23 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29810

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRK KIZILAYI YELEĞİ VE TÜRK KIZILAYI ŞAPKASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


THK TRABZON İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BÜRO NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜKKÂNLAR 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜKKÂNLAR 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


3850 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATİK ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 38.500 ADET ARŞİV KUTUSU (40X30X10 CM) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:


CNC DİK İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


CNC İÇ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK SU ENJEKSİYON POMPASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRK KIZILAYI YELEĞİ VE TÜRK KIZILAYI ŞAPKASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Türk Kızılayı Yeleği ve Türk Kızılayı Şapkası kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.09.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.09.2016 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7644/1-1


THK TRABZON İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4 adresindeki 273 ada, 49 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+5 (beş) kattan oluşan THK Trabzon İşhanı binasının satışı 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat: 11.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Trabzon Şube Başkanlığı’na (Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4/3 Ortahisar/TRABZON) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Trabzon Şube Başkanlığı’ndan (Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4/3 Ortahisar/TRABZON) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                       (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                 THK Trabzon Şube Başkanlığı          (0 462) 321 43 17

7673/1-1


BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Pazar Mahallesi, Değirmen Caddesi, 126. Sokak No: 12 (206 ada 40 parsel) adresinde bulunan bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın satışı 27 Eylül 2016 Salı günü saat: 11.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Kadirli Şube Başkanlığı’na (Dere Mahallesi, Hükümet Caddesi, Balcıoğlu İşhanı Kat: 2 No: 76/11 Kadirli/OSMANİYE) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Kadirli Şube Başkanlığı’ndan (Dere Mahallesi, Hükümet Caddesi, Balcıoğlu İşhanı Kat: 2 No: 76/11 Kadirli/OSMANİYE) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                        (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                 THK Kadirli Şube Başkanlığı             (0 328) 718 16 81

7672/1-1


BÜRO NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1069 ada 10 parselde bulunan Birlik İşhanı No: 48/7 adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1069 ada 10 parselde bulunan Birlik İşhanı No: 48/18 adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

3 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1069 ada 10 parselde bulunan Birlik İşhanı No: 48/19 adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat: 15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

4 - İhalelerin tamamı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığında (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

5 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler.

7 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.-TL’dir.

8 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                        (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

7671/1-1


DÜKKÂNLAR 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Hunat alt geçitte bulunan 12 adet dükkân, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 07/09/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz

ç - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d - Noter tasdikli imza sirküleri.

e - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 07/09/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ek Teminat

Hunat alt geçit

12 Adet Dükkan

9.500.000,-TL

285.000,-TL

250.000,-TL

7630/1-1


DÜKKÂNLAR 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Düvenönü alt geçitte bulunan 12 adet dükkân, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 07/09/2016 Çarşamba günü saat 14.45’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz

d - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

e - Noter tasdikli imza sirküleri.

f - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 07/09/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ek Teminat

Düvenönü alt geçit

12 Adet Dükkan

3.000.000,-TL

90.000,-TL

50.000,-TL

7631/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mah., 4673 Ada Eski:1 Yeni: 8 Numaralı 3.119,15 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın peşin satışı” işi

Tahmin Edilen Bedel     :  5.614.470,00.-TL + KDV

Geçici Teminat %3        :     168.434,50.-TL

 

S.NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA - PARSEL NO

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Osmangazi

Hüdavendigar

4673 - Eski: 1 Yeni: 8

3.119,15 m2

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 06/09/2016 SALI günü saat 15:00’de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 250,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannameleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannameleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İç zarfları kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb.Md.ğü Zafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

7553/1-1


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade mahallesinde bulunan 6.853,23m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, 25 ve 26 nolu bağımsız bölümler satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800  7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına  500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde bulunan A-1 Blok 23, 25 ve 26 nolu bağımsız bölümün her biri için geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin )TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

A-1

23

Tam

11527/685323

Dubleks Konut

170

07.09.2016 13:30

07.09.2016 14:00

A-1

25

Tam

11412/685323

Dubleks Konut

170

07.09.2016 13:30

07.09.2016 15:00

A-1

26

Tam

11527/685323

Dubleks Konut

170

07.09.2016 13:30

07.09.2016 16:00

7499/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Sivas İli Merkez Kılavuz Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi (5/8) ile Sivas Belediyesine (3/8) ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen taşınmaz üzerine, projesine uygun olarak kat karşılığı konut inşaatı yapım işi, şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

