19 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29832

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOMA-BALIKESİR İSTASYONLARI ARASI TOPLAM 81.500 M. KORUYUCU TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EŞME VE İNAY İSTASYONUNDAKİ 22.800 ADET BETON TRAVERSİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İDARECE NAKLEDİLDİĞİ İSTASYONLARDA VAGONLARDAN İNDİRİLEREK İSTİFLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


33 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


40 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN 9 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ BİNANIN 14 YILLIĞINA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Biga Malmüdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOMA-BALIKESİR İSTASYONLARI ARASI TOPLAM 81.500 M. KORUYUCU TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/348237

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Soma-Balıkesir İstasyonları Arası Toplam 81.500 M. Koruyucu Taşlaması Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ ve YABANCI İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30.09.2016 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8001/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EŞME VE İNAY İSTASYONUNDAKİ 22.800 ADET BETON TRAVERSİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İDARECE NAKLEDİLDİĞİ İSTASYONLARDA VAGONLARDAN İNDİRİLEREK İSTİFLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/347966

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Eşme ve İnay İstasyonundaki 22.800 Adet Beton Traversin Vagonlara Yüklenmesi ve İdarece Nakledildiği İstasyonlarda Vagonlardan İndirilerek İstiflenmesi Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29.09.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8002/1-1


TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan sigorta hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 11.10.2016 günü saat 09:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.10.2016 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8230/1-1


33 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun İhtiyacı olan 33 kişilik 3 ay (90 Gün) süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 43 43

c) Faks numarası                              :  0312 463 52 06

d) İlgili Personel                              :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan Televizyon Dairesi Başkanlığı ve Televizyon Dairesi Başkanlığına Bağlı Kanal Koordinatörlüklerinde çalıştırılmak üzere kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    :  TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan Televizyon Dairesi Başkanlığı.

c) İhale tarihi ve saati                       :  06.10.2016 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer              :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya / ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat: 3 06109 Oran-Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                            :  KDV dahil 150.- TL

8182/1-1


40 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun İhtiyacı olan 40 kişilik 4 ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli  3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü, Turan Güneş Bulvarı Oran-Çankaya/ANKARA

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 43 43

c) Faks numarası                              :  0312 463 25 31

d) İlgili Personel                              :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT Genel Müdürlüğünün İstanbul ve Ankara’da bulunan TRT El Arabia Kanal Koordinatörlüğü kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    :  TRT Genel Müdürlüğü - TRT El Arabia Kanal Koordinatörlüğü Ankara ve İstanbul ofisleridir.

c) İhale tarihi ve saati                       :  04.10.2016 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer              :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya / ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat: 3 No: 306    06109 Oran-Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                            :  KDV dahil 150.- TL

8183/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Seydiler / KASTAMONU

c) İşe başlama tarihi                      : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :     21.846.289 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.529.240,23 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  06/10/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8174/2-1


TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN 9 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ BİNANIN 14 YILLIĞINA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif, bu teklifte Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 18.07.2016 tarih ve 15208 no.lu kararı ile 01.07.2016 tarih 1592 no.lu Başbakanlık oluru gereği 14 yıl süreyle onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                             :  İZMİR

İLÇESİ                                      :  KARŞIYAKA

MAHALLE VEYA KÖYÜ      :  DONANMACI

CİNSİ                                        :  KARGİR APARTMAN

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    :  943,50 m2

ADA NO                                  :  237

PARSEL NO                            :  27

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜK

ONAY TARİH ve NO’SU       :  18.07.2016 - 15208

MUHAMMEN BEDEL           :  981.360,00 TL (dokuzyüzseksenbirbinüçyüzaltmıştürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  29.440,80 TL (yirmidokuzbindörtyüzkırktürklirasıseksenkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  04.10.2016 Salı günü saat 10:00

İŞİN ADI                                  :  “İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hatice Binti Mehmet Paşa Vakfına ait, tapunun 237 ada 27 parselinde kayıtlı 943,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 9 adet bağımsız bölümlü binanın 14 yıllığına onarım karşılığı kiraya verilmesi işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlük Makamı'nın 18.07.2016 tarih ve 15208 no.lu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;

1. İşin süresinin ve kira ödemeleri yer teslimi tarihi itibariyle başlamak üzere;

Ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması,

2. İşin süresinin inşaat süresi de dâhil olmak üzere toplam 14 (ondört) yıl olması,

3. Kira bedellerinin ise;

Yer teslim tarihinden itibaren aylık 57.000,00-TL (Elliyedibin Türk Lirası) kira alınması, sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması,

4. Mevcut binanın dayanımının belirlenmesi, risk tespitinin yapılması ve projelerinin hazırlanması işleri bedelinin KDV dahil 54.870,00-TL- (Ellidörtbinsekizyüzyetmiş Türk Lirası) sözleşmeden önce yüklenici tarafından idareye def'aten ödenmesi,

5. Yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, onarılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, alınacak ruhsatların ve tüm projelerin onay, iş ve işlemlerinin tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, yer teslim tarihinden itibaren projelerinin hazırlanması, projelerin idaremize, ilgili belediye ve kuruluşlara onaylatılması, gerekli izinlerin alınması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, mülkiyet durumunun ve buna benzer iş ve işlemlerin neticelendirilmesi, proje hazırlama ve uygulama süresinin yer teslim tarihinden itibaren mücbir sebepler hariç 2 (iki) yılı geçmemesi,

6. Toplam inşaat alanının artması veya imarda iyileştirme olması (kat adedi artışı, alan artışı) durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu sebeplerden dolayı (belediye, koruma kurulu vb.) toplam inşaat alanının azalması durumunda aylık kira bedelinde ödeme planında değişiklik olmaması,

7. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

9. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

10. Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü proje değişikliği fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğümüz tarafından taşınmaz için ekspertiz raporu hazırlanıp bu rapor doğrultusunda yeniden kira tespiti yapılması (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) kayıt ve şartları doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlük Makamı'nın 18.07.2016 tarih ve 15208 sayılı kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 14 (ondört) yıl süre ile onarım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 05.10.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler,

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa şartnamenin 20. maddesi hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun taahhütname,

l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

n) İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

o) Teklif mektubu (şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış),

p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu,

r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti,

s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b, c, d, e, f, ı, j ve m bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 04.10.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8071/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Biga Malmüdürlüğünden:

 

S.

No

Dosya No

Mah/

Köyü

Sokak/

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Haz.

His.

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

17040104663

Aksaz

Köyü

-----

--

1355

23.719,00

Tam

Tarla

Çevre Düzeni Planında Sanayi ve Depolama Bölgesi Lejantında Kaldığı

1.425.000,00

427.500,00

30.09.2016

10:00

2

17040104665

Aksaz

Köyü

-----

--

1357

44.705,48

Tam

Tarla

Çevre Düzeni Planında Sanayi ve Depolama Bölgesi Lejantında Kaldığı

2.683.000,00

804.900,00

30.09.2016

11:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.

1 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai dahilinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - Taşınmaz mal satışlarından KDV alınmayacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması ile birlikte ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir.) Tebligat için Türkiye adresini gösterir beyanı, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarası bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

8000/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/369602

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (312) 3090515/4309 - 0 (312) 311 13 06

     Elektronik ve Posta Adresi      :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve miktarı                          :  Irmak-Ankara-Irmak arasında yolcuların Seyahatlerinin 03.10.2016-31.12.2016 tarihleri arasında otobüs ile sağlanması için hizmet alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.09.2016 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 150,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8234/1-1