2 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29845

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çarşı Mahallesi 8039 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8574/1-1

—————

8536 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8573/1-1

—————

Yeniçağ Mahallesi 8063 ada 18 parselin batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8572/1-1

—————

Varlık Mahallesi 63805 adanın güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8571/1-1

—————

7363 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8570/1-1

—————

Yuva Mahallesi 43119 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8569/1-1

—————

15663 adanın güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8568/1-1

—————

43184 - 43185 adalar arası oyun alanı ve 43035 ada 2, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8567/1-1

—————

İvedik mahallesi 42696 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8566/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/45 sayılı kararı ile İŞL/1144-4/21770 sayılı işleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 161 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/16 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/46 sayılı kararı ile İŞL/1682-1/24794 sayılı işleme lisansı sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 164 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/17 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/47 sayılı kararı ile MYG/2819-1/28418 sayılı madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 162 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/18 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/48 sayılı kararı ile MYĞ/2711-7/28170 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 163 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/19 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/49 sayılı kararı ile MYĞ/1334-3/23083 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 165 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/20 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/50 sayılı kararı ile MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 159 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/21 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/51 sayılı kararı ile MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 158 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/22 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/52 sayılı kararı ile MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 156 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/23 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/53 sayılı kararı ile MYĞ/1578-3/24215 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 157 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/24 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/54 sayılı kararı ile MYĞ/3212-2/29440 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Dipaş Kimya Madencilik Nakliyat Tarım Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 160 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/25 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/10/1-1

—————

Gemlik Yalova Karayolu Gemlik Çıkışı 2. Km. Gemlik/BURSA adresinde faaliyet gösteren (14/05/2010 tarihli ve 1624 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) Efekan Petrol Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne, 12.01.2011 tarih ve 3026/56 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezası, 02/02/2011 tarih 6522 sayılı yazımız ile bildirilmiş ancak idari para cezasının tahsili amacıyla vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, Bursa 2. İdare Mahkemesince usulsüz tebligattan dolayı iptal edilmiştir. İlgili mahkeme kararının yerine getirilmesi ve idari para cezasının tahsilâtına yeniden başlanabilmesi için Yalova Yolu 4. Km. Umurbey Altı Gemlik Bursa adresine ve Müjdat Köstengil Cd. No: 135 Demirtaş Osmangazi Bursa adresine gönderim yapılmış ancak her iki gönderim de tebliğ edilemeden iade edilmiştir. Bu durumda işbu ilanen tebligatın yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

12/01/2011 tarih 3026-56 sayılı Kurul Kararı ile; 06/07/2009 tarih BAY/939-82/26281 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (14/05/2010 tarihli ve 1624 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Efekan Petrol Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin; 26/01/2010 tarihinde akaryakıt istasyonundaki 1 adet yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci, fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, Akaryakıt istasyonundan 26/01/2010 tarihinde alınan kırsal motorin numunesine ilişkin olarak, TÜBİTAK MAM’ın M-10/519, M-10/520 ve M-10/521 sayılı analiz raporlarına göre, ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 1 adet yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 11.446-TL. tutarında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356-TL. tutarında olmak üzere toplam 148.802-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu 12/01/2011 tarih 3026-56 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 148.802-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/11/1-1

—————

Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada: - , Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 27/01/2014-01/04/2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edildiği ve bu kapsamda 04.06.2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından; Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 883.405-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 05/05/2016 tarih 6270-67 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/12/1-1

—————

“Mumcu Çiftliği Köyü Yıldızeli/SİVAS” adresinde 06.02.2013 tarih ve BAY/939-82/32107 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyette bulunan Ahmet Derse’ ye ait akaryakıt istasyonunda 03.05.2013 tarihinde yapılan denetimde, akaryakıt dağıtıcısı Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Royaloil) olduğu halde istasyonda Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi’ ne ait marka ve logoların olduğu, otomasyon sisteminde yakıt seviyesinin çalışmadığı, otomasyon sisteminde gazyağı tankının olmadığı, üzerinde motorin yazısı bulunan pompadan gazyağı çıkışının olduğu, tank ağızlarının numune alma aparatının gireceği genişlikte olmadığı, gazyağı satış fiyatının motorinin satış fiyatı ile aynı olduğu, ilan panosunda gazyağının isminin ve fiyatının yer almadığı tespit edilmiş, konuya ilişkin belge ve tutanaklar Kurumumuza iletilmiştir, konuyu değerlendiren Kurul 09.06.2016 tarih 6329/15 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ahmet Derse hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16.08.2016 tarih ve 1302 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Ahmet Derse’ ye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