Taşınmaza ilişkin tapu bilgileri     :

İli                                                  :  Sivas

İlçesi                                             :  Merkez

Mahallesi                                      :  Kılavuz

Ada/Parsel No - Yüzölçümü        :  5898/1 - 8000 m2

İmar Durumu                                :  Konut alanı

 

2 - İhale İl Encümenince, 06 Eylül 2016 Salı Günü, Saat: 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İşin Keşif Bedeli: 26.177.799,20 TL (KDV Hariç)

(Yirmialtımilyonyüzyetmişyedibinyediyüzdoksandokuzlirayirmikuruş)

4 - Geçici Teminat Tutarı: 785.334,00 TL (Yediyüzseksenbeşbinüçyüzotuzdörtlira)

5 - İhale Şartnamesi ve Ekleri Sivas İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve/veya temin edilebilir. Şartname temin bedeli 10.000,00 TL’dir. (İştirakçilerin şartname alması zorunludur.)

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler:

İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri Kapalı Zarf (dış zarf) içerisinde ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

a) İç Zarf (Teklif Zarfı): Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen örneğine uygun pay teklif cetveli.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

b.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

c.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.

c.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

e) İstekli adına vekalet edilmesi durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 785.334,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş süresiz Banka Teminat Mektubu.

g) Keşif Bedelinin %20’sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Banka Teyit yazılı)

h) Keşif Bedelinin %10’undan az olmamak üzere, İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Gruplarının B Üstyapı (Bina) Grubu İşlerinin II. Grubunda belirtilen işlere ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/denetleme belgeleri.

ı) Teknik Personel Taahhütnamesi (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

j) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks ve e-posta adresi gibi bilgilerin belirtilmesi)

k) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.

l) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belge.

m) İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge.

n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya belgegeçer ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7590/1-1


3850 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 3850 adet masaüstü bilgisayar, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte hazırlanan teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/09/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7646/1-1


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATİK ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 38.500 ADET ARŞİV KUTUSU (40X30X10 CM) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 38.500 adet Arşiv Kutusu (40x30x10 cm) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile İhale Ek Şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Şartnamesi, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01.09.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olan firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7645/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:

İlimiz 100 Yıl Mahallesi 1003 nolu Cadde 1262 Ada 1 nolu Parselli 3,810,91 m2 ve 1059 Ada 2 nolu Parselli 2,554,00 m2 arsalar üzerinde yapılmakta olan AVM inşaatında bulunan A blokta pazar yeri hariç 40 adet işyeri ve B blokta 1 Adet işyeri ile eklentileri hariç 19 adet işyeri olmak üzere toplam 59 Adet İşyerinin 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile bir bütün olarak satılacaktır.

1 - SATILACAK TAŞINMAZLAR

 

A BLOK (1262 ADA 1 PARSEL) 40 ADET İŞYERİ

SIRA NO

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ARSA PAYI M 2

  1

ZEMİN

  1

103

3810,91

  2

 

  2

111

3810,91

  3

 

  3

118

3810,91

  4

 

  4

125

3810,91

  5

 

  5

133

3810,91

  6

 

  6

140

3810,91

  7

 

  7

147

3810,91

  8

 

  8

159

3810,91

  9

 

  9

115

3810,91

10

 

10

112

3810,91

11

 

11

112

3810,91

12

 

12

112

3810,91

13

 

13

112

3810,91

14

 

14

112

3810,91

15

 

15

112

3810,91

16

 

16

196

3810,91

17

1. KAT

17

50

3810,91

18

 

18

57

3810,91

19

 

19

64

3810,91

20

 

20

71

3810,91

21

 

21

78

3810,91

22

 

22

86

3810,91

23

 

23

93

3810,91

24

 

24

98

3810,91

25

 

25

69

3810,91

26

 

26

77

3810,91

27

 

27

77

3810,91

28

 

28

77

3810,91

29

 

29

77

3810,91

30

 

30

77

3810,91

31

 

31

77

3810,91

32

 

32

79

3810,91

33

2. KAT

33

71

3810,91

34

 

