18 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29805

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Ege üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzden yurt dışı edilmek üzere 15/02/2016 tarihinde Orhan Ferdane SALIM isimli şahıs adına kayıtlı olarak 16160100T17 tescil sayıya kayden girişi yapılan 2002 model, K0289BA plakalı, BMW marka aracın 22/02/2016 tarihinde yurt dışı edilmesi gerektiği halde yurt dışı edilmediği, 1 no’lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 20/3 maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 18/07/2016 tarihli, 16CK1601001763 sayılı ceza kararı ve 18/07/2016 tarihli, 16ET16010081-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, bahse konu para cezası ve ek tahakkuk muhteviyatı vergilerin bugüne kadar tahsil edilememiştir.

Bu nedenle, 18/07/2016 tarihli, 16CK1601001763 sayılı ceza kararı muhteviyatı 12.389,44-TL’nin bir ay (30) gün, 18/07/2016 tarihli, 16ET16010081-1 sayılı ek tahakkuk muhteviyat 49.557,74-TL’nin ise on beş (15) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7501/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 12/01/2016 tarihli, 563798 sayılı yazısına istinaden, Mohamad GHALAYİNİ isimli şahıs adına kayıtlı olarak 02/05/2015 tarihinde 15220100T79328 tescil sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 28/10/2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2015 model, AT14917 plakalı, Audi marka aracın, 06-14/01/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 17/01/2016 tarihli, 16CK160100102 tanzim edilmiş olup, bahse konu para cezasının bugüne kadar tahsil edilememiştir.

Bu nedenle, 17/01/2016 tarihli, 16CK160100102 sayılı ceza kararı muhteviyatı 7.143,00-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7502/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzden yurt dışı edilmek üzere 19/02/2016 tarihinde Ivan Lyubchov LYUBENOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 16160100T22 tescil sayıya kayden girişi yapılan 2001 model, PB6768PA plakalı, BMW marka aracın 26/02/2016 tarihinde yurt dışı edilmesi gerektiği halde yurt dışı edilmediği, 1 no’lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 20/3 maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 12/07/2016 tarihli, 16CK1601001694 sayılı ceza kararı ve 13/07/2016 tarihli, 16ET16010076-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, bahse konu para cezası ve ek tahakkuk muhteviyatı vergilerin bugüne kadar tahsil edilememiştir.

Bu nedenle, 12/07/2016 tarihli, 16CK1601001694 sayılı ceza kararı muhteviyatı 3.665,50-TL’nin bir ay (30) gün, 13/07/2016 tarihli, 16ET16010076-1 sayılı ek tahakkuk muhteviyat 14.662,00-TL’nin ise on beş (15) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7503/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8'nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11'nci maddenin 1'nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  02.01.2014

Başvuru No                         :  C2014/002

Coğrafi İşaretin Adı            :  Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri

Ürünün Adı                         :  Şekerleme

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                    :  Konya Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Konya Ticaret Odası Vatan Cad. No: 1   42040 Selçuklu / KONYA

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Coğrafi Sınır                       :  Konya ili

Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri sert şekerlemeler grubuna dâhildir. Kaya gibi sert görüntüsü olmasına karşın, yerken ağızda kolayca dağılan, benzer ürünlere göre boyutları iri, düzgün yüzeyli, genelde beyaz renkte (aroma türüne göre renkli olabilen) olan ayrıca ısırınca dişleri kamaştıran hafif sert bir şekerdir.

İlk olarak 1950’li yıllarda “peynir şekeri” ismiyle üretilmeye başlanan ve zamanla adı değişerek günümüzde Konya Mevlana Şekeri olarak bilinen bu ürün, Konya yöresinde yaygın olarak üretimi yapılan gıdalardan birisidir. Konya’nın yerlileri tarafından eskiden ölü şekeri olarak da adlandırılır; ayrıca cenaze günü cenaze evini ziyaret için gelen misafirlere ikram edilirdi. Normal günlerde ise taze yufka içine ufalanarak ya da kırılarak eşit miktarlarda yaydıktan sonra dürüm yapılarak öğün olarak yenilirdi. Ancak zaman geçtikçe bu tüketim geleneği ortadan kalkmıştır. Günümüzde özellikle büyük düşünür Mevlana’yı anma törenlerinin yapıldığı Aralık ayında ve turistlerin ziyaret ettiği yaz mevsiminde üretim ve tüketiminde önemli bir artış olmaktadır.

Ürünün Ayırt Edici Özellikleri:

Konya Mevlana Şekeri /Konya Peynir Şekeri yazılı kayıtlara göre ilk 1950’li yıllarda Konya’da üretilmeye başlanmış ve zamanla Konya ile yurt çapında meşhur olmuştur. Konya Mevlana/Peynir Şekerinin bileşimindeki şeker oranının en az %94 olması gerekir. Glikoz kullanılmamalıdır. Konya Mevlana Şekerinin ayırt edici özelliklerinden birisi de üretiminde kullanılan ağartma tekniğidir. İmalat sırasında yapılan ağartma işlemiyle ürünün bünyesine hava katılarak hacminin genişlemesi sağlanmaktadır. Ağartma işlemi sırasında şekerin gerekli kabarıklığa ulaşması sağlanır. Ağartma işlemi sonrasında rulo halinde getirilen şekerleme, kesilerek dinlendirilir. Bu aşamada; ağızda dağılabilme özelliğini kazanabilmesi için spreyle ürüne su sıkılarak ürünün peynirleşmesi sağlandığından, şekerin kıvamı burada yakalanmaktadır. Bu da ustalık gerektirdiği için Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir şekerinin üretiminde önem arz eder.. Üretim tekniğine uygun olarak üretilmediği takdirde kristalizasyon ve yapışkanlık gibi kusurlar kısa sürede ortaya çıkabilmektedir.

