24 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29811

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Köprüsü Dahil) Kesimi işi kapsamında yapımı tamamlanan; Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu, Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil), Reşadiye-Çamlık Bağlantı Yolu, Paşaköy-Sancaktepe Bağlantı Yolu kesiminin 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 26/08/2016 tarihinde saat 17:00 itibariyle trafiğe açılacaktır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili İşletici firmadan izin almaları gerekmektedir.

7 - Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Köprüsü Dahil) kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

8 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

7689/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvuru dilekçesi: (http//www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir), 2 - Özgeçmiş, 3 - 2 adet fotoğraf, 4 - Doktora/Uzmanlık belgesi, 5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge, 6 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya, 7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahil) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

8 - Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ

Başvurular ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S. N.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

 

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Profesör

1

1

 

 

Personel Daire Başkanlığı

Telefon    : 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137

Faks        : 0 458 211 11 90

E-Posta   : personel@bayburt.edu.tr

7651/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

-

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

-

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı

-

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinde yer almaktadır.

* Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri(Tıp doktoru diploması, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

7698/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları;

• Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin Eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• Yayın listesi

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• 2 adet fotoğraf

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26    34217 Bağcılar / İstanbul

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisansüstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. Haberleşme alanında uzmanlaşmış olmak.

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Makine, Uçak veya Mekatronik Mühendisliklerinde Lisans derecesine sahip olmak. Makine Teorisi, Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar Destekli Üretim, Yapısal Analiz, Mekatronik konularından birinde uzmanlaşmış olmak.

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Grafik Tasarımı

Profesör

1

Grafik alanında akademik uzmanlığa sahip olmak

7664/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

1

Arazi kullanımı ve yerleşme konularında çalışmaları olmak

İngiliz Dili Eğitimi

4

1

İngilizce öğretmenlerinin ve aday ingilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Genel Biyoloji

1

1

Toprak mikrobiyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak

Eski Türk Edebiyatı

1

1

İsmail Na’îm Efendi’nin GülzârNa’îm mesnevisi ve Silahşor İbrahim Yâver’in Şiirleri hakkında çalışmaları bulunmak

Klasik Arkeoloji

4

1

Kültler ve ikonoğrafi üzerinde uzmanlaşmış ve Dionysos kültü üzerine çalışmış olmak

Yeni Türk Dili

5

1

Türk Dili ve Eski Anadolu Türkçesi tıp metni üzerinde çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK

 

Yönetim ve Organizasyon

1

1

İnsan Kaynakları yönetimi, Kurumsal bağlılık ve stres konularında çalışmaları olmak

İktisat Tarihi

1

1

Şanlıurfa ve yakın çevresinin Osmanlı hakimiyeti döneminde İktisadi ve sosyal tarihi konusunda çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

2

1

Mandipula korpus kırıklarında, farklı kırık özellikleri ile fiksasyon tiplerinin kırık stabilizasyonu üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak

Pedodonti

1

1

Furkasyon perforasyon tamiri için MTA ve ketaç molar Easymix kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Mimarlık

3

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Geoteknik

1

1

Jet-Grout temellerin modellenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Telekominikasyon

1

1

Fibere Optik Konusunda çalışmış olmak

Çevre Teknolojisi

1

1

Yeraltı sularının biyolojik yollarla arıtımı üzerine çalışması olmak

Bilgisayar Yazılımı

4

1

Mobil Bulut Bilişim alanında çalışmaları bulunmak

Ölçme Tekniği

1

1

3D Haritalama Proje Uygulamaları ve Büyük Proje Yönetiminde Deneyimli Olmak

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

4

1

Epoksilenmiş soya yağı ve glserol ile polivinilalkol (PVA) ve nişastadan gıda ambalajları için bio-bozunur plastik üzerine çalışmış olmak.

Devreler ve Sistemler Teorisi

4

1

MEMS ve VLSI üzerine çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

Tıbbi Patoloji

1

1

 

Üroloji

2

1

BPH’ da Alkol Enjeksiyonunun Etkileri üzerine çalışması olmak

Kardiyoloji

1

1

 

Nükleer Tıp

3

1

İyot-131 İle Tedavi Edilen Hipertiroidi Hastalarına Ait Klinik ve Laboratuvar Verileri üzerine çalışma yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

B 12 eksikliği olan hastalarda ortalama torombosit volümünün değerlendirilmesi.

Anesteziyoloji

3

1

Gebe hastaların yoğun bakımı konusunda çalışma yapmış olmak

Anesteziyoloji

3

1

Spinal Anestezi Olgularda Bupivakain ve Levobupivakain in QT Dispersiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Anesteziyoloji

4

1

Meloksikam ve Lornoksikam'ın Rat Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

1

Koklear implant konusunda çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hek. Tarihi ve Deon.

