11 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29828

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 1284 ada, 15 parsel üzerindeki 702832 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6768 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 964 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20767 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/1/1-1

—————

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 21 ada, 3 parsel üzerindeki 675753 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6768 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 964 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20768 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/2/1-1

—————

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 28 ada, 19 parsel üzerindeki 668591 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 22.01.2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6821 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1237 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mukavemet Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Mukavemet Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20769 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/3/1-1

—————

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 326 ada, 102 parsel üzerindeki 923475 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6807 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1566 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 7 Ocak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 7 Ocak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20770 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/4/1-1

—————

Uşak İli, Merkez İlçesi, 29L-2d pafta, 5593 Ada, 9 Parsel üzerindeki 682165 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7313 Ticaret Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına kayıtlı 960 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20771 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/5/1-1

—————

Karaman ili, Merkez ilçesi, 946 ada, 9 parsel üzerindeki 730025 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 8190 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alsel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Alsel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20772 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/6/1-1

—————

Adana ili, Yüreğir ilçesi, 10090 ada, 3 parsel üzerindeki 158107 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 14.04.2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 39383 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 188 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birtek Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Birtek Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20773 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/7/1-1

—————

Adana ili, Yüreğir ilçesi, 2789 ada, 19 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.08.2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 39383 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 188 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birtek Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Birtek Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20775 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/8/1-1

—————

Rize ili, Ardeşen ilçesi, F45C10A2C pafta, 15 ada, 2123 parsel üzerindeki 830051 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7314 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1348 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20776 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/9/1-1

—————

Rize ili, Ardeşen ilçesi, F45C10B1C pafta, 10 ada, 663 parsel üzerindeki 752578 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7325 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kalamoz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kalamoz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20777 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/10/1-1

—————

Rize ili, Ardeşen ilçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7367 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçüm Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Ölçüm Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20778 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/11/1-1

—————

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel üzerindeki 579733 YİBF nolu (C Blok) inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20780 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/12/1-1

—————

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel üzerindeki 594879 YİBF nolu (A Blok) inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20782 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/13/1-1

—————

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3622 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20783 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/14/1-1

—————

Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, G19A02B1C pafta, 127 ada, 1 parsel üzerindeki 265587 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20784 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/15/1-1

—————

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 32JIII pafta, 862 ada, 7 parsel üzerindeki 273391 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20785 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/16/1-1

—————

Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, 31K2C2B pafta, 499 ada, 12 parsel üzerindeki 913757 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4435 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1972 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapaklı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kapaklı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20786 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/17/1-1

—————

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, 35 pafta, 8262 (12) parsel üzerindeki 80814 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20787 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/18/1-1

—————

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, 13 pafta, 173 ada, 9 parsel üzerindeki 581358 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20788 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/19/1-1

—————

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, 1755 ada, 15 parsel üzerindeki 686371 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurularak 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20789 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/20/1-1

—————

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, 1755 ada, 15 parsel üzerindeki 686361 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile geçici olarak durdurularak 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20790 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/21/1-1

—————

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, 7775 pafta, 22 ada, 3 parsel üzerindeki 686966 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile geçici olarak durdurularak 18.04.2012 tarihli ve 28268 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15020/20991 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1265 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demiroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Demiroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20791 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/22/1-1

—————

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, 21 pafta, 6478 ada, 6 parsel üzerindeki 943972 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15046/21024 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20792 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/23/1-1

—————

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, 15 pafta, 268 ada, 47 parsel üzerindeki 701544 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (yetmişbeş) gün süre ile geçici olarak durdurularak 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15046/21024 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20793 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/24/1-1

—————

Erzurum ili, Tekman ilçesi, 155 ada, 29 parsel üzerindeki 685395 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurularak 22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15023 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1127 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Erzurum Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20794 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/25/1-1

—————

Artvin ili, Şavşat ilçesi, 102 ada, 10 parsel üzerindeki 834949 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2348 Ticaret Sicil No ile Ardahan Ticaret Odasına kayıtlı 1300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3E Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 3E Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20781 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/26/1-1

—————

Artvin ili, Merkez ilçesi, 300 ada, 3 parsel üzerindeki 798317 YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.05.2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2141 Ticaret Sicil No ile Hopa Ticaret Odasına kayıtlı 1112 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Şilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20795 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/27/1-1

