23 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29836

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kurtuluş Vakfı

VAKFEDENLER: Dilan TEZEMİR, Ufuk Tanay CİBOOĞLU, Selenay KÜLHAN, Yakup ÇAKIR

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.08.2016 tarihinde tavzih edilen 17.06.2016 tarihli ve E: 2016/232, K: 2016/396 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Öncelikle alkol veya uyuşturucu bağımlısı kişilerin bağımlılıktan kurtarılması, topluma kazandırılması ve yardıma muhtaç kişilere öğretim hayatlarında her türlü (burs, araç gereç, barınma, kıyafet vb) destek olmanın yanında yardıma muhtaç kimsesiz yaşlılara yardım ulaştırmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) Nakit ve 06 DB 2331 Plaka sayılı fiat marka otomobil 1999A30003331525 motor, NM432300003101335 şasi seri numaralı ve 06 HYV 01 plaka sayılı fiat marka kamyonet 199A20003931526 motor, NM422500000201874 şasi seri numaralı araçlar.

YÖNETİM KURULU: Yakup ÇAKIR, Ufuk Tanay CİBOOĞLU, Selenay KÜLHAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince,

İlan olunur.

8325/1-1


Adnan Menderes Üniversitesinden:

DÜZELTME

11.09.2016 Pazar günü 8187 Basım Numarası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz ile ilgili Akademik Kadro İlanımızda 1 adet Doçent ilanı yayımlanmamış olup, aşağıdaki ilan metni 11.09.2016 tarihli ilana eklenmiştir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Söke İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent Dr.

1

1

Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

8327/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Doçent kadrosu için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/143/İstanbul%20Ticaret%20Üniversitesi%20Öğretim%20Elemanı%20Kadrolarına%20Başvurma,%20Atama%20ve%20Yükseltme%20İlkeleri%20Yönergesi.pdf) taşımaları, Doçent adayların dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Yazı İşleri Müdürlüğüne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖL./ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%30 İngilizce)

(Mimarlık Bölümü Lisans mezunu, Doktorasını Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarında yapmış

Mimarlık-İç Mimarlık Mesleğinin Temel Dersleri ve İç Mimarlık-Mimarlık Projesi konusunda deneyimli olmak)

Doç. Dr.

1

8320/1-1


Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

Tescil no

Plakası

Şase no

Modeli

Cinsi

Ş. Ad.

Ş. Soyadı

Ş. Pas. No

Gir. Tar.

Son Çık. Tar.