8518/13/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-12 sayılı Kararı ile; MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-49 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-233 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Me-Sa Petrol Ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8518/14/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarih ve 6300-59 sayılı Kararı ile, DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/07/2016 tarih ve 1150 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/15/1-1

—————

Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-42 sayılı Kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra Numaralı irsaliyeli faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 24/08/2016 tarihli ve 1327 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/16/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 31.12.2015 tarih ve 6047/5 sayılı kararı ile 17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 17.02.2016 tarih ve 180 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 25.05.2016 tarih ve 6299/13 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 72.751- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 72.751- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/17/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 6414-33 saylı Kararı ile “…, 05/05/2009 tarih ve BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:1 Parsel:877) Tosya -KASTAMONU adresinde faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda; 18/10/2012 tarihinde yapılan denetime göre; vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek bulunduğu ile bahse konu tanktan alınan motorin numunesinin Ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve numunenin solvent ve motorin ihtiva ettiğinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin 20/11/2012 tarih ve 1220P00968001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile tespit edilmesi nedeniyle adı geçen lisans sahibinin lisansa konu akaryakıt istasyonunda;

a) Tağşiş edilmiş ürün bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

b) Ulusal Marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 inci maddesinin (d) ve (f) bendlerine,

c) Vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek tespit edilmesi ve piyasa faaliyetine bu şekilde devam edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Danıştay 13. Dairesinin 2015/1162 Esas ve 2015/3642 Karar sayılı kararında yer alan gerekçe uyarınca, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/07/2016 tarih ve 6414-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1280 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 11/08/2016 tarih ve 40096 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Kurum kayıtlarında yer alan lisans adresi ile birlikte Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/18/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2016 tarih ve 6445-2 sayılı Kararı ile, 22/11/2012 tarih ve MYĞ/4131-2/31804 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarp Madeni Yağlar Petrol ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi, Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ve Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 21/01/2016 tarih ve 6081-63 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/02/2016 tarih ve 137 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 21/04/2016 tarih ve 6232-48 sayılı Kurul Kararı ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması sonrasında; kendisine tanınan süre zarfında mezkur lisans sahibinin söz konusu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu MYĞ/4131-2/31804 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesini kararlaştırmıştır.

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8518/19/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 6414-32 saylı Kararı ile “…,20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Karşıyaka Mahallesi No:226 Tosya-İstanbul Yolu 8. Km Tosya-KASTAMONU adresinde faaliyet göstermekte olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda; 22/04/2013 - 24/04/2013 tarihleri arasında yapılan denetime göre yer altına gizlenmiş vaziyette (5) adet gizli akaryakıt tankı bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Danıştay 13. Dairesinin 2015/4352 Esas ve 2015/2924 Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/07/2016 tarih ve 6414-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1281 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 11/08/2016 tarih ve 40192 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/20/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 08.10.2015 tarihli ve 5820/2 sayılı kararı ile 12.04.2011 tarih ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 13.11.2015 tarih ve 147 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 25.05.2016 tarih ve 6299/53 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 140.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 140.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8518/21/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                          :  04/12/2014

Başvuru No                               :  C2014/074

Coğrafi İşaretin Adı                   :  Karacabey Soğanı

Ürünün Adı                               :  Soğan

Coğrafi İşaretin Türü                 :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                          :  Karacabey Ticaret Borsası

Başvuru Sahibinin Adresi          :  Tabaklar Mah. Karaosmanlar Mevkii Bandırma Yolu Üzeri 1. km Karacabey/BURSA

Kullanım Biçimi                        :  Etiketleme

 

untitled

 

Coğrafi Sınır                              :  Karacabey ilçesinin tamamı ile Mudanya ilçesinin Çamlık, Evciler, Mesudiye (Ayazma), Eğerce, Esence, Yörükyenicesi ve Söğütpınar köyleri sınırları.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Karacabey Soğanı olarak adlandırılan ürün kuru soğan olup, Karacabey ilçesinde çok sayıda çeşit yetiştirilmesine karşılık, geçmiş tarihlerden günümüze kadar kalitesi ile ün yapmış olan ve bölgeye has özellik taşıyan soğanlar üç çeşitten oluşmaktadır. Bunlar; Kantartopu, İmralı ve İmralı Kırması çeşitleridir.