—————

Aydın ili, Buharkent ilçesi, 53 pafta, 3906 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5839 Ticaret Sicil No ile Aydın/Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı 243 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Teknik Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Aydın Teknik Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20796 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/28/1-1

—————

13.03.2014 tarihli 28940 sayılı ve 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 1512 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesinin 13.04.2016 tarihli ve E.2014/1724-K.2016/1077 sayılı kararı ile Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 1512 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20797 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8171/29/1-1

—————

Yozgat İlinde faaliyet gösteren 272 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Çağrı Beton Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin onikinci fıkrası gereği Çağrı Beton Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortakları olan Yasin SAĞLAM ve Yılmaz ESER'in üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 15.08.2016 tarih ve 519/08 no'lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.09.2016 tarih ve 21123 sayılı Makam Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8170/1-1

—————

Konya Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Laboratuvarı’nın Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli Cad. No: 9/B Asfalt Şantiyesi Karatay/KONYA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 29.07.2009 tarih ve 272 sayılı kararı ile verilen 195 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 15.08.2016 tarih ve 519/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.09.2016 tarih ve 21141 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8169/1-1

—————

Aydın İlinde faaliyet gösteren 185 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Elit Zemin Araş. Lab. Hiz. Son. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin onikinci fıkrası gereği Elit Zemin Araş. Lab. Hiz. Son. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan Volkan CEM ve Mehmet SABANCI’nın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK)15.08.2016 tarih ve 519/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.09.2016 tarih ve 21122 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8168/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1419 ada, 744 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Adem DEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110144497330);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11759 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/1/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi, O25-A-05-A-2-D pafta, 1855 ada 8 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Adnan İLTEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0007110153557703);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.092016 tarihli ve 11773 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/2/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 20N-1A pafta, 296 ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110131537456);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11752 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/3/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 1653 ada, 24 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Alsu İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315564368212);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Emrah ALKAN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11760 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/4/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 21M-4D pafta, 14404 ada 5 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Aydın KARAGÖZ- Son-Ay İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026111551742721);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11757 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/5/1-1

—————

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 396/1 pafta, 1885 ada, 38 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Aykut Oruç DURMUŞOĞLU-Merkez Yapı İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034111786005648);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11764 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/6/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 21L3B pafta, 9264 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Berko Yapı Malzemeleri Kömür Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315709335631);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cumali SAĞAY’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11740 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/7/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20L-2B pafta, 7413 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Beyaz Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311255433730);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ahmet VURAL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11750 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/8/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 14597 ada 12 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Cengiz ŞİMŞEK-Şimşek İnşaat’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111265464412);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11761 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/9/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2C pafta, 1706 ada 27 no.lu parsel, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8634 ada, 25 no.lu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 14597 ada, 9 no.lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Çimen Mahrukat Nakliyat İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315715007557);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nejdet DANDAN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11766 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/10/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 20N-1A pafta, 570 ada, 26 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Esars Mobilya Emlak İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311287133512);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cemile AKBAŞ (BELUKBAŞI)’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11751 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/11/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1397 ada, 39 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Esay Yapı ve Yapı Malzemeleri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Kırtasiye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311183934256);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hakan AYIK’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11765 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/12/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 15139 ada, 1 no.lu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8755 ada, 12 no.lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Esmert Emlak İnşaat Gıda Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315474733603);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nihat AKIN’ın yetki belge numarasının (0026110227024657) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11762 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/13/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şeker Mahallesi, 86 pafta, 894 ada, 39 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ferhat TALAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110217045448);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11742 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/14/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21L-4B pafta, 9177 ada, 34 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Göktürk MALLI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0026110357100721);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11769 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/15/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1234 ada, 65 nolu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 21M-3B pafta, 1156 ada, 30 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gönenç ÜNAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110200521520);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11738 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/16/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 191 ada 17 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gözdehan İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315466292604);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Harun AÇIKGÖZ’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11771 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/17/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 14822 ada, 12 no.lu parsel üzerindeki yapılara görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Halil KILINǒın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11756 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/18/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 20N-1A/21N-4D pafta, 1187 ada, 68 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Halil YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110027934748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11741 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/19/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G22B11A1C pafta, 8567 ada, 14 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hürmüs GÜNER’in müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11763 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/20/1-1