Üretim Metodu:

Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri üretiminde hammadde olarak granüle toz şeker, su, sitrik asit ile bergamot aroması vb. doğal aroma vericiler ve doğal renklendiriciler kullanılır. Hammaddelerin karışım oranları granüle toz şeker %94, su %5,88, sitrik asit %0,09, bergamot aroması %0,03. Kullanılacak şeker, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’ne uygun beyaz şeker (polarizasyonu en az 99,7° Z olan saflaştırılmış ve kristalleştirilmiş sakaroz) olmalıdır. Üründe gıda katkı maddesi olan tatlandırıcılar ve glikoz/fruktoz şurupları kullanılmamalıdır.

Bu hammaddeler (su, şeker, sitrik asit), bakır kazanlarda devamlı karıştırılarak 140 °C'ye kadar pişirilir. Ağda kıvamına gelen bu karışım, soğutma taşlarına (tezgah) dökülür. Yaklaşık 10 dakikalık sürenin sonunda, ılık bir hale gelen karışım sarı renktedir. Karışımın beyazlatılması amacıyla ağartma ünitesine alınır. Ağartma işleminde sarı haldeki karışım beyazlayıncaya kadar 10 dakika süreyle işleme tabi tutulur. Hava püskürten bir makineyle birlikte çalışan bu ağartıcı ünitede karışımda hem hacim artışı sağlanır hem de köpük beyazlığında bir renk elde edilir. Bu aşamanın sonuna doğru doğal renklendiriciler ve doğal aroma vericiler ilave edilir.

Sade (beyaz renkte) Konya Mevlana Şekeri / Konya Peynir Şekeri üretiminde renk maddesi ilave edilmezken, aroma kazandırmak amacıyla bergamot aroması eklenir. Kakaolu Konya Mevlana Şekeri/KonyaPeynir Şekeri üretiminde renk maddesi ve vanilin aroma maddesi, aromalı Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir şekerinde ise çeşidine göre renk maddeleri ve limon, portakal, muz, kivi, çilek gibi doğala özdeş aroma maddeleri ilave edilir. Bundan sonra hemen bir sonraki aşama şekil verme işlemine geçilir.

Şeker kütlesi şekil verme makineleri ile birlikte ustaların da katkısıyla rulo haline getirilir. Daha sonra üretilecek şekerlerin iriliğine göre iki farklı kalıpta (büyük ve küçük boyutlu olmak üzere) kesme işlemi gerçekleştirilir. Şekil verilmiş Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekerleri, taşıyıcı bir bant yardımıyla hava püskürten bir tabla üzerine alınır. Bu tablada, birbirine yapışmış olabilecek durumdaki şekerler birbirinden ayrılır. Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir şekerinin kendine özgü ağızda dağılabilme özelliğini kazanabilmesi için, üretilen şekerlerin üzerine su serpildikten ve tablaların üzeri temiz bezle örtüldükten sonra bir gün süreyle bekletilmeleri gerekmektedir.

Mevlana/Peynir şekerinin üretiminde en önemli kısımlardan birisi de dinlendirilme safhasıdır. Bu aşamada spreyle ürüne su sıkılarak ürünün peynirleşmesi sağlandığından şekerin kıvamı burada yakalanmaktadır. Ustalık gerektiren bu süreçten sonra Konya Mevlana Şekeri/ Konya Peynir Şekerleri paketlenerek satışa sunulur.

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:

Üretimin tüm aşamaları Konya ili sınırları içerisinde yapılmalıdır. Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri üretiminin uzun yıllardan beri Konya’da yapılmasından ve bura ile meşhur olmasından dolayı Konya Mevlana şekeri denince akla ilk Konya gelmektedir. Özellikle büyük düşünür Mevlana’yı anma törenlerinin yapıldığı Aralık ayında ve turistlerin ziyaret ettiği yaz mevsiminde turizm amaçlı ve Konya hatırası olarak tüketilmektedir. Üretimin tüm aşamaları ustalık gerektirir; özellikle kullanılan ağartma tekniği ve şekil verme sürecine kadar geçen süreç ile dinlendirme süreci önem arz eder

Denetleme:

Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri olarak şeker imal eden firmalar, esnaf ve ticaret sicil kayıtlarından, vergi kayıtlarından tespit edilecektir. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, tüm Türkiye’deki odalar aracılığıyla Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri üreten firmalar tespit edilecektir. Tespit edilen firmalar, Konya Ticaret Odası’na Konya Mevlana Şekeri/ Konya Peynir Şekeri imal ettikleri için başvuran firmalar ve şekeri imal ettiklerini basın ve diğer yayın organları ile duyuran bütün firmalar denetim komisyonu tarafından denetlenecektir.

Ürünün ayırt edici özellikler ve üretim metodu bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair denetimler 555 sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, Konya Ticaret Odası Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda; Konya Ticaret Odası 11. meslek komite grubu olan Süt, Süt Ürünleri, Çikolata, Şekerleme, Hazır Yemek ve Diğer Gıda Ürünlerinin İmalatı grubu üyelerinden oluşan 3 kişi, Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden 1 kişi ve Tarım İl Müdürlüğünden 1 kişiden oluşturulacak 5 kişilik komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

Denetim komisyonu, her rutin denetleme dönemi öncesi bir araya gelip denetlenecek üreticilerin adreslerine göre bir denetleme planı oluşturulacaktır. Komisyon, firmaların sayısına göre, gerekli gördüğü takdirde 2 denetleme grubuna ayrılarak denetleme yapabilecektir. Gerekli diğer kamu ve özel sektör kurumlarının laboratuvarlarından da ücreti karşılığında yararlanılacaktır.

Denetim komisyonu, yılda bir defa düzenli olarak denetim yapacaktır. Haksız ve kurallara aykırı olarak “Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri” adını kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurulacak; şikayet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda ise her zaman denetim yapılabilecektir. Denetime ilişkin raporlar Konya Ticaret Odası tarafından düzenli olarak Türk Patent Enstitüsüne gönderilecektir.