Ceza Karar No

Ceza Miktarı

1

15221300T53996

LPU13546

NLJWVH7HP4Z024704

2004

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

RAYCHO

STOEV

383575822

18.09.2015 00:00:00

15.03.2016 00:00:00

16CK2213001531

2114,24

2

15221300T52682

X9630KA

WDB2110201B063146

2006

OTOMOBİL

KOLYO

VALCHANOV

383575713

11.09.2015 00:00:00

09.03.2016 00:00:00

16CK2213001597

20213,95

3

15221300T38745

CT1640BP

WBAVC31000KT68225

2005

OTOMOBİL

NIKOLAY

TRIFONOV

383459496

22.07.2015 00:00:00

18.01.2016 00:00:00

16CK2213001596

9287,49

4

15221300T56022

E4136KT

KMJWWH7FPXU105191

1999

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

BISER

DIMITROV

383126361

27.09.2015 00:00:00

25.03.2016 00:00:00

16CK2213001533

1492,4

5

15221300T41490

T3976TH

W0L000089R1066432

1994

OTOMOBİL

ISUF

SAIDOV

383386964

31.07.2015 00:00:00

27.01.2016 00:00:00

16CK2213001595

2574,94

6

15221300T62783

PA1784BX

WBAFA71090LN07263

2001

OTOMOBİL

MATA

ILIEVA

383561399

30.10.2015 00:00:00

27.04.2016 00:00:00

16CK2213001594

8194,85

7

15221300T58979

CB3518AT

KMJWWH7FPXU142764

1999

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

HRISTO

SIMEONOV

383645483

10.10.2015 00:00:00

07.04.2016 00:00:00

16CK2213001532

1616,77

8

15221300T59657

E5091KT

JMZGF14T201237758

1999

OTOMOBİL

MAGDALENA

FILCHEVA

381369582

15.10.2015 00:00:00

12.04.2016 00:00:00

16CK2213001569

2942,78

9

15221300T62193

H8802AX

WBACF51000EV45087

1997

OTOMOBİL

HRISTO

DANKOV

383664365

28.10.2015 00:00:00

25.04.2016 00:00:00

16CK2213001562

6555,88

10

15221300T60308

KJ04XOZ

YS3FF45D341037712

2004

OTOMOBİL

STANIMIR

DUCHEV

383638143

17.10.2015 00:00:00

14.04.2016 00:00:00

16CK2213001487

5498,25

11

15221300T51974

PB7003KH

SALLJGMF8TA175903

1995

JEEP

AKIF

AKIFOV

383418936

08.09.2015 00:00:00

06.03.2016 00:00:00

16CK2213001488

8175,38

12

15221300T44811

CH6319AM

W0L0TGF4825118046

2002

OTOMOBİL

GYULBIE

CHARAKCHIEVA

382559907

13.08.2015 00:00:00

13.01.2016 00:00:00

16CK2213001543

3678,48

13

15221300T41400

H6223BH

WDB2110061A547497

2004

OTOMOBİL

AYTEN

NAZIF

383463945

31.07.2015 00:00:00

27.01.2016 00:00:00

16CK2213001493

13625,63

14

15221300T49527

PB9618KP

WBADE21060BM86070

1998

OTOMOBİL

VICHO

YANKULOV

383529914

29.08.2015 00:00:00

25.02.2016 00:00:00

16CK2213001568

6555,88

15

15221300T53736

CT8106AK

WBACA31050JD05658

1995

OTOMOBİL

MINCHO

MINCHEV

383105821

16.09.2015 00:00:00

14.03.2016 00:00:00

16CK2213001546

4370,58

16

15221300T44561

H6564BH

WDV2037061A232911

2001

OTOMOBİL

MLADEN

DEMIROV

383487906

12.08.2015 00:00:00

08.02.2016 00:00:00

16CK2213001545

9287,49

17

15221300T47908

HBK984

WBAYP310X0D599722

2014

OTOMOBİL

VIDMANTAS

BALAIKA

21078998

24.08.2015 00:00:00

04.02.2016 00:00:00

16CK2213001485

59952,75

18

15221300T51404

PP9553BA

JHMEJ93400S103593

1997

OTOMOBİL

GEORGI

GEORGIEV

381935268

05.09.2015 00:00:00

03.03.2016 00:00:00

16CK2213001494

2932,4

19

15221300T60783

K8892AT

WDB1241311C096064

1996

OTOMOBİL

IVAN

SIMEONOV