—————

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 25L1 pafta, 15589 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Selçuklu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kalkavan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0042315484443138);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cemal ŞAHİN’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11776 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/21/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 198 pafta, 2033 ada, 51 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kartur Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nedim TURAN’ın yetki..belge...numarasının (0026111223923265) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11770 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/22/1-1

—————

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çalılıöz Mahallesi, 856 ada, 2 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi M.SOYLU Yemek Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0071311284305055);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mustafa SOYLU’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11745 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/23/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 198 pafta, 1419 ada 578 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet Salih KILIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026111282264748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11755 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/24/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 942 ada, 1 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Muhammed Burakhan BAYHAN-Bayhan İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111935222157);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11753 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/25/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8723 ada, 28 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Murat ERKEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111272364748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11758 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/26/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 8835 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110188423621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11743 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/27/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8754 ada, 11 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi NHR Mühendislik Proje Madencilik İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311298995504);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Serdar ATAY’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11749 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/28/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1B pafta, 7466 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Oruç CELİLOĞLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0026110204343757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11768 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/29/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 14625 ada, 21 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Osman ÇERMEK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110282818447);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11754 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/30/1-1

—————

İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, 1 pafta, 1359 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Urla Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi R.STR 1948 İnşaat Turizm Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035315301957102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürlerinden Rahmi SATIROĞLU’nun yetki belge numarasının (0035111086608447) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, şirket müdürlerinden İskender SATIROĞLU’na ise yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11774 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/31/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21N-4A/D pafta, 1394 ada, 42 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Recai DEMİRBAŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110246082157);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11747 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/32/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 104 pafta, 1076 ada, 77 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Seç-Kar İnşaat Taahhüt İletişim Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315293206420);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Seçim TÜRKMEN’in yetki belge numarasının (0026110161970011) 3194. Sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11748 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/33/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 6 pafta, 15148 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sinan ÇAKMAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026111283343047);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11746 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/34/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 198 pafta, 1258 ada, 566 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Tekmarka İnşaat Taahhüt Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311277184048);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Yavuz GÜNAY ve Tuncay KAYA’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11767 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/35/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, H21C02C2A pafta, 408 ada 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Teknik-N Elektrik Elektronik Müh. Hiz. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311236565312);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nihat BULUT’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11777 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/36/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 8778 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Tuncay KARATEPE’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026110337023530);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11772 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/37/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-3A pafta, 14654 ada, 3 nolu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8723 ada, 28 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Vedat KILIÇASLAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110251041265);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11735 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/38/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10358 ada, 03 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yılmaz Yıldırım İnşaat Taahhüt Emlak Tarım Gıda Pazarlama Peyzaj Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315142185530);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Yılmaz YILDIRIM’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11775 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/39/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2D pafta, 7673 ada, 19 no.lu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 21M-3B pafta, 2160 ada, 212 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yaser Yapı ve Yapı Malzemeleri Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315116354521);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cesim ATAŞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11744 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8202/40/1-1

—————

İzmir ili, Tire İlçesi, 1022 ada 97 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tire Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ferhat ÇAPKAN-Çapkan İnş. ve Taah.Tic. Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0035315593116165);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Ferhat ÇAPKAN”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.08.2016 tarihli ve 11317 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8201/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dalında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak bir (1) adet Profesör alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış beş (5) nüsha dosya ile 5 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

* İlan edilen kadro daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

Fakülte Adı

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Uzmanlık Alanı

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.B.D.

Prof. Dr.

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji alanlarında uzmanlaşmış, ilgili alanlarda araştırma, yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

8188/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Doçent Dr.

1

1

STK'ların gençlik politikalarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Matematikte webquest kullanımı konusunda çalışması olmak.

Söke İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent Dr.

2

1

İnsan kaynakları yönetimi konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent Dr.

1

1

Çocuklarda suçluluk, istismar ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent Dr.

1

1

Çocuklarda ölüm riskleri ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Profesör Dr.

1

1

Veri madenciliği konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör Dr.

1

1

Özofagus ve Trakea darlıklarında Topikal Heparin tedavisi konusunda deneysel çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör Dr.

1

1

Adipositokinler konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Profesör Dr.

1

1

Kuru dönem sağaltım konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Profesör Dr.

1

1

Ultrasonografi konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör Dr.

1

1

Suni tohumlama ve Dölerme teknolojilerinde çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji Toksikoloji

Doçent Dr.

1

1

Antioksidanlar konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Fizyoloji

Profesör Dr.

