4 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29821

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  05/09/2016

Son Başvuru Tarihi             :  19/09/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla başvuru evrakları ile beraber Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 20 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuruda bulundukları Birim ve Anabilim Dalını belirten dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Yayın listesi

4. İki adet fotoğraf

5. Nüfus cüzdanı örneği

6. Noter onaylı diploma fotokopileri( Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7. Akademik Unvan’a atama yazısı

8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar-daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet yayın dosyası ve 6 adet CD

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuruda bulundukları Birim ve Anabilim Dalını belirten dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Yayın listesi

4. İki adet fotoğraf

5. Nüfus cüzdanı örneği

6. Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7. Akademik Unvan’a atama yazısı (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise onaylı atama yazısı)

8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar-daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet yayın dosyası ve 4 adet CD

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doç.

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak.

 

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Genetik alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak.

 

Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

1

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

KBB Hastalıkları

Profesör

2

Doçentliğini KBB Hastalıkları alanında almış olmak.

8022/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özay İPEK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 05.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih DÖŞ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 2016/1266-1409 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.07.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 14.01.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 16.03.2016 gün ve 2016/1215-1348 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 24.10.2016 tarihinde başlanacak olup, ceza 24.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım BOZKURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 17.02.2016 gün ve 2016/1204-1348 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 24.10.2016 tarihinde başlanacak olup, ceza 24.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Soner BEŞPARMAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 12.11.2016 tarihinde son bulacaktır.

8021/1-1


Adalet Bakanlığından:

Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/337 Esas ve 2015/18 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7990/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Co. Ltdnin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için ARİ/TPI/K/M40-d2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 17.08.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7973/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. ile Talon Exploration Ltd..’nin Diyarbakır ve Mardin illerinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP-TLN/5025 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 11.08.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26'ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7972/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co. Ltdnin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol ile ilgili olarak ARİ/TPI/K/M40-a3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 17.08.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7971/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co. Ltdnin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol ile ilgili olarak ARİ/TPI/K/M40-d1-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 17.08.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7970/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co. Ltd.'nin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için ARİ/TPI/K/M40-c1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 17.08.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin 1'nci fıkrası gereğince ilan olunur.

7969/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

AĞUSTOS 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AYMENDO DONDURMA HAZIR YEMEK GIDA TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 8985

09-HYB-441

19.08.2016

FİRMA İSTEĞİ

AYMENDO DONDURMA HAZIR YEMEK GIDA TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 13075

09-HYB-668

19.08.2016

FİRMA İSTEĞİ

8011/1-1