7529/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  16/09/2011

Başvuru No                         :  C2011/053

Başvuru Sahibi                    :  Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (CIVC)

Başvuru Sahibinin Adresi   :  5 Rue Henri Martin Epernay, Fransa

Coğrafi İşaretin Adı            :  Champagne

Ürünün Adı                         :  Köpüklü şarap

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe adı

Coğrafi Sınırı                      :  Marne, Aisne, Aube, Haute Marne, Seine-et-Marne bölgelerindeki Montagne de Reims (Reims dağları-Marne bölgesinde); The Côte des Blancs et the Côte de Sézanne (Blancs ve Sezanne yamaçları - Marne ve Aube bölgesinde), The vallée de la Marne. (Marne Vadisi - Marne ve Aisne bölgesinde), The Côte des Bar ve Montgueux (Bar ve Montgueux yamaçları - Aube bölgesinde) bölgeleri olmak üzere yaklaşık 320 köy/bağı kapsamaktadır.

Kullanım Biçimi                  :  Etiketleme. Kullanılacak etikete ve etikette bulunması gereken bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Aşağıda “ok” ile gösterilen boş alana üretici markasını yazacaktır.

 

Champagne--C2011--053--ReGa İlan Formatı - 10.08.2016_Sayfa_1

 

Etiketin üzerinde yer alan ifadeler ve açıklamaları:

• Champagne kelimesi

• Köpüklü şarabın tatlılık ve dozajını gösteren tipi (Brut, Demi-Sek, Sek)

* Brut Nv - çeşitli yıl ve bağların karışımı

* Brut: Sek

* Extra brut (litrede <6 gr şeker)

* Brut (litrede <12 gr şeker)

* Extra dry (litrede 12-17 gr şeker)

* Sek (litrede 17-32 gram şeker)

* Doux (litrede >50 gram şeker)

* Demi-sec (litrede 32-50 gr şeker)

• Champagne’nın üreticisine ait marka

• Hacimde ihtiva edilen alkol (%)

• Şişe kapasitesi (litre, cl veya ml)

• Üreticinin veya şirketin adı, üreticinin kayıtlı olduğu “Birlik” adı (eğer farklı ise satış adresi) ve menşe ülkesi (Fransa), CIVC (Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne) tarafından verilen sicil ve kod numarası (Numaradan önce gelen ilk iki harf üreticinin kategorisini göstermektedir.)

• Üretim parti kodu (Şişenin üstüne basılacaktır.)

• Allerjen uyarısı (Örneğin sülfür dioksit, sülfit vb. - şişenin arka etiketinde de yer alabilir.)

• Uyarı notu: “Hamileyken çok az miktarda tüketilen alkol bile doğmamış bebeğe zarar verebilir” veya bununla ilgili bazı ülkeler tarafından uygulaması gerekli sembol

• “Yeşil Nokta” sembolü (Atık ambalajın toplanma ve ayrıştırılmasının maliyetini üreticiler ve satıcılar tarafından finanse edileceğini gösterir.)

• Uygun olduğu durumlarda kullanılan cuvee (karışım-blend) tipi (beyaz-beyaz, rose, beyaz-siyah vb gibi) belirtilir.

* Vintage Champagne: Tek bir hasattan elde edilen üzümlerden üretilir.

* Rose Champagne: Siyah üzümlerin kabuklarının ezilmesiyle veya kırmızı şaraptan karıştırılarak üretilir.

* Özel Cuvee (Harman-blend-kupaj): Özel harmanlanan şaraplardan üretilir. Karışımda çeşitli yıl ve bağ ürünün kullanılabildiği gibi tek bağ ve yıl ürünü de olabilir.

* Demi-Sec Champagne: Damakta kalan tadın tatlı olmasını sağlamak üzere dozaj sırasında daha fazla şeker ilave edilir.

* Blanc de Blancs: Sadece beyaz Chardonnay üzümlerinden üretilen beyaz Champagne’dir.

* Blanc de Noirs: Sadece siyah üzümlerden (kabuğu siyah içi beyaz-Pinot Noir/Meunier) üretilen beyaz Champagne’dir.

• Üreticinin isteği doğrultusunda kullanılacak bilgiler (kullanılan üzüm çeşidi, tortu filtreleme tarihi, duyusal özellikleri önerilen yiyecek-şarap eşleştirmesi, vb)

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Marne, Aube, Aisne, Seine-et-Marne bölgelerinde yetiştirilen Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier üzüm çeşitlerinden Fransız Tarım, Gıda, Balıkçılık, Köy İşleri ve Arazi Kullanımı Planlanma Bakanlığının 22.11.2010 tarihli “Champagne” Garantili Menşe etiketine dair 2014/1183 sayılı Kararname hükümlerine göre üretilen beyaz veya rose renkli köpüklü şaraptır. Champagne, bölgenin iklimi, kireçli ve sert toprak yapısı, yüzyıllar boyunca geliştirilen geleneksel yöntem ve şarap üreticilerinin kullandıkları know-how’ın bir araya gelişi ile özel bir ürün halini almaktadır.

Champagne üretiminde kullanılan üzüm çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki şekildedir.

Chardonnay: Cote de Blancs’de (Marne bölgesi) yetişen beyaz üzümdür. Champagne’ya çiçeksi ve mineral üst nota aromaları verir. Yıllandırma işlemi için idealdir.

Pinot Noir: Özellikle Reims Dağı ve Cote des Bar (Marne ve Aube bölgesi) yamaçlarında yetişen içi beyaz dışı siyah üzüm çeşididir. Bu üzüm Champagne’ya kırmızı meyve aromasını, sertliğini ve gövdesini kazandırır.

Pinot Meunier: Marne Vadisinde (Marne ve Aisne bölgesi) yetişen bir başka siyah üzüm çeşididir. Champagne’ya baharatlı koku ve yuvarlaklık kazandırır.

Ayrıca belirtilen bölgede yer alan bağların %0,3’ünden elde edilen Arbane, Petit Meslier, Pinot Blanc, Pinot Gris üzümleri de Champagne üretiminde kullanılabilir.