383560291

20.10.2015 00:00:00

17.04.2016 00:00:00

16CK2213001542

6555,88

20

15221300T57571

PP9502AX

WAUZZZ4BZYN131233

2000

OTOMOBİL

SHENOL

AHMED

383372746

03.10.2015 00:00:00

31.03.2016 00:00:00

16CK2213001544

6555,88

21

15221300T38462

T3708TH

XMCLNDA2ATF026506

1997

OTOMOBİL

HYUSEIN

KEHAYOV

382345839

20.07.2015 00:00:00

16.01.2016 00:00:00

16CK2213001541

5463,23

22

15221300T52760

DB28BEB

WBAEU71070FM62213

2006

OTOMOBİL

CLAUDIU

CRUCIANU

86936717

12.09.2015 00:00:00

10.03.2016 00:00:00

16CK2213001486

7085,33

23

15221300T41388

H2148BA

VF1JA0K0516237688

1997

OTOMOBİL

EMINE

IBRYAMOVA

381901834

31.07.2015 00:00:00

27.01.2016 00:00:00

16CK2213001540

2574,94

24

15221300T48809

BV36GGG

W0L0TGF7522195705

2008

OTOMOBİL

HORIA

GROVU

12755862

27.08.2015 00:00:00

23.02.2016 00:00:00

16CK2213001539

7648,52

25

15221300T41883

H6409BK

W0L0JBF19W1001190

1997

OTOMOBİL

ALDENIZ

ALI

383467848

01.08.2015 00:00:00

28.01.2016 00:00:00

16CK2213001538

2942,78

26

15221300T48804

PP8642AX

WME01MC01YH107827

2001

OTOMOBİL

SHENOL

MAHMUD

382057549

27.08.2015 00:00:00

23.02.2016 00:00:00

16CK2213001535

19121,31

27

15221300T49598

PB9591KP

WVWZZZ1JZ1W487706

2002

OTOMOBİL

ATANAS

NIKOLOV

382555209

29.08.2015 00:00:00

25.02.2016 00:00:00

16CK2213001537

6555,88

28

15221300T42716

M6473BX

JMZGF14R201457851

2001

OTOMOBİL

SASHO

DIMITROV

383462539

04.08.2015 00:00:00

30.01.2016 00:00:00

16CK2213001536

2942,78

29

15221300T46496

EB0696AM

JHMEJ93300S037648

1996

OTOMOBİL

GEORGI

GEORGIEV

383538084

20.08.2015 00:00:00

16.02.2016 00:00:00

16CK2213001258

2425,78

30

15221300T61913

CB6998AT

JMB0NK9403J007084

2003

OTOMOBİL

RUMEN

STEFANOV

381837908

26.10.2015 00:00:00

23.04.2016 00:00:00

16CK2213001260

2866,83

31

15221300T53552

CT3845BP

SALLPAMW4WA379216

1997

JEEP

YULIYAN

YORDANOV

381680227

15.09.2015 00:00:00

13.03.2016 00:00:00

16CK2213001261

6540,3

32

15221300T54585

PP8247AX

WBANC51010B135594

2004

OTOMOBİL

SHERAFETIN

HYUSEIN

381540490

19.09.2015 00:00:00

17.03.2016 00:00:00

16CK2213001271

13625,63

33

15221300T68933

4444TC7

SALGA2HF9DA123854

2013

JEEP

DARIA

IZOTOVA

EX113740

01.12.2015 00:00:00

05.01.2016 00:00:00

16CK2213001314

59952,75

34

15221300T52724

H6775BH

WBABF51070EP15389

1997

OTOMOBİL

MIVRET

ARIFOVA

382667155

11.09.2015 00:00:00

08.03.2016 00:00:00

16CK2213001312

8720,4

35

15221300T39222

EB4078BA

W0L000087L1081614

1990

OTOMOBİL

NIAZI

RUSHID

383417731

23.07.2015 00:00:00

19.01.2016 00:00:00

16CK2213001300

1323,15

36

15221300T60958

T8598MT

WDB2020181A064248

1994

OTOMOBİL

OKTAY

MEHMEDOV

381898122

21.10.2015 00:00:00

18.04.2016 00:00:00

16CK2213001297

3665,5

37

15221300T43612

PB7598KP

SALLSAA146A948186

2006

JEEP

ILIA

GOLOV

383457510

08.08.2015 00:00:00

04.02.2016 00:00:00

16CK2213001295

16350,75

38

15221300T56240

K3967BA

KPTG0B1FS4P155398

2005

OTOMOBİL

RAFET

REDZHEB

383346163

27.09.2015 00:00:00

25.03.2016 00:00:00

16CK2213001285

16350,75

39

15221300T51074

