20 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29833

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/ PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Bodrum Güzel Sanatlar Fak.

Heykel

Heykel

Doçent

3

Ahşap heykel üzerine ve Çağdaş Sanat konusunda uzmanlaşmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

İstatistik alanında doçentliğini almış, Genetik algoritma ile aykırı değer tespiti ve sansürlü örneklemlerin Parametre tahmini üzerinde çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

2

Esnek cebirsel yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bil.

Su Ürünleri Temel Bil.

Doçent

2

Balıklarda ve su bitkilerinde ağır metal birikimi ve su kalitesi çalışmaları olmak.

8245/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 12 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı *

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat

Yardımcı Doçent

Matematik Bilgisayar **

2

Matematik

Yardımcı Doçent

Tarih **

1

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema Televizyon **

1

Sinema Televizyon

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri *

1

Bilişim Teknolojileri

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık **

1

Reklamcılık ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği **

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Deneysel Fizik

Yardımcı Doçent

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

1

Yapı Bilişimi

Yardımcı Doçent

İnşaat Mühendisliği **

1

Geoteknik

Yardımcı Doçent

Makine Mühendisliği (İngilizce) *

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

8273/1-1

—— • ——

DÜZELTME

16 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’nin 14. sayfası ile 71. sayfaları arasında, sol taraftaki sayfalarda gazete sayıları doğru ancak Resmi Gazete tarihleri 16 Eylül 2016 olması gerekirken sehven 12 Eylül 2016 yayımlanmıştır.