1

1

Mikrobiyo konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Profesör Dr.

1

1

Kanatlı mikrobiyolojisi, izolasyonu ve serotiplendirilmesi üzerine çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Doçent Dr.

1

1

Kene türleri konusunda çalışması olmak.

8187/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2016 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

(Alipaşa Köyü civarı (Tem Kınalı Gişeler Yanı, Silivri 34570 İSTANBUL)

Doğal Gaz Depolama Lisansı

25/08/2016 tarihli ve 6457-3 sayılı Kurul Kararı ile 01/09/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Metangaz Doğal Gaz İthalat ve Toptan Satış Anonim Şirketi

04/06/2013 tarihli ve DİT/4432-7/308 numaralı

İthalat (Spot LNG) lisansı

04/08/2016 tarihli ve 6418-3 sayılı Kurul Kararı ile 04/08/2016 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

2

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

18/04/2003 tarihli ve DEP/131-8/011 sayılı

Depolama lisansı

25/08/2016 tarihli ve 6457-2 sayılı Kurul Kararı ile 01/09/2016 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

8232/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016, 11/08/2016 ve 25/08/2016 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Mis Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Mis-1 JES

04/08/2016 tarihli ve 6417-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/08/2042 tarihine kadar geçerli 26 (yirmialtı) yıl 19 (ondokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Ken Kipaş Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Ken Kipaş JES

04/08/2016 tarihli ve 6417-17 sayılı Kurul Kararı ile 06/07/2041 tarihine kadar geçerli eskisinin devamı mahiyetinde 24 (yirmidört) yıl 11 (onbir) ay 2 (iki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

11/08/2016 tarihli ve 6424-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

4

Gemciler Güven Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Gemciler Kojenerasyon Tesisi

11/08/2016 tarihli ve 6424-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Alaplı Kojenerasyon Tesisi

11/08/2016 tarihli ve 6424-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Dinar II HES

11/08/2016 tarihli ve 6424-9 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

Arel Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Arel Yenilenebilir Enerji Isparta Biyokütle Tesisi

25/08/2016 tarihli ve 6448-15 sayılı Kurul Kararı ile 07/02/2030 tarihine kadar geçerli 13 (onüç) yıl, 5 (beş) ay 13 (onüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Cemdağ Akhisar Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Cemdağ Akhisar Kojenerasyon Santrali

04/04/2012 tarihli ve EÜ/3760-4/2304 numaralı

18/08/2016 tarihli ve 6433-20 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Dedeli Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Bilecik Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

04/05/2011 tarihli ve EÜ/3201-3/1926 numaralı

18/08/2016 tarihli ve 6433-21 sayılı Kurul Kararı ile 31/08/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Dedeli Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Çay Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

18/05/2011 tarihli ve EÜ/3224-46/1955 numaralı

18/08/2016 tarihli ve 6433-22 sayılı Kurul Kararı ile 31/08/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Has Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

İkizkavak HES

02/06/2011 tarihli ve EÜ/3247-11/1970 numaralı

25/08/2016 tarihli ve 6448-1 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler:

 

SIRA NO

 

1

04/08/2016 tarihli ve 6417-10 sayılı Kurul Kararı ile;

Samur Enerji ve Elektrik Sis. San. ve Tic. A.Ş.’ye Maraton HES projesi için verilen 06/12/2012 tarihli ve EÜ/4145-5/2484 numaralı üretim lisansına ilişkin olarak, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin E: 2016/1397, K: 2016/1480 sayılı kararı gereğince Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan re’sen değerlendirilme neticesinde; 06/12/2012 tarihli ve EÜ/4145-5/2484 numaralı üretim lisansının iptaline ilişkin olarak alınan 07/08/2014 tarihli ve 5156-26 sayılı Kurul Kararının geri alınması nedeniyle, 06/12/2012 tarihli ve EÜ/4145-5/2484 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

2

25/08/2016 tarihli ve 6448-16 sayılı Kurul Kararı ile;

Denizli Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne Denizli ilinde kurmayı planladığı Sarıkavak HES projesi için verilen 18/04/2007 tarihli ve EÜ/1167-9/842 numaralı üretim lisansının iptaline ilişkin 07/04/2016 tarihli ve 6194-32 sayılı Kurul kararının geri alınması nedeniyle, 18/04/2007 tarihli ve EÜ/1167-9/842 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