Y8097AM

SALLNABA7XA639074

1999

JEEP

STOYAN

NEDEV

383538899

04.09.2015 00:00:00

02.03.2016 00:00:00

16CK2213001273

8720,4

40

15221300T54162

H1140BH

WVWZZZ1JZWP052858

1998

OTOMOBİL

BEYHAN

YUDAIM

382460684

18.09.2015 00:00:00

16.03.2016 00:00:00

16CK2213001360

4032,05

41

15221300T66226

PB0871CB

WBAFF41020L044799

2008

OTOMOBİL

TAHSIN

IBRAHIM

NX6F5JB31

17.11.2015 00:00:00

31.03.2016 00:00:00

16CK2213001361

16494,75

42

15221300T56953

CB7517AH

WDB2030061A113172

2001

OTOMOBİL

BOGOMIL

METODIEV

383632189

01.10.2015 00:00:00

29.03.2016 00:00:00

16CK2213001380

9537,94

43

15221300T62428

PP0065BC

W0L0AHL4848113007

2004

OTOMOBİL

HAMDI

ALI

381991242

29.10.2015 00:00:00

26.04.2016 00:00:00

16CK2213001566

4741,29

44

15221300T61377

CB4973AT

KMJWVH7HPYU230003

2000

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

HRISTO

ASENOV

383655602

23.10.2015 00:00:00

20.04.2016 00:00:00

16CK2213001565

1764,2

45

15221300T64186

T5184TH

WAUZZZ4B92N075988

2002

OTOMOBİL

RUZHDI

MUSTAFOV

381683801

06.11.2015 00:00:00

24.04.2016 00:00:00

16CK2213001564

9537,94

46

15221300T51026

H6706BH

WVWZZZ1HZWW111624

1997

OTOMOBİL

RAFET

RUFI

383562122

04.09.2015 00:00:00

02.03.2016 00:00:00

16CK2213001392

3665,5

47

15221300T48603

PB9306KP

WDB2102251A886518

1999

OTOMOBİL

YORDAN

BASAMAKOV

382891081

26.08.2015 00:00:00

22.02.2016 00:00:00

16CK2213001391

9537,74

48

15221300T58383

BT6434BT

WDB2100071B174130

2000

OTOMOBİL

HRISTINKA

ALEKOVA

383595673

08.10.2015 00:00:00

05.04.2016 00:00:00

16CK2213001384

11445,53

49

15221300T41266

CT26FLE

JMB0NK9404J003928

2008

OTOMOBİL

MIHAI

VADUVA

86885632

31.07.2015 00:00:00

27.01.2016 00:00:00

16CK2213001382

10996,5

50

15221300T46053

PP8379AX

WDB2020781F838226

1999

OTOMOBİL

NIHAT

AHMEDOV

383047145

18.08.2015 00:00:00

14.02.2016 00:00:00

16CK2213001605

7331

51

15221300T60645

X5848BT

WDB2030161A369711

2002

OTOMOBİL

YULIYAN

YORDANOV

383575931

20.10.2015 00:00:00

17.04.2016 00:00:00

16CK2213001606

9810,45

52

15221300T57762

CB9135AP

JMZGF14T201197515

1999

OTOMOBİL

DURAN

YONKOV

383629040

04.10.2015 00:00:00

01.04.2016 00:00:00

16CK2213001567

3298,95

53

15221300T58334

H4198BK

VF1JA1F0523139586

2000

OTOMOBİL

STOYNE

GEORGIEV

383645848

08.10.2015 00:00:00

05.04.2016 00:00:00

16CK2213001601

2646,3

54

15221300T61592

X0924KB

MMBJNK7401D035791

2001

PIKAP

BONCHO

DIMOV

383655434

24.10.2015 00:00:00

21.04.2016 00:00:00

16CK2213001602

4360,2

55

15221300T58599

CT2309BP

WDB2020181A608505

1990

OTOMOBİL

RUMEN

BADZHAKOV

383644456

09.10.2015 00:00:00

06.04.2016 00:00:00

16CK2213001603

3115,68

56

15221300T66346

H110HA777

WBAFW110X0C663357

2011

OTOMOBİL

AZEM

TAGACAR

U07333123

17.11.2015 00:00:00

17.03.2016 00:00:00

16CK2213001604

18327,5

57

15221300T50961

KH2928AC

JT163SW2000008386

1990

OTOMOBİL

NEDZHATI

ISMET

383562225

04.09.2015 00:00:00

02.03.2016 00:00:00

16CK2213001394

1471,39

58

15221300T47500

1KBS039

WAUZZZ8CZPA091440

1993

OTOMOBİL

HAMIT