Doğal Koşullar: Champagne bölgesinin temel fiziki özelliği, aynı anda kara iklimi ve okyanus ikliminin etkisinde bulunmasıdır. Okyanus etkisi sayesinde önemli miktarda yağış alır. Kara iklimi nedeniyle yaz ve kış mevsimleri arasında bariz fark vardır. Bölgede kuvvetli don olayları ve sert hava koşullarının görüldüğü kış ayları ve uzun süreli güneş ışığının olduğu yaz ayları yaşanır. Bölgenin satıh altı toprağı kireçlidir. Bu nedenle su muhafaza etme ve suyu tekrar dağıtma açısından iyi drenaja sahiptir.

Toprağın drenaj kapasitesi asmaların gelişmesine ve üzümlerin en iyi şekilde olgunlaşmasına imkân verir; iyi su muhafaza etme ve sonradan dağıtma özelliği kuru dönemlerde bile suyun ölçülü bir şekilde asma köklerine ulaşmasını sağlar. Kireçli toprak asmaların yıl boyu satıh altı suyundan yararlanmasını sağlar.

Champagne bölgesinde bağların çoğunluğu yamaçlarda yer almaktadır ve bu şekilde güneş ışığından da en iyi şekilde yararlanırlar. Dolayısıyla iklim, satıh altı toprağı ve arazinin eğimli olması üzümlerin bu özellikte olmasını sağlar.

Champagne ürününde kullanılan şaraplar sadece Fransa’nın Champagne tanımlı bölgesinde yetiştirilen, hasadı yapılan ve işlenen üzümlerden üretilebilir. Champagne şaraplarının üretiminde kullanılan üzümler bölgeye özel iklim, toprak ve coğrafi özellik nedeniyle dünyanın başka bir bölgesinde mevcut değildir.

Bu doğal faktörlerin yanı sıra yerel şarap üreticilerinin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri yetiştirme ve işleme yöntemleri Champagne’ya mevcut özelliklerini sağlamaktadır.

Bir şarabın Champagne olabilmesi için temel kurallar:

- şişede doğal maya fermentasyonu ile Champagne Tüzüğünde belirtilen kurallara göre ve “Champagne Yöntemi” (“Method Champenoise) uyarınca üretilmiş olması;

- sadece tanımlı üzümlerden (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier) üretilmiş olması - belirlenmiş Champagne üretim ve saklama tesislerinde yapılmış olması;

- şişelenmiş ürünlerin nakliyeden önce en az 15 ay saklanmış olması

şeklinde belirlenmiştir.

Üretim Metodu:

Fransızca “Method Champenoise” olarak tanımlanan Champagne üretim metodu çok sıkı uygulanan kural ve tüzüklere uygun şekilde gerçekleştirilir. Son tüzük (“Specifications of the “Champagne” controlled designation of origin” – Kontrollü Menşe İşareti “Champagne” için Tüzük) 15.10.2014 tarihli ve 2014-1183 sayılıdır.

Asma Dikimi: Asma omçası sökme ve tekrar dikim veya yeni parsellerin dikimi yetkililerin bilgi ve onayı ile yapılır. Dikim mayıs ayı bitiminden önce tamamlanmalıdır ve saksıda filizlenen asmalar için temmuz ayı sonundan önce tamamlanmış olmalıdır. Dikimden sonra toprak dinlenmeye bırakılır. Champagne şarapları sadece üçüncü yaprak asmalardan (dikimden iki yıl sonra) üretilebilir.

Asmaların dikiminde sıraların arası 1,5 metre, sıralardaki asmaların birbirine mesafesi 0,9 - 1,5 metre ve toplam aralık en fazla 2,5 metre olmalıdır. Bu şekilde hektar başına yaklaşık 8000 asma omçası yoğunluğu sağlanır.

Budama-Terbiye: Budama bağcılıkta en temel işlemdir. Kaliteli bir hasat elde etmek için uzman budama ve terbiye elzemdir. Budama ve terbiye ile üzümlerin en iyi şekilde gelişmesi, verimin artması ve iyi bir olgunlaşma sağlanır. Budama hasattan hemen sonra yapraklar dökülmeye başladığında başlar ve aralık ayı ortasında kadar devam eder. Ocak ayı ortasında tekrar başlar ve uykuda geçen kış mevsimi sonrasında mart ayı sonuna kadar devam eder. Champagne yönteminde kullanılmasına izin verilen dört budama-terbiye yöntemi vardır.

• Chablis Sistemi: Sürgün budama-terbiye, kısa tomurcuklu sürgünler bırakılır.

• Cordon Sistemi: Tek bir tel üzerinde kollara ayrılan terbiye.

• Guyot Budama-Terbiye Sistemi: Sürgün budama, omca başına bir sürgün ve bir kör hat (Tekli Guyot) veya iki sürgün ve iki kör hat bırakılır (Çiftli Guyot ve Asimetrik Guyot).

• La taille Vallee de la Marne (sadece Pinot Meuner için): Sürgün budama (Guyot sistemine benzer şekilde terbiye).

Hasat: Üzümlerin olgunlaşması, potansiyel alkol seviyesi ve doğal asitlik açısından her hasat farklı olduğundan, hasat için en doğru zamanı seçmek önemli ve gereklidir. Bu amaçla üzümlerin olgunlaşması için bir olgunlaşma gözlem bilgi ağı mevcuttur.

Üzümler renk değiştirmeye (veraison) başladıktan sonra, Champagne bölgesinde 450 kontrol noktasından haftada iki kez örnekler alınır. Seçilen salkımlar renk değiştirme oranı, ortalama ağırlık, tahmini şeker ve toplam asit ihtivası, gri küf açısından kontrol edilir. Sonuçlar aynı gün internet üzerinden iletilir ve CIVC herbir bölgedeki herbir bağ parseli ve üzüm çeşidi için referans değerleri, kabaca ortalama değerleri (potansiyel alkol seviyesi, doğal asidite, vb) tespit eder. Verilerin özeti, ilgili teknik görevlilere bildirilir. Bu sayede ilgili bölgelerde hasat işleminin ne zaman başlaması gerektiği konusunda üreticilerle hasat öncesi toplantı yapabilirler.

