29 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29842

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 24.08.2014 gün ve 9027071 tarihli savunma kararı

Şahabettin GEDİK - Özel Çayyolu Anafartalar İlkokulu Müdürü

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 13/07/2016 tarih ve 289 sayılı raporda;

Çankaya İlçesi okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yürütülmekte olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarının eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmesi çerçevesinde, veri girişlerini elektronik ortamda yapılması için bilgi verilmesine rağmen, veri girişlerini belirtilen tarihlerde yapmadığınız ve rapor çıktısı almadığınız

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi uyarınca "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

657 Sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde savunmanızın teslimini rica ederiz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

8468/1/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 24.08.2014 gün ve 9022661 tarihli savunma kararı

Ahmet ALBAY - Özel Fırat Eğitim Temel Lisesi Müdürü

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 13/07/2016 tarih ve 289 sayılı raporda;

Çankaya İlçesi okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yürütülmekte olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarının eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmesi çerçevesinde, veri girişlerini elektronik ortamda yapılması için bilgi verilmesine rağmen, veri girişlerini belirtilen tarihlerde yapmadığınız ve rapor çıktısı almadığınız

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi uyarınca "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

657 Sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde savunmanızın teslimini rica ederiz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

8468/2/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 24.08.2014 gün ve 9022661 tarihli savunma kararı

Serap LİVUARÇİN - Özel Çankaya Anafartalar İlkokulu Ortaokulu Müdürü

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 13/07/2016 tarih ve 289 sayılı raporda;

Çankaya İlçesi okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yürütülmekte olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarının eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmesi çerçevesinde, veri girişlerini elektronik ortamda yapılması için bilgi verilmesine rağmen, veri girişlerini belirtilen tarihlerde yapmadığınız ve rapor çıktısı almadığınız

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi uyarınca "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

657 Sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde savunmanızın teslimini rica ederiz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

8468/3/1-1


 


 


 


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.           

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere Duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Denizcilik Eğitimi

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak, Denizcilik alanında 20 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sayısal Yöntemler (*)

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletme Sayısal Yöntemler alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği alanında diferansiyel transform yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Proses Yeterlilik Analizi - SMED Yalın Üretim - Taguchi yaklaşımı ilişkisi ile performans analizi alanlarında yayınlar yapmış olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı

Profesör

1

Isı probleminin çeşitli bölgelerde eliptik fonksiyonlar cinsinden çözümü konularında çalışmaları olmak.

8537/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