18 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29805

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


MARKET YERİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


ARAÇLAR SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARI İLE ANA AKSAMLARININ TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TÜRBO KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ VE KAROTLU URANYUM ARAMA SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI (İSKENDERUN/HATAY) İHTİYACI 2 ADET 225 KG KAPASİTELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA KADEMESİ VE DALGIÇ ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


270 ADET İNFÜZYON POMPASI VE 170 ADET PERFÜZÖR POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


EL TELSİZİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

EK FİNANSMAN

(TKMP-EF)

Kapsamında Yapılacak

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi

Grup 22/a-2

IBRD Kredi No: 8541-TR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) Grup 22/a-2.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 22-a uygulama alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir.

 

İhale Paketi No

Sözleşme Referans No

Yer

Toplam Birim Sayısı

1 - 29

ANK-KLC

Ankara İli Kalecik ilçesi

49

2 - 5

KCL-DLV

Kocaeli İli Gebze, Darıca ve Dilovası İlçeleri

38

4 - 20

BLK-AYV II

Balıkesir İli Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç İlçeleri

21

4 - 21

BRS-IZK

Bursa İli İznik, Gürsu ve Kestel İlçeleri

21

5 - 16

KNY-HDM

Konya İli Bozkır, Hadim, Ahırlı, Çumra ve Güneysınır İlçeleri.

11

5 - 17

AKS-MRK III

Aksaray İli Merkez, Gülağaç, Güzelyurt, Ağaçören ve Ortaköy İlçeleri

32

9 - 21

TRB-HYT

Trabzon İli Of, Hayrat ve Çaykara İlçeleri

41

12 - 22

OSM-DZC

Osmaniye İli Merkez, Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Sumbas İlçeleri

34

13 - 5

GZN-SHT

Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey İlçeleri

15

13 - 6

KHM-GKN

Kahramanmaraş İli Göksun, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu İlçeleri

38

15 - 6

MUS-HSK

Muş İli Merkez, Hasköy, Korkut ve Varto İlçeleri

49

17 - 15

KTH-SMV II

Kütahya İli Simav İlçesi

13

17 - 16

AFY-SHT

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi

9

18 - 12

MGL-ULA

Muğla İli Ula, Marmaris ve Datça İlçeleri

34

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 400,00 TL (Dörtyüz TürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 7038550 - 5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27    Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 22/09/2016 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22/09/2016 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7515/1-1


MARKET YERİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tacettin Veli Mahallesi Sakadatcılar sitesi içerisinde bulunan market yeri (zemin kat 867.71 m2 ve bodrum kat 784.86 m2), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 31/08/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 

Mevkii

Cinsi

KDV Hariç 10 yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ek Teminat

Tacettin Veli Mah. Sakadatcılar Sitesi

Market Yeri

2.500.000,-TL

75.000,-TL

75.000,-TL

 

İlanen duyurulur.

7463/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 8679 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3060,14 m2’lik tam taşınmaz 30/06/2016 tarihli ve 2016/750 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 1 EYLÜL 2016 PERŞEMBE günü saat 15:00’de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.218.601,50 TL (İkimilyon, ikiyüzonsekizbin, altıyüzbir TL, elli krş.) (KDV Dahil), Geçici Teminat Bedeli 56.410,00 TL (Ellialtı bin,dörtyüzon TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 1 EYLÜL 2016 Perşembe günü saat 13:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

7464/1-1


ARAÇLAR SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:

Et ve Süt Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen araçlar satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer                  :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No: 78 Sincan-ANKARA

İhale tarihi ve saati                        :  25/08/2016 - 10:30

Son teklif verme tarih ve saati       :  25/08/2016 - 10:30

İhale Dosya bedeli                        :  50,00.TL

İrtibat Tlf.                                     :  (0312) 270 19 32 dahili: 1501

İrtibat faks                                    :  (0312) 270 42 14

 

Kısım

No

Plaka No

Modeli

Türü

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

Mik. (TL)

1

06 MOV 88

2001

İveco 8012 Frigorifik Kasa

10.000,00 TL

1.000,00 TL

2

06 MOV 87

2001

İveco 8012 Frigorifik Kasa

10.000,00 TL

1.000,00 TL

3

06 ROZ 11

2002

İveco 8012

10.000,00 TL

1.000,00 TL

4

06 R 4063

1988

Ford Kargo

  5.000,00 TL

   500,00 TL

5

06 HST 51

1988

Ford Kargo

  5.000,00 TL

   500,00 TL

 

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2 - Firmalar satışa konu araçlara her biri için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi tamamı içinde teklif fiyatı verebileceklerdir. Kısmi teklif verilmesi halinde her bir kısım/kısımlara ait geçici teminat miktarı baz alınacaktır.

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00.TL bedelle Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliğinden temin edilebilir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Araçlar trafikten çekme belgelidir.

6 - Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

7526/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARI İLE ANA AKSAMLARININ TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/326189

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  6 Kalem Yedek Malzeme Alımı.

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 27/09/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7493/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TÜRBO KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/326213

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  12 Kalem Yedek Malzeme Alımı.

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 27/09/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7492/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  29.08.2016 Pazartesi Günü - Saat:11:00

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü:                          :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri:                :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20          Fax: 0 262 344 42 12

5 - Şartname Bedeli:                  :  500,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması.

7 - Teklif mektuplarının en geç 29.08.2016 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Kullar Mevkii Yaylacık Mah.

