6 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29823

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.09.2016 tarih 6461-1 sayılı Kararı ile Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-16/03018 numaralı LPG Depolama Lisansının iptali işlemine ilişkin 17.03.2016 tarihli ve 6160-37 sayılı Kurul Kararına karşı Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen 15/08/2016 tarih ve 2016/2574 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-16/03018 numaralı LPG Depolama Lisansının yeniden geçerlilik kazandırılmasına ve 21.04.2016 tarih ve 6235 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 21.04.2016 tarih ve LPG-DPO/6235/16977 sayılı LPG depolama lisansının iptaline karar verilmiştir.

8026/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  15.07.2014

Başvuru No                         :  C2014/049

Başvuru Sahibi                    :  Mersin Kebapçılar Lokantacılar Kafeteryacılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Mesudiye Mah. Cemal Paşa Cad. Fazıl Tütüner İşhanı A Blok Kat: 2 No: 32 Akdeniz MERSİN

Coğrafi İşaretin Adı            :  Mersin Tantunisi

Ürünün Adı                         :  Tantuni

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                      :  Mersin

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Mersin yöresine has et yemeğidir. Mersin Tantunisinin ayırt edici özelliği, yapımında dana etinin yağlı kaburga kısmı ile pamuk yağının kullanılması ve aşağıda açıklanan üretim metodu ile ustalıkla hazırlanmasıdır. Ayrıca servisinde salataya sos olarak limon ve/veya turunç suyu, içecek olarak ayran veya şalgam ile birlikte sunumunun yapılmasıdır.

Üretim Metodu:

Mersin Tantunisinin malzemeleri: Dana etinin kaburga kısımları, pamuk yağı, kırmızı toz biber, sumak, tuz, domates, soğan, maydanoz vb. yeşillik malzemelerdir.

Tantuni tepsisi: Ortası çukur tepsidir.

Hazırlanışı: Dana etinin yağlı kaburga kısmından alınan 5 kg et; damar, sinir ve zarları alındıktan sonra kuşbaşı olarak doğranır. Tencereye 1,5 bardak su ilave edilerek 20 dakika ortalama 80 derece ateşte et haşlanır. Haşlama işleminden sonra tantuni tepsisine haşlanmış et serilir ve etin içerisine 1 litre Pamuk yağı ile birinci sınıf 300 gr kırmızı toz biber, 50 gr sumak ve 100 gr tuz ilave edilerek sabit yanan ateşin üzerindeki tepside karıştırılarak kızartılır. Pişen et tantuni tepsinin ortasından alınarak tepsinin yan tarafına biriktirilir ve tantuni eti hazır hale getirilir. Ayrıca tantuni tepsisinin yanmaması ve çıkan buhar ile etin sıcak kalması amacıyla tepsiye su serpme işlemi uygulanır.

Pamuk yağının özelliği diğer yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken, pamuk yağında bu acımsı ve yanık yağ kokusu bulunmaz. Ayrıca Mersin Tantunisi içerisinde pamuk yağı donma yapmamaktadır.

Yemeğin Sunumu (Servisi):

1. Yerinde (anında) sunum

Mersin Tantunisi isteğe göre somun ekmek veya lavaş adı verilen açık ekmek arasına hazırlanarak servis tabaklarında sunulur. Mersin Tantunisi içindeki salata malzemesi üzerine sos olarak limon ve/veya turunç suyu sunulur. Servis tabağının yanında turşu ve tere vb. yeşilliklerle birlikte içecek olarak isteğe bağlı ayran veya şalgam suyu verilir.

2. Ambalajlı Sunum

Sipariş üzerine ambalajlı sunumlarında gıda güvenliği açısından Mersin Tantunisi hijyen ve gıda ile temas eden ambalaj malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak tercihe bağlı kağıt, plastik, strafor veya folyo kutu içerisinde servisi yapılır.

Servis hazırlanırken tepsinin ortasına, kenardan en az 60 gr parça et çekilir ve isteğe göre belirlenen lavaş, açık ekmek veya somun ekmek çeşidinden alınarak tantuni tepsisinin çukurundaki etin üzerine bastırılarak ekmek ısıtılır ve yağlanır. Hazırlanan ekmeğin içine; tepsinin çukurundan en az 60 gr lık et konur ve üzerine isteğe göre soğan, maydanoz, domates ve sumak karışımıyla hazırlanan salata ilave edilerek lavaşta dürüm yapılır diğer ekmeklerde ise arasına konularak servise hazır hale getirilir.

