30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SU BÖREĞİ HAZIRLIK ÜNİTESİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KANAL REVİZYONU VE IZGARA YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 50.000 ADET PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:


KONUT VE TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


GAZETE KAĞIDI (BOBİN) SATIN ALINACAKTIR

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PARMAK İZİ ALMA CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMLARI VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÜNİT İLE 1 ADET EĞİTMEN FANTOM ÜNİT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1.000.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KİMYASAL ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SU BÖREĞİ HAZIRLIK ÜNİTESİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 2 Adet Su Böreği Hazırlık Ünitesi alımı teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.10.2015 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66

                   Faks: 397 33 71 - 74

8560/1-1


KANAL REVİZYONU VE IZGARA YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız yeni satış mağazamızın su böreği alanına kanal revizyonu ve ızgara yaptırılması, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.10.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66

                   Faks: 397 33 71 - 74

8561/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 50.000 ADET PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 50.000 adet Plastik Kasa alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 26 Ekim 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 26 Ekim 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8549/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:

YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme kapsam ve programına alınan Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesinde yer alan 140 adet taşınmazın özelleştirilmesini teminen 06.09.2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihaleler için son teklif verme tarihi 30.09.2016 olarak belirlenmiştir.

İlgili ihalenin ilan metni ve ihale şartnamesine istinaden söz konusu taşınmazların ihalesi için son teklif verme tarihi 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar ADÜAŞ’ın belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8554/1-1


KONUT VE TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 3695 ada, 1 parselde bulunan 1799,67 m2’lik ve 3697 ada, 1 parselde bulunan, 1686,85 m2’lik Konut + Ticaret Alanı arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 12/10/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 12/10/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Ada

Parsel

M2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama:

Beyazşehir

3695

1

1799,67

2.000.000,00-TL

60.000,00-TL

Konut + Ticaret

Beyazşehir

3697

1

1686,85

2.400.000,00-TL

72.000,00-TL

Konut + Ticaret

8500/1-1


İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

İlçemiz Yenice mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait Büyük kaplıca İşletmesi Erkekler Bölümünde boş bulunan bitişi durumdaki Çay ocağı ve Büfe 22.09.2016 tarih ve 202 sayılı encümen kararına istinaden 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre Açık ihale usulü ile 10.10.2016 günü saat 14.00’ da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek olup; İhale ile ilgili şartname bedeli mukabilinde Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilir.

İlgililere ilan olunur.

8542/1-1


İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

İlçemiz Yenice Mahallesi hal içersinde boş bulunan 53 nolu işyeri 22.09.2016 tarih ve 203 sayılı encümen kararına istinaden 10.10.2016 tarihinde saat 14.30’ da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecek olup; İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilir.

İlgililere ilan olunur.

8543/1-1


14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 14 Kalem Redüktörlü Motor %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.10.2016 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8389/1-1


GAZETE KAĞIDI (BOBİN) SATIN ALINACAKTIR

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinden:

III Hamur (Bobin) Gazete Kağıdı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/373480

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  FEVZİ PAŞA MAHALLESİ FUAT BÖREKÇİ CADDESİ ERGUVAN SOKAK NO:2    06030 ULUS / RÜZGARLI /ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  312 310 32 55 / 312 312 54 61 / 312 311 37 44

                                                     312 311 81 85

c) Elektronik Posta Adresi         :  bbasimevi.salm@basbakanlik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ayrıntıları işin Teknik Şartnamesinde yer aldığı üzere, - 100 cm’lik 300 Ton - 50 cm’lik 50 Ton - 25 cm’lik 50 Ton olmak üzere TOPLAM 400 TON III. Hamur Gazete (Bobin) Kâğıdı               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :  BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÂĞIT AMBARLARI (Eşit oranlarda partiler halinde veya def'aten tamamı teslim edilecektir)

c) Teslim tarihleri                       :  Bobin Genişlikleri yönünden eşit oranlarda 200 ton bir parti, 200 Ton ikinci parti şeklinde teslim alınabilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde ilk parti teslim edilecektir, Teslimattan en az 1 (bir) gün önce depo yetkilileri, yüklenici tarafından yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir. Yüklenicinin nezaretinde malzeme araçtan indirilip, depoya yerleştirilmesi idareye aittir. Mal/malzeme İşletme Müdürlüğünce oluşturulan Muayene Kabul Komisyonunca şartnameler hükümlerince incelemesi ve kabulü sonucu teslim alınacaktır. Teslimat miktarınca fatura düzenlenecektir

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Fuat Börekçi Cad. Erguvan Sok. No: 2 Rüzgarlı - Altındağ / ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  26.10.2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis bakım onarıma ilişkin olarak Yüklenici: Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerini dikkate almış ve kabul etmiş sayılacaktır.