PINAR

U02210333

22.08.2015 00:00:00

18.02.2016 00:00:00

16CK2213001395

1839,24

59

15221300T59406

H0768BB

VF37ADHY231416012

1997

OTOMOBİL

YUSUF

AKIF

383538419

13.10.2015 00:00:00

10.04.2016 00:00:00

16CK2213001407

1103,54

60

15221300T64598

P8297AM

WDB2021881F493955

1996

OTOMOBİL

TANZHU

HABILOV

382556125

08.11.2015 00:00:00

25.04.2016 00:00:00

16CK2213001409

2731,62

61

15221300T63717

H8469BH

WBAAJ510902594005

1988

OTOMOBİL

ADEM

YUSUFOV

383684197

04.11.2015 00:00:00

31.03.2016 00:00:00

16CK2213001413

1638,97

62

15221300T62092

H2865BK

JMBLNE57APZ001197

1993

OTOMOBİL

RUMEN

SEVDALINOV

381239501

27.10.2015 00:00:00

24.04.2016 00:00:00

16CK2213001416

1103,54

63

15221300T44531

H6574BH

WBAAS71010CH29371

2002

OTOMOBİL

BASRI

TAHIR

383350135

11.08.2015 00:00:00

07.02.2016 00:00:00

16CK2213001419

8741,17

64

15221300T44442

H5259BK

1C4GYB3R3YU532215

2001

OTOMOBİL

GALIN

SIMEONOV

380703525

11.08.2015 00:00:00

07.02.2016 00:00:00

16CK2213001421

16389,69

65

15221300T63618

CC4586MC

VF1JA0L0516812807

1997

OTOMOBİL

VAHID

REDZHEB

381607777

03.11.2015 00:00:00

20.03.2016 00:00:00

16CK2213001422

1839,24

66

15221300T56732

H7668BH

WDB1680081J467520

2000

OTOMOBİL

STEFAN

ASENOV

383629554

30.09.2015 00:00:00

28.03.2016 00:00:00

16CK2213001423

10926,46

67

15221300T57907

TKN31KV

KMJWVH7FPXU088500

1998

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

ANGEL

ATANASOV

383644809

06.10.2015 00:00:00

03.04.2016 00:00:00

16CK2213001451

1839,24

68

15221300T47771

48NGKB

WAUZZZ4B13N065859

2003

OTOMOBİL

MEHMET

ARSLAN

NRJ991L09

23.08.2015 00:00:00

19.02.2016 00:00:00

16ck2213001452

10926,46

69

15221300T55085

Y4690AC

1J4GWB848YY107983

2000

OTOMOBİL

BERHAN

RAMADAN

382130895

21.09.2015 00:00:00

19.03.2016 00:00:00

16ck2213001453

9833,81

70

15221300T56972

AAK790

WV1ZZZ2DZ3H005158

2003

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

PAVEL

FASTACOVSCHI

AA0134860

01.10.2015 00:00:00

29.03.2016 00:00:00

16CK2213001489

10380,14

71

15221300T53478

Y727JPM

WAUZZZ8EZ1A040527

2001

OTOMOBİL

DIMITAR

VELIKOV

382461674

15.09.2015 00:00:00

13.03.2016 00:00:00

16CK2213001490

6253,42

72

15221300T63082

BT1468KB

WDB2030061F391278

2001

OTOMOBİL

TUNZHAY

SADAKOV

383672220

31.10.2015 00:00:00

28.04.2016 00:00:00

16CK2213001491

7102,2

73

15221300T71730

CB9938AX

WBAFB71000LX42292

2006

JEEP

BORIS

SHIROV

383756361

17.12.2015 00:00:00

09.04.2016 00:00:00

16CK2213001492

8194,85

74

16221300T4399

H9315BB

KMHJG21RPYU194376

2000

OTOMOBİL

KERIME

AHMEDOVA

382350099

03.02.2016 00:00:00

10.02.2016 00:00:00

16CK2213001495

3678,48

75

16221300T2964

PP8101BA

VF1LM0C0H32700440

2004

OTOMOBİL

SAVA

AHCHIEV

382714295

25.01.2016 00:00:00

24.04.2016 00:00:00

16CK2213001496

4063,33

76

15221300T71109

PB5885KP

WDD2193221A102340

2007

OTOMOBİL

HRISTO

PETROV

383656157

13.12.2015 00:00:00

19.02.2016 00:00:00

16CK2213001497

8194,85

77

16221300T2186

PB3834KP

SALLSAA248A121742

2007

KAMYONET

(HUSUSİ)