Salata etle beraber ısıtılıp kızartılmaz. Sonradan ekmek arasına ilave edilen salataya özellikle sos olarak limon ve/veya turunç suyu da kullanılır. Servis sırasında Mersin Tantunisinin yanında isteğe göre şalgam veya ayran sunulmaktadır.

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:

Mersin Tantunisi dana etinin yağlı kaburga kısmından seçilip sinir ve zarlarından ayıklanarak elde edilen etin kuşbaşı olarak doğranıp, sabit ateşte haşlanıp tantuni tepsisinde etin serilmesi, içine pamuk yağı ve diğer malzemelerin ilavesi ile birlikte kızartılarak ve su serpilerek ustalıkla pişirilmesi yöntemiyle üretilmektedir. Bununla birlikte servisinde salataya sos olarak limon ve/veya turunç suyu, içecek olarak ayran veya şalgam ile birlikte sunumunun yapılmasıdır.

Denetleme:

Mersin Tantunisinin yukarıda belirtilen koşullara uygunluğunun denetimi Mersin Kebapçılar, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası koordinatörlüğünde; Mersin Tarım İl Müdürlüğü'nden 1 kişi, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1 kişi, Mersin Kebapçılar, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasından 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişilik bir komisyon tarafından denetlenecektir. Denetim komisyonu kullanılan malzemeler, üretim metodu ve servis şekli olarak üç ana konuda denetimlerini yapacaktır. Denetimler yılda bir kere, ihtiyaç duyulduğunda, şikayet ve şüphe üzerine her zaman yapılacaktır.

8027/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

5. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Psikoloji alanında lisans, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve Gelişim Psikolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Gelişim psikolojisi ve gelişimsel psikopatoloji konularında ders verme deneyimi olmak, bu dersleri verebilecek durumda olmak ve bu konularda araştırma yapabilecek uzmanlığa sahip olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Psikoloji alanında lisans, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans, Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Araştırma yöntemleri, deneysel tasarım, istatistik, sosyal psikoloji ve benlik psikolojisi konularında ders verme deneyimi olmak, bu dersleri verebilecek durumda olmak.

3- Beşeri değerler konusunda ulusal ve uluslararası yayınları olmak ve bu konularda araştırma yapabilecek uzmanlığa sahip olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Psikoloji alanında lisans, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak,

2. Klinik psikoloji, psikopatoloji, psikolojik testler ve sağlık psikolojisi konularında ders verme deneyimi olmak, bu dersleri verebilecek durumda olmak ve bu konularda araştırma yapabilecek uzmanlığa sahip olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Psikoloji alanında lisans, Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans ve Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Sosyal psikoloji, istatistik, gelişim psikolojisi konularında ders verme deneyimi olmak, bu dersleri verebilecek durumda olmak ve bu konularda araştırma yapabilecek uzmanlığa sahip olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Deneysel Psikoloji, Bilişsel Bilimler veya Klinik Psikoloji alanlarından almış olmak

2. Ulusal ve uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmış olmak

2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Doktora derecesine sahip olmak (Doktora derecesine sahip adaylarda ALES şartı aranmaz)

3. Renk ve malzeme konularına hakim olmak

4. En az iki yıl lisans eğitiminde ders vermiş olmak

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. ALES Sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisnas transkirpt

6. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

7. Resimli Özgeçmiş

8. 1 adet fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

2 (Doçent/Yardımcı Doçent)

1. Lisansını Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak

2. Yüksek Lisans ve doktorasını tercihen Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçent olarak başvuran adaylardan doçentlik belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. ALES Sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans not çizelgesi

6. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

7. Resimli Özgeçmiş

8. 1 adet fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Grafik Tasarımı alanında Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olmak(Sanatta Yeterlilik derecesine sahip adaylarda ALES şartı aranmaz)

2. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Grafik Tasarımı alanında yapmış olmak