4.3.3. Standarda ilişkin belgeler:

4.3.3.1. İstekliler sunacağı ürünle ilgili olduğunu gösteren TSE veya ISO kapsamı içerisindeki (varsa CE) belgelerinden en az birini ihale dokümanlarıyla birlikte vereceklerdir. Bu belgeler üzerinde geçerlilik tarihi varsa, bu tarih ihale tarihini kapsamalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekliler sunacağı ürünle ilgili olduğunu gösteren TSE veya ISO kapsamı içerisindeki belgelerinden en az birini ihale dokümanlarıyla birlikte verebileceklerdir. Bu belgeler üzerinde geçerlilik tarihi varsa, bu tarih ihale tarihini kapsamalıdır.

- İstekli; teknik şartname doğrultusunda ihale gününden 7 (yedi) gün önce azami 1 (bir) bobin veya idarece uygun ve yeterli görülecek miktarda 3.hamur gazete kağıdı numunesi getirecek, getirilen numune idare tarafından denetlenecek, denenecek ve uygunluk verilecektir. Numunesi Teknik Şartnamede belirtilen ölçülere uymayan ve deneme sonucunda istenilen randıman alınmayan numunelere uygunluk verilmeyecektir.

- İdarece numunesi uygun görülenler ihaleye davet edilecektir, numunesi uygun görülmeyenler ihaleye davet edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede I. II. III. Hamur kağıt vb. yerli ve yabancı kâğıt ürünler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / Fuat Börekçi Cad. Erguvan Sok No: 2 Rüzgârlı-Ulus-Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri Depolama Ünitesi ve Sanallaştırma Sunucusu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP Markasına uygun uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8547/1-1


PARMAK İZİ ALMA CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı Parmak İzi Alma Cihazı ve Çevre Birimleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8548/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMLARI VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar güvenlik yazılımları ve donanımları kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/10/2016 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8559/1-1


128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÜNİT İLE 1 ADET EĞİTMEN FANTOM ÜNİT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016/388747

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4272 - 4274

ç) Faks Numarası                      :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÜNİT İLE 1 ADET EĞİTMEN FANTOM ÜNİT SİSTEMİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuar Cihazı Alımları

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  30 (OTUZ) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

        tarih ve saat                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  13/10/2016 Perşembe günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.2. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

8546/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

TMİ-400/17.3-1 grup kapsamında ÇEŞME ve TMİ-400/17.3-2 grubu kapsamında KARABURUN GIS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2016/387906

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Üniversite Caddesi No: 57   Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası                :  0 232 477 13 00 - 0 232 477 13 15

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  İhale konusu hizmet alımı, TMİ-400/17.3-1 grup kapsamında ÇEŞME ve TMİ-400/17.3-2 grubu kapsamında KARABURUN GIS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi

b) Yapılacağı Yer                                :  İhale konusu hizmet alımı, Çeşme, Karaburun trafo merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde vs yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                       :  İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                   :  İhale, 06/10/2016 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik santralı veya İletim Trafo Merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00 TL + KDV’dir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06/10/2016 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kısmi teklif verilebilir.

8506/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :                 (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Akaryakıt otomasyon sistemi bakım onarımı hizmet alımı işi

2016/383766

2016-1693

18/10/2016 saat:14:00

730 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8494/1-1


1.000.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1.000.000 Ton Hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, tüvenan stok sahamız ile kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işi açık ihale (Kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/383804

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 - 416 20 01

                                                     Faks: 0 286 - 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz üretim sahasından İşletme imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, termik santral yanındaki İşletmemize ait tüvanan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer                 :  TKİ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  18/11/2016 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya no                               :  2016-09/KÇLİ-KÖMÜR NAKLİ

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 400,00 TL (posta yoluyla 420,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 18/11/2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8495/1-1


KİMYASAL ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kimyasal Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                               :  2016/388456

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2 - İhale konusu hizmetin                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Hizmet Alımı,

                                                                  GRUP 1:    15.000 Adet Kimyasal Analiz            (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır),

                                                                  GRUP 2:     20.000 Adet Kimyasal Analiz            (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır),

                                                                  GRUP 3:       5.000 Adet Kimyasal Analiz            (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır), olmak üzere toplam 40.000 Adet

b) Yapılacağı yer                                    :  Yüklenicinin kendi laboratuvarları.

c) İşin süresi                                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren; GRUP 1: 90 (doksan), GRUP 2: 120 (yüzyirmi) ve GRUP 3: 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                     :  11/10/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8532/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü           : Aladağ                                                                                                                                       İhale Tarihi               : 11/10/2016

Satışın Yap. İlçe/Belde     : Karacasu Beldesi                                                                                                                       İhale Saati : 14:00

Satışın Yapılacağı Yer      : Satış Salonu

 

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

Durumu

M3

Parti

Muh. Bed.

