3 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29820

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Valiliği İl Müftülüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Mili Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Hukuk Fakültesi’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Duyurulur.

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hukuk

-

İdare Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İdare Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, idare hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

8015/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 30.06.2016 tarih ve 727/1518 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.08.2016 tarih ve 1972/4418 sayılı kararı ile onaylanan 43107 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellere ilişkin 84138/Ek38 nolu parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

8008/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2450 dosya no’lu ETKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 6 dosya no’lu KILIÇOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1908 dosya no’lu BEYDAĞI Yapı Denetim Ltd. Şti., 1876 dosya no’lu MEVSİM Yapı Denetim Ltd. Şti., 1853 dosya no’lu AKADEMİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 1774 dosya no’lu EBRULİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 899 dosya no’lu BİLGE Yapı Denetim Ltd. Şti., 739 dosya no’lu ONAT Yapı Denetim Ltd. Şti., 626 dosya no’lu İKİA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 496 dosya no’lu ÖZANADOLU Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 22.08.2016 tarih ve 19703 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8019/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 02.09.2016 tarih ve 20762 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 2520 dosya no’lu TRABZON ALFA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1566 dosya no’lu 7 OCAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1983 dosya no’lu HEKZEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 242 dosya no’lu SİGMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1702 dosya no’lu BATIKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Artvin ilinde faaliyet gösteren 1112 dosya no’lu ŞİLYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 196 dosya no’lu GÖZLEM Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 447 dosya no’lu KUTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1927 dosya no’lu YAPIFEN Yapı Denetim Ltd. Şti., 2009 dosya no’lu ÖZTASARIM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 560 dosya no’lu EKİN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8019/2/1-1