1

1

SİVEREK UYG. BİL.FAK.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

1

Muhasebe ve Finansal Yönetim

1-5

2

ŞANLIURFA TEKNİK BİL. MYO

Peyzaj ve Süs Bitkileri

1

1

Şanlıurfa geleneksel kent dokusunun ekolojik tasarım konusunda çalışmış olmak.

CEYLANPINAR MYO

Tarımsal İşletmecilik

4

1

Şanlıurfa'ya gelen çöl tozlarının kimyası ve tarıma potansiyel etkisi alanında çalışma yapmış olmak

TOPLAM

7

1

25

 

7589/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                52.10/296

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2016 - 145                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2016 - 3279                                             ÜNYE

Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde kalmakta olan, 39 ada,15 parseldeki zemin+1 katlı taşınmaza yönelik Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 16.12.2015 gün ve 925 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.02.2016 gün ve 84 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 39 ada,15 parseldeki zemin+1 katlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

7615/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 37.18/24

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3495                                            ANKARA

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kese Köyünde bulunan Kilise Kalıntılarına ilişkin olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 28/06/2016 gün ve 3490 sayılı raporları okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kese Köyünde 1979 yılında çıkan yangın sonrasında yanan köy evlerinin yerine yenilerinin yapılması için temel kazılması sırasında rastlanan yapı kalıntılarının Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 24/07/1981 gün ve A-2896 sayılı kararıyla tescil edilerek üzerindeki yapıların kamulaştırılarak temizlenmesi sonrasında kurtarma kazısı yapılmasına ve köy yolunun başka bir yerden geçirilmesine karar verildiği, ancak, söz konusu yapı kalıntısının sit sınırlarının belirlenmediği; aynı Kurulun 06/02/1982 gün ve A-3295 sayılı kararıyla da I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verdiği alanda kalan parsellere kesin yapılaşma yasağı getirerek kamulaştırılarak, kurtarma kazısı yapılması ve kilise plânının çıkarılmasına karar verildiğinin anlaşıldığına;

2012 yılında eski evi sit sınırları içerisinde kalan bir vatandaşın evine herhangi bir müdahalede bulunamadığını belirterek kamulaştırma talep etmesi üzerine konuya ilişkin sürecin yeniden başladığı; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun gün ve sayısı yukarıda belirtilen kararları ile Kurulumuzun 08/11/2012 gün ve 248 sayılı kararında, Kastamonu Müze Müdürlüğünce temizlik ve sondaj kazısı yapılması, kazı sonrası çıkacak bilgi ve bulgular doğrultusunda alanın sit sınır ve derecelerinin yeniden değerlendirilebileceğinin belirtildiği;

Anılan kararlar doğrultusunda Kastamonu Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca 2013 ve 2015 yıllarında sondaj kazılarının yapıldığı, 2015 yılında sondaj kazılarının bitmesinin hemen sonrasında Kastamonu Müzesi Müdürlüğü ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj sonuçları doğrultusunda birlikte yapılan çalışma ile Kilise Kalıntısına ait sit sınırlarının belirlendiği, aynı zamanda TUES kapsamında koordinatlandırıldığının anlaşıldığına;

Kararımız eki 1/5000 ölçekli, kadastral altlığın da gösterildiği, haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ve Sit sınırlarının kapsadığı parselleri gösteren ölçeksiz haritanın uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine; Kese Köyü yerleşim alanında yapılmak istenilen her türlü yeni yapılanma ve hafriyat çalışmasının Kastamonu Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına karar verildi.

 

7604/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3494                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Samanlıören (Samanlıviran) Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Antik Yolun sit sınırlarının sayısallaştırılması ile tescilli kaya mezarlarının sit sınırlarının genişletilmesine ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 25/02/2016 gün ve 926 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Samanlıören (Samanlıviran) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Antik Yol ile yine Kurulumuzun 05/09/2014 gün ve 1728 sayılı kararıyla tescil edilen mezar odalarına ilişkin kararımız eki 1/5000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Antik Yol ve Kaya Mezarları için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7605/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.18/283

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3499                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kızılcaörhen Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Türbe Tepe Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1589 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kızılcaörhen Köyü sınırları içerisnde bulunan Türbe Tepe Tümülüsünün kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, tümülüs üzerinde kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında 2863 Sayılı Yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulunulmasına;

Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararında, ‘…Türbe Tepe Tümülüsünün eteğine yapılan su deposunun Kastamonu Müzesi Müdürlüğü denetiminde buradan kaldırılmasına’ ifadesi geçmesine rağmen söz konusu su deposunun halen kaldırılmamış olduğu anlaşıldığından, su deposu için uygun bir yer bulunarak anılan kararımızın gereğinin yerine getirilmesine;