GYULBAHAR

YUSEINOVA

383760326

19.01.2016 00:00:00

18.04.2016 00:00:00

16CK2213001450

8741,17

78

16221300T2942

CB5293BA

SAJAF52T446D55753

2004

OTOMOBİL

DANIELA

PAVLOVA

381414860

25.01.2016 00:00:00

24.04.2016 00:00:00

16CK2213001396

10380,14

79

16221300T4169

PP1593BC

WBADL81050GX33607

2000

OTOMOBİL

PAVLIN

HRISTOV

381690943

02.02.2016 00:00:00

09.02.2016 00:00:00

16CK2213001398

8194,85

80

15221300T70750

LÖBD275

1J8G6E85X5W649005

2005

JEEP

AZIZ

YÜKSELEN

C9FPRRYG8

12.12.2015 00:00:00

08.03.2016 00:00:00

16CK2213001415

13658,08

81

16221300T550

864H885

VSEETV02V01202992

1997

JEEP

FEVZI

RAHIMOV

381827236

07.01.2016 00:00:00

22.01.2016 00:00:00

16CK2213001417

5463,23

82

16221300T1009

PB4709CB

WAUZZZ8DZTA181524

1996

OTOMOBİL

ATANAS

YORDANOV

383678343

10.01.2016 00:00:00

09.04.2016 00:00:00

16CK2213001420

2942,78

83

16221300T7420

PP1906BC

WBAAS71040CJ30915

2001

OTOMOBİL

ISMAIL

MUSTANOV

381337129

19.02.2016 00:00:00

11.04.2016 00:00:00

16CK2213001435

5463,23

84

15221300T36486

CB1821AH

SAJDKALH4AA559333

1988

OTOMOBİL

MARIYAN

MARINOV

382249938

14.07.2015 00:00:00

10.01.2016 00:00:00

16CK2213001436

3824,26

85

15221300T36721

PB5347KP

1J8G2E8A73Y510475

2002

JEEP

VELICHKA

NIKOLOVA

383431176

14.07.2015 00:00:00

10.01.2016 00:00:00

16CK2213001403

7102,2

86

15221300T34514

H5696BH

WBAAS71070FY08538

2002

OTOMOBİL

HAFIZE

SALIM

383403728

08.07.2015 00:00:00

04.01.2016 00:00:00

16CK2213001438

8194,85

87

15221300T34761

H5734BH

VF1JM020531552159

2004

OTOMOBİL

ASEN

ASENOV

382725077

09.07.2015 00:00:00

02.01.2016 00:00:00

16CK2213001440

3310,63

88

15221300T35694

KAHE757

VF3280B5200688972

1989

MİNİBÜS

(HUSUSİ)