%3Teminat

1

Demirciler

İbreli Dikili Ağaç

 

 

4.149,541

1

105,00

13.072,00

2

Muhtelif Depo

1 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

 

Global

10

1

420,00

127,00

3

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

 

Global

650

13

290,00

5.668,00

4

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

 

Global

65

3

300,00

588,00

5

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

 

Global

50

1

290,00

436,00

6

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

32

 

24,846

1

260,00

194,00

7

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

 

Global

120

5

330,00

1.191,00

8

Muhtelif Depo

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

 

Global

260

4

300,00

2.344,00

9

Muhtelif Depo

2 Sn. Ub. Kl. Çs Tom.

 

Global

40

2

360,00

434,00

10

Muhtelif Depo

2.S.Kl. Çs Mad.d.

66

 

6,373

1

160,00

31,00

11

Muhtelif Depo

2.SNB.Çam Sırık

 

 

9 (Ster)

1

110,00

30,00

12

Muhtelif Depo

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

 

Global

35

2

230,00

243,00

13

Muhtelif Depo

3 Sn. Kb. Kl. Çk Tom.

 

Global

25

1

200,00

151,00

14

Muhtelif Depo

3 Sn. Kb. Kl. Çk Tom.

90

 

24,710

1

190,00

141,00

15

Muhtelif Depo

3 Sn. Kb. Kl. Çs Tom.

22

 

6,255

1

210,00

40,00

16

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

241

 

45,523

2

180,00

246,00

17

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

 

Global

1.005

28

210,00

6.357,00

18

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

434

T. İrat

174,306

3

220,00

1.152,00

19

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

 

Global

1.615

36

250,00

12.147,00

20

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. Çk Tom.

 

Global

100

3

200,00

603,00

21

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

 

Global

495

16

230,00

3.429,00

22

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

 

Global

215

5

220,00

1.424,00

23

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

79

T.İrat

26,955

1

230,00

186,00

24

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

 

Global

460

15

260,00

3.603,00

25

Muhtelif Depo

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

 

Global

120

4

270,00

976,00

26

Muhtelif Depo

3 Sn. Ub. Kl. Çs Tom.

 

Global

30

1

300,00

271,00

27

Muhtelif Depo

Çk Kağ. od.

861

 

136,930

4

150,00

618,00

28

Muhtelif Depo

Çk Kağ. od.

 

Global

275

10

165,00

1.368,00

29

Muhtelif Depo

Çk. Yuv. San. Od.

 

Global

16

1

170,00

82,00

30

Muhtelif Depo

Çam Yuv San.Od.

139

 

3,937

1

140,00

17,00

31

Muhtelif Depo

Çs Kağ. od.

3508

 

371,299

16

150,00

1.680,00

32

Muhtelif Depo

Çs Kağ. od.

 

Global

455

20

165,00

2.266,00

33

Muhtelif Depo

G Kağ. od.

6724

 

1.104,714

27

130,00

4.321,00

34

Muhtelif Depo

G Kağ. od.

7434

 

1.118,009

26

135,00

4.376,00

35

Muhtelif Depo

G Kağ. od.

12340

 

1.399,083

40

140,00

5.682,00

36

Muhtelif Depo

G Kağ. od.

 

Global

2.380,000

59

160,00

11.483,00

TOPLAM

17.022,481

356

 

86.977,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 356 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

10 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

11 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0 374 262 96 60 - 61

FAX: 0 374 262 96 10

http://www.boluobm.ogm.gov.tr

8503/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Dokümanı Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, YUVA MAHALLESİ, 43264 ADA, 9 PARSELDEKİ 4.649,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ (ÜZERİNDEKİ BİNALARLA BİRLİKTE)

100.000.-

50.-

22.11.2016

DENİZLİ İLİ, MERKEZEFENDİ İLÇESİ, KARAHASANLI MAHALLESİ, 726 PARSELDEKİ 10.812,59 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000.-

