17 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29804

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, LPG-DAĞ/1146-1/06391 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 11.08.2016 tarihli ve 6427-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

7491/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

III-V yarı iletken aygıtlar, nanoelektronik, MOCVD-MBE mikroelektronik üretim teknolojileri

Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Grup teorisi, sonlu basit gruplar, Lie cebirleri, komütatif halkalar, cebirsel topoloji

Profesör

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282    F: 0216 474 53 53    e-posta: mdbf_info@sehir.edu.tr

7494/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adayların; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent /Yardımcı Doçent adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte/MYO Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88   Kağıthane/İSTANBUL   Telefon: 0 212 210 10 10

 

Birim

Bölüm / Program

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik Bölümü

Prof. Dr./

Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

3

Doktorasını veya Doçentliğini Müzik alanında yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Prof. Dr./

Doç. Dr.

1

Doktorasını veya Doçentliğini Sinema ve Televizyon alanında yapmış olmak ve Sinema ve Televizyon alanında Bölüm Başkanlığı - Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr./

Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Yapı Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Doç. Dr.

1

Gastroenteroloji dalında doçentliğini almış olmak

7514/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçent olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıbbi önemi olan keneler konusunda çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Yem teknolojisi ve peletleme konusunda çalışmaları olmak

Entomoloji

Profesör

1

1

Biyolojik ve biyoteknik mücadele konusunda çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

1

İplik teknolojisi konusunda çalışmaları olmak

7516/1-1


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/

Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ASLAN TUR NAKLİYAT YEMEK GIDA TEKSTİL İMALAT TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT TİC VE SAN LTD ŞTİ

52-HYB-257

TS 8985

12.08.2016

Vizesi Yapılmadı

CEVAT ALTUN / GÜZELYURT İNŞ. LPG VE AKARYAKIT İST.-ORDU ŞUBESİ

52-HYB-291

TS 11939

12.08.2016

Firma el değişikliği

EKER YEMEK TEMİZLİK HAYV. MEDİKAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

52-HYB-256

TS 8985

12.08.2016

Firma isteği

NURHAN ELECTRO CENTER - NURHAN AKİF ŞENSOY

52-HYB-159

TS 10956

12.08.2016

Vizesi Yapılmadı

ORTAKLAR AUTO CAR SERVİSİ-EMİN USLU

52-HYB-209

TS 12047

12.08.2016

Vizesi Yapılmadı

ORTEK BEYAZ EŞYA ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

52-HYB-289

TS 10079

12.08.2016

Vizesi Yapılmadı

SEDAT ERGÜN ORDU YILMAZ ASANSÖRLERİ SAHIS

52-HYB-247

TS EN 13015+A1,

TS 12255

12.08.2016

Vizesi Yapılmadı

VETAŞ ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

52-HYB-248

TS EN 13015+A1,

TS 12255

12.08.2016

Vizesi yapılmadı

AHMET DAĞAŞAN-OTO FREN

52-HYB-170

TS 12047

12.08.2016

Firma isteği

AHMET DAĞAŞAN-OTO FREN

52-HYB-24

TS 12664-1

12.08.2016

Firma İsteği

7468/1-1