27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SOKAK ARMATÜRÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ATÖLYE TİPİ LED ARMATÜR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


REYON DOLABI ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKA SİGORTASI, KÂR KAYBI VE İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE KAFE-RESTORAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI VE 10 YILLIĞINA (İNŞAAT SÜRESİ DAHİL) İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI TOPLU KONUT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Samandağ Belediye Başkanlığından:


GENEL JEOKİMYA DERE SEDİMANI ÖRNEKLEMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ 10 YILLIK SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:


KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TP Batman Bölge Müdürlüğünden:


HAVALI EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


EANOSS TİPİ VE RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 580 ADET TSI’LI ÇAP 920MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TEKERLEK TAKIMI (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOKAK ARMATÜRÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız çevre aydınlatmasında kullanılmak üzere 30 (Otuz) Adet sokak armatürü (100V) teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

7791/1-1


ATÖLYE TİPİ LED ARMATÜR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız sevk alanının aydınlatmasında kullanılmak üzere 16 (Onaltı) Adet atölye tipi led armatür (50V) teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

7792/1-1


REYON DOLABI ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız satış mağazamızda kullanılmak üzere 2 (İki) adet Reyon Dolabı, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 – 74

7793/1-1


FABRİKA SİGORTASI, KÂR KAYBI VE İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen fabrika sigortası, kâr kaybı ve işveren mali sorumluluk sigortası, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

7794/1-1


KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE KAFE-RESTORAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI VE 10 YILLIĞINA (İNŞAAT SÜRESİ DAHİL) İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İnköy Mahallesi, Akkent Mevkii 47 pafta, 2919 parsel de kayıtlı bulunan alanda; Kira Karşılığı Yapım Modeli ile 770 m²’lik kapalı alana sahip tek katlı Kafe-Restoran ve Çevre Düzenlemesi yapımı ve -10- yıllığına (inşaat süresi dahil) işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü              :  08 Eylül 2016/Perşembe

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat: 5)

Arttırıma Konu olan Aylık

Muhammen Bedel               :  2.500,00.-TL  (K.D.V. hariç) İnşaat süresi 7 Ay'dır (Bu sürenin 2 ayı uygulama projelerinin hazırlanması idare olurunun alınması ve yapı ruhsatının alınması için ayrılmış, kalan 5 aylık süre ise inşaat faaliyetleri içindir.) İnşaat Süresince: Aylık Kira Bedeli: (K.D.V. hariç) 2.500,00.-TL olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak 1-yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.

Geçici Teminat Bedeli         :    9.000,00.-TL

Özel Teminat Bedeli            :  25.000,00.-TL

İhale Saati                            :  14:00

2 - İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü,

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 08 Eylül 2016 tarihinde 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Hizmet Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

7758/1-1


KAT KARŞILIĞI TOPLU KONUT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Samandağ Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait Hatay İli Samandağ İlçesi Zeytunlu Mahallesi 194 ada 1 sayılı parselde bulunan arsanın üzerine; kat karşılığı Toplu Konut yapım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 36 vd. Maddeleri uyarınca kapalı zarf teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 08.09.2016 günü saat 14:00’de Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname fen işleri müdürlüğünde görülebilir, ihale dökümanı ise Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - İnşaat alanı, tahmini bedel ve teminatlar:

a) Meydan, peyzaj ve yaya yolları hariç toplam konut inşaat miktarı 22428 m²’dir.

b) Tahmini bedel KDV hariç 17.736.562,50 TL

(onyedimilyonyediyüzotuzaltıbinbeşyüzaltmışikiliraellikuruş) olup idari şartnamede belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine ilave yazılı olarak bağımsız bölüm artırımı yapılacaktır.

c) Geçici teminat ihale tahmini bedelin %3’ü olan 532.097,00 TL’dir.

7 - Teklifler en geç 08.09.2016 saat 13:50’ye kadar Samandağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilecektir.

8 - İşin süresi: İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına müteakip yer tesliminden itibaren:

a) Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 540 takvim gününde tamamlanacaktır.

b) Fenni yönden çalışılamayacak günler resmi ve dini tatil günleri olup bu süreler işin bitim süresinde dikkate alınmayacaktır.

9 - Yapılacak olan toplu konutlara ait mimari, betonarme, mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, yangın, kalorifer projeleri Belediyemizden temin edilecek olup İhale konusu iş süresince

1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi

1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi’ni

Sürekli bulunduracaktır.

10 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, abonelikleri yüklenici tarafından ödenecektir.

