25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2 nci maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik kararının yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içeresinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S. No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2014/914DS

2014/666

GOCHA TSKIPURISHVILI

TCK 191/3

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire sok. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne

Telefon: 0 (284) 212 71 08

7616

—————

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S. No

Dosya No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2014/1082

2009/2059

NASKA FERDİNANDOVA

RADKOVA

6 SAAT

2

2014/1124

2012/4541

MARTIN ILIEV

24 SAAT

3

2014/1547

2007/767

ACO ATANASOVSKI

4 SAAT

4

2015/429

2008/2099

NAYDEN MARTİNOV

MARTİNOV

1206 SAAT

5

2015/665

2014/2-2029

TALİP ERCİYAS

300 SAAT

6

2015/942

2014/2-1598

PEPA IVANOVA

ALEKSANDROVA

8 SAAT

7

2015/1005

2014/2-1624

SHENAY MEHMED SMAIL

50 SAAT

8

2015/1490

2010/2887

EZHEVIT RAMADANOV

750 SAAT

7617


Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No : 2015/18137

Karar No          : 2016/113

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 06/04/2016 tarih 2015/18137 Soruşturma 2016/113 Karar sayılı Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan haklarında TCK.nun 192/2. maddesi uyarınca 5 yıl süre ile ertelenmesi kararı verilen İran Ülkesi nüfusuna kayıtlı Mohammad oğlu 1970 doğumlu AMIR PANIRI ve Sobhangholi kızı, 1978 doğumlu ZAHRA KHOSH tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Hatay Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere dilekçe verilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. v.d. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

7435


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Belediye Encümenimizin 02.06.2016 gün ve 594/1287 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.07.2016 gün ve 1898/4102 sayılı kararı ile onaylanan imarın 60444 ada 1 nolu parsel, 60622 ada 1 nolu parsel ile yol ve yeşilden 3103 m2 ihdas alanına ait hazırlanan 84220/33 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

7703/1-1


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.06/105

Toplantı Tarihi ve No    : 3/3/2016 - 166                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 3/3/2016 - 3148                                              ANKARA

Kastamonu İli, Cide İlçesi Bağyurdu, Kırcı, Irmak, Kumluca mahallelerinde yapılmak istenen ilave imar plan alanının 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesine ilişkin İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 gün ve 448121147-202-03-8223 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Cide İlçesi mülki idare sınırlar kapsamında;

-Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 17.12.1991 gün ve 2121 sayılı kararıyla Kalafat köyünde tescil edilen, kilise kalıntısı-Mağara (doğal sit) nın

-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2010 gün ve 5189 sayılı kararı ile tescil edilen, Irmak köyü Çandır Mah. III derece arkeolojik sit alanı,

-Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 21.07.1992 gün ve 2523 sayılı kararıyla tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit alanı,

-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 6.8.2010/5286 sayılı kararıyla tescil edilen

Sofular köyü Hıdırlık mevkiinde Hıdırlık kalesi - Okçular köyünde Okçular kalesi- Kale içinde mağaranın

-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 14.012011/5715 sayılı kararıyla tescil edilen Gökçekale mevkiinde nekropol alanının

-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 4.11.2011 gün ve 162 sayılı kararıyla III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen, türbe üstü mevkii 303 ada 127 parselde yer alan mezar alanının

-Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2015 gün ve 2250 sayılı kararıyla tescil edilen Cumhuriyet mahallesi tuğtepe mevkii III. derece arkeolojik sit alanının,

-Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.6.2015 gün ve 2457 sayılı kararıyla kalafat köyünde III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen yamaç yerleşiminin bulunduğu envanter kayıtlarımızda tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kültür Varlıklarından planlama alanı içerisinde yer alanların ilave imar planına işlenmesi ve bu planların onaylanmak üzere Kurulumuza iletilmesine, Bağyurdu, Kırcı, Kumluca mahallelerinde yapılmak istenen ilave imar plan alanlarında Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey araştırmasında 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığının anlaşıldığına, ancak yapılacak uygulama sırasında kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmanın durdurularak 2863 sayılı yasanın 4.maddesi uyarınca ilgili makamlara haber verilmesi gerektiği ilgililere hatırlatılmasına,

-İlave imar planı içinde kalan Irmak Mahallesinde tespit edilen tek yapı ölçeğinde 128 ada 22-20-16-14-10-9- ve 1 parselde sivil mimarlık örneği yapılar ile 129 ada 1 parselde yer alan çeşmenin “Korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescili önerisinin ise Kurulumuzca oluşturulacak komisyonca yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.