Toplama: Champagne sadece üzüm cibresinden üretilir. Cibre köpürme (efervesan) özellik için gereken duyusal bileşikleri içerir ve üzüm cibresi tek başına istenilen berrak açık renkli suyunu sağlar. Üzüm cibresi elde etmede koyu renkli kabuğu olan üzümlerin sıkılması sırasında cibrenin boyanmasından kaçınılır. Bu nedenle el ile toplama gereklidir. Sıkma tesisine kadar bozulmadan kalabilecek tam salkımlar aynen 18. yüzyıldaki gibi el ile toplanır. Salkımlar sıkma tesislerine bu amaçla üretilen ve drenaj delikleri olan kasalarda nakledilir. Drenaj delikleri sayesinde kasalarda üzümlerin kendi suları ile ıslanıp yumuşaması engellenir.

Üzüm toplama işi yaklaşık üç haftada tamamlanır.

INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité - Ulusal Kalite ve Menşe Enstitüsü) tarafından Tüzükle belirlenen hasat miktarı hektar başına 10.400 kg’dır.

Sıkma (Presleme): Üzümler, resmi onaylı sıkma tesisine geldiğinde tartılıp kayıt edilir. Her 4000 kg’lık “şıra” (marc) numaralandırılır ve “Sıkma Kayıt Defterine sıkılan üzüm çeşidi, ürünün alındığı bağ, şıranın gideceği yer (üzüm yetiştiricisine mi yoksa Champagne Evine mi satılacağı) kayıt edilir. Üzümler söz konusu hasat için belirlenen hacimde minimum alkol muhtevası açısından test edilir.

Sıkma işleminde uyulması gereken prensipler sıkmanın toplamadan hemen sonra yapılması, salkımların bütün halde sıkılması, sıkma gücünün yavaşça artırılması, az miktarda su çıkarılması, suyun “cuvee” (ilk sıkımda elde edilen şıra) ve “taille” (ikinci sıkımda elde edilen şıra) olarak ayrıştırılmasıdır. Cuvee şıranın en saf halidir, şeker ve asit (tartarik ve malik asit) açısından zengindir. “Cuvee” ile en kaliteli, hoş ve keskin aromalar, tazeleyici damak tadı ve iyi bir yıllanma potansiyeli sağlanır.

“Taille” de şeker açısından zengin olmakla beraber, asit muhtevası düşük, mineral (özellikle potasyum tuzları) ve pigment konsantrasyonları açısından yüksektir.

Champagne preslerinin kapasitesi 2000 ila 12000 kg üzüm sıkabilecek kadardır ve bilgisayarla kontrol edilir. Her bir preste günlük ne kadar sıkma işlemi yapılacağı belirlenmiştir. 160 Kg üzümden en fazla 102 litre şıra alınmalıdır. Böylece hektar başına toplam alınabilecek ürün miktarı 6 hektolitredir.

Her bir sıkma işleminden sonra sıkma kabininin yıkanması zorunludur. Sıkmadan sonra kalan tortular damıtmaya iletilir ve yıkama suyu da çevreye zarar vermemek için arıtılır.

Sülfürleme: Üzüm suyu çıkarıldıktan sonra, açık tanklara (belons) aktarılır ve burada üzüm çeşidine, durumuna ve elde edilen şıranın ne olduğuna (cuvee veya taille) göre 6-19 g/hl oranında sülfit (sülfür dioksit) ile işlem görür. Sülfitlerin antiseptik özelliği vardır ve zararlı bakterilerin yok edilmesini sağlar, küf oluşumunu engeller. Antioksidan özelliği ile şarapların fizyokimyasal ve duyusal kalitesini korumaya yardım eder.

Dinlendirme: Meyvenin en saf halini sergilemesi için fermantasyondan önce taze sıkılmış üzüm suyu dinlendirilir. Bir sonraki adım olan “çöktürme” de ise üzüm suyundaki katılar (kabuk, çekirdek partikülleri vb) suyun dibine çöker. Doğal olarak oluşan enzimler veya enzim katkıları partiküllerin topak haline gelmesine neden olur ve bunlar şıradan 12-24 saat sonra çıkarılır. Bu tortular (toplam hacimde %1-4) yetkililere bildirilmeli ve sonra arıtmaya gönderilmelidir. Bu işlemden sonra arıtılan su şarap üretim işlemine başlanmak üzere fermantasyon odasına nakledilir.

İlk (primer) fermantasyon: Champagne şaraplarında primer veya alkollü fermentasyon üzüm şırasını şaraba dönüştüren işlemdir. Maya doğal üzüm şekerini tüketerek alkol ve karbon dioksit ve şarabın duyusal özelliklerine katkıda bulunacak olan yan ürünleri ortaya çıkarır. İlk fermentasyon preslemeden (sıkma) hemen sonra genellikle paslanmaz çelik tanklarda veya bazen ahşap fıçılarda başlar. Sona erdiğinde doğal şekerin tamamı alkole dönüşmüş olur. Fermantasyon sonunda hacimde %11 alkol elde edilecek şekilde şeker ilave edilebilir.

Malolaktik fermentasyon: Malolaktik fermenstasyon (MLF) malik asidi laktik aside dönüştüren prosestir ve bütün fermantasyonlarda olduğu gibi MLF de şarap aromasının gelişimini etkiler, daha yumuşak, olgun genellikle kremsi tatlar oluşturur. Bu isteğe bağlı bir fermantasyondur ve tercih eden üreticiler tarafından kullanılır.

Fermentasyonun kontrolü: Suni mayalar (kuru veya sıvı halde saccharomyces cerevisiae) fermantasyonun kontrolü için ilave edilebilir. Üzümdeki şekerin çoğunu tüketmek, karbon dioksit ve alkol ve şarabın aroma ve kokusunda önemli etkisi olan çok sayıda molekül üretmek üzere hareket ederler. İşlemin tamamı iki hafta sürer. Isı üreten kimyasal reaksiyon dikkatlice kontrol edilmelidir. Zira 18-20°C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kokunun buharlaşması ve fermantasyonun durmasına neden olabilir. İşlem günlük olarak izlenir ve sıcaklık ve fermantasyon genel koşulları kontrol edilir.

