31 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29817

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğünden: TRABZON

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 5 pafta, 2783 parsel üzerindeki 38911 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kontrol elemanı İnşaat Mühendisi, Deniz DAĞ (Oda Sicil No: 62222) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 13.06.2016 tarihli ve E.2014/1540 - K.2016/2021 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Deniz DAĞ hakkında, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.08.2016 tarihli ve 19610 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7804/1-1


 

YASSAK_Sayfa_001YASSAK_Sayfa_002YASSAK_Sayfa_003YASSAK_Sayfa_004YASSAK_Sayfa_005YASSAK_Sayfa_006YASSAK_Sayfa_007YASSAK_Sayfa_008YASSAK_Sayfa_009YASSAK_Sayfa_010YASSAK_Sayfa_011


 

YASSAK_Sayfa_012

YASSAK_Sayfa_013

 


 

YASSAK_Sayfa_014YASSAK_Sayfa_015YASSAK_Sayfa_016YASSAK_Sayfa_017YASSAK_Sayfa_018YASSAK_Sayfa_019YASSAK_Sayfa_020YASSAK_Sayfa_021YASSAK_Sayfa_022YASSAK_Sayfa_023YASSAK_Sayfa_024YASSAK_Sayfa_025YASSAK_Sayfa_026YASSAK_Sayfa_027YASSAK_Sayfa_028YASSAK_Sayfa_029YASSAK_Sayfa_030YASSAK_Sayfa_031YASSAK_Sayfa_032YASSAK_Sayfa_033YASSAK_Sayfa_034YASSAK_Sayfa_035YASSAK_Sayfa_036YASSAK_Sayfa_037YASSAK_Sayfa_038YASSAK_Sayfa_039YASSAK_Sayfa_040YASSAK_Sayfa_041YASSAK_Sayfa_042YASSAK_Sayfa_043YASSAK_Sayfa_044YASSAK_Sayfa_045YASSAK_Sayfa_046YASSAK_Sayfa_047YASSAK_Sayfa_048YASSAK_Sayfa_049YASSAK_Sayfa_050YASSAK_Sayfa_051YASSAK_Sayfa_052YASSAK_Sayfa_053YASSAK_Sayfa_054YASSAK_Sayfa_055YASSAK_Sayfa_056YASSAK_Sayfa_057YASSAK_Sayfa_058YASSAK_Sayfa_059YASSAK_Sayfa_060YASSAK_Sayfa_061YASSAK_Sayfa_062YASSAK_Sayfa_063YASSAK_Sayfa_064YASSAK_Sayfa_065YASSAK_Sayfa_066YASSAK_Sayfa_067YASSAK_Sayfa_068YASSAK_Sayfa_069YASSAK_Sayfa_070YASSAK_Sayfa_071

YASSAK_Sayfa_072

YASSAK_Sayfa_074YASSAK_Sayfa_075YASSAK_Sayfa_076YASSAK_Sayfa_077YASSAK_Sayfa_078YASSAK_Sayfa_079YASSAK_Sayfa_080YASSAK_Sayfa_081YASSAK_Sayfa_082YASSAK_Sayfa_083YASSAK_Sayfa_084YASSAK_Sayfa_085YASSAK_Sayfa_086YASSAK_Sayfa_087YASSAK_Sayfa_088YASSAK_Sayfa_089YASSAK_Sayfa_090YASSAK_Sayfa_091YASSAK_Sayfa_092YASSAK_Sayfa_093YASSAK_Sayfa_094YASSAK_Sayfa_095YASSAK_Sayfa_096YASSAK_Sayfa_097YASSAK_Sayfa_098YASSAK_Sayfa_099YASSAK_Sayfa_100YASSAK_Sayfa_101YASSAK_Sayfa_102YASSAK_Sayfa_103YASSAK_Sayfa_104YASSAK_Sayfa_105YASSAK_Sayfa_106YASSAK_Sayfa_107YASSAK_Sayfa_108YASSAK_Sayfa_109YASSAK_Sayfa_110YASSAK_Sayfa_111YASSAK_Sayfa_112YASSAK_Sayfa_113YASSAK_Sayfa_114YASSAK_Sayfa_115YASSAK_Sayfa_116YASSAK_Sayfa_117YASSAK_Sayfa_118YASSAK_Sayfa_119YASSAK_Sayfa_120YASSAK_Sayfa_121YASSAK_Sayfa_122YASSAK_Sayfa_123YASSAK_Sayfa_124YASSAK_Sayfa_125YASSAK_Sayfa_126YASSAK_Sayfa_127YASSAK_Sayfa_128YASSAK_Sayfa_129YASSAK_Sayfa_130YASSAK_Sayfa_131

 

YASSAK_Sayfa_132

YASSAK_Sayfa_133

YASSAK_Sayfa_134


 

YASSAK_Sayfa_135


 

YASSAK_Sayfa_136


 

YASSAK_Sayfa_137