7676/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.17/690

Toplantı Tarihi ve No    : 1/7/2016 - 182                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 1/7/2016 - 3468                                              ANKARA

Ankara İli, Polatli İlçesi, İğciler Mahallesinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.06.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescili edilen Çalbayır Höyüğünün sit sınırlarına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 22.06.2016 gün ve 3377 sayılı raporu, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.04.2016 gün 3300 sayılı kararı, Doğa Korumave Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 106044 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.05.2016 gün 451sayılı yazısı, İlbank Genel Müdürlüğünün 16.05.2016 gün ve 12050 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü,4.Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2016 gün ve 130323 sayılı yazısı, Polatlı Belediye Başkanlığının 06.06.2016 gün ve 2148 sayılı yazısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27.06.2016 gün ve 12620 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Ankara İli, PolatlI İlçesi, İğciler Mahallesinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun26.06.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescil edilen Çalbayır Höyüğü’nün sit sınırlarına ekli harita üzerinde koordinatları gösterildiği şekilde I. ve III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, bu alandaki imar planının arkeolojik sit alanı dikkate alınacak şekilde hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,

Söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7677/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.17/731

Toplantı Tarihi ve No    : 26/5/2016 - 177                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26/5/2016 - 3371                                            ANKARA

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Beylikköprü Mahallesinde tescil işlemleri başlatılan tümülüse ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.03.2016 gün ve 3141 sayılı kararı gereği iletilen kurum görüşlerinden Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü 29.04.2016 gün ve 95386482-755.01/E.102627 sayılı- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2016 gün ve 84171958-310.1401.02-(812 ND)İÇDP-1529-1582/6981-7179 sayılı-- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığının 09.05.2016 gün ve 93544426. 310.02.02( 812 ND) PP.930/1735 sayılı- Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.05.2016 gün ve 73209981/347-404 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Beylikköprü Mahallesinde 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası’nın 7. maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik”in 6. maddesi uyarınca, tespite konu alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına” ilişkin prosedürün tamamlanmış olması nedeniyle, tescile önerilen tümülüsün I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,1/5000 ölçekli haritada gösterilen sit sınırlarının ve sit sınırlarına ait koordinatlarının uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesindeki arkeolojik sitler ve koruma kullanma koşullarının “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7678/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.19/124

Toplantı Tarihi ve No    : 26/5/2016 - 177                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26/5/2016 - 3389                                            ANKARA

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Ekincik Köyü, Gıgur Gaş Harman Mevkii sınırları içinde bulunan Tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili talebine ilişkin Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.12.2015 gün ve 240 / 3626 sayılı yazısı ile Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.01.2016 gün ve 3002 sayılı kararı gereği istenilen kurum görüşlerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün 25.01.2016 gün ve 862 sayılı-İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01.02.2016 gün ve 2449 sayılı- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 29.01.2016 gün ve 23653 sayılı- Ankara Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 gün ve 73209981/93 sayılı- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 08.02.2016 gün ve 24696 sayılı- Kastamonu Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2016 gün ve 626 sayılı yazısı- Orman Genel Müdürlüğünün Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünün 17.02.2016 gün ve 346684 sayılı-Tosya Orman İşletme Müdürlüğünün 24.02.2016 gün ve 291 sayılı- Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 28.02.2016 gün ve 433423 sayılı- DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığının 11.03.2016 gün ve 164539 sayılı- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 18.03.2016 gün ve 410082 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Ekincik Köyü, Gıgur Gaş Harman Mevkii sınırları içinde bulunan Tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/10.000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesindeki arkeolojik sitler ve koruma kullanma koşullarının “Geçici Dönem Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7679/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 18.04/80

Toplantı Tarihi ve No    : 9/6/2016 - 179                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 9/6/2016 - 3419                                              ANKARA

Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Bozatlı Köyü, Yazlık Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen yapı kalıntısının tescil edilmesi isteğine ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.03.2016 gün ve 245 sayılı yazısı, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.03.2016 gün ve 3188 sayılı kararı, Müdürlüğümüzün 28.03.2016 gün ve 637 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin iletildiği Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.04.2016 gün ve 1130 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2016 gün ve E.414055 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Bozatlı Köyü, Yazlık Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen Yapı Kalıntısı Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca I. Derece arkeolojik sit olarak tesciline, 1/5000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına,

Arkeolojik alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı kanunun 17. Maddesi gereğince mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

7680/1-1


 

7727