11 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

12 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

13 - Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7782/1-1


GENEL JEOKİMYA DERE SEDİMANI ÖRNEKLEMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Jeokimya Dere Sedimanı Örneklemesi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/345120

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı, Toplam 520 adet 1/25.000 ölçekli (Yaklaşık 15.000 Adet Dere Sedimanı örneği) örneklemesinin yapılarak analize hazırlanması.

b) Yapılacağı yer                       :  Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Zonguldak, Çankırı, Konya, Afyon, Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara illeri sınırlarında 1/100.000 ölçekli D 30, 31, 33 - E 28, 29, 30, 31, 32, 33 - F 28, 29, 30, 31, 32, 33 - G 30, 31, 32, 33 - H 30, 31, 32, 33 - I 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - J 27, 28, 29 - K 27, 28, 29 paftalarının kapsadığı alanlarda yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde Proje Başkanı ile merkez belirlenip işe başlanacaktır.

                                                     İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren; 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                        :  07.09.2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7777/1-1


TAŞINMAZ 10 YILLIK SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.

MADDE 2 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 19/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - Kiraya verilecek taşınmaz malın;

MAHALLESİ / KÖYÜ:   MEVKİİ:   SOKAĞI:   CİNSİ:   NO:

Ortayılmazlar Mah. Pelitlik sokak No: 38/A'da 810m2'lik alanda buluna taşınmaz 10 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 208.000,-.-(iki yüz sekiz bin) TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10’u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 2.080.000,00 TL (iki milyon seksen bin TL) dır. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir.

MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

• İkametgah belgesi,

• Nüfus cüzdan sureti,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla;

Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz

MADDE 5 - Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A - İdarenin;

a) Harcama yetkilileri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) yıldır.

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 olan Geçici teminat bedeli, 62.400.- (altmış iki bin dört yüz) TL dir.

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 kadardır. Ancak 2. ve mütakip yıllar kira dönemi başlangıçlarında o yıl aylık kira bedelindeki artış üzerinden, bir yıllık kira artışı hesaplanacak, bir yıllık toplam artış miktarı kadar her yıl ek kati teminat alınacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda ihale tek taraflı fesh olunur. Teminat irat kaydedilir. . Kiracı fuzuli şagil durumuna düşer. Taşınmaz 2886 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda tahliye olunur. 13. maddedeki cezai şart bu madde için de uygulanır. Ve kiracı bir daha ihaleye katılamaz.

MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için: 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale günü olan 19.09.2016 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

(Posta ile gönderilen tekliflerinde yine aynı saate kadar Encümen komisyonuna ulaşması şarttır.)

MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

7667/1-1


KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TP Batman Bölge Müdürlüğünden:

Açık ihale usulü ile Operatörlü Fork-Lift, Beko Loder ve Yüklet İş Makineleri Kiralama işidir.

İhale Kayıt No                              :  2016/327611

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası         :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  www.aserol@tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı Üretim Müdürlüğü ile İkmal ve BON Başmühendisliği Ünitelerinin bünyesinde çalıştırılmak üzere Operatörlü 6 adet Forklift iş makinesi, Operatörlü 4 adet Backhoe Loder (Beko Loder) iş makinesi ve Operatörlü ve operatör Yardımcılı 5 adet Yüklet iş makinesi olmak üzere toplam 15 adet iş Makinesi kiralama işidir. İş Makinaları en az 2007 model ve üstü olacaktır.

b) Yapılacağı yer                          :  TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi      :  SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP - İKİ YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                           :  22.09.2016   SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü İş makineleri veya Araç Kiralama İşi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

7462/1-1


HAVALI EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Havalı el aletleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/335567

Dosya no                                   :  1627486

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Havalı el aletleri 6 kalem (58 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı Zonguldak.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125   ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  27.09.2016 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 27.09.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7759/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın satış ihalesi 08/09/2016 günü yapılacaktır.)

 

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/

Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Hazine Hissesi

(M²)

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İmar Durumu

İhale

Saati

1

34180101097

Kartal

Yukarı

Kesimoğlu kuyusu

248ED1B

10101

(eski:2393)

298

613,02

Tam

Arsa

1.840.000,00

368.000,00

Kısmen Konut Alanı, Kısmen de Yol

10.10

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

7763/1-1


EANOSS TİPİ VE RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 580 ADET TSI’LI ÇAP 920MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TEKERLEK TAKIMI (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/340565

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  580 Adet TSI’lı, Çap 920mm, 22,5 Ton Dingil Basınçlı Tekerlek Takımı (Komple) 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.09.2016 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7755/1-1