8232/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/08/2016 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi

(Uğrak Mahallesi, Merkez Sokak, No: 5/1

(Ada: 176, Parsel: 2) Alanya / ANTALYA)

LPG Depolama Lisansı

11/08/2016 tarihli ve 6427-1 sayılı Kurul Kararı ile 11/08/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8232/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016, 11/08/2016, 18/08/2016 ve 25/08/2016 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Kentoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

04/08/2016 tarihli ve 6419-2 sayılı Kurul Kararı ile 04/08/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Toros Petrolcülük Dağıtım Anonim  Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

11/08/2016 tarihli ve 6426-1 sayılı Kurul Kararı ile 11/08/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Tekoil Akaryakıt Dağıtım Taşıma İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

11/08/2016 tarihli ve 6426-3 sayılı Kurul Kararı ile 11/08/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Penta Kimyasal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

11/08/2016 tarihli ve 6426-4 sayılı Kurul Kararı ile 11/08/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

5

Aslanlar İthalat İhracat Anonim Şirketi

İhrakiye Alt Başlıklı Dağıtıcı Lisansı

18/08/2016 tarihli ve 6435-6 sayılı Kurul Kararı ile 18/08/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

6

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi

(Uğrak Mahallesi Merkez Sokak No:5/1 Alanya / ANTALYA adresinde kurulu)

Depolama Lisansı

18/08/2016 tarihli ve 6435-7 sayılı Kurul Kararı ile 18/08/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

7

Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

25/08/2016 tarihli ve 6450-3 sayılı Kurul Kararı ile 25/08/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

High Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12/01/2016 tarihli ve MYĞ/6065-2/36457 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Düzce Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22/11/2012 tarihli ve MYĞ/4131-1/31807 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Aypet Ayhanlar Petrol Ürünleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

14/06/2007 tarihli ve İŞL/1226-6/22379 numaralı

İşleme (Biyodizel)

Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Aspet Biokimya Sanayi Anonim Şirketi

16/07/2007 tarihli ve İŞL/1239-5/22435 numaralı

İşleme

(Biyodizel)

Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-12 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Biopet Alternatif Yakıtlar Petrol İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31/08/2006 tarihli ve İŞL/904-5/14826 numaralı

İşleme

(Biyodizel)

Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-13 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Bolacalar Un Yem Yağ Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

10/04/2008 tarihli ve İŞL/1567-1/24172 numaralı

İşleme

(Biyodizel)

Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-14 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Çukobirlik Biodizel İşletmeleri Limited Şirketi

17/06/2010 tarihli ve İŞL/2602/27873 numaralı

İşleme

(Biyodizel)

Lisansı

04/08/2016 tarihli ve

6419-15 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8

Hanbey Makina Petrol Ürünleri Ulaştırma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03/05/2012 tarihli ve MYĞ/3814-2/30907 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

11/08/2016 tarihli ve

6426-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9

Par-San Madeni Yağ Geri Dönüşüm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited  Şirketi

27/08/2014 tarihli ve MYĞ/5189-2/34607 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

11/08/2016 tarihli ve

6426-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

10

Bilgin Doğal Enerji ve End. Kim. Sanayi Ticaret Limited Şirketi

31/10/2013 tarihli ve MYĞ/4678-2/33385 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

18/08/2016 tarihli ve

6435-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

11

Özcoşkun Yakıt Tekstil Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

15/03/2007 tarihli ve İŞL/1130-3/21647 numaralı

İşleme (Biyodizel) Lisansı

25/08/2016 tarihli ve

6450-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

12

Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

22/12/2011 tarihli ve İŞL/3572-2/30375 numaralı

İşleme Lisansı

25/08/2016 tarihli ve

6450-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

13

Ser-Port Yağ Sanayi ve Depolama Ticaret Limited Şirketi

25/05/2007 tarihli ve İŞL/1206-6/22143 numaralı

İşleme (Biyodizel) Lisansı

25/08/2016 tarihli ve

6450-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

14

Astpet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

08/10/2015 tarihli ve DAĞ/5814-1/36053 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

25/08/2016 tarihli ve

6450-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8232/4/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TEMMUZ 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş

TS 12663

35-HYB-5601

20.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

ACAR KLİMA ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ-CEM ACAR Esnaf

TS 10079 TS 12850

35-HYB-5692

18.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATİK PETROL TİC. A.Ş.

