16 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29829

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.08.2016 tarihli toplantısında, Kocaeli ili nüfusuna kayıtlı 06.09.1972 doğumlu Mustafa kızı Hülya ÖREN'in Kazakistan'daki "Kazakistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.10.1998 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3601 seri numaralı "İlköğretim İngilizce Öğretmenliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8198/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.08.2016 tarihli toplantısında, Kocaeli ili nüfusuna kayıtlı 28.02.1970 doğumlu Zeki oğlu Ömer ÖREN'in Kazakistan'daki "Kazakistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.10.1998 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3588 seri numaralı "İngilizce Öğretmenliği (İlköğretim)" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8199/1-1