İmralı çeşidi, şekli itibarıyla bütün soğan çeşitlerinden kolaylıkla ayrılabilmektedir. Çünkü bu soğan çeşidi tamamen eliptik bir yapı göstermektedir. İmralı Kırması Tekirdağ ili ve Bursa ilinin Yenişehir ilçesinde de üretilmektedir. Karacabey’de üretilen İmralı Kırması diğer iki bölgede üretilene göre şekil, kabuk ve et rengi ile kavrulma özellikleri bakımında farklılık göstermektedir. Karacabey İmralı Kırması, Tekirdağ İmralı Kırmasından kabuk ve et rengi bakımından daha koyudur. Buna karşılık Yenişehir İmralı Kırması kabuk ve et rengi bakımından Karacabey İmralı Kırmasından daha koyu renge sahiptir. Karacabey İmralı Kırması kavrulduğunda et rengi almakta, daha çabuk kavrulmakta, karamelize olmakta, erime özelliği göstermekte ve aşçı uzmanların görüşlerine göre daha lezzetli olmaktadır.

Üç çeşide ait özellikler aşağıda sunulmuştur.

 

Özellikler

Kantartopu

İmralı Kırması

İmralı

Familyası

Alliaceae

Alliaceae

Alliaceae

Cinsi

Allium

Allium

Allium

Türü

Allium cepa

Allium cepa L.

Allium cepa L.

Soğanın Yandan Görünüşü

Yuvarlak

Yukarı Doğru Genişleyen Oval

Oval

Özellikler

Kantartopu

İmralı Kırması

İmralı

Soğanın Üstten Görünüşü

Düzgün Daire

Yuvarlak

Yuvarlak

Boynu

İnce

İnce

İnce

Kabuk Rengi

Pembe-Kahve

Sarı-Kahve

Sarı-Kahve

Kabuk Parlaklığı

Parlak

Parlak

Parlak

Kabuk Kalınlığı

Orta

Orta

Orta

Kabuk Sıklığı

Orta

Orta

Orta

Kabuk Sayısı

2-3

2-3

2-3

Et Rengi

Sarı-Beyaz

Sarı-Pembe

Sarı-Pembe

Et Sıkılığı

Orta

Orta

Orta

Suda Çözünür Kuru Madde (%)

11,50-13,00

12,50-16,50

13,00-17,00

Toplam Şeker (%)

8,00-9,50

5,00-10,50

8,00-11,20

 

Üretim Metodu:

Karacabey Soğanı olarak adlandırılan üç çeşidin de yetiştirilmesi arpacıktan yapılmakta olup, ekim zamanı Aralık ayında başlamakta ve Mart ayına kadar sürmektedir. Ekim esnasında soğanın iki sıra arası genişliği yaklaşık 25 cm, sıra üstü aralıkları ise 5-8 cm’dir. Karacabey Soğanları Haziran-Temmuz arasında hasat edilmekte olup, hasattan sonra dayanım süresi 8-10 ay arasında değişmektedir. Ortalama verim 2500-3500 kg/da’dır.

Üretim 3 yıla yayılmaktadır.

• Birinci yıl (karaca): Soğan tohumu için orta irilikte seçilen tohumluk soğanlar karıklara ekilmektedir. Analık olarak tabir edilen soğanlar çiçek açınca bu çiçeklerden Karaca adı verilen tohumlar elde edilir.

• İkinci yıl (arpacık üretimi): Karaca tohumları tablolar halinde ekilir ve Karaca’dan meydana gelen küçük soğancıklar (arpacık-sıska) oluşur.