TS 11939 TS 12663

35-HYB-5988

18.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MUTLU ZEYTÜNLÜ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI KALİTE SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON SÜREÇ DANIŞMANLIĞI VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAHIS

TS 13573

35-HYB-5604

26.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

EGE SIĞINAK İKLİMLENDİRME İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MAKİNA MÜHENDİSLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-6005

25.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

A ASANSÖR ALİ KILIÇ SAHIS

TS 12255

TS EN 13015+A1

35-HYB-5278

26.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

YENKUR MÖBLE ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12487

35-HYB-1063

26.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

HASEL İSTİF MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12510 TS 12578

35-HYB-340

25.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

ÖZELMAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA İNŞAAT MARİNE ZİRAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12650

35-HYB-5627

26.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

İZ ERBEY PEYZAJ TASARIM UYGULAMA İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12524 TS 12868

TS 12867 TS 12866

TS 13111 TS 12706

35-HYB-5603

26.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MERT KLİMA DOĞALGAZ MEKANİK ELEKTRONİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12850 TS 10079

35-HYB-5681

26.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

8185/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

HYB NUMARASI

STANDARTD/KRİTER NUMARASI

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

1 - MEHMET ALİ GÜLER-GÜLER PETROL

25-HYB-43

TS 11939

29.07.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

2 - MEHMET ALİ GÜLER-GÜLER PETROL

25-HYB-271

TS 11939

29.07.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

3 - EPSEMCE AKARYAKIT İNŞ. TAAH. HAYVANCILIK GIDA NAK. TİC. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

25-HYB-3117

TS 11938

28.05.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

4 - ER-MAK ASANSÖR-ETEM HIDIŞ

25-HYB-348

TS 12255

29.07.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

5 - ERZURUM ELEKTRONİK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

25-HYB-137

TS 10956    TS 10079

TS 12845    TS 12498

TS 12850

29.07.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

6 - ÇAĞRI TELEFON TELEKOM ELEK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

25-HYB-136

TS 12739 TS 12749

29.07.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

7 - ERZURUM ELEKTRONİK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

25-HYB-68

TS 12498- TS 12963

31.08.2016

FİRMA TALEBİ

8 - MEHMET ALİ GÜLER-GÜLER PETROL

25-HYB-136

TS 11939

07.09.2016

FİRMA TALEBİ

8159/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       06.17/746   A.A.

Toplantı Tarihi ve No    : 25/8/2016 - 185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25/8/2016 - 3569                                            ANKARA

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Tekke Yolu Mevkiinde tespit edilen Tümülüsün tesciline ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25/05/2016 gün 99518, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 23/05/2016 gün E.5392, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 24/05/2016 gün 109000, Karayolları Genel Müdürlüğünün 20/05/2016 gün E.208749, Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünün 01/06/2016 gün E.130320, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20/05/2016 gün E.1187540, İller Bankası A.Ş.’nin 31/05/2016 gün E.13238, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31/05/2016 gün 484, Polatlı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 01/06/2016 gün  E.1272305, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 06/06/2016 gün E.420031, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 06/06/2016 gün 384631, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/06/2016 gün E.12614, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 24/06/2016 gün 2482, Ankara Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 13/07/2016 gün 19451 sayılı yazıları ve ekleri, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12/08/2016 gün ve 4052 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Tekke Yolu Mevkiinde tespit edilen Tümülüsün tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 04/05/2016 gün ve 3330 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına ve gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu tümülüsün “Sarıoba Tümülüsü” adıyla kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I.-III.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline;

Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20/05/2016 gün ve E.1187540 sayılı yazısında sit sınırlarının Sarıoba Mahallesi 281 ada 10 parsel, 282 ada 1 parsel ile bu parseller arasında bulunan yola oturduğu belirtildiğinden söz konusu taşınmazların tapu kütüklerine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olduklarına dair şerh konulmasına;

Tümülüsün üzerinde bulunan elektrik direği ile ilgili olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’den alınan 24/06/2016 gün 2482 sayılı yazıda, hattın deplasesi için etüt çalışması yapıldığı ve yeni hat tesisinin 2019 yılı yatırım programına alındığı ifade edildiğinden, bahse konu direğin bulunduğu yerden kaldırılmasından önce Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına;

Sarıoba Tümülüsüne ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi

 

8128/1-1