34

73

3810,91

35

 

35

73

3810,91

36

 

36

73

3810,91

37

 

37

73

3810,91

38

 

38

73

3810,91

39

 

39

73

3810,91

40

 

40

75

3810,91

B BLOK (159 ADA 2 PARSEL) 19 ADET İŞYERİ

 

SIRA NO

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ARSA PAYI M2

  1

ZEMİN

  1

123

2554

  2

 

  2

120

2554

  3

 

  3

112

2554

  4

 

  4

104

2554

  5

 

  5

97

2554

  6

 

  6

82

2554

  7

 

  7

165

2554

  8

 

  8

104

2554

  9

 

  9

104

2554

10

 

10

104

2554

11

 

11

104

2554

12

 

12

104

2554

13

 

13

106

2554

14

 

14

123

2554

15

 

15

120

2554

16

 

16

112

2554

17

1.KAT

17

104

2554

18

 

18

97

2554

19

 

19

114

2554

 

2 - İHALE TARİHİ: İhale 08.09.2016 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - KDV Hariç Muhammen Bedel 33.000.000,00-TL. olup geçici teminatı 990.000,00-TL.dir.

4 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

1) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.

3) Şartname alındığına dair belge

4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden )

6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2016 yılında alınmış olacak

7) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge

9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

5 - Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6 - İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

8 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İş bu ihale ilanı (Sekiz) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

7467/1-1


CNC DİK İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : CNC DİK İŞLEME MERKEZİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/322955

Dosya no                                   :  1622480

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:  

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  CNC dik işleme merkezi: 1 adet

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  05/09/2016 Pazartesi günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi

4.2.2. Teknik şartname cevapları.

4.2.3. Yetkili satıcı ve servis belgesi

4.2.4. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05/09/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7662/1-1


CNC İÇ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: CNC İÇ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/322932

Dosya no                                      :  1622479

1 - İDARENİN:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                         Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  CNC iç çap taşlama tezgahı: 1 adet

b) Teslim yeri                               :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  05/09/2016 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi ve yetkili satıcı belgesi

4.2.2. Teknik şartname cevapları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05/09/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7663/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK SU ENJEKSİYON POMPASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov. tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Su Enjeksiyon Pompası ve Yedekleri

3 KALEM

 

Su Enjeksiyon Pompası

(2 Ad.)

 

Su Enjeksiyon Probu

(30 Ad.)

 

Yüksek Basınç Hortumu

(6 Ad.)

 

b) Teslim yeri                                      Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı

c) Teslim tarihi                                    Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  21.09.2016 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  946-TTK/1506

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur

h) GRUP-I (metan) gazlı ortamlarda kullanıma uygun olduğu belirtilen ATEX Belgesi (AB Uygunluk Beyanı+Akredite Kuruluş Belgesi) teklif ile birlikte verilecektir.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 21.09.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7659/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak arama ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - Aşağıda İlçesi, Pafta, alanı, Erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 07/09/2016 Çarşamba günü saat 10:00’da Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 - İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (Sözleşmenin yapılacağı tarihte Borcu Yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9 - İhalesi yapılacak olan sahanın koordinatlarına www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Sıra No

İlçesi

Erişim No

Pafta

Alan Hektar

İhale Bedeli TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı %3

İhale Tarihi ve Saati

1

Kocasinan

3315167

K34c1

858,19

28.467,99 TL

854.03 TL

07.09.2016 Saat:10:00

2

Yeşilhisar

3315140

L34a3, L34a4, L34b1, L34b2, L34d1

1680,60

31.895,60 TL

956,86 TL

07.09.2016 Saat:10:00

3

Develi

3242738

K35d4, L35a1

2759,34

52.368,68 TL

1.571,06 TL

07.09.2016 Saat:10:00

4

Talas

3242754

K35d4

4084,58

77.520,01 TL

2.325,60 TL

07.09.2016 Saat:10:00

5

Develi

3242752

L35a1, K35d4, K34c3, L34b2

3598,49

68.294,66 TL

2.048,83 TL

07.09.2016 Saat:10:00

6

Hacılar

3242747

K34c2, K35d4, K34c3

3374,17

64.037,36 TL

1.921,12 TL

07.09.2016 Saat:10:00

7601/1-1