30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik Nolarını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretlerini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

ADLİ TIP

1

Adli Tıp alanında doçent ünvanına sahip olmak ve anaflaksiye bağlı ölümler ile ilgili çalışması olmak.

TIBBİ PATOLOJİ

1

Tıbbi Patoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. İntestinal iskemi-reperfüzyon sonrası renal hasar konusunda deneyimli olmak.

8520/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

(Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Girişimcilik

1

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik/ İktisat Tarihi / İktisadi Düşünceler Tarihi

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

1

İktisat

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

1

Çizgi Film ve Animasyon / Grafik Tasarımı / Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

1

Sinema ve Televizyon / Sinema

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları Bölümü

1

Reklamcılık / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Reklamcılık ve Tanıtım / Grafik Tasarım / İletişim Sanatları

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

1

Grafik Tasarımı / Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomi / Gıda Hijyeni ve Teknolojisi / Besin Hijyeni ve Teknolojisi / Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu Üzeri 34156 Bakırköy / İstanbul

Tel: 0 212 498 47 98

E-mail: ik@iku.edu.tr

8533/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

2

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Doçent

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza Hukuku

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili Alanlarda Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili Alanlarda Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik Doktorası yapmış olmak

1

Doçent

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce)

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktorası yapmış olmak.

1

Doçent

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

 

Polimer Bilimi ve Teknolojileri Alanında doktora yapmış olmak.

1

Doçent

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nörovasküler ve Kafa Kaidesi Cerrahisinde Deneyimli Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

2

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Romatoloji Uzmanı olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Endokrin Uzmanı olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji

Girişimsel Nöroradyoloji konusunda tecrübeli olmak.

2

Profesör

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıp Tarihi ve Etik

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji

Alanında Uzman veya Doktor Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji

Alanında Uzman veya Doktor Olmak

1

Doçent

Uluslararası Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

8551/1-1