9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Entegrasyon Merkezi için ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binasının projesini elde etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halkapınar’da bulunan 17.532 m2 arsa üzerinde mimari proje yarışması açılmasına karar vermiştir. Bu alan İzmir kent ulaşımının düğüm noktasında ve “Yeni Kent Merkezi sınırları” içindedir. Önemli bir aktarma noktasıdır. Otobüs, İzban, İzmir Metro ve Tramvayı ile yapılması planlanan Hızlı Tren hattının kesişim noktasında yer alır. Yarışma alanı, İzmir Atatürk Stadyumu ve 1. Sanayi Sitesi arasındaki bir bölgede yer almaktadır ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İzban ile doğrudan bağlantılıdır. Yarışmacılardan yalnızca bir ofis yapısı projesi değil; aynı zamanda alanın konumunu ve potansiyellerini değerlendirecek, bölgede giderek artan transfer hareketlerini kolaylaştıracak bir kentsel kamusal mekân tasarımı da beklenmektedir.

1 - YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi “ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ” yapısını elde etmek üzere Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları çerçevesinde; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarını, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümleri, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müellifleri saptamak, güzel sanatları teşvik etmek, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, yarışmacıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın yaratılmasını desteklemektir.

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

3 - YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu; Konak İlçe sınırları içinde yer alan Mersinli Mahallesi, 292/1 – 450 pafta, 8547 ada, 1 parselde kayıtlı olan ve şartname ekinde verilen imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, zaman içinde oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı bir Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlemesi Mimari Projesi’nin elde edilmesidir.

İzmir kent ulaşımının düğüm noktasında ve “Yeni Kent Merkezi sınırları” içindeki yarışma alanı; otobüs aktarma, İzban, İzmir metro ve tramvayı ile yapılması planlanan hızlı tren hattının kesişim noktasında yer alır. Kentin güneyinden metro ve tramvayla, kuzeyinden İzban ve tramvayla, doğusundan ise metro ile erişilen alan, İzmir Atatürk Stadyumu ve 1. Sanayi Sitesi arasındaki bir bölgede yer almaktadır ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İzban ile doğrudan bağlantılıdır. Eskiden şehir otogarı olarak ve günümüzde Eshot Tamirhanesi olarak kullanılan proje alanı, Şehitler ve 2844 Caddelerine cephelidir. İzmir toplu ulaşım ağlarının odak noktası olması yanı sıra, İzmir'in yeni şehir merkezi ile yakın ilişkilidir.

4 - AÇIKLAMALAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Entegrasyon Merkezi için ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binasının projesini elde etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halkapınar’da bulunan 17.532 m2 arsa üzerinde mimari proje yarışması açılmasına karar vermiştir.

Çözümü istenen fonksiyonlar birbirinden farklı ancak birbiri ile yakın ilişkili 4 ana grupta toplanabilir.

1. Ulaşım Entegrasyon Merkezi

İzmir’in toplu ulaşım ağını koordine eden bir yönetim ve operasyon merkezi binası tasarlanması istenmektedir.

2. Kamusal İşlevler ve Açık Alanlar

Ulaşım Master Planı'nı yenileme çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir sonraki hedefi "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik" planıdır. Bu kapsamda, çoklu ulaşım senaryolarının aktif bir yaşam tarzını teşvik edecek biçimde ele alınması ve işletilmesi beklenmektedir. Farklı ulaşım seçeneklerinin (yaya-bisiklet- otobüs-raylı sistemler) bir değişim noktası olarak kesiştiği yarışma alanında, paylaşım olanaklarının ve kamusal işlevlerin (kafeler, büfeler, sergi alanı, turizm danışma vb.) zenginleştirilmesi önem arz etmektedir.

Aynı zamanda planlanacak alanda esnek kullanıma uygun, çalışanların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği mola alanlarına sahip, iç sirkülasyonu iyi çözümlenmiş, halka açık alanların giriş çıkışları ile personel kullanımının birbirini zorlamadığı bir tasarım beklenmektedir.

