29 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29842

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


RAY VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RAY VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/380462

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  4 kalem Ray ve I-U Profil, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/10/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8477/1-1


PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, 17 Adet Güvenlik Pantolon,17 Adet Güvenlik Ayakkabı, 34 Adet Güvenlik Gömlek, 17 Adet Güvenlik Kazak, 1 Adet Arama Dedektörü, 170 Adet Üretim pantolon, 340 Adet Üretim Sweatshirt, 170 Adet Hamur Önlüğü, 38 Adet Pantolon (bakım ve bahçıvan), 40 Adet Sweatshirt (bakım ve bahçıvan), 18 Adet Yelek, 18 Adet İş Ayakkabısı, Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Personel İş Kıyafetleri numuneleri fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 06.10.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

8501/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI

1

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ

14 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya Kilis Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19.10.2016 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi İzzettin İyigün Paşa Mah. Nemika Cad. No: 29   Merkez /KİLİS adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 20.10.2016 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi İzzettin İyigün Paşa Mah. Nemika Cad. No: 29   Merkez /KİLİS adresinde açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8505/1-1