24 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29837

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/439 Esas, 2016/418 Karar sayılı dosyası ile bu dosya içinde bulunan Adana 14. İcra Müdürlüğünün 2015/258 Talimat sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosyalar için Uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8364/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME

Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından 11/03/2016 tarihinde 2016/69857 ihale kayıt numarası ile yapılan “Selçuklu Belediyesi Çöp Toplama-Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı İşi” İhalesinde Arcan Sosyal Hizmetler Temizlik İnşaat Eğitim Tic. Ltd. Şti. ile bu şirketin hissesinin tamamına sahip Mehmet Oğuz ERTUĞRUL hakkında 1 ay süreyle Tüm İhalelerden yasaklama kararı 31/08/2016 tarih ve 29817 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu yasaklama kararı, 31/08/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle Tüm İhalelerden yasaklama şeklinde düzeltilmiştir.

8338/1-1