:8293) ve Turgay TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17301, Oda Sicil No:56942) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22549 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/12/1-1

—————

Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Karatay ilçesi, 30794 ada, 6 parsel üzerindeki 806904 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37787 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Turgay TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17301, Oda Sicil No:56942), Yunus AYGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13814, Oda Sicil No:8293) ve Haşmet Ruşen OĞUZALP’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20484, Oda Sicil No:66784) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Yunus AYGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13814, Oda Sicil No:8293) ve Turgay TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17301, Oda Sicil No:56942) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22550 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/13/1-1

—————

Erginer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, 386 ada, 20 parsel üzerindeki 1123023 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1730 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 2275 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erginer Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Erginer Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nuri UĞURLUER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1752, Oda Sicil No:4898) ve Esra ÖZTÜRK’ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47780) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Erginer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Halil İbrahim BAHAR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47582) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22554 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/14/1-1

—————

Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Yerköy ilçesi, 42 ada, 57 parsel üzerindeki 1153066 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2462 Ticaret Sicil No ile Yerköy Ticaret Odasına kayıtlı 1125 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman BÜYÜKSARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21119, Oda Sicil No:26822) ve Hüseyin KARABULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28476) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ekrem ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16534, Oda Sicil No:10134) ve Demirhan ARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83020) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22553 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/15/1-1

—————

Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu ili, Ünye ilçesi, 1675 ada, 289 parsel üzerindeki 900092 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (ı), (g) fıkralarında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç), (f), (l) bentlerine, 6. Maddenin (1), (3), (4) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24240 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 972 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yaşar GONCAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17616, Oda Sicil No:19402), İsmail UZUNLAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20068, Oda Sicil No:19062) ve Mücahit AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79256), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Onur ERBOĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28641, Oda Sicil No:74514) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22579 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/16/1-1

—————

Konuk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Maltepe ilçesi, 16 pafta, 170 ada, 28 parsel üzerindeki 1065333 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 444250 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Konuk Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Konuk Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Agah KILIÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3227, Oda Sicil No:10213), Ahmet KANSU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:165, Oda Sicil No:33224) ve Rasim ÖZCANDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74557) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Konuk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ertuğrul KONUK’un (İnşaat, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3230, Oda Sicil No:15172) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22580 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/17/1-1

—————

Beton Çelik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 155/1 pafta, 847 ada, 35 parsel üzerindeki 982962 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 651913 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 858 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beton Çelik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beton Çelik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Meral ADALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17622, Oda Sicil No:31530), Mustafa YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5726, Oda Sicil No:22408) ve Ayfer TOPÇUOĞLU (GÜLTEKİN)’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97291)Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beton Çelik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Meral ADALI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17622, Oda Sicil No:31530) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22581 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/18/1-1

—————

Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 91 pafta, 280 ada, 46 parsel üzerindeki 637596 (C Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576122 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12150, Oda Sicil No:8307), Makbule ATÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9908, Oda Sicil No:10821), Serap GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15963, Oda Sicil No:32144), Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13405, Oda Sicil No:15584) ve Osman Orkun GENǒin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85560) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Buğra Kaan ÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43270) ve Yavuz CANPOLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1095, Oda Sicil No:40533) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22582 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/19/1-1

—————

Kaya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, 177 pafta, 1539 ada, 8 parsel üzerindeki 958225 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 625350 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 708 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kaya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ala Fıtnat EYLÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15708, Oda Sicil No:17148), Mehmet Şevki CEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5326, Oda Sicil No:27020), Sabahattin Çağatay ÇELİKÖRS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21223, Oda Sicil No:59881) ve Ahmet Sarper İNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85560) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kaya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Hasibe Yeşim AVCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:572, Oda Sicil No:35883) ve Alper ALGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63652) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22584 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/20/1-1

—————

Uğur Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, G21A04A2B pafta, 560 ada, 37 parsel üzerindeki 1167214 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 653922 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 809 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uğur Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uğur Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Elif Özlem TUNÇEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11264, Oda Sicil No:34670), Ömer HERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14400, Oda Sicil No:33040) ve Selçuk ARSLAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:18214963790) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uğur Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Sibel ŞİMŞEK BAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22585 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/21/1-1

—————

Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 17 pafta, 545 parsel üzerindeki 761195 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 622396 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 697 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ertan GÜLEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11412, Oda Sicil No:31646) ve Can ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92265) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Tahir KARTAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68480) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22562 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/22/1-1