• Üçüncü yıl (baş soğan üretimi): Bir önceki yıl üretilmiş olan arpacıkların ekimi yapılır ve üçüncü yılın sonunda arpacıktan üretilen ürün satışa sunulur.

Denetleme:

Karacabey Soğanı’nın denetimi Karacabey Ticaret Borsası’nın koordinatörlüğünde yürütülecek olup, 6 üyeden oluşan bir denetleme kurulu kurulacaktır. Denetleme kurulunda Karacabey Ticaret Borsası, Karacabey Kaymakamlığı, Karacabey Belediyesi, Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacabey Ziraat Odasından birer temsilci bulunacaktır.

Denetleme amacıyla öncelikle Karacabey Soğanı tescilinin coğrafi sınırları içinde yer alan üretici bilgileri ile üretim alanı bilgilerinden oluşan bir veri tabanı oluşturulacaktır. Söz konusu veri tabanı bir bilgisayar programı ile yönetilecek olup, üretici bilgilerinin sisteme girişinden sonra verim değerleri yıllık olarak sisteme girilecek ve her yıl ticareti yapılacak olan soğan miktarı ortaya konularak kontrolü sağlanabilecektir. Karacabey Ticaret Borsası tarafından Karacabey Soğanı logolu etiketler bastırılacak ve ürünü satmak isteyen üretici veya tacirlere söz konusu logolar müstahsil makbuzlarının beyanı esasına göre verilecektir. Logolu etiketlerin üretici veya tacirlere verilmesi durumunda, ürünün alınmış olduğu üreticinin üretim miktarından logolu etiket verilen ürün miktarı düşülecektir. Bu şekilde başka bölgelerden getirilebilecek olan fazla soğanın tespit/kontrol edilmesi sağlanacaktır. Logolu etiketler çuval, file ya da diğer ambalajlarda kullanılabilecektir.

Denetleme kurulu yılda 2 defa düzenli ve gereken durumlarda ya da şikayet halinde sayısı belirsiz bir şekilde denetim yapacaktır. Karacabey Ticaret Borsası tarafından oluşturulan denetleme kurulu 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescilli adın haksız kullanımını tespiti halinde yasal yollara başvurma hakkını kullanacaktır.

8613/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

Sıra

No

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

ANTDETAY ASANSÖR-SEVİNÇ ÖZCAN ESNAF

07-HYB-1521

22-08-2016

TS 12255

TALİMATA AYKIRILIK

2

FEMA GRUP PETROL ÜRÜNLERİ OTO. İNŞ. TAŞ. TUR. GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ÇAKIŞ MAHALLESİ MERKEZ SOKAK NO.1 MANAVGAT/ANTALYA

07-HYB-1512

07-HYB-1513

19-08-2016

TS 12820

TS 11939

TALİMATA AYKIRILIK

3

SERDAR ELEKTR. İTH. İHRACAT TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ. YENER ULUSOY BULVARI ATLI APARTMANI NO.40/B ANTALYA

07-HYB-456

19-08-2016

TS 12739

TS 12134

TS 12498

TALİMATA AYKIRILIK

4

MESUT ARSLAN-EKOL TEKNİK YEŞİLBAHCE MAH.1480 SOKAK 2 ERENKUŞ APT.NO.42-1 ANTALYA

07-HYB-459

22-08-2016

TS 12850

TALİMATA AYKIRILIK

5

PRO-TEM TUR. OTOMOTİV VE TEMİZLİK LTD. ŞTİ. BAYINDIR MAHALLESİ 322.SOKAK POSTACILAR APT. NO.39/17 MURATPAŞA/ ANTALYA

07-HYB-1508

19-08-2016

TS 12524

TALİMATA AYKIRILIK

6

ENGİN KARACAOĞLU ŞAFAK MAHALLESİ AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5041.SOKAK NO.21-23. KEPEZ/ANTALYA