Türbe Tepe Tümülüsü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7606/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.18/282

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3498                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Alisaray Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Salavat Tepe Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1588 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Alisaray Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Salavat Tepe Tümülüsünün anılan kararda, Yukarıtepedelik Köyü sınırları içerisinde yer aldığının belirtildiği, ancak; koordinatlandırılan sit sınırlarının mevcut kadastral durum ve köy sınırlarına ilişkin bilgilerin incelenmesi sonrasında Alisaray Köyü sınırları içerisinde kaldığı tespit edildiğinden bulunduğu yerin Alisaray Köyü olarak düzeltilmesine;

Salavat Tepe Tümülüsünün kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, Tümülüs üzerinde kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında 2863 Sayılı Yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulunulmasına;

Salavat Tepe Tümülüsü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7607/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 37.18/33

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3505                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Derebeysibey Köyü, Zehilyakası Mevkiinde yer alan tescilli mezar odasının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 09/03/2016 gün ve 1171 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Derebeysibey Köyü, Zehilyakası Mevkiinde yer alan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2280 sayılı kararıyla tescil edilen, ancak sit sınırları belirlenmeyen mezar odasının Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca sayısal olarak belirlenerek Kurulumuzun değerlendirmesine sunulduğu;

Bahse konu mezar odasının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada belirtilen ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları ile gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Mezar Odası için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7608/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.18/280

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3496                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Bademci Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Antik Yerleşme Yeri ve kuzeyindeki kayalık tepe üzerindeki iki kaya mezarı ile Tuzla Tepesi Nekropolünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1586 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Bademci Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Antik Yerleşim Yeri ve iki kaya mezarı ile Tuzla Tepesi Nekropolünün, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Antik Yerleşim Yeri, kaya mezarları ve Tuzla Tepesi Nekropol Alanı için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine;

Tuzla Tepesi Nekropolünün güneybatı doğrultusunda uzanan kısmının üzerinde tescil tarihinden sonra dikilip, konuldukları anlaşılan büyük bayrak direği ve altındaki 13 küçük bayrak direği ile Kurtuluş Savaşının çeşitli muharebelerinde şehit oldukları anlaşılan Bademci Köyünden şahıslara ait 13 adet mezar taşının, bulundukları yerde kalmalarının, nekropol alanına zarar vermemeleri nedeniyle, uygun olduğuna ancak; bahse konu yerin 2863 Sayılı Yasa kapsamında olması nedeniyle burada yapılmak istenilen her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi.

 

7609/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3503                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Koçaç Tepe Tunç Çağı Yerleşmesinin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1589 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Koçaç Tepe Tunç Çağı Yerleşmesinin kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Koçaç Tepe Tunç Çağı Yerleşmesi için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7610/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3500                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Kızlar Kalesinin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 27/04/2016 gün ve 2334 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Kızlar Kalesinin anılan kararda, Emerce Köyü sınırları içerisinde yer aldığının belirtildiği, ancak; koordinatlandırılan sit sınırlarının mevcut kadastral durum ve köy sınırlarına ilişkin bilgilerin incelenmesi sonrasında Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde kaldığı tespit edildiğinden bulunduğu yerin Badembekdemir Köyü olarak düzeltilmesine;

Kızlar Kalesinin kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Kızlar Kalesi için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7611/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.14/145

Toplantı Tarihi ve No    : 21.07.2016-183                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.07.2016-3514                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yaylabağ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Yaylabağ Höyüğü sit sınırlarının koordinatlarına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 20/07/2016 gün ve 3751 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yaylabağ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kurulumuzun 26.05.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescil edilen ve 26.03.2010 gün 4953 sayılı kararı koordinatları verilerek sit sınırları belirlenen Yaylabağ Höyüğü sit sınırlarına ilişkin koordinat değerlerinin eksik verildiği anlaşıldığından,  söz konusu Yaylabağ Höyüğüne ilişkin belirlenen I. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte gösterildiği şekilde uygun olduğuna;

 

7612/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3504                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli İslâm Tepe Tunç Çağı Yerleşmelerinin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1589 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen İslâm Tepe Tunç Çağı Yerleşmelerinin kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

İslâm Tepe Tunç Çağı Yerleşmeleri için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7613/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.18/281

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2016-182                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2016-3497                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Donalar (Süleyman) Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Kalekapı Yerleşim Alanı Kaya Mezarının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1587 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Donalar (Süleyman) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Kalekapı Yerleşim Alanı ve Kalekapı Kaya Mezarının, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Kalekapı Yerleşim Alanı ve Kaya Mezarı için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7614/1-1