3. Sayısal tasarım programlarına hakim olmak

4. En az iki yıl lisans eğitiminde ders vermiş olmak

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. ALES Sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. Bilimsel ve sanatsal çalışmaları içeren dosya

7. Resimli Özgeçmiş

8. 1 adet fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1 (Doçent)

1. Mimarlık Bölümü mezunu olup, doktorasını   “Akustik” konusunda yapmış olmak, 

2. Aydınlatma, Enerji ve Akustik konularına hakim olmak, bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.Yabancı dil belgesi

4. Doçentlik belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Resimli Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Mimari Tasarım-Tarih-Kuram-Eleştiri alanında doktora yapmış olmak (Doktora derecesine sahip adaylarda ALES şartı aranmaz)

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. ALES sonuç Belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans not çizelgesi

6. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

7. Resimli Özgeçmiş

8. 1 adet fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Hukuk Fakültesi

 

1 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin Hukuk Fakültesi Lisans Programından mezun olmak ve Genel Kamu Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans ve  Doktorasını tamamlamış olmak.

2. Genel Devlet Teorileri,İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri,Siyasi Partiler,Politika Bİlimi ile Hukuk ve Edebiyat gibi alanlardan birkaçında en az iki yıllık ders verme tecrübesine sahip olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Resimli Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin İktisat, İİBF, İşletme, Mühendislik lisans derecesi almış olmak,

2. Lojistik, dış ticaret, gümrük, risk yönetimi, finansal yönetim alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

3. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1 (Prof. Dr.,

Doç. Dr.,

Yrd. Doç. Dr.,)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,

2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama, gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,

2. Cloud Computing, Big Data,  Information security, Mobile  Device Aplication Programming, E-Commerce,  ERP, Internet of Things gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak ve Uluslararası yayın sahibi olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1 (Doç. Dr)

2 (Yrd. Doç. Dr.,)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi  lisans programlarından mezun olmak ve Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Termodinamik, Mekanik Sistemler ve Sistem Dinamiği alanlarından birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doçentlik belgesi

3. Doktora belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1 - Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, doktorasını Kimya Mühendisliği ve/veya ilgili alanda tamamlamış olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1 (Yrd. Doç. Dr.,)

1. Yöneylem Araştırması ve/veya Endüstri Mühendisliği alanında araştırma ve yayınlar yapmış olmak, ilgili alanlarda ders verebilir durumda olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Statik ve dinamik şev stabilite analizi alanında çalışmış ve bu konuda yayın yapmış olmak; Doktora çalışmaları kapsamında yüksek plastisiteli killerde zemin çivilerinin davranışını incelemiş olmak ve tünel tasarımı ve yapımı konularında iş deneyimine sahip olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6.1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak ve Yapı Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Betonarme ve çelik yapıların tasarımı ve analizi ile yapı modellemesi konularında çalışmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

2 (Yrd. Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve/veya ilgili alanda tamamlamış olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri

1 (Doçent

veya

Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik veya Elektrik Bölümü mezunu olmak ve doktorasını Elektrik Tesisleri Alanında veya Yenilenebilir Enerji alanında tamamlamış olmak

2. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını makina mühendisliğinde tamamlamış olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak 4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi (İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

1 (Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin tercihan Mekatronik Mühendisliği Bölümleri lisans programlarından mezun olmak, bu koşul sağlanamadığı takdirde makina mühendisliği ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak,

2. Mekatronik Mühendisliği ile doğrudan ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen yardımcı doçent atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

6. Bilimsel çalışmalarını ve yayınlarının listesi ve kopyalarını içeren dosya

7. Özgeçmiş

8. 1 adet fotoğraf

9. Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde yapmayı planladığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini içeren bir niyet mektubu,

8025/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  06.09.2016

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  20.09.2016

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe,

* YÖK Formatında Özgeçmiş,

* Nüfus Cüzdanı Sureti,

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

Program Geliştirme ve Uzaktan Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Doçent

1

Doktora derecesini ya da Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında almış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Programı

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak, ders verme deneyimine sahip olmak.