07-HYB-1000

19-08-2016

TS 12047

TALİMATA AYKIRILIK

7

GÜNEYLİOĞLU MÜH. MEK. TESİS. ASAN. SAN. İNŞ. LTD.ŞTİ. ILICA MAHALLESİ ANTALYA ILICA BULVARI NO.139 MANAVGAT/ANTALYA

07-HYB-1534

19-08-2016

TS 12255

TALİMATA AYKIRILIK

8

ABDURRAHİM AVCI DOĞUYAKA MAHALLESİ TERMOSOS BULVARI NO.27/B/A. MURATPAŞA/ ANTALYA

07-HYB-179

19-08-2016

TS 12988

TALİMATA AYKIRILIK

9

KONSEY TAŞ. EMLAK PET. ÜRÜN. İNŞ. TUR. OTOMOTİV SAN. VE LTD. ŞTİ. KARŞIYAKA MAHALLESİ SAKARYA BULVARI HORZUM APT. NO.260 K.2D.2. ANTALYA

07-HYB-1511

22-08-2016

TS 12257

TALİMATA AYKIRILIK

10

ANTALYA BAŞAK MEDİKAL TURİZİM İNŞ. VE DAY. TÜK. MALLARI TİC. LTDİ ŞTİ. VARLIK MAHALLESİ 201 SOKAK BOZOVA APT.NO.5/A. MURATPAŞA/ANTALYA

07-HYB-1174

22-08-2016

TS 12426

TALİMATA AYKIRILIK

11

ARSPET 1 PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİCARET A.Ş. ALAN MAHALLESİ ASPENDOS BULVARI NO.20 MURATPAŞA/ ANTALYA

07-HYB-1302

19-08-2016

TS 11939

TALİMATA AYKIRILIK

12

SEKTÖR MUTFAK HİZ. ELEKTR. ENER. SANAYİ EMLAK İNŞ. İTH. İHR. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. GÜLLERPINARI MAH. MOLLA OSMAN CADDESİ GÜNEYLİOĞLU APT. NO.21/A   ALANYA/ANTALYA

07-HYB-1564

22-08-2016

TS 10079

TS 12859

TALİMATA AYKIRILIK

13

MAKTAŞ MAKİNA ELEKTRİK İNŞAAT TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KEPEZ MAHALLESİ 5071.SOKAK NO.30/1  KEPEZ/ANTALYA

07-HYB-1342

22-08-2016

TS 12558

TALİMATA AYKIRILIK

14

ANTALYA TIBTEK TIBBİ CİHAZLAR-AHMET ONUR GÜNAYDIN ESNAF ALTINDAĞ MAHALLESİ 168 SOKAK NO.20/A MURATPAŞA/ANTALYA

07-HYB-1365

22-08-2016

TS 12426

TALİMATA AYKIRILIK

15

BOA MAKİNA ÜRETİM İTHALAT İHRACAT TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ. ORTA MAHALLE AKDENİZ BULVARI 46. SOKAK NO.5/1. SAHİLKENT/ FİNİKE/ ANTALYA

07-HYB-1114

22-08-2016

TS 12659

TALİMATA AYKIRILIK

16

ÜLKERLER OTO TAMİR BAKIM İNŞAAT MALZ. YEDEK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5010.SOKAK NO.34 ANTALYA

07-HYB-1013

22-08-2016

TS 12047

TALİMATA AYKIRILIK

17

NEVCANOĞLU ELEKTRİK TUR. İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ULUS MAHALLESİ M.AKİF CADDESİ EBE HAFİZE KENDİL APT. NO.20/A. ANTALYA

07-HYB-35

22-08-2016

TS 10079

TALİMATA AYKIRILIK

18

DOĞAN. AKARYAKIT OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GAZİ BULVARI GÖKSU MAHALLESİ ORMAN FİDANLIĞI YANI. ANTALYA

07-HYB-191

07-HYB-566

22-08-2016

TS 11939

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

19

AHMET GÜLER-MERT JENERATÖR ŞAHIS KEPEZ MAHALLESİ YEŞİL SANAYİ SİTESİ 3189/2 SOKAK NO.10 KEPEZ /ANTALYA

07-HYB-1338

22-08-2016

TS 12650

TALİMATA AYKIRILIK

20

EKVATOR AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. DOĞANÇAM MAHALLESİ TEK ANDIZ SOKAK NO.15/B MANAVGAT/ ANTALYA