—————

Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 91 pafta, 280 ada, 46 parsel üzerindeki 637590 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576122-523704 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12150, Oda Sicil No: 8307), Serap GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15963, Oda Sicil No: 32144), Makbule ATÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9908, Oda Sicil No: 10821), Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405,Oda Sicil No: 15584) ve Diğdem ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73550) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Buğra Kaan ÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43270) ve Yavuz CANPOLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1095, Oda Sicil No: 40533) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22564 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/23/1-1

—————

Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 17 pafta, 545 parsel üzerindeki 761186 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 622396 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 697 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ertan GÜLEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11412, Oda Sicil No: 31646) ve Can ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92265) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mega Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Tahir KARTAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68480) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22563 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/24/1-1

—————

Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti..’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 769841 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1933 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa ŞENTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8207, Oda Sicil No: 4497), Nurhan ERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26122, Oda Sicil No: 6945), Kemalettin ÇAMLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) , Ertan AÇIKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95887) ve Yeliz PUNAR’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:11096445156) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Kerem Sedat ERGEZER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69198) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22565 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/25/1-1

—————

Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti..’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 16 parsel üzerindeki 934854 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 769841 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1933 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa ŞENTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8207, Oda Sicil No: 4497), Kemalettin ÇAMLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) , Ahmet SANCAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94690) ve Yeliz PUNAR’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:11096445156) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Kerem Sedat ERGEZER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69198) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22566 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/26/1-1

—————

İlkim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 61 pafta, 80 ada, 24 parsel üzerindeki 897149 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 797240 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1826 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkim Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkim Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erdal AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9343, Oda Sicil No: 15359), Nurettin GÜLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7037, Oda Sicil No: 30262) ve Taner ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46922) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkim Yapı Denetim Ltd.Şti. kuruluş ortağı Erdal AKIN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9343, Oda Sicil No: 15359) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22567 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/27/1-1

—————

ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, 465 ada, 1 parsel üzerindeki 895425 (C Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12048 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 824 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Öztürk YELKENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20515, Oda Sicil No:8072) ve İrfan YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67249) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Fahri YILDIZ’ın ( Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76160) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22599 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/28/1-1

—————

ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, 465 ada, 1 parsel üzerindeki 895427 (D Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12048 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 824 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Öztürk YELKENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20515, Oda Sicil No:8072) ve İrfan YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67249) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Ozan ASLAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64838) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22600 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/29/1-1

—————

ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, 465 ada, 1 parsel üzerindeki 895433 (E Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12048 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 824 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Öztürk YELKENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20515, Oda Sicil No:8072) ve Rıfat Burak ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79169) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Ozan ASLAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64838) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22601 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/30/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 285 ada, 19 parsel üzerindeki 585898 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim SAÇÇIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15150, Oda Sicil No:16421), Feyzi GÜNDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15666, Oda Sicil No:18761) ve Bülent KARADUMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53774) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1755, Oda Sicil No:3953), Özcan SEVER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26202, Oda Sicil No:37449), Halit EYİSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10791, Oda Sicil No:10185) ve Bülent ARĞA’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3480, Oda Sicil No:12578) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22556 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/31/1-1

—————

Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 247 ada, 29 parsel üzerindeki 562350 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 2607 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 831 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Mustafa Yener ÖNCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14122, Oda Sicil No: 5915), Arif KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2255, Oda Sicil No:18054) ve Resul KIR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C No:22555833072) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Razinihan HACET (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14928) ve Serbülent KOǒun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21426, Oda Sicil No: 33922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22557 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/32/1-1

—————

Adayap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya ili, Serdivan ilçesi, 26I3 pafta, 17148 parsel üzerindeki 952119 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24456 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1905 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adayap Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adayap Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İsmail BATMACI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4670, Oda Sicil No:9871) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Adayap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa MELETLİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45460) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22602 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/33/1-1

—————

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 31-28-II pafta, 388 ada, 4 parsel üzerindeki 708128 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1. fıkrası ile 4. fıkrasının (1) bendindeki hükümlere öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7107 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer Suat MENALİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10566, Oda Sicil No:3105), Zafer GENÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3498, Oda Sicil No:26621) ve Hasan Hüseyin KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62286) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Adnan KAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Doğan KURTMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:759, Oda Sicil No:4257), Behzat SÖNMEZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:350, Oda Sicil No:31423) ve Mustafa Selçuk ÜNER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60983) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22603 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/34/1-1