159/20

6.764,00

Sanayi Alanı

5.411.200,00-

162.336,00-

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

7472/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ VE KAROTLU URANYUM ARAMA SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü ve Karotlu Uranyum Arama Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/323442

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                                                               I. Bölge: 13.000 m Tekirdağ-Malkara-Hayrabolu’da Karotlu Linyit Sondajı,

                                                               7.000 m Tekirdağ-Malkara-Hayrabolu’da Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                               II. Bölge: 5.000 m Nevşehir-Avanos’da Karotlu Uranyum Sondajı,

                                                               (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 25.000 Metre.

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde;

                                                               I. BÖLGE: en az 4 (dört) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur).

                                                               II. BÖLGE: 2 (iki) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde iki adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi her iki bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren; I. Bölge: 210 takvim günü, II. Bölge: 120 (yüzyirmi) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                                 :  31.08.2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7446/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/329831

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde başlamak üzere toplam 14 işçi ile Fabrika Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işlerinin ±%20 toleranslı 5 ay süreli hizmet işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminden başlamak üzere ±%20 toleranslı 5 ay süreli

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  31/08/2016 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7523/1-1


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI (İSKENDERUN/HATAY) İHTİYACI 2 ADET 225 KG KAPASİTELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Destek Komutanlığı (İskenderun/Hatay) ihtiyacı 2 adet 225 Kg kapasiteli çamaşır makinesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/09/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7524/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA KADEMESİ VE DALGIÇ ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Pompa Kademesi ve Dalgıç Elektrik Motoru teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7525/1-1


270 ADET İNFÜZYON POMPASI VE 170 ADET PERFÜZÖR POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı “270 Adet İnfüzyon Pompası ve 170 Adet Perfüzör Pompası”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7518/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/23 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan / ANKARA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ankara Dökümcüler İhtisas OSB I.etap 74 hektarlık alana ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  ANKARA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  15.323.700 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.072.659 TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  08/09/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasında veya Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/23 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7519/2-1


I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İş:

İlimiz, Sapanca İlçesi, Akçay mahallesinde bulunan, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenmiş Sezerler Hafriyat Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 51850, 2012-İR-03 ve Yılmazlar Tarım Ürün. Gıda İnş. ve Kum. Oc. İşlt. Tic. San. Ltd. Şti. firmasına ait 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahalarının arasında kalan 19.912,36 m² alan 3213 sayılı Maden Kanununa bağlı olarak çıkarılan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 162. maddesinin 1. fıkrasına ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre mevcut iki ruhsat sahibi arasında 908.999,25-TL+KDV muhammen bedel üzerinden Başkanlığımızca ihale edilecek olup, ihaleyi kazanan firmanın mevcut ruhsatına ilave edilecektir.

İşin Adı:

İlimiz, Sapanca İlçesi, Akçay mahallesinde bulunan, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenmiş 51850, 2012-İR-03 ve 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahalarının arasında kalan 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılması işi satış ihalesi

 

6 Derecelik Dilimde Stok Sahasının Yerini Gösterir Koordinat:

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

275200

275263,50

275316,43

275487,56

275449,27

Yukarı (X)

4504900

4505028,37

4505022,62

4504992,45

4504918,97

 

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

275266,99

275240,08

Yukarı (X)

4504951,11

4504900

 

2 - Tahmin Edilen Bedel

İLÇE

ALAN (m²)

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

Sapanca

19.912,36 m²

908.999,25-TL+KDV

27.269,98 - TL

01.09.2016

10:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500,00 - TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü G Blok 5 Numaralı Toplantı Salonu Camili Adapazarı SAKARYA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  01.09.2016 Perşembe günü TRT saati ile saat 10:00’da

c) Usulü                                           :  3213 sayılı Maden Kanununa bağlı olarak çıkarılan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 162. maddesinin 1. fıkrasına ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin (g) fıkrasına göre pazarlık usulü

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  01.09.2016 Perşembe günü TRT saati ile saat 10:00’a kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak “Vergi borcu yoktur” yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “SGK Borcu Yoktur” yazısı

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-e-f-g-h-j-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyen 51850, 2012-İR-03 ve 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahipleri, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 01.09.2016 Perşembe günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale bedelinin tamamı peşin olarak Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün hesabına peşin olarak yatırıldıktan sonra 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası yerinde teslim edilecektir.

12 - 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

13 - Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden alınması gereken izinler (İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Mülkiyet İzni, ÇED Belgesi, Yol İzni, Geçiş İzni, Tesis İzni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

14 - İhaleyi kazanan isteklinin I (a) grubu maden işletme ruhsatına bağlanacak olan 19.912,36 m² alanda maden üretimine ait ilgili tüm iş ve işlemler 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındadır.

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7465/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

TAPULAMA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR DURUMU

ENCÜMEN

SATIŞ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

1

YEŞİLBAYIR

2088

14

40000

TAM

KONUT ALANI

18.200.000,00

5.460.000,00

27.09.2016

14:00

2

YEŞİLBAYIR

2088

15

40000

TAM

KONUT ALANI

18.200.000,00

5.460.000,00

27.09.2016

15:00

3

YEŞİLBAYIR

2088

18

39123

TAM

KONUT ALANI

17.800.965,00

5.340.290,00

27.09.2016

16:00

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

-Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

-Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

-Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin 1/4'i peşin geri kalanı 3 taksit olmak üzere toplam 4 eşit taksitle 6 ay içerisinde Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İlan olunur.

Döşemealtı/ANTALYA    Tel: 4213055 - 4213053

7390/1-1


EL TELSİZİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/324316

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı Trafik Müdürlüğü ihtiyacı olan, 67 adet el telsizinin temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 09.09.2016 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 09.09.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7473/1-1