07-HYB-1522

07-HYB-1523

20-09-2016

TS 12820

TS 11939

FİRMA TALEBİ

21

MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞ. PAZ. İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR BULVARI LİMAN YOLU ÜZERİ NO. 83 ANTALYA

07-HYB-413

30.03.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

22

MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞ. PAZ. İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ KAVAKDİBİ MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ

NO. 57. BEYKONAK KUMLUCA/ANTALYA

07-HYB-1206

30.03.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

23

MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞ. PAZ. İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ KUZEYYAKA MAHALLESİ YEŞİLIRMAK CADDESİ NO.317 ANTALYA

07-HYB-264

30.03.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

24

MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞ. PAZ. İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ DOĞUYAKA MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO.688. MURATPAŞA / ANTALYA

07-HYB-975

30.03.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

25

SARAÇOĞLU PETROL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. MELTEM MAHALLESİ CAM PİRAMİT KARŞISI NO.170 ANTALYA

07-HYB-984

30.03.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

26

DEMİR PETROL TUR TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ MAHALLESİ YEŞİLKÖY ATATÜRK BULVARI NO.90. YEŞİLKÖY/ ANTALYA

07-HYB-576

24.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

27

SAMKO OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. KEPEZ MAHALLESİ 5069 SOKAK NO.9  KEPEZ / ANTALYA

07-HYB-907

08.08.2016

TS 12047

TALİMATA AYKIRILIK

28

NAZMİ DARI EV TEK. ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ GÜLLERPINARI MAH. YENİLMEZ CADDESİ ÇİMEN APT. NO.35/A. ALANYA/ ANTALYA

07-HYB-987

27.07.2016

TS 10079

TALİMATA AYKIRILIK

29

ÖZKOZA PETROL TUR. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. KARACALAR KÖYÜ ALTI PAŞAGÖL MEVKİİ 1232 PARSEL MANAVGAT / ANTALYA

07-HYB-1382

27.07.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

30

ERDEM ANTALYA PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. GAZİ BULVARI NO.150. ANTALYA

07-HYB-538

27.07.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

31

İBRAHİM TEMİZ AKARYAKIT NAK. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. YENİ EMEK MAHALLESİ SAKARYA BULVARI NO.221 ANTALYA

07-HYB-756

27.07.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

32

HAL BİRLİK PET. TUR. İNŞ. TAR. ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ SAN VE TİC. A.Ş. TOPTANCI HAL KOMPLEKSİ İÇİ PETROL OFİSİ BAYİİ NO.66 ANTALYA

07-HYB-298

27.07.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

33

BERRAK PETRO ÜRÜNLERİ TAŞ. OTO. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. DÜZLERÇAMI BELDESİ YUKARI KARAMAN MAH. DÖŞEMEALTI / ANTALYA

07-HYB-787

29.04.2016

TS 12820

FİRMA TALEBİ

34

FİDAN AKAR. VE PETROL ÜRÜNLERİ İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VARSAK ALTIAYAK MAHALLESİ GAZİLER YOLU ÜZERİ ANTALYA

07-HYB-934

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

35

BELGE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. TAHILPAZARI MAHALLESİ ŞARAMPOL CADDESİ 468.SOKAK NO.6/8. ANTALYA

07-HYB-493

22.06.2016

TS 13100

TS 12498

TALİMATA AYKIRILIK

36

ERK PETROL YATIRIMLARI A.Ş. TEOMANPAŞA MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO.297 KEPEZ/ANTALYA

07-HYB-1255

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

37

GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜK. MALL. TİC. VE TURİZİM LTD. ŞTİ. ÇEVRE YOLU SANAYİ SİTESİ ÜZERİ OPET İSTASYONU ALANYA/ANTALYA

07-HYB-832

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

38

HİLMİ BEKEN TURİZİM PETROL ÜRT. İNŞ. GIDA UNLU MAMÜLLERİ NAK. TİC. LTD.ŞTİ. ASLANBUCAK MAHALLESİ KUMLUCA KARAYOLU ÜZERİ KEMER / ANTALYA