3. Bölgesel Otopark

İmar planında işlevi B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) ve B.O.P. (Bölgesel Otopark) olarak belirlenmiş olan bu alanda, Ulaşım Entegrasyon Merkezi’nin otopark ihtiyacına ek olarak 9000 m2 lik bir kapalı otopark alanı da tasarlanması gerekmektedir. Yer altı otopark düzenlemelerinde ve diğer zemin altı kullanımlarda tramvay ve metro yeraltı depolarına 5 metreden daha fazla yaklaşılmamasına dikkat edilmesi uygun olacaktır. Her iki otoparkta kartlı giriş sistemi kurulacağı için aynı giriş ve çıkışlar kullanılabilecektir.

4. Teknik Servisler

Ulaşım Entegrasyon Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu ısıtma, soğutma, jeneratör, teknik bakım odası vb. işlevleri içerir.

Yarışmacıların şu hususlara dikkat etmesi beklenmektedir;

• Yapı ve yakın çevre düzeninin tasarımı sürecinde Ulaşım Entegrasyon Merkezi’ni oluşturan ana çalışma birimlerinde denetimli ve sakin çalışma ortamlarının sağlaması ve buna ek olarak arsanın konumunun gerektirdiği kamusal – kentsel kazanımların (yeşil alan, meydanlar, herkesin kullanımına açık işlevlerin) göz ardı edilmemesi beklenmektedir.

• Proje ile yeni kentsel kurguyla güçlü bir bağ kurabilen, yakın çevresinin kullanım değerini artıran, kente ve kentliye çok boyutlu kullanım olanakları sağlayan, kentsel hizmetlerin bir bütün içinde, kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebildiği bir “kentli buluşma noktası” elde edilmelidir. Yarışmanın amaçlarından biri de, proje alanının çevresiyle birlikte çağdaş, kamusal bir mekâna dönüştürülmesidir. Binanın ve yakın çevre düzenlemesinin tüm kentli tarafından engelsizce kullanılabilmesi için de öneriler geliştirilmelidir.

• Proje çevresinde yer alan farklı türlerdeki tüm ulaşım odaklarının konforlu ve güvenli bir biçimde zemin, zemin altı ve zemin üstü yaya bağlantılarının sağlanmasına yönelik şematik ancak gerçekçi öneriler beklenmektedir.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors *) kapsamında hazırladığı “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”na göre 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımının %20 azaltılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, iklim verilerinin ve çevresel etkilerin dikkate alındığı pasif tasarım stratejilerinin yer aldığı, yenilenebilir enerji sistemlerinin tercih edildiği, işletim maliyetlerinin optimize edildiği sürdürülebilir bir tasarım beklenmektedir.

* https://www.izmir.bel.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/15.5.2015 13_20_54_Belediye Ba%C5%9Fkanlar%C4%B1 S%C3%B6zle%C5%9Fmesi (COM) (1).pdf

5 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdarenin adı      :  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi              :  İzmir Büyükşehir Belediyesi

                            Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü

                            Kat 6/623 Konak / İZMİR (Posta kodu:35250)

Telefon             :  0 232 293 35 32 – 35 30

Faks                 :  0 232 293 33 90

e – posta           :  izmirbhzyarisma@gmail.com

web                  :  www.izmir.bel.tr

IBAN               :  Vakıflar Bankası İzmir Finans Market Şubesi'ndeki 00158007292289040 no’lu bankomat cari hesabı

6 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 5 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine kadar Vakıflar Bankası İzmir Finans Market Şubesi'ndeki 00158007292289040 no’lu bankomat cari hesabına 50 TL yatırarak “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI”na kayıt yaptıracaklardır. Dekontlar, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

7 - JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Aziz KOCAOĞLU                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Buğra GÖKÇE                                İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.

Raif CANBEK                                       Eshot Genel Müdürü

Tevfik TOZKOPARAN                        İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU         İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:

Haydar KARABEY                               Prof. Dr. Y. Mimar (Jüri Başkanı)

Muzaffer TUNÇAĞ                              İnşaat Yüksek Mühendisi

Nevzat Oğuz ÖZER                               Prof. Dr. Y. Mimar (Mimar Sinan GS Üniversitesi)

Şebnem YÜCEL                                    Doç. Dr. Y. Mimar (Yaşar Üniversitesi)

Tülin HADİ                                           Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:

Abdullah UZUN                              İnşaat Yüksek Mühendisi

Gökçeçiçek SAVAŞIR                    Doç. Dr. Y. Mimar (DEÜ)

Tutku Didem AKYOL ALTUN      Doç. Dr. Y. Mimar (DEÜ)

RAPORTÖRLER:

Gülben ÖZSOY Y.                         Mimar İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Md.