50.-

22.11.2016

ERZURUM İLİ, YAKUTİYE İLÇESİ, GEZ MAHALLESİ, 250 ADA, 40 ve 69 PARSELLERDEKİ TOPLAM 13.434 M2 (BİR BÜTÜN HALİNDE) YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

150.000.-

50.-

22.11.2016

MUŞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ZAFER MAHALLESİ, 158 ADA, 12 PARSELDEKİ 8.109,19 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ (ÜZERİNDEKİ BİNALARLA BİRLİKTE)

150.000.-

50.-

22.11.2016

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Dokümanı bedelleri, İdarenin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinin                                   TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin                    TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesinin                             TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; teklif sahibinin ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. (Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin ihale dokümanı alması ve dekontta, Ortak Girişim Grubu veya bir üyenin adının olması yeterlidir.)

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Ayrıca; (312) / 585 83 30 numaralı telefondan ve  www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

8562/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 13.10.2016                        Saati : 13.30                  İhale Yeri : Satış Sal./Saat:13:30

 

S.No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti Sayı.

Muh. Bedeli

Teminat Tut

1

Çapaklı

2 Sn. Nb. Kl.Çk Tom.

3-4

164

 

1160,75

31

230,00

8.033,00

2

Merkez

G Kağ. Od.

1-1,5-

6058

 

682,985

22

135,00

2.776,00

3

Merkez

2 Sn. Ub. Kl. G Tom.

8

385

 

223,381

5

200,00

1.344,00

4

Merkez

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

2-2,5

512

 

235,790

7

190,00

1.349,00

5

Cemaller

3 Sn. Kb. Kl.Çs Tom.

1,5-2-

1728

 

2328,454

54

210,00

14.704,00

6

Çapaklı

2 Sn. Nb. Kl.Çk Tom.

3-4

609

 

1201,120

27

260,00

9.394,00

7

Merkez

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

4

1740

 

961,829

20

220,00

6.361,00

8

Cemaller

Çs Kağ. Od.

1,25-

752

 

74,558

2

155,00

347,00

9

Merkez

G Kağ. Od.

1,5-2-

6451

 

831,527

19

150,00

3.752,00

10

Merkez

2 Sn. Ub. Kl.Çs Tom.

 

 

 

180,000

5

360,00

1.949,00

11

Merkez

2 Sn. Nb. Kl.Çs Tom.

 

 

 

100,000

3

330,00

993,00

12

Merkez

3 Sn. Ub. Kl. Çs Tom

 

 

 

370,000

8

300,00

3.338,00

13

Merkez

3 Sn. Ub. Kl. Çk Tom

 

 

 

20,000

1

240,00

145,00

14

Merkez

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

3,5-4

355

 

699,157

17

290,00

6.098,00

15

Cemaller

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

 

 

 

250,000

5

270,00

2.030,00

16

Merkez

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

4

1443

 

2836,211

65

250,00

21.327,00

17

Merkez

Çs Kağ. Od.

2,5-3

3241

 

2648,844

74

165,00

13.172,00

TOPLAM

 

 

23438

0

14803,931

365

 

97.112,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 365 Parti Orman Emvali 2886 Sayılı D.İ.K'nunca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - Açık Artırmalı Satış 13.10.2016 PERŞEMBE günü saat 13:30 de Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Geçici Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40' u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık ve Yakacak Odunun % 30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 7 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır. Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Teminatlar 13.15'e kadar İşletme Müdürlüğümüz Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek No:1 nolu Madel Özel Şartnamedeki Şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesini, Kapasite belgelerini ve vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

6 - Satışların % 6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK, ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır. Global olarak ihaleye çıkan partiler +%40 -%20 olabilir

TEL: 0 374 311 60 11-114                 FAX: 0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL                                     : 0 374 311 68 73

ZİRAAT BANKASI İBAN NO                  : TR 3000 0100 0055 1089 0754 5001

Satış Öncesi Bilgi Cetveli Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler ve www.yavuzbilisim.net linkinde ayrıca civar İşletmelerin ilan tahtalarında görülebilir.

8555/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 11.10.2016 Salı günü Saat: 14:00’de Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G.Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

 

 

8039

1

Tepeören

2.537.58 m2

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Caddesi

Konut Alanı + Su Havzası

5.709.555.00 TL

171.286.65 TL

11.10.2016

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye Katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                    Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                    a) Şartname Dosyası

b) İmza Sirküleri,                                                         b) Nüfus cüzdan sureti

c) Ticaret odası Belgesi,                                               c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici Teminat                                                         d) Geçici Teminat

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8536/1-1