07-HYB-1400

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

39

AKSPET PETROL TURİZİM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ALANYA YOLU ÜZERİ 8.KM  MANAVGAT/ ANTALYA

07-HYB-1531

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

40

SENEKÇİLER PETROL TUR. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. GÜZELOBA MAHALLESİ HAVAALANI CADDESİ ŞANLI SOKAK NO.1 ANTALYA

07-HYB-1260

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

41

ÖZ-SAD PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİC. LTD.ŞTİ. KUM MAHALLESİ FİNİKE CADDESİ NO.26 DEMRE/ANTALYA

07-HYB-1524

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

42

YEĞİNALTAY AKARYAKIT VE TUR. TİC. LTD.ŞTİ. BARBAROS MAHALLESİ SERİK CADDESİ NO.2 AKSU/ANTALYA

07-HYB-508

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

43

EFECAN SERVİS EKİP. BOYA KABİNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ALTINOVA MAHALLESİ SERİK CADDESİ NO.56 ÇALKAYA/ANTALYA

07-HYB-339

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

44

KAFTAN PETROL ÜRÜN. TUR. TAŞ. TEKSTİL İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ. KİRİŞ MAHALLESİ KARABUCAK MEVKİİ  KEMER/ANTALYA

07-HYB-1599

22.06.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

45

GESAN YATIRIM VE TİCARET A.Ş. CUMALI MAHALLESİ NO.128/C SERİK/ANTALYA

07-HYB-1483

03.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

46

KIRGIN PETROL TEKS. GIDA TAŞ. İNŞ. TUR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HÜSNÜ KARAKAŞ MAH. SÜTCÜLER.CAD..NO.78 ANTALYA

07-HYB-1239

03.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

47

DOĞAN PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TAAH. TUR. GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ÇIĞLIK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET KÜÇÜKADALI CADDESİ NO.316. DÖŞEMEALTI/ANTALYA

07-HYB-1485

02.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

48

MEHMET ÖZTÜRK PETROL ÜRÜN. TUR. TİC. İNŞ. LTD. ŞTİ. ANTALYA ALANYA KARAYOLU PAYALLAR KASABASI ALANYA/ANTALYA

07-HYB-1560

02.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

49

MAYTUR PETROL ÜRÜNLERİ EMLAK İNŞ. TUR. TAŞIMACILIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TİC. LTD. ŞTİ. ÇAĞLAYAN MAHALLESİ BARINAKLAR BULVARI NO.53 ANTALYA

07-HYB-1320

02.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

50

AKTALYA PETROL ÜRÜNLERİ NAKL. .TUR. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. ÇANDIR MAHALLESİ ÇANDIR BULVARI NO.5 SERİK/ANTALYA

07-HYB-1601

01.08.2016

TS 12820

FİRMA TALEBİ

51

MUSTAFA KEMAL ÜNAL-BİRBAK ELEKTRONİK ORTA MAHALLESİ İŞLER CADDESİ NO.53/C SERİK/ANTALYA

07-HYB-1466

02.08.2016

TS 12498

TS 10956

TALİMATA AYKIRILIK

52

ÖZKUL TURİZİM PETROL ZİRAİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YURTPINAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO.201/A AKSU/ANTALYA

07-HYB-1498

02.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

53

GÜRSES OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. CUMHURİYET MAHALLESİ ÇEVREYOLU OBA KÖPRÜSÜ YANI. ALANYA/ANTALYA

07-HYB-1134

02.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

54

GÜLLER OTOGAZ MÜH. İNŞ. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. CUMHURİYET MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ İSMAİL OGAN CADDESİ NO.81 ALANYA/ ANTALYA

07-HYB-839

02.08.2016

TS 12664-1

TALİMATA AYKIRILIK

55

ÖZSAN PETROLCÜLÜK TUR. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. TEKİROVA KÖYÜ PETROL OFİSİ BAYİİ KEMER/ANTALYA

07-HYB-1243

02.08.2016

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

56

KARATOY PETROLCÜLÜK ÖZEL EĞİTİM VE LOJ. HİZ. OTOM. İNŞ. TAAH. TAŞ. PAZ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. DÜDENBAŞI MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO.419 KEPEZ/ANTALYA

07-HYB-1196

27.09.2016

TS 11939

TALİMATA AYKIRILIK

8616/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