Seval SOYSAL TOPUZ                 Y. Mimar İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Md.

RAPORTÖR YARDIMCILARI:

Nurcihan YENİKALE                  İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü

8 - YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI”na ait tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacak ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

1. Yarışma şartnamesi,

2. İhtiyaç programı,

3. 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli uygulama imar planı,

4. 1/1000 ölçekli hâlihazır pafta,

5. Aplikasyon krokisi,

6. Yarışma alanı ve yakın çevresine ait fotoğraflar,

7. Proje alanı ve yakın çevresi altyapı (kanalizasyon ve içme suyu) projeleri,

8. Proje alanı ve yakın çevresi ulaşım bilgileri,

9. İklim verileri,

10. Eshot, İzulaş ve İzmir Metro AŞ organizasyon şemaları,

11. 1/500 ölçekli maket sınır paftası ve vaziyet planı paftası altlığı,

12. Proje alanı ve yakın çevresi sayısal uydu görüntüleri,

13. Zemin durumu raporu,

14. Tüm mevcut ve gelecek ulaşım altyapısı ve kesişmeleri gösteren bir Sentez Şema (3 boyutlu skp. dosyası)

15. Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım tutanağı

Yarışmaya katılmak isteyenlere yukarıda sözü edilen bilgi ve belgeler idare tarafından basılı olarak verilmeyecektir.

9 - YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Projenin kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın ve yapının işleyişini açıklayan, ölçekli- ölçeksiz analiz, diyagram ve açıklamalar ile denizden siluet.

1/500 Ölçekli Vaziyet Planı. Alanın yakın çevre ilişkileri, yapı ana işlevlerinin girişleri ve servis girişleri belirtilmelidir.

1/200 Ölçekli, Tefrişli Tüm Kat Planları. Tekrarlayan katlar çizilmeyebilir, zemin altı katlar 1/500 olabilir. Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir.

1/200 Ölçekli Kesit ve Görünüşler. Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.

Sistem Detayı. Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşleri içeren kısmi sistem detayı çizilmelidir.

Projenin özgün yanlarını yansıtan iç ve dış 3 boyutlu çizim ve görseller verilecektir.

Sunumlarda Mimarlar Odası “ön proje çizim” standartlarına uyulacaktır.

Ülkemizde ve İzmir’de yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

Verilen İmar Planının tanımlamadığı konularda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

1/500 Ölçekli Maket. Renk, teknik ve malzeme serbesttir. Maketin sınırları, şartname eklerinde maket sınırı paftasında belirtilmiştir.

Açıklama Raporları. Mimari açıklama raporu, inşaat mühendisliği raporu, makine tesisat raporu, elektrik tesisat raporu, maliyet raporundan oluşacaktır.

Mimari Açıklama Raporu: Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, tasarım ana fikirlerini ve strüktürel kurguyu ifade eden açıklamalar pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca daha fazla açıklama içeren bir dosya da mimari açıklama raporu olarak verilecektir. Bu raporda verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin ışığında projenin ele alınışındaki yaklaşımlar belirtilmelidir. Yapı ekonomisi işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi ve malzeme seçimleri tanımlanmalıdır. Raporun ekinde paftaların A3 boyutunda küçültülmüş kopyaları da yer alacaktır.

Maliyet Raporu: Bu raporda farklı işlevler için önerilen alan kullanımları tablosu metrekare olarak verilecek; ilk yapım ve işletme maliyetleriyle ilgili açıklamalar yapılacak; maliyet ve tasarım ilişkileri açıklanacaktır.

İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda teklif edilen yapıların taşıyıcı sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik ve ekonomik faktörler belirtilecektir. Rapor içeriğinde yapının yapılacağı alan 1. Derece deprem Bölgesi içinde kaldığından, eklerin 7. maddenin “16.” bendinde yer alan zemin durum raporu göz önüne alınarak gerekli görülürse, zemin iyileştirme yöntemlerine göre projelendirileceğine dikkat edilerek sistem şeması ve rapor hazırlanacaktır. Ayrıca, çoklu ulaşım türlerinin talep ettiği donatıların (ör: merdivenlere eklenen bisiklet taşıma kanalları, engelsiz çözümler) nasıl entegre edileceği gösterilecektir.

Makine Tesisat Raporu: Bu raporda makine mühendisliği ile ilgili tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

Elektrik Tesisat Raporu: Bu raporda elektrik mühendisliği hizmetleri ile ilgili elektrik sistemleri hakkında bilgi verilecektir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

6 adet düşey A-0 normunu aşmamak şartıyla sunum serbesttir. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar dikey olarak kullanılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Ayrıca vaziyet planı altında toplam inşaat alanı, her paftada bütün kat planlarının altında ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine o paftadaki binaların toplam alanları (m2) olarak verilecektir. Ayrıca, teslim edilen paftaların A3 boyutunda küçültülmüş renkli bir takım basılı kopyası teslim edilecektir. Paftaların sağ üst köşesinde beş rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır.

Dijital Olarak İstenenler

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD’ye kayıt edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında).

10 - KİMLİK ZARFI VE YER GÖRME BELGESİ ZARFI

Bu bölümde tanımlanan her iki zarf birbirinden bağımsız olarak (ayrı ayrı) hazırlanarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

• Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (bkz. Ekler),

• Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belge,

• TMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi,

• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi,

• İletişim adres, mail ve telefonları.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

Yer Görme Belgesi Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI YER GÖRME BELGESİ ZARFI” yazılı bir zarfın içine raportörlükten aldıkları yer görme belgesini koyacaklardır.

11 - RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz

• Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.

• Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

• Tüm paftaların, raporların her sayfasının, maketin, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

• Proje paftaları, raporlar, maket ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde olmalıdır.

• Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ile “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞܔ ibaresi yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

12 - YER GÖRME

Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi yarışma takviminde verilmiştir. Yer görme belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

13 - SORU SORMA VE CEVAPLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde açıklanacaktır. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

14 - YARIŞMACILARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU ESASLAR

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

• Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları esaslarına uymayanlar,

• Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,

• Yer görme belgesi olmayan projeler,

• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,

• Katılım ücretini yatırmamış ve yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,

• Zamanından geç teslim edilen projeler.

15 - YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı: 9 Eylül 2016

• Son Soru Sorma Tarihi: 27 Eylül 2016

• Soruların Yanıtlarının İlanı: 4 Ekim2016

• Yer Görme için Son Tarih: 8 Kasım 2016

• Proje Teslim Tarihi: 7 Aralık 2016 saat 17.30

• Kargo ile Teslim için Son Tarih: 9 Aralık 2016 saat 17.30

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 16 Aralık 2016

• Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanı sırasında açıklanacaktır.

16 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

1. Ödül 65.000 TL

2. Ödül 50.000 TL

3. Ödül 35.000 TL

Ayrıca 5 adet eşdeğer 20.000 TL mansiyon verilecektir.

17 - TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

• Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre düzenlenecektir.

• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 17.30’a kadar gönderilecektir.

• En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

18 - YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma sonuçları idarenin resmi internet sitesinde ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

19 - SERGİ

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla duyurulacaktır.

20 - KOLOKYUM YERİ

Kolokyumun yapılacağı yer yarışma sonuçlarının ilanı ile duyurulacaktır.

21 - PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler idarenin sorumluluğu altındadır.

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

22 - HAK VE SORUMLULUKLAR

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile ödül, mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve yayım hakları yarışmayı düzenleyen kuruluş olan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. Şartname kayıt formunu doldurarak yarışmaya katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

23 - BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİ İŞİNİN VERİLME ESASLARI

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.  maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin yapılmasını, birinciliği kazanan veya seçilen tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir.

Uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi yapmaktan vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında 4C yapı sınıfı kullanılacaktır.