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olmak, üstün yeteneklilerde Fen Eğitimi alanında deneyimli olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Profesör

2

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde Doktora derecesi ya da Doçentlik unvanı almış olmak, Lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimini Resim ve/veya Çizgi Film ve Animasyon alanında yapmış olmak; Doktora ve/veya Sanatta Yeterlik Eğitimini Çizgi Film ve Animasyon Sanatı ve Film Üretimiyle ilgili alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

İletişim Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak ve Gazetecilik, Film Eleştirmenliğiyle Sinema konularında çalışıyor olmak.

Yardımcı Doçent

1

Gazetecilik alanında Doktora yapmış olmak, Sosyal Medya ve Yeni Medya konularında çalışıyor olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Profesör

1

Pazarlama Bilim Dalında uzman olmak ve yöneticilik deneyimine sahip olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Halkla İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak ve Kurumsal İletişim alanında çalışıyor olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Doçent

1

Doktora çalışmasını Sinema ve TV Anabilim Dalında yapmış olmak, Kurmaca ve Belgesel Film Yönetmenliği yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Gelişim Psikolojisi alanında uzman olmak.

Profesör

1

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzman olmak.

Yardımcı Doçent

2

Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Bilişsel Psikoloji alanında almış olmak.

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Bölümü

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında Doktora yapmış olmak, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak,

lisans ve/veya lisansüstü programlarda ders verme deneyimine sahip olmak.

İşletme Bölümü

Profesör

1

Pazarlama, Dijital Pazarlama ve Öğrenme Mobil Pazarlama alanında uzman olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Pazarlama alanında yapmış, Girişimcilik ve Yenilikçilik alanında çalışmalara sahip olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öğretim Üyesi

3

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler ve/veya Siyaset Bilimi alanında almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini İşletme (Yönetim ve Organizasyon) alanında almış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Mimari Tasarım, Malzeme veya Yapı Bilgisi alanında uzman olmak.

Mimarlık Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi ya da Mimarlık Tarihi uzmanı olmak.

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

3

Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi ya da Mimarlık Tarihi uzmanı olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doktora derecesini ya da Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Haberleşme alanında almış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör ya da Doçent

1

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Elektrik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

2

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

Doçent

2

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Profesör ya da Doçent

1

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Mekanik alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Mekanik ve/veya Malzeme alanında almış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Yazılım Mühendisliği ve/veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak

Öğretim Üyesi

1

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Anesteziyoloji alanında almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Kulak, Burun ve Boğaz alanında almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Patoloji uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Doktoru, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak ya da Tıbbi Farmakoloji Doktorası yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanında almış olmak

Öğretim Üyesi

1

Nefroloji Bilim Dalı uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Öğretim Üyesi

1

Hematoloji Bilim Dalı uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Radyodiagnostik alanında almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Psikiyatri (Erişkin Psikiyatrisi) alanında almış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

2

Tıp Doktoru, Tıbbi Fizyoloji uzmanı olmak ya da Tıbbi Fizyoloji Doktorası yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Tıp Doktoru ve Genetik uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Tıp Doktoru ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Doktoru olup Tıp Eğitimi alanında çalışıyor olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Hemşirelik alanında almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini İletişim ya da Halkla İlişkiler alanında yapmış ve en az iki yıl Havacılık sektöründe deneyimli olmak.

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Türk Dili Bölümü

Profesör

1

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili Tarihi uzmanı olmak.

8028/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

HYB NUMARASI

STANDARD KRİTER NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

CAN SOĞUTMA- DURDU ARABACI

46-HYB-868

TS 10079 TS 10956

TS 12713 TS 12850

03.08.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

AYZA AKARYAKIT TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

46-HYB-931

TS 11939

03.08.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

UTEK OTOGAZ AKAR. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

46-HYB-754

TS 12664-1

09.08.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

DURDU MEHMET KAMA- KAMA TİC.

46-HYB-875

TS 8986

09.08.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

DURUSOY TEMİZLİK HAYV. TAR. SAN. LTD. ŞTİ

46-HYB-918

TS 8358

10.08.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KLAS BİSİKLET - MEHMET TOPAL

46-HYB-932

TS 11921 TS 13650

22.08.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

SERKAN DEMİR - DEM - KAR YANGIN SÖNDÜRME

46-HYB-747

TS 11927

22.08.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

8012/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