Durultma: Durultma işlemi arıtma, filtreleme (Kieselguhr toprak, membran/kartuş tipli filtre veya keçe filtre kullanarak) veya santrifüj ile yapılır. Durultma ile amaç tortu ve diğer kirliliklerin giderilerek berrak, doğal şarap bazının (vins clairs) harmanlama (cuvee) için hazır hale getirilmesidir. Baz şaraplar türlerine, bağlarına, hasat zamanına, sıkma fraksiyonuna (cuvee, taille) göre sınıflandırılır.

Harmanlama (Kupaj): Champagne üretiminde harmanlama kullanılabilir. Farklı bağlar/bölgelerin ürünleri (cru) arasında çok zor algılanan farklar vardır ve hiçbir harmanlama bir diğerinin aynısı olmaz. Farklı fakat birbirini tamamlayan üzüm çeşitlerinin harmanlanmasında, Pinot Noir karışıma kırmızı meyve aroması sağlar ve gövde kazandırır. Pinot Meunier, Champagne şarabındaki en hızlı olgunlaşan çeşittir; gövde, yoğun meyve aroması ve yuvarlaklık verir. Chardonnay ise harmana nefaset katar ve genç bir şarap olarak çiçeksi aromalar ve mineral bir lezzet katar. En yavaş olgunlaşan çeşittir.

Farklı yıllara ait şarapların harmanlanması: Champagne bölgesindeki yıllık hava değişimleri üzümlerin kalitesini etkiler ve o yıldaki havanın soğuk, sıcak, nemli v.b. durumlarına bağlı olarak farklı ürünler alınmasına neden olur.

Farklı duyusal özelliklere (renk, aroma, koku) sahip şarapların harmanlanmasında, üreticinin tecrübe ve becerisi etkili olur. Her Champagne şarabı üreticisi kendi deneyim, hafıza ve know how’ını kullanarak bu harmanlamayı yapar. Harmanlama birkaç gün ila birkaç haftalık bir sürede gerçekleşebilir.

Stabilizasyon: Harmanlama tamamlandıktan sonra, şarap soğuk stabilizasyon işleminden geçer. Şişelemeden önce şarap soğutulma işlemine tabi tutulur ve bu aşamada tartarik asidin kristalleşmesi (köpüren şaraplar için çok önemlidir) ve böylece nihai üründe kristalleşmenin engellenmesi sağlanır. Şarap en az bir hafta veya daha uzun sürede çok düşük bir ısıda (-4°C) tutulur veya daha hızlı sonuç almak için krem tartar kristalleri eklenebilir. Bu işlemden sonra arıtma tekrarlanarak berrak şarap elde edilir.

Şişeleme: Şarap üreticisi şarabın efervesan (köpürmesi) hale gelme sürecini “liqueur de tirage” adı verilen pancar şekeri veya şeker kamışı şekeri (20-24 gram/litre), bir maya kültürü (şeker ve daha önce üretilen Champagne şaraplarından oluşan bir maya) ve katkı maddeleri içeren tatlı bir solüsyonun ilavesiyle başlatır. Champagne menşe adı kurallarına göre yeni oluşan efervesan şarabın bir şişeden diğerine aktarılması yasaktır.

Champagne şarapları hasadı izleyen ocak ayına kadar şişelenemez. 01.01.2015 tarihinden itibaren şişelemede, yeni alınan şişelerin ve tıpaların kullanılma zorunluluğu vardır.

Bütün Champagne şarapları ikinci fermenasyon işleminin yapıldığı şişelerde satılmalıdır. Şişeler basınca dayanıklı, kullanım amaçlarına, taşıma ve saklamaya uygun sağlamlıkta camdan yapılır. Yüksek basınçlara ve birden fazla kez elleçlenmeye dayanıklı olmalıdır.

Şişenin kapatılması: Şişeler doldurulduktan sonra polietilen tıpa ile sızdırmaz şekilde kapatılıp, tel kafes/metal başlık ile sabitlenir. Bazı üreticiler tıpa olarak hala mantar kullanmaktadırlar. Bu durumda şişeler mahzenlerde yatay muhafaza edilmelidir.

İkinci fermentasyon: Şişelenen şarap şişede 6-8 hafta süren ikinci fermantasyon işleminden geçer. Maya şekeri tüketir, alkol ve karbon dioksit açığa çıkar, bunun yanı sıra şarabın duyusal özelliklerine katkısı olacak ester ve diğer alkoller açığa çıkar.

Mahzenler: Yöreye özgü kalkerli Champagne mahzenleri, karbonizasyon aşamasının gelişimine olumlu katkı yapan doğal ısı ve nem için ideal koşullara sahiptir.

Şişeler 12°C sabit sıcaklıktaki mahzenlerde uzun süre olgunlaşmaya bırakılır. Bu zaman zarfında maya içeren tortular oluşur. İkinci fermantasyonun sonunda, mevcut bütün şeker tükenmiş, mayalar ölmüş ve çözünmüştür. Bu işlem “otoliz” olarak bilinen ve maya moleküllerinin yavaşça şaraptakilerle etkileştiği bir işlemdir. Şişelerin tıpaları eser miktarda oksijenin şişeye girmesine ve eser miktarda karbon dioksitin çıkmasına imkân verir yani başka bir deyişle tıpalar tam olarak hava sızdırmaz değildir. Tıpanın seçimi Champagne şarabının gelişim hızı için çok önemlidir. Tortu üzerinde olgunlaşma mayanın otolizi ve tıpa sayesinde yavaş oksidasyon ile sağlanır. Tortu üzerinde olgunlaşma ile kaliteli yıllanma ile ortaya çıkan “üçüncül aromalar”ın gelişimi teşvik edilir. Bu olgunlaşma süreci süreklilik gösterir ve mahzenlerde onlarca yıl devam edebilir.

Bütün Champagne şarapları satışa sunulmadan en az 15 ay önce şişelenmiş olmalıdır. Vintage cuvee (en kaliteli ürün) için bekleme süresi en az üç yıldır. Avrupa Birliği Şarap Tüzüğüne göre genelde köpüren şaraplar için minimum bekletilme süresi 90 gün olmasına rağmen, Champagne şarapları için minimum yıllanma süresi diğer köpüren şaraplardan çok daha uzundur.