—————

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 3128I pafta, 131 ada, 4 parsel üzerindeki 663638 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g), (h) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 1.fıkrası ile 4. fıkrasının (l) ve (ö) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10130, Oda Sicil No:10788), Vahit Kutlu SALTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13020, Oda Sicil No:11178) ve Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56547)Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61488) ve Nusret ERGÜR’ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15018, Oda Sicil No:18337) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22604 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/35/1-1

—————

Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 282 ada, 5 parsel üzerindeki 635583 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 1.fıkrası ile 2. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhterem BAHÇEKAPILI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10344, Oda Sicil No:67315) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Turgut ADİLAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428) ve Bekir ÇALIŞKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:890, Oda Sicil No:31324) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22605 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/36/1-1

—————

Yeniçağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 21 N II pafta, 452 ada, 3 parsel üzerindeki 913066 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2606 Ticaret Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1837 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeniçağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeniçağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mükremin ÖZKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23373, Oda Sicil No:6621), Nihat ÖZCANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13359, Oda Sicil No:18817) ve Birgül BEKTAŞ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:27805212322) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeniçağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Hurşit KORKMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23266, Oda Sicil No:69879) ve Veli KIYAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80814) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22559 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/37/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 19619-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa Adnan SARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ayhan SARAÇOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8230, Oda Sicil No:14751) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22606 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/38/1-1

—————

Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Bergama ilçesi, 1368 ada, 4 parsel üzerindeki 738069 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5168-Bergama Ticaret Sicil No ile Bergama Ticaret Odasına kayıtlı 209 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1440, Oda Sicil No:9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1441, Oda Sicil No:21879), Mualla KARANTİNACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20145, Oda Sicil No:15699), Özen ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2004, Oda Sicil No:25009), Faruk ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:8585) ve Hasan Hüseyin FİLİZ’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:7174) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1440, Oda Sicil No:9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1441, Oda Sicil No:21879) ve Güngör YENGİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1442, Oda Sicil No:6643) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22608 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/39/1-1

—————

Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Bergama ilçesi, 1368 ada, 18 parsel üzerindeki 738054 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5168-Bergama Ticaret Sicil No ile Bergama Ticaret Odasına kayıtlı 209 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1440, Oda Sicil No:9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1441, Oda Sicil No:21879), Mualla KARANTİNACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20145, Oda Sicil No:15699), Özen ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2004, Oda Sicil No:25009), Faruk ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:8585) ve Hasan Hüseyin FİLİZ’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:7174) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1440, Oda Sicil No:9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1441, Oda Sicil No:21879) ve Güngör YENGİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1442, Oda Sicil No:6643) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22607 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/40/1-1

—————

Agora Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 21707 ada,7 parsel üzerindeki 891719 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 120981-MRK Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 468 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Agora Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Agora Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer LAFÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5087, Oda Sicil No:13219), Bahri TAMTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2425, Oda Sicil No:8362) ve Abidin ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49505)Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Agora Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Zafer LAFÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5087, Oda Sicil No:13219) ve Abidin ARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49505) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22609 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/41/1-1

—————

D & K Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, 176 ada, 8 parsel üzerindeki 856539 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 3. maddesinin 2. fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2 ve 3. fıkraları, 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri, 6. maddesinin 1. fıkrası, 7. maddesinin 1. fıkrası, 8. maddesinin 6. fıkrası, 16. maddesinin 10. fıkrasında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 6812 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip D & K Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, D & K Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gülnur İNCE’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3754, Oda Sicil No:20702) Bakanlıkça kaydının tutulması, D & K Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Serhat DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78818) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22558 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/42/1-1

—————

Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, 238 ada, 30 parsel üzerindeki 1157042 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12208 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1380 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ozan KABLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26362, Oda Sicil No:67045) ve Cemile Kübra ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92044) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Rıza KIRKIKOĞLU’nun ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72932) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22560 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/43/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 942807, 910721 ve 1156989 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Afyonkarahisar, Ticaret Sicil No:12208, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1380), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali Rıza KIRKIKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72932) ve Hamdi AYDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4399, Oda Sicil No: 6972) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22561 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/44/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 950426, 1021978 ve 1005473 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Serenler Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası:Burdur, Ticaret Sicil No:6489, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1167), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa KART (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97965) ve Gülsüm KART’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44658) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22568 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/45/1-1

—————

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 900706, 545121 ve 545116 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Osman YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12996, Oda Sicil No:10432) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 29.09.2016 tarihli ve 22555 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8658/46/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_12.jpg