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesine göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır. Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir. Hizmet alım esasları gereği, sonradan proje için ihtiyaç duyulacak tüm danışmanlıkların bedelleri proje bedeli içinde tanımlanacaktır ve İdare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birinci ödülü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

24 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yarışmanın sonucunun ilanından sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıklar “İzmir Mahkemelerinde” çözümlenecektir.

8137/1-1


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze,

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Hava Trafik Kontrolörü ve Uçuş Tabibi” ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçuç Teknisyeni ve Helikopter Makinisti ” alınacaktır.

 

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak (Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.). İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2012 Mayıs-Kasım KPDS, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında düzenlenen YDS ve e-YDS) başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

3

İHS

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.982,37 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.557,32 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.101,91 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

UÇUŞ TABİBİ

Tıp Fakültesinden mezun olmak.

2

İHS

Ücret (Brüt):

5 yıl üzeri mesleki tecrübesi ve geçerli Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olanlar:  6.982,36 TL

3-5 yıl arası mesleki tecrübesi ve geçerli Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olanlar: 6.557,32 TL

0-3 yıl mesleki tecrübesi olanlar.: 6.101,91 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

UÇUŞ TEKNİSYENİ

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3

4/B

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.458,28 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.024,26 TL

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.156,23 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler

(İstanbul, Antalya Nevşehir)

HELİKOPTER MAKİNİSTİ

Geçerli hava aracı bakım personel (helikopter) lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3

4/B

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.458,28 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.024,26 TL

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.156,23 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler

(İstanbul, Antalya Nevşehir)

 

İSTENİLEN BELGELER

1 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu",

2 - T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3 - Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4 - Adli sicil beyanı,

5 - Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

6 - Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

 

İSTENİLEN ÖZEL BELGELER

 

Uçuş Teknisyeni

Helikopter Makinisti

Hava Trafik Kontrolörü

Uçuş Tabibi

7. Hava aracı bakım personel lisansı,

8. Lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren tecrübe belgesi (Daha önce çalışmış olduğunuz her kurumdan ayrı ayrı alınacak.)

7. Hava aracı bakım personel lisansı,

8. Lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren tecrübe belgesi (Daha önce çalışmış olduğunuz her kurumdan ayrı ayrı alınacak.)

7. Yabancı dil belgesinin çıktısı,

8. Onaylı diploma örneği,

9. Sivil hava trafik kontrolör lisans fotokopisi (Varsa; Çalıştığı üniteye ait ilgili dereceleri gösterir belge örneği)

7. (Var ise) Uçuş tabipliği kurs sertifikası veya hava-uzay hekimliği uzmanlık belgesi

BAŞVURU

1 - Başvurular en geç 23.09.2016 Cuma günü saat 16:00‘a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru- formu web adresinden yapılacaktır.

2 - Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3 - Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) web adresinde yayımlanacaktır.

4 - Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

8086/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı-Anasanat Dalı-Program

Kadro Unvanı

Drc

Aranan Şartlar

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Hava ve Uzay Hekimliği

Yardımcı Doçent

4

Hava ve Uzay Hekimi uzmanı olmak. Gülhane Sağ. Bil. Enst. Hava ve Uzay Hekimliği ABD (Eskişehir)’da görevlendirilecektir.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

4

Tıp fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak. Deneysel sepsis konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Profesör

1

Doçentliğini Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında almış olmak. Adli Biyokimya ve Ağız Biyokimyası konularında çalışma yapmış olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte Yönetim

Yardımcı Doçent

5

Hemşirelikte Yönetim Anabilimdalında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

4

Lisans ve Yüksek Lisansını Ebelik alanında yapmış ve Doktorasını Kadın Sağlığı ve Hemşireliği Anabilimdalında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

3

Doktorasını çocuk gelişimi veya psikoloji Anabilimdalında yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent

5

Doktorasını Psikoloji Anabilimdalında yapmış olmak,  Nöropsikolojik testler konusunda çalışma yapmış olmak.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Göziçi Lensleri konusunda araştırmalar yapmış ve faydalı model-patent sahibi olmak.

8165//1-1