Şişelerin döndürülmesi (Remuage): Uzun bekleme süresinin sonuna doğru şişeler ikinci fermentasyondan kaynaklanan tortunun (ölü maya ve diğer katkılar) gevşeyip alınabilmesi için hareket ettirilip döndürülmelidir. Bu işlem, tortunun şişenin boyun kısmında toplanmasını ve şişe açıldığında basınç ile dışarı atılmasını sağlar; böylece şarabın tortulardan arındırılarak, mükemmel şekilde berraklaşması sağlanır. Döndürme işlemi için şişelerin boyun kısımları aşağı eğilerek saat yönü veya tersine döndürülür. Eğim açısı arttıkça yerçekimi nedeniyle tortular boyun kısmına gelirler.

Döndürme el ile veya makine ile yapılabilir ve döndürme işlemi tebeşir ile işaretlenerek önce 1/7 tur sonra ¼ tur olarak döndürülür. El ile döndürme süresi toplamda 4-6 haftayı bulabilir ve şişe başına ortalama 25 dönüş yapılır. Otomatik döndürmede “gyropalette” adı verilen makine kullanılır ve tek bir işlemde 500 şişe döndürülebilir. Döndürme işleminden sonra şişelerin boyun kısımları aşağı döndürülür ve tortunun çıkarılması için hazır hale getirilir.

Tortu çıkarılması (Disgorgement): Tortuların şişeden çıkarılması Champagne şarabı üretiminde çok önemli bir aşamadır ve tortular üzerinde aylar ve bazen yıllar süren olgunlaşma sürecinin sonu anlamına gelir. Bu işlem mekanik olarak şişenin boyun kısmının 27°C deki bir soğutucu solüsyona daldırılmasıyla yapılır. Şişenin açılmasıyla donmuş bir kütle olarak tortu basınç altında dışarı atılır. Bu aşamada şarap kaybı ve basınç çok azdır. Bu işlem sırasında şişenin içine hızlı ve ani bir oksijen girişi meydana gelir ve şeker eklenmesi (dosage) ile birlikte şaraptaki aroma gelişimine çok önemli katkı sağlar.

Metal kapaklı şişeler genellikle makine ile açılır. Tortu çıkarma işleminin el ile yapılmasında, şişeler önce baş aşağı çevrilir ve sonra tekrar hızlıca geri çevrilir ve şarap ile birlikte tortunun da yukarı çıkışı sağlanır. Bu geleneksel el ile gerçekleştirilen yöntem çok küçük veya çok büyük şişeler veya çok eski mahsül için kullanılmaktadır.

Şeker ilave edilmesi (Dosage): Champagne şişelerinin nihai olarak tıpalanmasından bir önceki aşamada “liqueur de dosage” adı verilen küçük bir miktar şerbet şaraba ilave edilir. “Dosage liqueur” genellikle litrede 500-750 gr şeker içerir. İlave edilen şeker miktarı Champagne şarabının türüne göre değişir.

* Extra brut (litrede <6 gr şeker)

* Brut (litrede <12 gr şeker)

* Extra dry (litrede 12-17 gr şeker)

* Sek (litrede 17-32 gram şeker)

* Doux (litrede >50 gram şeker)

* Demi-sec (litrede 32-50 gr şeker)

“Brut natüre”, “pas dosé” “dosage zéro” litrede 3 gramdan az şeker veya hiç şeker ilave edilmediğini ifade eder. Şeker ilave edilmesi (dosage) Champagne şarabının duyusal gelişimine katkıda bulunur. Bitmiş ürünün aromasına katkıda bulunulması istenirse, “dosage” ile birlikte “reserve” bir şarap da ilave edilebilir. Champagne şarabının fıçılarda, varillerde veya damacanalarda bekletilmesi ile ilave aromalar da sağlanır. Dosage işleminden birkaç ay önce, şarap üreticisi farklı “dosage” likörlerini deneyerek tercihini yapar.

Tıpa uygulanması: Dosage uygulanmasından sonra, şişenin nihai olarak tıpalanması gerçekleştirilir ve bu işlemi de “poignettage”, yani şişenin hızlı ve sert şekilde çalkalanması ve şarabın berraklığının kontrol edilmesi izler.

Tıpalar geri dönüşümlü mantar granüllerinden oluşan bir taban kısmı ile iki parça doğal mantardan oluşur. Şarap ile temas edecek kısım “miroir” (ayna) olarak bilinir. Mantar tıpada “Champagne” menşe adı ve gerektiğinde mahsul bilgisi yer alır.

Mantar şişenin ağzına sıkıştırılır ve metal bir başlık (kafes/kapsül) geçirilerek hava geçirmez bir kapak oluşturmak üzere bir tel kafes (muselet) ile tespit edilir. Bu mantar tıpa hava geçirmez olduğundan şarap bu aşamadan sonra da yıllanmaya devam eder.

Şarap daha sonra satışa sunulmadan önce birçok ay boyunca yıllanabilmesi için mahzene geri gönderilir.

Denetleme:

Menşe adlı tescilli ürünlerin kontrol yöntemi aşağıdaki gibidir.

• Dâhili kontrol: CIVC, kamu hizmeti yapan ve çeşitli yetki imtiyazlarına sahip tüzel bir kişiliktir. 12.4.1941’de Fransız Parlamentosunda onaylanan Kanun ile kurulmuştur. Champagne üreten ve ticaretini yapan tüm ilgili kişilerin CIVC’e üye olması zorunludur. Hâlihazırda 20.000 üzüm yetiştiricisi, yaklaşık 150 kooperatif, yaklaşık 300 Champagne Evi (tacir) üyesi vardır. CIVC finansmanını, üyelerinden zorunlu aldığı aidatlar ile sağlar. Champagne menşe adının dünya çapında tescili, menşe adının idaresi, korunması, savunulması, bu menşe adı altında üretim ve satış yapan kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması, Champagne pazarının koruması ve geliştirilmesinden sorumludur. Menşe adı belgelendirmesini (menşe şahadetnamesi) yapar, kamu ve tacirlere bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunar. Dünya çapında Champagne olarak satılmakta olan ürünleri araştırıp, inceler ve doğruluğunu onaylar, menşe adının kötüye kullanımına karşı yasal önlemler alır.