OGUZ

FIDAN

L8RY544CH

12.07.2015 00:00:00

08.01.2016 00:00:00

16CK2213001442

919,62

89

15221300T36246

H5797BH

WBAFA71010LN29144

2002

OTOMOBİL

IRFAN

ILYAZOV

382767685

13.07.2015 00:00:00

09.01.2016 00:00:00

16CK2213001437

6555,88

90

15221300T36643

X7812KA

WVWZZZ1JZXW331667

1999

OTOMOBİL

ELINA

TOPCHIEVA

383156782

14.07.2015 00:00:00

10.01.2016 00:00:00

16CK2213001563

3824,26

91

15221300T37781

B5115HA

WAUZZZ8DZYA140483

2000

OTOMOBİL

SENIHA

SYULYUSH

381716901

18.07.2015 00:00:00

14.01.2016 00:00:00

16CK2213001443

6009,55

92

15221300T37773

PP7584AX

WDB2030161A234997

2001

OTOMOBİL

ALEXANDRU

IUVITA

86866546

18.07.2015 00:00:00

14.01.2016 00:00:00

16CK2213001389

7648,52

93

15221300T36920

PB5311KP

1C8GYN3752U548213

2002

OTOMOBİL

BOZHKO

BARBORCHEV

383431060

15.07.2015 00:00:00

11.01.2016 00:00:00

16CK2213001410

5463,23

94

15221300T36967

CT1595BA

W0L000054R2557026

1993

OTOMOBİL

KRASIMIR

ILIEV

383424241

15.07.2015 00:00:00

11.01.2016 00:00:00

16CK2213001574

1471,39

95

15221300T35601

WERBUL1

WBAFH01010L855397

2012

OTOMOBİL

FATIH

ABLAK

07AV48521

12.07.2015 00:00:00

08.01.2016 00:00:00

16CK2213001441

43705,84

96

15221300T36463

P2874BB

WDB2030061A030459

2000

OTOMOBİL

GICU

STOICA

86857394

14.07.2015 00:00:00

10.01.2016 00:00:00

16CK2213001399

7102,2

97

15221300T35374

EH8270KA

KMHDN41BP1U096200

2001

OTOMOBİL

DIMITAR

ISKREV

383422141

11.07.2015 00:00:00

07.01.2016 00:00:00

16CK2213001408

1839,24

98

15221300T35683

B7024PC

SARRJSTHP3D275221

2003

OTOMOBİL

ALINA

GOAIMA

86857917

12.07.2015 00:00:00

08.01.2016 00:00:00

16CK2213001561

2185,29

99

15221300T38143

HHMC6867

WDB2110701A264348

2003

OTOMOBİL

CIHAT

ELMACIOGLU

U04342336

19.07.2015 00:00:00

15.01.2016 00:00:00

16CK2213001397

8194,85

100

15221300T38214

MAMC8000

WDD2050361F156933

2015

OTOMOBİL

BEKIR

KACAN

C2ZX52Z70

19.07.2015 00:00:00

15.01.2016 00:00:00

16CK2213001393

18392,4

101

15221300T38742

CT1908BP

WDB2010241F709416

1990

OTOMOBİL

NURAYDIN

YUSEIN

383459570

22.07.2015 00:00:00

18.01.2016 00:00:00

16CK2213001390

2731,62

102

15221300T45536

PB4397KP

WAUZZZ8DZTA246263

1996

OTOMOBİL

STANIMIR

HRISTOV

383512338

15.08.2015 00:00:00

11.02.2016 00:00:00

16CK2213001444

4370,58

103

15221300T62094

H6480BH

WBADL01090GY03014

2000

OTOMOBİL

IVAN

IVANOV

383683997

27.10.2015 00:00:00

12.04.2016 00:00:00

16CK2213001418

7102,2

104

15221300T41506

BN806KA

JMZGF12T201410693

1999

OTOMOBİL

FLORIN

LUPU

86764303

31.07.2015 00:00:00

27.01.2016 00:00:00

16CK2213001401

2731,62

105

15221300T48584

H6976BH

WDB2100061A773671

1999

OTOMOBİL

DRAGOMIR

IVANOV

383320437

26.08.2015 00:00:00

22.02.2016 00:00:00

16CK2213001570

6009,55

106

15221300T58690

CT7174AP

WDB2100061A893676

1999

OTOMOBİL

SUZANA

DUSHKOVA

383629064

09.10.2015 00:00:00

06.04.2016 00:00:00

16CK2213001571

6009,55

107

15221300T60607

E2501KT

JMZGF12T201423930

2000

OTOMOBİL

ASEN

ASENOV

383663681

19.10.2015 00:00:00

08.04.2016 00:00:00

16CK2213001400

3277,94

108

15221300T62937

CC6578AM

WBACA71010JE25187

1996

OTOMOBİL

MARGARITA

ANTONOVA

383684296

31.10.2015 00:00:00

28.04.2016 00:00:00

16CK2213001414

4916,91

109

15221300T60541

PA0320BT

WBAAS71060JC31435

2002

OTOMOBİL

NEDZHMIYA

ILYAZOVA

382910251

19.10.2015 00:00:00

16.04.2016 00:00:00