• Harici kontrol: Kamu kurumu olan INAO, Tarım Bakanlığı ile Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarının denetimi altında menşe adının tanınması, yöntemi ve kontrolünden sorumludur.

* Harici kontrollerden şarapların dağıtımı ve dolaylı vergilerin ödenmesi konularındaki denetim Maliye ve Ekonomi Bakanlığına bağlı resmi bir kurum olan Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects-DGDDI (Gümrük ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü) tarafından yapılır.

* Harici kontrollerden ürünlerin Fransa’da yürürlükte olan tüm düzenlemelere uygunlunun denetimi Maliye ve Ekonomi Bakanlığına bağlı resmi bir kurum olan Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes-DGCCRF (Rekabet, Tüketim ve Sahteciliğin Önlenmesi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılır.

Champagne ürününün geçirdiği denetim aşamaları aşağıdaki gibidir:

Üretim koşullarının denetlenmesi: INAO bağların kurallara uygunluğunu; tanımlanan üretim alanlarında, izin verilen üzüm çeşitlerinin, minimum omca yoğunluğu ile dikildiğini; bağcılık işlemlerinin kurallara uygun yapıldığını; izin verilen maksimum ürün hasadını; hasat zamanında üzümlerin kalitesini ve sıkım kurallarına uyulmasını denetler. INAO bu denetleme maddelerinden herhangi birinde sorun tespit ettiğinde yaptırım uygular ve bu yaptırım bağların veya üzümlerin sınıflandırma dışı bırakılması kadar katı olabilir.

• Champagne şarabının onaylanması: Her bir şarap üreticisi, ürününün üzerinde “Champagne” menşe adını kullanmadan önce INAO’dan onay almalıdır. Bu onay şarapların belirlenen kurallara uygun üretildiğinin iki kez incelenmesinden sonra verilir. İncelemeler; uçucu asidite, toplam asidite ve hacimde alkol miktarı açısından yapılan analitik inceleme ile şarapların renk ve berraklığı, tortusu, koku ve tadı açısından organoleptik inceleme şeklindedir. Ürün bu incelemeler sonucu onay alamazsa menşe adını kullanım onayı alamaz.

• Belgelerin onaylanması: Şarap üreticileri tarafından gerçekleştirilen bütün faaliyet, üretimden satışa kadar her aşamada CIVC ve DGDDI tarafından denetlenir. CIVC bağcılık ve Champagne şarapları üretiminde kullanılan üzümlerin yetiştirilmesi ve üretim faaliyetlerine katılan tüm gerçek ve tüzel kişilere bir “tacir” kartı verir.

CIVC ayrıca üzümlerin, şıraların, posaların, şarapların, Champagne şaraplarının müşterilere satışına kadar olan işlemlerle ilgili her belgeyi denetlemeye yetkilidir. DGDDI ise satılacak şarapların menşe adına hak kazanıp kazanmadığını teyit eder.

Ürünün uygunluk denetimi: Ürünün uygunluk denetimini DGCCRF yapar ve üretim ve pazarlama zincirlerindeki sayısız işlemi üstlenir. Özellikle şarapların alkol oranı, şarap üretim uygulamaları, uygun etiketlenmesi konusunda “pazarlanabilir” olup olmadığını kontrol eder. DGCCRF özellikle INAO’nun ürünler üzerinde kontrolünün olmadığı pazarlama ve satış aşamasında önemli rol oynar.

• Sonraki işlemler: CIVC kalitenin izlenmesinden sorumludur. Yıl boyunca Champagne şarabından örnekler alıp, uzman tadıcılar tarafından organoleptik incelemeden geçecektir. CIVC tarafından sorun tespit edilmesi halinde, bu sorunun giderilmesi için ilgili şarap üreticisinden sorunu gidermesi konusunda gerekli önemleri almasını talep edecektir. CIVC üreticinin üretim prosesini teknik olarak inceleyebilir. Belirlenen sorunun giderilmediği veya tekrarlandığı görülürse CIVC yasal önemleri almaya yetkilidir ve DGCCRF sorunlu şarabı tasfiye eder.

Sertifikasyon Mercii: CIVC süreç boyunca yukarıda belirtilen kuruluşların ortak çalışması ile yapılan kontrollere dayanarak, Avrupa Birliği dışına çıkacak her bir Champagne şarabı için menşe şahadetnamesi verir. Bu belge şarapların Champagne menşe adı gereklerini yerine getirdiğini teyit eder.

7528/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    :  18.08.2016

Son Başvuru Tarihi          :  05.09.2016

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakoloji

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczacılık Bölümü

Eczane Hizmetleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Otoloji ve rinoloji alanında patent sahibi olmak.

1

Doç. Dr.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

2

Yrd. Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Aile Hekimliği

 

1

Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

2

Yrd. Doç. Dr.

Göğüs Hastalıkları

 

1

Yrd. Doç. Dr.

İç Hastalıkları

 

3

Doç. Dr.

Radyoloji

Yurt dışı Nöroradyoloji Yandal uzmanlık belgesi bulunmak.

1

Prof. Dr.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Deneysel nöromodülasyon alanında TÜBİTAK tarafından destekli bilimsel bir projede yürütücü olmak.

1

Doç. Dr.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Farmakoloji

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

7557/1-1


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Yardımcı Doçent kadrosuna eleman alınacaktır.

 

PROGRAMI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi www.avrupa.edu.tr adresinde bulunmaktadır.

7551/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

                                                İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                                      KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                                        KARAR

7495_Sayfa_1

7495_Sayfa_2

7495_Sayfa_3

7495_Sayfa_4

7495_Sayfa_5

7495_Sayfa_6

7495_Sayfa_7

7495/1-1